Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 12. 07. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Barnes:
Nejsou všichni liberálové lichváři, ale zkuste se ptát, čím to, že všichni lichváři jsou liberálové.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2506x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2477x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2468x)
Nejsme připraveni
(27. 09. 2017, 2372x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tantra

* Tantra dnes


Od čtenáře - Tantra - 26. 06. 2008 (6274 přečtení)

Kritický pohled na současnou "západní" tantru a její srovnání s tradiční "východní" tantrou od našeho čtenáře. Autor by rád vyzval čtenáře k diskusi. Všechno má svoje pro a proti, takže se k jeho výzvě připojujeme.
redakce


     Hned z počátku bych chtěl bych připomenout, že ESOTERICKÉ, na rozdíl od EXOterického, je SKRYTÉ, neprodává se a ani se neprostituuje v médiích....

     To, co se dnes v západní civilizaci za TANTRU vydává, je podivná komerční SMĚS různých VÝCHODNÍCH, původně čistě náboženských praktik a také už od počátku komerčních aktivit podivných "guruů". Rozhodně to nemá s tantrou (která je čistě MAGICKOU, rituální praktikou) nic společného.

     Je to stejné jako s jógou - v Evropě se na komerční bázi můžete "naučit" ovládat tělo, ale s vaší duší...to přinejlepším naprosto NIC neudělá. Přinejhorším podlehnete sugesci a autosugesci pod vedením zkušených manipulátorů....

     A to také vysvětluje, proč právě mnoha "normálním" lidem připadají účastníci různých „tantrických“ kursů jako divní - se spoustou problémů, zakomplexovaní, zoufalci - kterým osud tak nepřeje, že to zkouší s tantrou jako poslední nadějí... Nebo také jako ti, kteří přišli hledat jednoduchou možnost sexu...

     Ano, zoufalci a duševně naprosto nevyrovnaní lidé, kteří nepochopili, že vlastní "duši" NEMOHOU KOUPIT. ŽE NEMOHOU KOUPIT vlastní přístup ke své sexualitě - a pokud s ní mají problém, je lepší se svěřit do rukou specialisty - sexuologa.

     Ten si aspoň nebude "hrát" na mága, tantrického gurua a slibovat "nahlédnutí do jiných dimenzí sexu" za tučný peníz....

     Ale dnešní, komerčně zaměření lidé jsou psychicky "vymyti" reklamou a věří, že vše má svoji cenu a co je zdarma, za nic nestojí....

     V OPRAVDOVÉ ESOTERICE JE UŽ PO DLOUHÁ TISÍCILETÍ PRAVDOU OPAK:

COKOLI JE PRODÁVÁNO NEBO NABÍZENO ZA jakoukoli PROTIHODNOTU, JE ŠARLATÁNSTVÍM, PODVODEM A SLOUŽÍ K DOBRU JEN JEDINÉMU: Z kapes důvěřivých oveček získat co nejvíce prostředků....

     SKUTEČNÁ, nikoli pseudotantra je východní paralela k západní sexuálně esoterické tradici (možná se shodnými sumerskými kořeny). Na rozdíl od „západní“ sexuálně-magické praxe tantra klade větší důraz na „smrtenou“ agonii – zcela v souladu s „východním“ vnímáním lidského života jako „májá“…(není to přesné, ale možná víte, o čem mluvím)…

     A tedy: GLOBÁLNĚ neodsuzuji. Odsuzuji JEN komerční aktivity, které používají běžné psychosomatické manipulace a VYDÁVAJÍ SE za ESOTERICKÉ. Skutečnou TANTRU mám v úctě stejně, jako „západní“ esoterickou praxi, pracující s obdobnými principy. Ale to jsou věci, které se NEPRODÁVAJÍ, neprostituují na internetu a už vůbec neslouží komerčnímu davu konzumentů čehokoli „tajemného“…

     K objasnění mých názorů je možná nutné, abych něco řekl o SKUTEČNÉ tantře, vysvětlil tento pojem a zopakoval své stanovisko:

     Tantrický buddhismus vznikl ve východní Indii asi kolem třetího století. Kombinuje jógové techniky s rituály a nazývá sám sebe vadžrajánou. Písma tohoto směru se nazývají tantrou – na rozdíl od súter, jež v buddhismu představují netantrická díla.

     Tibetský kánon rozděluje tantrickou literaturu na čtyři skupiny: krijá tantry, čarjá tantry, jóga tantry a anuttarajóga tantry. Zjevené tantry se nacházejí ve sbírkách zvaných Kandžuru, jejich komentáře potom v Tandžuru.

     Tantrismus je založen na VZTAHU mezi učitelem a žákem, není možné bez tohoto vztahu obsáhnout skutečné poslání vysokých tantrických textů.

     Tantrický buddhismus se v představách lidí často spojuje jen se sexualitou a erotikou – tuto představu upevňují i rozliční „guruové“ v euroamerických,  tzv. „tantrických“ kursech.

     V posledních letech byla představa tantra = sexualita podepřena mnohými knihami s názvy jako Tantrická kámasútra – Tao dokonalého milence nebo Tantrické milování, které jsou často bohaté na obrázky obsahující sexuální pozice.

     Na základě těchto knih a rozličných „kursů“ se může zdát, že hlavním cílem tantrického buddhismu je maithuna.

     Přitom sexuální spojení mužského božstva či jógina s jejich ženskou partnerkou či naopak spojení ženského božstva s jejím partnerem je symbol, který vyjadřuje mystické spojení moudrosti, či vhledu do prázdnoty všeho (ženské božstvo) a metody či soucitu (mužské božstvo).

     Tantrismus zná způsob, jak prožít vnitřní světlo, a to během maithuny, během rituálního spojení s mladou dívkou (mudra), která ztělesňuje bohyni Šakti. Upřesňuji, že nejde o obyčejný akt, ale o obřad, který napodobuje „božskou hru“, protože nesmí dojít k ejakulaci.      

     Když Čakrakírti a Conkhapa komentují Guhjasamádžatantru, jeden z nejdůležitějších tantrických textů, zdůrazňují, že během maithuny nastává mystické spojení (samápatti), kterým dvojice dosahuje vědomí nirvány. U muže se toto vědomí nirvány se nazývá bódhičitta, „probuzená mysl“ a projevuje se a určitým způsobem i ztotožňuje s kapkou (bindu), která skapává z vrcholku hlavy a naplňuje pohlavní orgány výronem pateronásobného světla.

     Čakrakírti předepisuje: „Během spojení je třeba rozjímat o vadžře a padmě, jak se uvnitř naplňují tímto pateronásobným světlem.“

     Tato „kapka“ se ztotožňuje s vědomím nirvány a předpokládá se, že jako taková vzniká na vrcholku hlavy, tam, kde je většinou prožíváno vnitřní světlo. Tato „kapka“ je tedy čisté světlo vědomí nirvány. V tantrismu se ale bódhičitta současně ztotožňuje s podstatou mužského semene.

     Musel bych podrobně vyložit jemnou indickou fyziologii k lepšímu pochopení tohoto paradoxního pochodu. Alespoň stručně: vědomí nirvány je prožitek absolutního světla, ale když se získává při maithuně, může proniknout až do nejskrytějších hlubin organického života a také odhalit v samotné podstatě mužského semene toto božské světlo, prvopočáteční záblesk, který stvořil tento svět. V mahájáně není ztotožnění tohoto mystického světla s podstatou mužského semene absurdní – protože kosmické prvky stejně jako tathágaty, ale i Urgrund veškerého bytí a možný způsob probuzeného vědomí jsou tvořeny prvopočátečním světlem.

     Metafyzika a soteriologie tohoto světla určitě souvisí s dlouhou a prastarou všeindickou tradicí. Přesto, jak ukázal profesor G. Tucci, Guhjasamadžatantra a zejména její komentáře od Čakrakírtího a Conkhapy jsou velice podobné manicheismu, v nichž tuší možný íránský vliv.

     Má na mysli zejména pět zářivých prvků, které mají v kosmologii a soteriologii manicheistů důležitou úlohu, a také to, že božskou část muže, bódhičittu, ztotožňují se semenem.

     K dispozici v euroamerickém prostoru je dnes rozsáhlá nabídka kurzů, které ale tantru zužují jenom na nauku rozvíjející prožívání sexu. Jsou často postavené na myšlence, že pokud se osvobodíme od sexuálních bloků, dojdeme ke zdokonalení.

     Pravdou však je, že pokud sexuální potenciál nesměřujeme vzhůru do vyšších oblastí bytosti, pak vše probíhá jenom na sexuální úrovni člověka. Stejně tak lze nalézt kurzy jógy, v nichž lidé cvičí, aniž by zapojili mysl a svoji schopnost mystického soustředění.

     A co rizika?

     Bylo by krásné říci, že „ evropské“ formy pseudotantry jsou bezpečné – pro všechny.

     Jenže jako každá jiná cílená manipulace s lidským (pod)vědomím a lidskou sexualitou kladou i tyto komerční aktivity velké nároky na své „učitele“ i „žáky“.

     Je proto nutné vyslovit vážné varování před neuváženým praktikováním tantrických technik, jestliže zároveň není „ošetřeno“ nakládání s odmítanými složkami lidské psychiky a podvědomými traumaty účastníků...

     Každý člověk západní civilizace je do jisté míry neurotik a většinou přijímá jen určitou část pravdy o sobě. Jakýkoli „rituál tantry“ zesílí všechno, co se v nás děje. Pokud jsme vyrovnaní sami se sebou a psychicky trénovaní , náš stav se vystupňuje až do blaženosti.

     Pokud jsme ale vnitřně nevyrovnaní nebo dokonce neurotičtí, bude se stupňovat i naše neuróza. Každý podvědomý problém bude tak dlouho narušovat naši rovnováhu, dokud nenajdeme sílu jej přivést do vědomí a překonat jej.

     Toto je také jeden z důvodů, proč bylo – a dodnes JE – původní učení skutečné tantry tak utajované a předávané tantrickými guruy velmi pozvolna a INDIVIDUÁLNĚ.

     Nikdo by totiž neměl cvičit sám či v nějaké náhodně „vybrané“ skupině, vždy by měl mít každý k dispozici někoho, kdo jej provede nepříjemnými a pro individuální psychiku i nebezpečnými úseky, ve kterých vyplouvá na povrch obsah našeho podvědomí.

     Nikdy nesmí dojít k tomu, že se potlačenému obsahu podvědomí pokusíme vyhýbat a pokoušíme se je opět potlačit. To jen zesílí traumatický stav jedince a vyvolá v jeho psychice ještě větší konflikt.

     Tak velký, že může kohokoli přivést až k psychickému zhroucení – obzvlášť tehdy, pokud „učitelé“ nejsou připraveni na zvládání psychických traumat a následnou neodkladnou terapii u svých „žáků“.

     Toto varování platí jak pro zájemce o praxi takové (pseudo)tantry, tak pro mnohé „tantrické učitele“, kteří si někde něco o tantře přečetli, absolvovali pár „kursů“ a „školení“ u nejrůznějších pochybných „institucí“ – a zavětřili možnost komerčního zisku (ať už finančního, nebo pro své ego).

     Každý si totiž musí uvědomit, že jenom ten, kdo opravdu zvládl sama sebe, má morální oprávnění učit druhé.

     Od časů Freuda, který jako první začal na Západě pracovat s obsahem lidského pod- a nevědomí – platí v tomto oboru jedno ZÁKLADNÍ PRAVIDLO:

     Zodpovědný psychoterapeut – ať již „freudovského“ či „jungovského“ typu, ať již zaměřený na sexuální či jinou oblast lidské psychiky – se věnuje svým „klientům“ naprosto INDIVIDUÁLNĚ.

     Teprve po mnoha DLOUHÝCH, naprosto INTIMNÍCH „sezeních“ – s výbornou znalostí klientovy psychiky, obsahu jeho podvědomí a v neposlední řadě jeho zdravotního stavu – se může rozhodnout, ZDA a JAK zařadí konkrétního člověka do SKUPINOVÉ TERAPIE – pokud ji vůbec použije.

     A pokud ano, VŽDY je tato skupina PEČLIVĚ SESTAVENA nejen podle povrchních údajů, jako je věk či pohlaví…ale právě podle HLUBOKÝCH, individuálně získaných ZNALOSTÍ zdravotního stavu a psychiky jedinců, z nichž se taková terapeutická skupina skládá.

     Nějak postrádám – nejen v „tantrických“ rychlokursech, ale i u mnoha jiných, komerčně nabízených MANIPULACÍ S LIDSKOU PSYCHIKOU – jasná pravidla.

     Tantrické techniky samy o sobě vyvolávají velmi mocné síly a je na místě velice uctivý a pokorný postoj. Jejich dnešní dostupnost a komerční zneužívání bez patřičných souvislostí různými západními „školami tantry“ bych přirovnal k nabité zbrani v rukou dítěte.

     Abych nepřirovnával jen ke "klasickým" terapiím a psychologickým postupům....:

     Dřívější - i dnešní - SKUTEČNÍ, NEKOMERČNÍ guruové a učitelé "východních" i „západních“ filosofických směrů a mystických nauk včetně a obzvláště těch

ESOTERICKÝCH (ke kterým tantra ať již v jakýchkoli dodnes dochovaných formách bezesporu patří) - se naprosto přesně shodují v přístupu ke svým "žákům" se zodpovědnými psychoterapeuty .

     Tedy naprosto INDIVIDUÁLNÍ, osobní a intimní VZTAH.

     Dlouhé a zodpovědné zkoumání "adepta", jeho psychiky a fyzických i mentálních schopností.

     Postupná, individuální "výuka", náročný, mnohdy nejen mentální trénink.

     Osobní vedení "zasvěcovacího procesu" - a plná zodpovědnost za "adepta" - až do konce učitelovy či adeptovy fyzické existence.

     A nejen to.

     NEKOMERČNÍ ášramy či skutečné východní "kláštery" (což se s úspěchem dá přirovnat k "západní skupinové terapii") jsou naprosto nekompromisní.

     Odmítají "nevhodné".

     Je naprosto běžné, že "adept" i po několikaletém pobytu v uzavřeném "ášramu" je svým mistrem odmítnut.

     A je jisté, že tento mistr jistě ví, proč.

     V esoterice - obvlášť dnes více než kdykoli jindy - musí platit ono biblické: ..."je mnoho povolaných, ale málo vyvolených".

     Sexuální magie je prastarým směrem v esoterickém chápání Universa "západních" i "východních" okultních nauk a byla mezi zasvěceným okruhem lidí vždy uznávána. Vesměs podobné praktiky se udržují omezeně dodnes, díky hermetikům a okultistům, jež "energii sexu" využívají.

     Magická praxe ZÁPADNÍ esoteriky má samozřejmě "styčné body" v esoterice východní.

Studiem tradičních tantrických spisů dospějeme k poznání, že bez esoterických souvislostí "vytažená" sexualita tantry může člověku, praktikujícímu "komerční tantru" spíše psychicky ublížit stejně, jako rituály "sexuální magie" západní esoteriky, prováděná bez mystického "ponoru" do vlastní duše.

     A obojí - SKUTEČNÁ tantra i "západní" magie sexu - je záležitostí dlouholetých cvičení, sbírání zkušeností, studia pramenů a skutečné odvahy poznat temné hlubiny vlastního já - rozhodně NE absolvováním nějakého komerčního "kursu" či "školení" a získáním pochybných "certifikátů"....

     K duchovním naukám, mezi něž skutečná tantra nesporně patří, lze přistupovat z hlediska duchovní vnitřní cesty - nebo jako k prostředku svého společenského zviditelnění se.

     Vždy - i v nedávné minulosti - bylo několik jedinců, kteří naprosto přesně věděli, co mají dělat ti druzí. A každá komplikovanější otázka byla velkým tajemstvím - jenž sice znají, ale stejně ho nezasvěcenému tazateli nemohou vypovědět.

     Nejoblíbenějším objektem takovýchto pseudozasvěcenců byly tehdy mladé dívky, kterým se snažili svá "zasvěcení" udělovat.

     Časy se však změnily a místo několika podivínských rádobytantristů dnes samozvaní guruové píší knihy, pořádají kursy a budují si své webové servery. Místo mladých dívek dnes zaujali platící návštěvníci kursů.

     Z duchovního poznání je udělán business - a vznikl tak specifický obor – duchovní podnikání.

     Cílem již není duchovní poznání, ale návrat kursisty-zákazníka na další kurs. Je proto nutné odlišit ty, kdo sledují duchovní cestu od „duchovních podnikatelů“.

     Příkladem takového podnikatelského webu může být třeba Skydancing Tatra a mnohé další, nejen rádobytantrické stránky...

     V případě soudobého komerčního neo(?)tantrismu se jedná o nekonzistentní směs z východních esoterních směrů smíchaných s amatérskou aplikací sexuologie, vše doplněno nabídkami kurzů, literatury a všeho možného i nemožného.

     V žádném případě neupírám těmto duchovním podnikatelům užitečnost - kdo se nudí a má přebytečné prostředky na kursovné, začne navštěvovat jejich kurzy a má o zábavu postaráno.

     Nejedná se však - v žádném případě - o duchovní cestu nebo hledání skutečného Poznání, za které se tyto nebo jim podobné kursy vydávají.

     Ke skutečnému poznání nedojdete účastí na kurzech pod vedením různých rádobyguruů, ale stálým studiem a vzděláváním se.

     Zkratky podobného komerčního typu neexistují.

     Jediné co může urychlit opravdový osobní rozvoj - je individuální vedení skutečného mistra, pravého gurua - ten si však za to nikdy nebude účtovat kursovné ( značně přesahující jeho náklady).

     Záleží jen na Vás, co hledáte.

     A asi vás zklamu.

     Esoterickou, skutečnou tantru nenajdete nikde v současné západní civilizaci.

     JE ZBYTEČNÉ JI HLEDAT KDEKOLI NA EVROPSKÉM ČI AMERICKÉM KONTINENTU, vždy najdete jen komerci, ať již lépe či hůře maskovanou.

     V nepálských klášterech s tradicí tibetské formy buddhismu a snad i dosud někde v Tibetu se ještě tantrický směr (tzv. cesta levé ruky) vyučuje. Pochybuji ovšem, že se Evropanovi vůbec podaří být do takového kláštera přijat - a už vůbec ne jako čéla....Není znám dosud případ, že by se tak stalo - tantrický směr levé ruky je typickým hínájánovým směrem východních učení.

     Pokud vás zajímají esoterické směry spojené se sexuální energií, doporučuji evropskou cestu - teoreticky je velice dobře zpracována např. jistým panem Johnem Dee a jeho pozdějším následovníkem Aleisterem Crowleym.

     Věnujete-li hledání této cesty dostatek úsilí a svého času, snad se vám podaří najít cestu do esoterických řádů, které touto cestou směrují své aktivity - jako je například O.T.O., O.T.O.A., A. A., ...a některé další, které přímo či nepřímo navazují na tradice "západních" sexuálně-esoterických praktik.

     Ale to je jen první stupen ke skutečnému vědění.

     Opravdu platí - "Když je žák připraven, učitel se objeví"...V sexuální esoterice je osobní a individuální vedení skutečným mistrem naprosto nenahraditelné. Bez něj je všechno úsilí jen hrou a klamáním sebe sama....

therion666@seznam.cz

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Dotek v partnerství (02.11.2012)
Cvičení na zvětšení, zpevnění a ozdravění prsou (16.12.2010)
Tajemství věčného mládí adeptů tantry –tři tajemství (3) (12.12.2010)
Tajemství věčného mládí adeptů tantry –tři tajemství (2) (10.12.2010)
Tajemství věčného mládí adeptů tantry –tři tajemství (1) (02.12.2010)
Tantra - cesta energie a vědomí (14.06.2008)
Úvodní večery tantry Brno - Havířov - Bratislava (03.11.2007)
Úvodní večer SkyDancing Tantry v Brně 31.1. (19.01.2007)
Víkendová ochutnávka Tantry 2.-4. února (18.01.2007)
Úvodní večer SkyDancing Tantry v Bratislavě 1.2. (17.01.2007)
Posvátné tělo - Vášnivý duch SkyDancing tantrický výcvik 2007/2008 (16.01.2007)
Jak pracovat se sexualitou (15.01.2007)
John Hawken na festivalu Miluj svůj život v Plzni (22.06.2006)
Víkendová ochutnávka Tantry 14.-16.7.2006 (04.06.2006)
Nový 5.ročník SkyDancing tantrického výcviku (23.05.2006)
Kdybych znovu žila se svým mužem… (04.04.2006)
Večer SkyDancing Tantry s Johnem Hawkenem (02.01.2006)
Materialistická propaganda a meč rozlišování nr. 2 - nepsaná bible materialismu (18.12.2005)
Opatrování našeho vnitřního světla (19.11.2005)
Chuť tantry (06.10.2005)
Tantra, meditace (26.08.2005)
Chuť Johna (08.08.2005)
Tantrické oslavy (11.07.2005)
SkyDancing Tantra - informace pro účastníky výcviku (28.05.2005)
Tantra a posvátnost života (27.05.2005)
Doplňující kurz k výcviku s Johnem Hawkenem (23.05.2005)
Kurzy Johna Hawkena v ČR v roce 2005 (01.05.2005)
Můj ženský pohled na tantru (04.01.2005)
Sexuální tao energie (07.11.2004)
Bohyně (23.09.2004)
Tantra v denním životě (03.07.2004)
Tantra pro ženy (02.06.2004)
Lidi vzrušuje sex a tváří se, že to dělají kvůli duchovnu (17.05.2004)
[Akt. známka: 4,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 11 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
24. 06. 2020:

Ekonomka Ilona Švihlíková: "Debata o euru se vede u nás velice povrchně. Jako kdyby jediným výsledkem eura bylo, že nemusíte do směnárny. Nebo nastupuje ‚ideologická úderka‘, kdo je proti euru, je čínský nebo ruský agent. Zcela se přitom ignoruje, jaké makroekonomické nerovnováhy euro vytváří – v EU dneska vlastně máme dvojí periférii, jižní a východní. Nehovoří se o tom, že euro zesiluje rozdíly mezi zeměmi, místo souladu přispívá k nárůstu šovinismu...
Část společnosti obsedantně nenávidí Rusko (a Čínu) a mají to jako svůj, často jediný, politický program. Tato mccarthyovská politika plní mnoho účelů – umožňuje vám útočit na každého, kdo má jiný názor, a pokusit se ho tímto způsobem umlčet, odstranit z politické konkurence...
Stupňování nelze vyloučit, protože je to karta, se kterou rády hrají veřejnoprávní média, takže se daným politikům pak zaručuje dostatečná mediální pozornost. Kromě nenávisti, kterou někteří prostě potřebují k životu, je potřeba vnímat i ekonomické zájmy. Jedním z hlavních cílů je bezesporu vyloučit ruské (a čínské) firmy ze zakázek, Dukovany počínaje, a uvolnit prostor pro jiné zahraniční ekonomické zájmy.
"

Celý článek...


21. 06. 2020:

Akce D.O.S.T.: Dost bylo Bruselu! Před 11 lety stála Akce D.O.S.T. v čele veřejných protestů proti ratifikaci Lisabonské smlouvy. Varovali jsme před společenskými důsledky eroze naší státní svrchovanosti a zesíleného útoku na naše tradice a občanské svobody. Nemýlili jsme se.
Dnes se nacházíme na dalším důležitém rozcestí.
Blížící se hospodářská krize, zesílená bezprecedentním „vypnutím“ globální ekonomiky na jaře letošního roku, má sloužit jako záminka k další centralizaci moci na úrovni EU. „Fond obnovy“ a projekt „EU nové generace“ zavádějí společné dluhy a unijní daně. Evropská unie se v případě uskutečnění této vize stane plnokrevným státem a její členské státy pouhými regionálními útvary. Význam voleb do národních parlamentů klesne na úroveň voleb do krajských zastupitelstev a politická svrchovanost České republiky se stane minulostí.
Je alarmující, že se o takto závažné věci nevede důkladná veřejná diskuse. Proto mnoho občanů naší republiky ani neví, co všechno je ve hře. Vyzýváme vládu České republiky a jejího premiéra, aby využili svého práva veta a projekt „EU nové generace“ důrazně odmítli.
V Praze dne 17. června 2020

Celá výzva...


21. 06. 2020:

Petr Žantovský: " Ve čtvrtek jsem se v iDnes dočetl, že tahle dvě veřejnoprávní média (Česká televize a Český rozhlas) společně iniciovala průzkum veřejného mínění, který se měl týkat existence a výše koncesionářských poplatků. A vítězně na nás z titulku křičí, že ‚Češi jsou pro zachování ´koncesionářský´ poplatků, výše je přiměřená‘. Už v titulku je chyba, chybí tam písmeno ch, nu ale dobrá, to se stane při rychlé práci. Nechme však titulek a pojďme na obsah...
Nešlo jen o zvýšení samotné, tedy generálním ředitelem
(ČT) opakovaně vyžadovanou nějakou další valorizaci. „Ale šlo i o rozšíření poplatků na jiné nosiče televizního kanálu, včetně telefonů, tabletů, počítačů a tak dále. Za všechno, čím můžete sledovat Českou televizi, byste měli platit. To by bylo opravdu úžasné. Vznikla by tu Česká televizní republika, velmi by to připomínalo středověkou daň z hlavy... "

Celý článek...


14. 06. 2020:

Zastupitel MČ Praha 8 Martin Cibulka: "V principu podobné věci (jako v USA) , byť s menší intenzitou, se v posledních letech dějí napříč naším bohatým a kulturním světem! Moje babička by řekla, že blbnou z nadbytku. Stačí se podívat do historie, a uvidíme, že podobné chování přichází cyklicky ve vlnách. Salonní levičáci ponoukají lůzu a vedou svůj spravedlivý boj za lepší svět. Kulisy se v čase mění, ale princip zůstává stejný. A vlastně i výsledek...
Následuje ztráta svobod, chudnutí, neúcta k soukromému majetku, neúcta k tomu, co nás předcházelo. Nedělejme si iluze, že podhoubí, které stojí za nepořádky v USA, tady nemáme! Těch dobrodějů je i tady dost, rozdíl je v tom, že jim u nás chybí odvaha. Zatím! Bohužel chybí i odvaha politiků se podobným tendencím dopředu postavit...
Přicházejí budovatelé nového světa a systém, který se evolučně vyvíjel stovky let, rozkopou, protože to udělají lépe a svět bude růžový. Nebude, pouze přibude stínů mezi hořícími požáry...
"

Celý článek...


11. 06. 2020:

Mnislav Zelený-Atapana: "Naivně jsme si mysleli, že Západ sem přichází proto, aby nás osvobodil a aby nám pomáhal. Ale od začátku mi to bylo podezřelé, protože obchodník nikam nepřichází, aby pomohl. Obchodník chce vždy vydělat, za každou cenu, i kdyby to mělo být až za pár let. Naše náruč byla otevřená až příliš. To, že jsme ztratili soběstačnost ve všem, je tragické. A zvláště ve strategických záležitostech, jako je voda, jídlo, léky a podobně...
V devětaosmdesátém jsem se smál, když se u nás říkalo, jaké máme špatné výrobky, potraviny, salámy jak jsou hnusné... Ale jak se otevřely hranice, tak Rakušáci jezdili na jižní Moravu a skupovali je v obrovském množství...
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!