Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 27. 05. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Karel Kryl:
1. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou:
ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou,
ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce,
a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.

2. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky,
brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky,
farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky,
my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

3. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda,
zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda,
král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem,
pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

4. Demokracie panuje od Aše po Humenné,
samet i něha v pánu je a zuby vylomené,
dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí,
zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

5. Demokracie dozrává do žaludečních vředů,
bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů,
a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu,
že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2165x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1677x)
Cesta za duhou
(09. 06. 2021, 1548x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1377x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Tetragramatonické tajemství čtyřpólového magnetu


Ladislav Tungli - Sebepoznání - 24. 12. 2006 (7688 přečtení)

Kdo má přesné poznání pravdy, ten přirozeně činí to, co je správné, pokud tu pravdu pochopil a také dostal do svého krve, neboli do svého astrálního těla. Astrální tělo určuje charakterové vlastnosti člověka, což jsou více materializované stabilnější formy existence, než myšlenky.

Je zvláštní, že myšlenky jsou nestálé, ovšem mentální tělo neboli sídlo myšlenek je stabilní, mnohem méně proměnitelné, než astrální tělo. Tou stabilitou mentálního těla je duch neboli způsob myšlení člověka, což nejsou myšlenky, ale určuje zákonitosti myšlenkových pochodů. Duch je oživující síla, což není totéž, jako astrální životní síla přijímaná převážně dýcháním. Mentální tělo potřebuje potravu stejně, jako astrální tělo a jako hrubohmotné tělo. Potravou mentálního těla jsou vjemy přijímané všemi smysly. Potravou astrálního těla je živlová látka obsažena převážně v potravinách a ve vzduchu, kterou dýcháme a také v pocitech, které nám zprostředkují jiní lidé anebo zvířata anebo i tzv. neživá hmota, která může být impregnována. Astrální i mentální tělo mají vyzařování odlišné podstaty, ale toto vyzařování není tím tělem, pouze vypovídá o stavu těla. Mentální vyzařování ovšem mohou vidět pouze vyšší zasvěcenci až po té, co již zvítězili nad smrtí neboli osvojili si pravou hermetickou morálku a tím ovládají svou vlastní astrální životní sílu, kterou mohou libovolně stupňovat a používat k omlazování. Tyto základní informace byly nevyhnutné, abych si ujasnil pojmový aparát mnou používaný. Jestli si tedy někdo nazývá mentálním vyzařováním něco jiného a tvrdí, že to vidí a nedosáhl ještě astrální nesmrtelnosti, může si být naprosto jistý, že vidí něco jiného a ne mentální auru. Astrální auru ovšem mohou vidět jednotlivci s mnohem nižším stupněm duchovního vývoje. Ten, kdo vidí mentální auru, vidí duchovní zralost každého a rozlišuje i „plevel“ od „pšenice“ v tom smyslu, jak o tom mluvil Ježíš Nazaretský a proto se jedná o vysoký stupeň zasvěcení. Každý může dosáhnout astrální nesmrtelnosti, což znamená, že může dosáhnout věčný život. Každému člověku bez výjimky je dáno, aby mohl činit pokání ze svých hříchů a mohl začít svou cestu k nesmrtelnosti. „Bůh by si přál, aby každý dosáhl pokání.“ – píše apoštol Petr, ale víme, že budou i tací, kteří budou proklínat Boha za těžkosti, které na ně přicházejí, ale přesto nebudou činit pokání ze svých hříchů, jak to píše apoštol Jan v biblické knize Zjevení, což je zjevením nejhlubších tajemství Božího předsevzetí neboli zákonitostí, které se nedají změnit. Jestliže nedokážeme rozpoznat „plevel“ od „pšenice“, jak tedy můžeme postupovat naslepo? Ježíš Nazaretský dal jasný pokyn: „Prokažte se jako děti svého Otce, který působí, že svítí Slunce na spravedlivého i na ničemného a prší déšť na spravedlivého i na ničemného. Jednejte tedy stejně a milujte i své nepřátele. Jestliže milujete jenom těch, kteří milují vás, pak děláte jen to, co dělají i zločinci, od vás se očekává víc a proto vy budete milovat i své nepřátele.“ Toto je velice důležitý pokyn a je velice ulehčující vědět, že mohu dávat všem lidem totéž a nemusím rozhodovat o tom, koho upřednostním. Nemusím nikoho nenávidět, mohu každého milovat, což podstatně zjednodušuje mou práci. Nemusím se starat o to, že informace budou zneužívané, protože mohu dávat všem stejné informace o nejhlubších tajemstvích, takže proč existují tajemství, které nemohou být zveřejněné, protože by mohly být zneužité? Rozhodně to není kvůli tomu, že by nám to Ježíš Nazaretský zakázal, protože řekl: „Co jsem oznamoval potichu, vy to rozhlašujte ze střech.“ (Střechy domů byly propojené a složili jako chodníky.) Smysl utajování citlivých informací objasňuje jiný výrok od apoštola Pavla: „Všechno je mi zákonné, ne však vše výhodné.“ A Ježíš Nazaretský totéž objasnil takto: „Neházejte perly sviním, aby to nepošlapali svýma nohama a aby se neobrátili proti vám a nepošlapali i vás.“ Smyslem utajení je tedy zabránit desinformaci a nesprávnému pochopení, výhradně a ne, aby se informace dostali jenom ke spravedlivým anebo převážně jenom ke spravedlivým, to ne, protože jak by se jinak prokázala ničemnost ničemných, kdyby nemohli nic udělat a jak by se prokázala spravedlnost spravedlivých, kteří byli a možná i jsou mylně pokládané za zločince? Existuje názor, že všichni lidé dosáhnou časem nejvyššího stupně zasvěcení i když ne v tomto životě, což je to samé, jako přání Boha Otce, aby každý dosáhl pokání, což je předpokladem. Jestliže existuje nějaký předpoklad, pak se jedná o podmíněnou a ne o absolutní pravdivost. Každý musí splňovat předpoklady, aby se mohl sjednotit s Bohem a stát se Bohočlověkem, což by měl být konečný cíl. Někteří namítají, že to nelze dosáhnout, protože Bůh je vysoce nad naším chápáním. Takové pojmy, které jsou nad naším chápáním a jsou nepochopitelné,  nemají žádný smysl. Pojem Bůh ovšem má smysl, protože ten pojem má podmíněný význam a podle zralosti jednotlivce znamená vždy to, co je prvopočátkem všeho existujícího. Jenom ten, kdo pochopil, že cesta zasvěcence je služba jiným, může pochopit, že Bůh nám slouží a pro něho tento pojem má úplně jiný význam, než pro člověka, kdo chce panovat nad jinými.

Základní postulát Za-Zen je, že bychom se měli setrvat v jednoduchosti bez nějakého cíle, ovšem vždy mohu tvrdit, že to, co právě dělám je tím stavem bez cíle a kdybych dělal něco jiného, to by bylo porušení tohoto nicnedělání. Pravdy Za-Zen jsou paradoxy a proto nejsou. Podstatou Za-Zen je cesta uvědomování si sám sebe, což jsou tzv. ordinální čísla. Ordinální čísla jsou myšlenkové struktury vznikající z jediné základní prapodstaty, kterému se říká prázdná myšlenka. Ordinální čísla jsou pochopením procesu počítání, čím se počítání ukončí, protože byl sestrojen algoritmus neboli program, což může počítat samo, jako počítač, ale toto pochopení je prvním vyšším krokem neboli prvním nekonečnem a pochopení  této skutečnosti je druhým vyšším krokem, přičemž z pravidla po třetím vyšším kroku vzniká pochopení, že se jedná o vyšší počítání a tím lze vyšší počítání pochopit, což je jen první krok dalšího stupně. Matematici podrobně rozpracovali teorii ordinálních a kardinálních čísel, přesně definovali pojmy spočitatelných a nespočitatelných ordinálních a kardinálních čísel a také znají slabě a silně nedosažitelná kardinální čísla ke kterým možná nedospěli ani nejvyšší mistři Za-Zenu. Navíc matematici spojili teorii ordinálních a kardinálních čísel s dalšími odvětvími, které se uplatňují v různých oblastech života. Spočitatelné nekonečno je proces a nespočitatelné je svoboda, jak to podrobně popisuji ve své dřívější fundamentální práci: „Matematika a víra“. Tato má práce obsahuje i další, mnohem závažnější spojení matematiky s praktickým životem a dává odpověď na otázku, v čem je lidské myšlení nadřazené počítačové umělé inteligenci a s exaktní přesností definuje hlavní rozdíl mezi duchem Božího Syna a duchem Odpůrce Boha. Klíčový rozdíl mezi „pšenicí“ a „plevelem“ je jejich postoj k těmto informacím. „Pšenice“ nic neodsuzuje předem, nemá předsudky a získává přesné poznání pravdy. „Plevel“ to odsuzuje. Někdo si může namítat, že před chvílí jsem tvrdil, že rozpoznat „plevel“ od „pšenice“ je těžké a nyní dávám tak jednoduché pravidlo. Toto pravidlo je ovšem stejně tak složité, jako kabala, protože toto je v oblasti, kde slova již nestačí kvůli tomu, že pojmy mají proměnlivý význam. Proměnlivost pojmů oklame těch, kteří se ohánějí pravdou, ale nemají vyrovnanost čtyř živlů. Bůh ukryl sám sebe ve vyrovnanosti svých 4 cherubínů, protože Bůh se projevuje v přesnosti a ne v nadměrném uplatnění určitého aspektu. Přesnost může být stabilizována vyrovnávacími mechanizmy, takže může být nenarušitelná, protože se nachází ve stavu stability, kde každé narušení vyvolává stabilizující reakci a protože se jedná o božství, může to i zničit narušitele. Zničení je často jen proměna. Kristus řekl, že pšeničné zrno musí zemřít, aby vznikla pšenice, takže opět vidíme, že v blízkosti Boha již slova nestačí, protože On může vše změnit jak chce a pouze duchovně zralý jednotlivec v tom vidí nejvyšší jistotu. Pokoj patří jen spravedlivým. Kristus v této souvislosti mluvil o člověku, kdo postavil svůj dům na skále a o člověku, kdo postavil svůj dům na písku. První i druhý dům byl postaven a nevíme jak dlouho stály, ovšem pak přišla bouřka a pokoj měl pouze ten, kdo postavil svůj dům na skále, ale druhý se zbortil. Tou skalou je láska. Láska vidí do hloubky věcí, což je abstraktní myšlení a to je matematika. Je to tak jednoduché. U čísla 3 dochází k pochopení posloupnosti počítání a to je nekonečno, proto je číslo 3 číslem lásky, protože si vnímá to, co není vidět na povrchu, to je budoucnost. Nyní můžeme pochopit výrok Františka Bardona, že číslo 4 je číslem nejvyšším a dokonalým, protože znamená nekonečno, co je za číslem 3, kde je pochopení posloupnosti počítání. Co je tedy číslo 5, když číslo 4 je nejvyšší a dokonalé? Dosažením dokonalosti ještě nic neskončí.

Jestliže číslo 4 je číslem tetragramatonu Jod-He-Wau-He, pak je číslem Boha a dokonalého člověka, protože Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Číslo 5 je tedy číslem Syna člověka, což je označení Krista. Syn člověka je lev z kmene Judy a cherub s hlavou lva je pánem ohně. Jméno, které přikázal dát anděl Gabriel při transplantaci dokonalého plodu do lůna židovské dívky Marie z královské linie Davidova, narozenému dítěti, obsahuje 5 samohlásek: JHŠWH. Písmeno Š neboli Šin je písmenem akášického praohně. Jméno JHŠWH je tedy ohněm Boha. Oheň vstupuje do boje s pocitem pravdy a přetváří vše, ale je to také světlo zářící ve temnotě. Upozorňuji čtenáře na hexagramy I-Ging, kde k číslu 5 patří hexagramy 000101 a 111010, přičemž poslední znak je spodní linie a první je vrchní linie hexagramu. Přiřazení hexagramů k číslům a ke stezkám moudrosti je v mé dřívější práci „Přínos indiánů“, která je publikována i na serveru http://www.jitrnizeme.cz . Opírejme se o to, co je jisté, pevné a nezměnitelné, aby naše budoucnost byla pevně založena a neotřesitelná, aby nás žádný démon nikdy neobelstil. Démonské neboli negativní bytosti mají zájem hlavně o duchovně vyspělé jednotlivce a snaží je získat různými službami v tomto životě, aby je získali pro službu posmrtně, zatímco Bůh nás chce získat pro věčný život. Démoni proto nikdy nikoho nevedou k věčnému životu, ale snaží tuto snahu lidí překazit. Proto mají mimořádně velký význam knihy Františka Bardona, zejména jeho třetí kniha: „Klíč k opravdové kabale“, kde otevřeně popsal cestu nesmrtelnosti, což není žádné filozofické chápání nesmrtelnosti, ale praktické prodloužení života bez smrti. Všemohoucí Bůh upozornil na mnoha místech, že živí by se neměli obracet na mrtvé o rady, protže to je něco odporného Bohu Stvořiteli. Bůh jednoznačně zdůraznil tento svůj postoj tím, že přivedl ke klopýtnutí velkého krále Izraele Saula tím, že Saul se dotázal mrtvého Samuela. Někteří tvrdí, že vyvolaný duch nebyl Samuelův, ale démon, který se vydával za Samuela, ale Bible jasně píše, že král Saul probudil spícího ducha Samuela a tím porušil Mojžíšův zákon. Texty Bible z knihy Kazatel od Šalomouna, že mrtví nejsou schopni se podílet na ničem, co se děje pod Sluncem a že zanikla jejich láska a jejich nenávist a také zanikly jejich myšlenky, je nutné chápat tak, že mrtví jsou ve stavu spánku, ale mohou být z toho spánku probuzeni. To ukázal také Ježíš Nazaretský, který probudil mrtvého proroka Mojžíše a Eliáše před apoštoly. Ježíš Nazaretský to ovšem provedl proto, aby dal důkaz své moci apoštolům a ne proto, aby se dotazoval proroka Mojžíše a Eliáše ohledně svých životně důležitých rozhodnutích. Vždy tedy rozhoduje pohnutka proč určitou věc provádíme. Ježíš Nazaretský to udělal tajně pouze před některými apoštoly, protože tím porušil přikázání Mojžíšova zákona, což by vyvolalo silné odsouzení ze strany duchovních vůdců Hebrejců, kteří se posadili na Mojžíšovo místo, přesněji řečeno vypadalo to tak, že porušil Mojžíšův zákon, ale on to neporušil, to ovšem by nedokázal vysvětlit zaslepeným farizeům a proto Ježíš Nazaretský přikázal apoštolům, aby zatím zachovali mlčenlivost o tom, co při této příležitosti viděli a slyšeli. Nyní ovšem již nemůžeme mlčet, protože přišel čas odhalení všeho tajemství, aby se splnily slova Krista, že nic není utajeno leda proto, aby vyšlo na světlo a to je to „světlo, které září ve tmě a tma ho nepřemohla“. Každý duchovně vyspělý jednotlivec má 2 možnosti: buď bude usilovat o věčný život a v tom případě i když zemře, setrvá ve spánku, kým ho Kristus nezavolá, anebo uzavře pakt s negativními bytostmi a posmrtně odchází do jejich sféry, aby splatil svůj dluh vůči nim, až to celý splatí, teprve pak se vněm objeví silné svědomí opustit démona a vrátit se ke Kristu. Zapamatujme si, že negativní inteligence neboli démoni vždy takto obchodují a neznají lásku. Když Prahad mluvil k Evě v zahradě Eden a řekl v rozporu s výroky Boha, že určitě nezemře, mluvil ze své vlastní podstaty, protože on tak přemýšlí, protože nezná hodnoty života, nikdy nepochopí pláč lidí nad smrtí svých blízkých. Ježíš Nazaretský prohlásil: „Je lhář a otec lži, mluví ze své vlastní povahy, protože nemůže zapřít sám sebe.“ Bůh vymezil hranice pro tento způsob myšlení, ale bylo také jasné nejvyšším pozitivním bytostem, že to Prahad nepochopí. Podle toho všeho chci kategoricky odmítnout pomlouvání negativních inteligencí, že úmyslně snaží škodit Zemi. Negativní inteligence ze všech sil snaží dokázat, že jsou schopni vládnout.

Nyní se dostáváme z nezasloužené laskavosti Boha Otce k závažnému tajemství, čemu se říká tetragramatonické tajemství.. Jistě si pamatujete na taoistický znak Jin a Jang rovnováhy, kde uprostřed jin je jang a uprostřed jang je jin a ohánějí se do kola, jako 2 malé rybky. Nuže, oni jsou dva různé způsoby myšlení. Země je vždy uprostřed, takže u chápání Jin je země světlá a u chápání Jang je země tmavá a nebesa jsou světlá. Tmavá barva je hluboká modř a bílá barva je žlutá, což je doplňkem hluboko modré. Pozor: světle modrá barva má úplně jinou podstatu! Zapamatujme si jednou a pro vždy, že Božské energie nemají konstantní barvu, protože jsou vysoce inteligentní a pokud se projevují konstantně, dělají to jen z lásky, aby nám pomáhaly, ovšem jestliže někdo chce zjednodušit Božské energie na nějaké konstanty barev a zvuků, pak pozná jejich proměnlivost, která může být velice nepříjemná pro toho, kdo tyto síly zneužívá. Jestliže jste si neuzavřeli žádný pakt s negativními inteligencemi, anebo litujete,že jste snad uzavřeli takový pakt, pak můžete číst dál tento spis, jinak v žádném případě to nedoporučuji. Nyní bych měl udělat nějakou mezeru, abych nesváděl služebníky ďábla, ale nemiluji je tak, jak miluji ďábla samotného. Satan Ďábel je dokonalý Boží tvor a proto ho miluji a chci být s nim, jako červ, který se živý jeho tělem, protože v konečném důsledku skončí ve zničení, protože to je jeho podstata. Touží po smrti, takže mu Bůh dává to, po čem touží, dokonalou smrt. To je přirozené pro Ďábla, ale není přirozené pro člověka, ovšem nemohu pomoci těm, kteří budou ve sféře démonů, když se nastane velkolepé zničení negativních inteligencí. Bude to mimořádně těžké pro mágy, kteří zrovna splácejí svůj dluh, protože využily služeb démonů a je pro ně lepší, když o tom nic nevědí předem, protože stejně jim nemůžeme pomoci a jejich neurotické obracení se proti nositeli tohoto způsobu myšlení by pro ně mohlo být ještě horší. Nyní aktivuji regiment cherubínů, protože Kristus prohlásil: „Kdybych poprosil Otce, poslal by mne regiment andělů a neměli by nade mnou moc, ale proto jsem přišel do světa, aby mne zabili a v tom je soud, že mne zabijí a ničemný panovník tohoto systému věcí je již odsouzen. Pšeničné zrno musí padnout na zem a zemřít, aby vznikla pšenice a když zemře, pak vynese mnohonásobek zrn, někdo deseti, někdo stonásobný.“ Mohl bych pokračovat výroky Pána, ale nechci dráždit služebníky Ďábla, kteří neuposlechli mou radu a nezanechali čtení tohoto spisu. Nyní opět je upozorňuji, že jsem ochoten odpustit, že neuposlechli mou radu, ovšem dál by již rozhodně neměli číst tento spis. Nepřišel jsem do světa, aby mne zabili, jako Ježíše, ale proto, abych dokázal, že Pán mluvil pravdu ve všem a proto poprosím Otce o regiment cherubínů, protože jestliže proti andělům sfér byste snad měli naději zvítězit, rozhodně nemůžete zvítězit proti těm, kteří nechtějí zvítězit, protože neznají vůbec, co to je porážka. Nikdy neprohrají! Neznají pojem vítězství a ani pojem porážky, protože jejich číslo je 4 a neznají číslo 6. Když Kristus odcházel z pozemské oblasti a skály praskaly a mrtvoly byly vyvržené z hrobů a opona ve svatostánku, která oddělovala svaté od nejsvatější, kam velekněz směl vstoupit jen jednou do roka a nikoliv s prázdnýma rukama, ale s krví kozlů a beranů, se roztrhla ve dví a Kristus byl přiveden k dokonalosti skrze to, co vytrpěl, protože při tom mu Bůh odhalil vše, tehdy cherubíni s dokonalým sebeovládáním byli přivedeni k rozruchu a uvědomili si číslo 5, což je číslem Krista, ovšem po té okamžitě se vrátili zpět do negativního stavu bez myšlenek. Cherubíni neznají Ďábla, jako ho znám já a nechtějí ho znát a dávají dobrý příklad lidem, aby  se odvrátili od Ďábla a již dál nenechali se vést touhou po vítězství nad jinými lidmi, což  je touha po panování nad jinými, jak to napsal Šalomoun: Člověk panoval nad člověkem vždy jen ke své vlastní škodě. Dál již nebude panovat člověk nad člověkem a kdo je určen, aby panoval, ten musí bezpodmínečně zemřít, aby byl vzkříšen k nebeskému životu u Boha. To je to tajemství, co Kristus říkal apoštolům: „Odcházím ke svému Otci a k vašemu Otci, jdu připravit vám místo, abyste byli i vy tam, kde budu já, ovšem nemůžete mne následovat hned, ale budete mne následovat později.“ Znevážili jste tyto slova Pána? - Vší silou se nyní projeví. Ani apoštol Jan, který byl dokonalým vládcem Slova, nemohl okamžitě následovat Krista, ale musel setrvat v Šeolu neboli ve spánku, kým ho Kristus nezavolal. Nyní by již mohl působit. Zastánci channellingu, pokud se orientují na zemřelé a ne na bytosti, jsou v pěkném průšvihu.

Symbolika třetí tarotové karty v knize „Klíč k opravdové kabale, kabalista, jako dokonalý vládce mikro- a makrokosmu“ od Františka Bardona názorně odhaluje tetragramatonické tajemství, ono Jod-He-Wau-He. Na konci knihy je i kabalistické vyslovení tetragramatonu, což je nejvyšší použitelná formule čtveroklíče v okruhu naší země a dává kabalistovi velké možnosti, aby skutečně byl vládcem na naší Zemi, jako reprezentant Všemohoucího Boha. Nikde v celé knize ovšem nenajdeme přesné přiřazení 4 písmen tetragramatonu k živlům. Je to proto, že nemají konstantní přiřazení, ale podle toho, jak se přiřadí dávají 12 základních energií, které jsou v Bibli symbolizované 12 kmeny Izraele a 12 apoštoly, kterým Kristus slíbil, že budou sedět na trůnech a budou spolu s nim soudit 12 kmenů duchovního Izraele. Dále si všímejme, že živlové přiřazení k hvězdným uskupením je podle planet, což je velké tajemství materializace neboli proměny mentálních živlů v astrální živly, přičemž oheň se mění ve vodu neboli ohřívá vody, voda se mění v zem neboli zavlažuje zemi, země se mění ve vzduch neboli oživená země vegetací vytváří atmosféru kolem sebe a vzduch se mění v oheň neboli podporuje vznik vyšší formy života, pak tento vyšší oheň se opět mění ve vyšší vodu neboli v lásku v tom, že člověk je správcem Země a musí se starat o existenci celé planety. Toto vidíte ve vztahu malého a velkého čtyřhranu, kde barva červená je oheň, barva zelená je voda, barva hnědá je zem a barva modrá je vzduch. Toto je podle jinovského chápání, protože země je žlutá a vzduch je modrý. Materializace neboli projev živlů ve hvězdných uskupeních je obdobný, ovšem tam se mění chápání na jangovské, takže Býk je zelený a mění se na zem, Lev je tam žlutý, což podle jangovského chápání je vzduch a mění se tedy na oheň, Vodnář je modrý, což podle jangovského chápání je zem a mění se tedy na vzduch, Štír je červený, což je oheň a mění se tedy na vodu. Tak se znamení projevují podle tohoto principu materializace a je důležité, že živlové principy hvězdných uskupení jsou důsledkem zprostředkování planet. Podobně jangovské chápání platí i pro přiřazení živlů k jednotlivým tělesným oblastem, což je uvedeno v první knize Františka Bardona, kde oblast hlavy je ohnivá, což odpovídá znamení Berana, kde je zbarvení nad čtvercem červené. Oblast hrudníku je vzdušná, kde je žlutá barva, pak následuje zelená vodní oblast žaludku, střev a ledvin a na závěr modrá oblast země, což odpovídá zralému věku člověka, kdy se projevuje jako součást lidské společnosti a celé Země, což je oblast nohou od kostrče dolu, protože právě chůze činí z člověka společenskou bytost, jak je napsáno: „Jak půvabné jsou nohy těch, kteří přinášejí dobrou zprávu o něčem novém.“ Platí tedy důležité pravidlo, že v pozemské oblasti se hlavně uplatní jangovské přiřazení barev k zemi a ke vzduchu. Přiřazení světlomodré barvy ke vzduchu není jinovské chápání, ale má zcela jiný důvod v tom, že písmeno A má světlemodrou barevnou vibraci a oživuje oblast plic podle universálních zákonitostí, ovšem to je akášický praživel vzduchu a ne mentální vzduch, což je energie písmene C anebo astrální vzduch, což je energie písmene L. Akášický vzduch má tu vlastnost, že se dokáže přímo projevit ve hmotě bez toho, že by postupně materializoval a proto jeho vibrace je velice blízká zemním vibracím, kde se dokáže bezprostředně projevit. Toto je uvedeno i na Smaragdové desce, kterou napsal Hermes Trismegistos: „Co je nahoře, musí být sneseno dolu a co je dole, musí být vyneseno nahoru.“ V tom spočívá jednota živlů. Zemní oblasti se často přiřazuje barva černá a když hnědá, pak tmavohnědá a ne světle žlutá. Jestliže se podíváte na oblohu, je modrá a mohli byste namítat, že proto jsou nebesa modrá a platí jinovské chápání v pozemské oblasti, ovšem podívejte se lépe na oblohu, je tam Slunce, což září světle žlutou barvou a to je podstatné. Modrá obloha je filtrace slunečního paprsku, neboli jinovský projev důsledkem kompenzace nadměrného jangu Slunce. Tak se na Zemi realizuje ono velké dílo, že co je dole je vyneseno nahoru a co je nahoře, to je sneseno dolu, protože planeta Země je živá bytost a v každé živé bytosti probíhá velké dílo sjednocení živlů. U člověka je to stejné. V oblasti hrudníku je střední bod, těžiště člověka, jako zářící Slunce. Jak tedy přiřadit 4 písmena tetragramatonu Jod-He-Wau-He k živlům? Jod můžeme přiřadit ke každému živlu, Wau ke zbývajícím třem, to je 12 možností a 2 He se přiřadí jednoznačně.

(c) Ladislav Tungli

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Trůn Boha Otce ve Střední Evropě (12.08.2007)
Tajný klíč 72 prainteligencí merkurské sféry (26.04.2007)
Rohový kámen (27.06.2006)
Přínos indiánů (01.01.2006)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 163 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!