Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 24. 04. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Karel Schwarzemberg:
Tragedií této země je skutečnost, že nemůžete věřit ani těm, které jste osobně podplatil

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2109x)
Spojení s bytostmi Země
(29. 04. 2021, 2029x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1628x)
Cesta za duhou
(09. 06. 2021, 1497x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tajemno

* Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.)


Wiesner Ivo - Tajemno - 21. 02. 2005 (10892 přečtení)

Již zmíněný třetí program Kundalíni se bezprostředně vztahuje k lidství páté kalpy jako společenství duchovních entit.

Tento program obsahuje prvky, které staví naší sluneční soustavu Sol do významného strategického postavení a tak se pro řadu galaktických civilizací stává soustava Sol zajímá, protože v ní mohou pozorovat, jak se na Zemi se utváří a krystaluje nový typ civilizace o níž se hovoří jako o „civilizaci pátého věku lidstva“ (civilizaci páté kalpy). Tato civilizace je první ze všech civilizací Vesmíru, kterou Stvořitel obdařil vzácným darem tvořivého emočního potenciálu, jež je neoddělitelnou součástí jeho Božské podstaty. Každý člověk, který je součástí lidstva páté kalpy a nese tedy v sobě i část božské podstaty (duši), nese v sobě obrovský tvůrčí potenciál a je jen na jeho vůli kdy, jak a s jakým záměrem jej využije. To je uskutečnění Stvořitelova slibu:
„Stvořím člověka k obrazu svému“.
Člověk by měl tento božský dar použít zcela nesobecky ve prospěch těch potřebných. Aby člověku v tomto záměru nepřekážely temné síly, bylo rozhodnuto, že se naplnil čas přechodu lidstva do 4D (pro některé až do 5D), protože temné síly frekvenčním filtrem 4D-5D nemohou projít. Sama Země je jedinečná kvůli obnovené existenci „pramene života Amenti“ a veškerým zde existujícím životním formám, jedinečné je i na ní vysazené lidstvo páté kalpy, jež je nositelem „Paa Tal“ a přišlo sem dolů z vyšší dimenze, aby zde bydlelo po určitý čas v tělech 3D (dimenze třetí hustoty), než získá potřebné tvůrčí zkušenosti a plně naplní i zkušenost lásky a soucitu.

Až skončí poslední experiment třetího projektu, máme mít plný počet aktivovaných vláken DNA, něco podobného tomu, co v pokru vyjadřuje výraz "full hand". Přepisem DNA a reaktivací všech jejích dvanácti vláken se odehraje v člověku transformace vědomí v takovém rozsahu a kvalitě, jako když přeměníme uhlík (saze, koks, grafit) v dokonalý krystal diamantu. V principu stejná, či velmi podobná genetická změna DNA na molekulární úrovni byla podstatou "mysterií IBEZ", nebo pozdějších „egyptských mysterií“, protože vždy jde o princip změny starými alchymisty popisovaný jako "alchymické transmutace těla a vědomí". Každé vlákno z oněch dvanácti představuje údajně úplnou akašickou knihovnu jedné z ras, ze které pocházíme, neboli úplnou molekulární genetickou paměť té rasy.

Aby se mohla završit duchovní evoluce lidstva i planety Země v existující fyzikální realitě, musí proběhnout rekodifikace naší DNA, aby současně s duchovní evolucí našeho vědomí mohla proběhnout i přestavba fyzických těl (DNA) ze stávající "uhlíkové reality" do nové "diamantové reality“. Reaktivace již začala v našich éterických (astrálních) tělech tím, že vlivem vnějšího pole energie vyzařované od roku 1998-1999 centrem Galaxie, dochází k transformaci všech forem negativní energie (záporných emocí) v energii pozitivní a přebytek pozitivní energie je předáván Zemi. Tato transformace nižších složek matrice éterického těla vyvolává transformace DNA v buňkách fyzického těla, což usnadňuje posun fyzického těla z úrovně uhlíku (úroveň třetí hustoty energie) na úroveň diamantu (úroveň páté hustoty energie). O rychlosti průběhu této fyzické transformace rozhoduje každý člověk sám tím, do jaké míry akceptuje zrychlení evoluce svého vědomí. Každý člověk může proces zpomalit, leč nemůže jej zastavit. Příčina, proč jsou naše éterická těla (éterická genetická matrice) aktivovaná jako první, spočívá v tom, že celý proces reaktivace je velikou zátěží pro vědomí fyzického těla, proto musí být u každého jednotlivce řízen a upravován speciálními energetickými filtry. Proces transformace byl zahájen někdy v období 1998-1999 a předpokládá se, že neskončí dříve jak v roce 2012, spíše o několik let později, protože změny v buňkách fyzikálních těl probíhají pomaleji a často s jistým zpožděním. Zvýšení obecné úrovně zločinnosti, vzrůstající bestialita zločinců, zvyšující se agresivita, bezohlednost, chamtivost ruku v ruce s arogancí a dalšími negativními prvky asociálního chování, jsou průvodními jevy této probíhající transformace. Podobně na transformaci reaguje i sama Země častými náhlými a neobvyklými změnami počasí, výrazně intenzivnějším průběhem přírodních pohrom (záplavy, tornáda, tajfúny) a zjevně vzrůstající aktivitou sopek, ale to všechno není nic jiného, než její sebečistění od ulpělé negativní energie pocházející z utrpení lidí, zvířat a rostlin během počátku kolonizace Země po dnešek..

Čtvrtá hustota představuje jednotné vědomí. Jakmile se většina lidstva přesune do dimenze čtvrté hustoty, naše vědomí bude harmonizováno nejen se Zemí, ale mezi námi všemi. Budeme vědět co se odehrává, bez toho abychom byli nuceni sledovat televizi nebo poslouchat rádio. Budeme vše vnímat a budeme doslova vzájemně „v našich hlavách“ konverzovat s milovanými lidmi kteří dávno odešli i s těmi kdo přicházejí. Potvrdí se, že to čemu říkáme „snění“ je pouze jinou (virtuální) formou skutečnosti. Bude se to odehrávat tím častěji, čím více se budeme ponořovat do čtvrté hustoty. U mnoha děti ve věku do 14 let, tak jak budeme vstupovat do čtvrté hustoty, se začne projevovat schopnost hovořit starověkými nářečími a nebude pro to žádné vysvětlení. Děti a dospělí objeví po celém světě mnoho dosud neznámých archeologických lokalit. Z neznámých zdrojů se objeví nové vynálezy. Lidé budou kreslit sofistikovaná schémata nových konstrukcí a nalézat nové technologie šetrné k přírodě, nové metody léčení a nové léky bez vedlejších účinků. Začne se objasňovat genetická matrici lidského genomu, kterou každý našinec v sobě nese a tento nový stav vědomí se začne projevovat vzpomínkami na mimozemské počátky lidské rasy. Již dnes se stává, že se zejména u mladých lidí se objevují jisté vzpomínky, jejichž původ bude pocházet z těch částí DNA, které jsme obdrželi od 22 jiných ras. Tyto vzpomínky vyvolávají a budou stále více vyvolávat v mladých lidech neklid, protože se tím uvolňuje prastará energie, vázaná na jisté cizí segmenty DNA pocházející od těchto ras, které hrály speciální roli při vývoji genetické matrice lidského těla. Leč mladí lidé povětšině povětšině budou obtížně hledat a nacházet rady, jak si s tímto bohatstvím poradit. Mám na mysli zejména rodiči tak obávané období dospívání, jemuž říkáme „puberta“, proto hledejme cesty jak jim pomoci v tomto obtížném období jejich života.

Ve kultuře naší společnosti chybí životaschopné expresivní systémy, které byly zčásti umrtveny a zčásti zmařeny v důsledku dlouhodobě převažujícího technokratického vývoje lidstva. Lidé se ostýchají, nebo přímo bojí projevovat své pozitivní city takže jsou jak přehluboké temné studny ve kterých odlesk hladiny neuzříš. Byla poškozena lidská vnímavost vůči jevům, které ostatní mylně považují za bizarní iluze, známky počínající schizofrenie či jiné duševní nemoci. Stále více lidí, mám na mysli statisíce až desítky milionů lidí, s tím bude míti stále větší problémy neboť bude vnímat a pozorovat takové jevy, jako jsou duchové přicházející z jiných dimenzí, nebo duchovní strážci lidí. Někteří z nás na této planetě získají (přesněji řečeno „obnoví se jim“) dosud spící schopnost procházení mezi pátou fyzickou a šestou duchovní dimenzí podle potřeby nebo svého přání. Budou schopni se přemisťovat se na různá místa planety bez nutnosti použití jakékoliv dopravní technologie. Normou evoluce člověka nadále bude definitivně "Světlo, láska a soucit". Týká se to především naší části galaxie (9. sektoru), zahrnující 21 hvězdných systémů, z nichž většina tak či onak pocítila během mnoha inkarnací opakovaně zlo tyranie. Z hlediska historie je zajímavé to, že oblasti ve kterých se tyranie vyskytla či ještě vyskytuje, patřily mezi evolučně velmi staré oblasti, které byly kolonizovány některou z nejstarších ras, jako na příklad alfa-Drakony, negativními Siriany či lyranskými Elohim. Oni byli prvními rasami, které se objevili v Galaxii a všeobecně, alespoň na počátku, to byli pozoruhodní budovatelé. Jelikož se ale tyto rasy příliš rychle množily, začaly pociťovat obavou zda pro sebe udrží dostatečně velký životní prostor. Nakonec tyto obavy přerostly do dlouhých válek jejichž cílem bylo podrobení, popřípadě zničení ostatních konkurenčních ras.

Genetická matrice fyzického těla člověka je kompozitem (složeninou) DNA 22 ras Galaxie, ale duchovní entita sídlící pouze v těle člověka páté kalpy je nositelem fenoménu Paa Tal, čímž se projevuje její božská podstata. Paa Tal (hind. Kryiašaktí) je neurčitě specifikovaným pojmem, údajně drakonského původu, vyjadřujícím jednak schopnost tvorby hmotných artefaktů pouhou myšlenkou, jednak samu podstatu manipulace s tvořivou energií a energii vědomí duchovního těla s duší, jíž se odlišuje lidstvo páté kalpy od ostatních dříve stvořených bytostí a starých humanoidních i nehumanoidních civilizací. Lze říci, že Paa Tal představuje podstatu božské tvořivé schopnosti, kterou Stvořitel daroval lidstvu páté kalpy. Djwahl Kuhl upozornil na pozadí, ze kterého problémy s mimozemskými manipulátory skutečně vyvěrají. Hovoří o tom, že současné lidstvo Adamah Kadmon (lidstvo páté kalpy), je produktem záměrného stvoření a ne jakési „přirozené evoluce živých organizmů“. Je objektem rozsáhlé péče Mahátmů již po období posledních 80.000-100.000 let a představuje nový univerzální archetyp (genetickou matrici), ve kterém ještě přežívají některé části staré genetické matrice, které je nutno během dalšího vývoje odstranit. Mahátmům v péči o pozemské lidstvo překáží infiltrace cizích civilizací, které se snaží různými způsoby vmísit se do lidského společenství a ve skrytu zasahovat do evoluce lidstva. Mahátmové, zvaní také „Peace Keepers“, pocházejí z jedné neobyčejně staré mimozemské humanoidní civilizace, známe jako Arkturiani, jejichž poslání spočívá především v tom, aby chránili lidskou civilizaci před svévolnými manipulativními zásahy některých mimozemských entit (Deros, Drakonů) do lidské DNA, nebo nastolováním jiných způsobů vykořisťování a zneužívání lidské populaci. Mahátmové jsou fyzické osoby nerozeznatelné od lidí mezi nimiž žijí, přičemž doba jejich života se pohybuje kolem 10.000 let. Vzhledem k tomu, že již ukončili svoji duchovní evoluci ve fyzickém světě, jsou obdařeni schopností přenášení a obnovování života, transmutace energie myšlenek v běžné fyzické věci (kryiašaktí), ale rovněž ovládají unikátní technologie genetických a submolekulárních manipulací s genomem živých buněk. Jejich hlavním posláním je střežit optimální vývoj lidstva a ovlivňovat jej tak, aby žádoucí směry byly postupně vyloučeny. Mahátmové vytvořili lidské tělo jako vhodnou formu (hostitele) pro duchovní bytostí, které mají pobytem ve fyzickém světě nabýt potřebných zkušeností pro svůj pokračující dlouhodobý vývoj ve vyšších dimenzích.

Civilizace Deros stojí před zánikem vlastní rasy (viz Gambit Mahátmů) a rovněž jejich mateřskou planetu ohrožuje změna jejich slunce v rudého obra. Po skončení II. světové války uzavřeli s USA tajnou smlouvu Greada Treaty a uzavřeli alianci, která části z nich umožnila usídlit se v některých podzemních základnách na území USA, Kanady a Austrálie. Aniž informovali vládu USA o svých skutečných záměrech, šlo jim o to usadit se pevně na Zemi, a s plným využití své technologické a technické převahy ovládnout zevnitř establishment a vytvořit hybridní rasu člověk-Dero. Využili možnosti jež poskytuje právní klička ve smlouvě uzavřené mezi Orion Empire a Andromédskou konfederací planet, která jim umožňuje vyklouznut z omezení daných ve zmíněné smlouvě, týkající se vztahu cizích civilizací k planetě Zemi a jejím obyvatelům. Ve smlouvě je vymezeno, že civilizace Orion Empire, včetně Greys, nesmí využít žádnou pozemskou lokalitu, žádný kontinent či jeho část, ba ani geosféru Země, pro usazení svých ras. Podstata zmíněné kličky spočívá v tom, že žádné omezení expanze na Zem pro ně nebude platit, pokud dokáží vytvořit hybridní rasu, jejíž genetická matrice bude obsahovat spojením DNA člověka a Greye. Pokud by se jim pomocí genetického inženýrství podařilo vstoupit do genomu obsahujícímu vývojové matrice zemského života, stali by se přirozenou součástí biosféry Země. Jelikož jsou technicky vyspělejší než lidská civilizace, bylo by pouze otázkou času, než by lidstvo vyhladili v rámci smluvně přijatelné „evoluce pozemské civilizace“. Tím by bylo duchovním bytostem, nacházejícím se ve fyzických tělech lidí, znemožněno pokračovat ve svém vývoji na fyzické úrovni 3D, což je v přímém rozporu s Třetím projektem. Mahátmové si uvědomují již řadu století svoji odpovědnost za tato přehlédnutá "otevřená zadní vrátka" a učinili taková opatření, aby snahy Deros o vytvoření hybridního genomu byla neúspěšná. Mahátmové začali přibližně před 300 lety uskutečňovat proces výběru a úprav genetické matrice člověka tak, aby byla schopná přijímat a využívat i vysoké řády frekvencí přírodních energií a plně vyhovovala povaze duchovních bytostí, které v lidských tělech přebývají. Mahátmové vycházeli z toho, že všechny duchovní bytosti mají mít stejné možností vývoje ve hmotném světě, leč část těchto duchovních bytostí zneužila benevolence Strážců, odklonila se od daných zásad a snažila se pro sebe získat co nejvíce lidských fyzických těl, jejichž genetické linie upravovala nedovoleným způsobem. Tímto způsobem byly původně čisté genetické matrice lidí znečištěny nežádoucími genetickými deformacemi, což má za následek potřebu náročných procesů obnovení čistoty lidské genetické matrice cestou projektu Kundalíní o němž jsem již hovořil.

Pro lidstvo zjevně existuje mnohem vyšší program, který vychází z naší duše (božského těla) a souvisí to s další etapou dotváření Vesmíru. Vlastnictví fenoménu Paa Tal a božské sekvence (duše) je to, co nám mnoho jiných ras závidí a snaží se nám je jakýmkoliv způsobem odebrat, jak to potvrzují aktivity negativních skupin Deros, Dows a dalších entit (únosy, genetické experimenty, násilné oplodňování lidských žen atd.), jak jsem o tom hovořil v knize Gambitu Mahátmů.

(c) Ivo Wiesner 8.2. 2005

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Mozek na čipu? (31.12.2009)
Ako to bolo s dobou ľadovou (2.) (28.04.2008)
Ako to bolo s dobou ľadovou (1.) (26.04.2008)
Zpráva z orgonautické expedice (18.02.2008)
Kopí osudu. (21.10.2007)
Tajemná relikvie - Svatý grál (20.10.2007)
Neuvěřitelný výzkum (15.09.2007)
Vnímání a prožívání času (17.08.2007)
Mohou za povodně Jupiter a Saturn? (06.06.2007)
Měsíc plný tajemství (2.) (11.04.2007)
Měsíc plný tajemství (1.) (09.04.2007)
Vznik a pohyby dat v prostoru (06.04.2007)
Netradiční teorie stavby egyptských pyramid (07.01.2007)
Hledání kořenů alchymie (30.10.2006)
Tabák (22.10.2006)
Muž, ktorý vynašiel 20. storočie - Nikola Tesla (12.08.2006)
Jiný pohled na Blízký východ (01.08.2006)
Je to, jak to je... (28.07.2006)
Co oči nevidí (2.) (17.07.2006)
Co oči nevidí (1.) (15.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (2.) (01.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (1.) (30.06.2006)
Novinky okolo Bosenských pyramid (09.06.2006)
Symbolika číslic (05.06.2006)
Návod k použití abecedy lidštiny (05.06.2006)
Abeceda lidštiny (05.06.2006)
Léčba rakoviny u myší bez ozařování a cytostatik (25.05.2006)
Šťáva z grapefruitu může uškodit (19.05.2006)
Kanabinoidy tlumí imunitní obranu (18.05.2006)
Wilhelm Reich a orgonová energie (17.05.2006)
Kmenové buňky mohou napravit zpřetrhané vazy (16.05.2006)
Kosmická energie versus aura (15.05.2006)
Znovuzrození alchymie VII. (09.05.2006)
Znovuzrození alchymie VI. (06.05.2006)
Znovuzrození alchymie V. (03.05.2006)
Znovuzrození alchymie IV. (01.05.2006)
Znovuzrození alchymie III. (28.04.2006)
Znovuzrození alchymie II. (26.04.2006)
Znovuzrození alchymie I. (24.04.2006)
Voynichův rukopis (21.03.2006)
Levitující ostrovy v Bermudském trojúhelníku? (15.03.2006)
Síla býčí, kopyšník a luštinka (12.03.2006)
Jazyky jak je neznáte, úvaha průměrného občana. (04.03.2006)
Evoluce: Hranice mezi vědou a metafyzikou (19.01.2006)
Kurupira - recenze knihy (30.12.2005)
Lidské šlápoty staré milion roků? (10.12.2005)
Kurupira – zlověstné tajemství (25.11.2005)
Kosmické cykly a katastrofy na Zemi (28.09.2005)
Piktogramy v obilí v roce 2005 (23.09.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (5.) (31.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (4.) (28.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (3.) (25.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (2.) (23.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (1.) (20.08.2005)
Vonné tyčinky (08.05.2005)
Vonné oleje (02.05.2005)
Zajímavosti o "řeči těla" (15.03.2005)
Zajímavosti o mozku a paměti (11.03.2005)
Zhoršení paměti po kouření marihuany (26.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (1.) (16.02.2005)
Minuta pro Bytost Země (03.02.2005)
Fotoaparát na auru? (27.12.2004)
Křišťálový poklad 2004 (07.12.2004)
Algoritmus na rozpoznávání spamu (30.11.2004)
Statistika k zamyšlení (17.11.2004)
Dušan Zbavitel byl poctěn Státní cenou (28.10.2004)
Dvě události (12.09.2004)
Jsme zodpovědní i za toto... (07.09.2004)
Hétera (01.08.2004)
Ohalo II (30.07.2004)
Změna energetického obalu Země (13.07.2004)
Michel de Nostre-Dame zvaný Nostradamus (20.06.2004)
Jak se liší lidská a šimpanzí dědičná informace? (14.06.2004)
Zemětřesení (11.06.2004)
Co dali světu Arabové (1.) (01.06.2004)
Archaeoraptor (29.05.2004)
Návrat k pohanským kultům (26.05.2004)
Propláchnout se Vodnářem (25.05.2004)
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu (24.04.2004)
Neznámá říše Churritů (22.04.2004)
Atlantis, stále pošmourno! (17.04.2004)
Francouzská výprava bude hledat Atlantidu (15.04.2004)
Nerezavějící sloup v Dillí (14.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (2.) (05.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (1.) (03.04.2004)
Archeologie a proroci (04.03.2004)
Hrozí Zemi přelidnění? (28.02.2004)
Štěpný reaktor v hlubinách Země? (30.01.2004)
Blíží se přepólování magnetického pole Země? (23.01.2004)
V tomto státě něco hodně smrdí (11.01.2004)
Žít s otevřenou myslí (26.12.2003)
Egyptská Kniha mrtvých (25.12.2003)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 2 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!