Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 17. 02. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatĂ˝ roh  Náhodný citátkulatĂ˝ roh
G.B.Shaw:
Jaká demokracie? V dnešní době se hlasy poslanců dají prostě koupit.

kulatĂ˝ roh  Hlavní menukulatĂ˝ roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatĂ˝ roh  Přehled rubrikkulatĂ˝ roh

kulatĂ˝ roh  NejčtenějšíkulatĂ˝ roh
Mayský sněm promlouvá
(01. 04. 2017, 2600x)
Cesta dále
(27. 02. 2017, 2403x)
Mayský sněm
(12. 03. 2017, 2361x)
Mayská poselství
(12. 03. 2017, 2299x)

kulatĂ˝ roh  Počasí, Slunce, LunakulatĂ˝ roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatĂ˝ roh  O Jitřní zemikulatĂ˝ roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Tok pocitů


Ukázka z knihy - Sebepoznání - 13. 02. 2010 (3675 přečtení)

nalada

V našem nitru nepřetržitě probíhá tok pocitů držících krok s tokem myšlenek. Vždycky, v každou denní dobu se dá říci, že máme takovou či onakou náladu, přestože si v denním shonu její jemné výkyvy neuvědomujeme. Probouzíme se mrzutí či naopak dychtiví, každodenně vnímáme slabý nápor frustrace vyvolaný nutností odejít do práce, v průběhu dne nás nahoru dolů unášejí stovky, ba tisíce slabších či silnějších citových vzruchů.Ve spěchu a shonu pracovního dne se naše mysl přednostně obírá proudem myšlení ? plánováním dalšího kroku, řešením nějakého aktuálního úkolu, hloubáním nad úkoly nadcházejícími. Aby si člověk neustálé podpovrchové zurčení nálad uvědomil, musí se zastavit, udělat si přestávku ? luxus, který si jen málokdy dopřejeme. Naše pocity nás provázejí na každém kroku, jen zřídka však dosahují až k našemu vědomí. Začneme se jimi zabývat, teprve když překročí únosnou mez a vykypí na povrch. Pokud však dokážeme pozorně naslouchat, můžeme zaregistrovat jejich zrod dřív, než se manifestují.

Tempo moderního života nám dopřává příliš málo času na reflexi vlastních citů a případnou rekci na ně. Jsme od přírody nastaveni na pomalejší rytmus než je hektické pracovní a životní tempo, kterým se řídíme. K introspekci, k ponoření do sebe je zapotřebí čas, který buď nemáme, nebo nejsme ochotni si ho udělat. Emoce žijí vlastním životem, podle vlastního rozvrhu hodin, náš způsob života jim ale nedopřává prostor, takže zůstávají pod povrchem. Výsledkem je, že náš věčný spěch a shon nakonec umlčí tichý vnitřní hlas, udávající správný směr, kormidlo, nabízející se k bezpečnému proplutí nástrahami života.

Ti, kdo se nedokáží orientovat ve vlastních pocitech, jsou výrazně znevýhodněni. V jistém smyslu je můžeme označit za emočně negramotné, hluché a slepé v říši reality, jež nás obklopuje a jejíž pochopení je tak důležité pro život vůbec ? o životě pracovním nemluvě.

U některých jedinců je tato ?hluchota k vnitřním signálům? provázena navíc nevšímavostí k poselstvím, která k nim vysílá jejich vlastní tělo ve formě chronických bolestí hlavy, bolestí v kříži, stavů úzkosti a podobně. Jiný extrém představují jedinci, postižení alexithymií (termín z oboru psychiatrie), kteří se ve vlastních citech nedokážou orientovat. Takovým lidem se daleko ?čitelnější? a přehlednější jeví vnější svět, nikoli vlastní nitro. Pletou si různé druhy emocí, rozdíly mezi kladnými a zápornými nevnímají, splývají jim, navíc bývá okruh jejich citů omezený, specielně v oblasti emocí kladných, jako je například pocit štěstí. Jelikož jemné odlišnosti vlastních pocitů nevnímají, zůstávají pro ně nečitelné, chybí jim i schopnost naslouchat vnitřnímu hlasu a řídit se jím.

Sebeuvědomění se však jako vlastnost dá kultivovat, pěstovat. Edward McCracken, bývalý generální ředitel společnosti Silicon Graphics, jenž uznává roli intuice v rozhodovacím procesu, říká: ?Ve výrobních organizacích většinou nemáte čas na uvažování. Veškerou myšlenkovou práci před rozhodnutím můžete udělat doma, ale v závěru se musíte nechat vést intuicí a nedovolit rozumové úvaze, aby ji přehlušila.? A jeho metoda rozvíjení intuice? Plných deset let se denně nějakou dobu věnuje meditaci. Jde o časově náročný způsob, jak vejít ve styk s hlubším ?vnitřním hlasem?, s proudem pocitů probíhajících v pomalejším tempu ? jak si najít čas na ?nicnedělání?. Produktivní nicnedělání neznamená jen nepracovat, nýbrž také nezabíjet čas sledováním televize či dokonce, což je ještě horší, dělat něco jiného a současně se dívat na televizi. Znamená to vědomě dočasně odložit veškerou cílevědomou činnost a dělat jen to, co naši mysl pomůže uvolnit pro vnímání hlubšího a pomalejšího toku nejvnitřnější senzitivity.

                                                      *

Život přináší stále nové a nové příležitosti, na nichž si lze brousit emoční um. V průběhu života dochází k přirozenému zvyšování emoční inteligence, tak jak se učíme zvládat vlastní emoce, vyrovnávat se s nepříjemnými zážitky, naslouchat druhým a empatizovat ? jedním slovem, jak probíhá zrání. Pod pojmem ?zrání? si tedy můžeme představit proces, v jehož průběhu se stáváme emočně inteligentnějšími.

Emoční inteligence se vyvíjí nepřetržitě od dětství po dospělost i během ní a stoupá s přibývajícím věkem a s nabýváním zkušeností. Za předpokladu správné motivace se co do nárůstu emoční inteligence starší pracovníci mladším vyrovnají, ba dokonce je i předčí. Pohlavní rozdíly ve schopnosti zvyšovat emoční inteligenci zjištěny nebyly. Zatímco ženy bývají silnější v disciplínách jako je empatie či sociální inteligence, muži si zase lépe vedou v disciplínách založených na sebeovládání a sebepoznání. Studie probíhající na ekonomické fakultě prokázala, že muži i ženy dokážou zvyšovat své schopnosti stejnou měrou, a to bez ohledu na startovní úroveň.

Schopnost vývoje tak emoční inteligenci staví do příkrého kontrastu k IQ, které se u daného jedince během života podstatně nemění. Čistě kognitivní schopnosti zůstávají na stejné neměnné úrovni, zatímco emočním schopnostem je možné se učit po celý život. Nezáleží na tom, jak necitliví, ostýchaví, vznětliví či nešikovní jsme ? pokud budeme mít motivaci, s přiměřenou mírou úsilí může každý z nás v sobě žádoucí emoční schopnosti vypěstovat. Víme však jak? 

 

POUHÉ POCHOPENÍ NESTAČÍ
Lidé většinou správně pochopí, jak by měli změnit své chování ? jenže své pochopení nedokážou v praxi použít. Intelektuální pochopení toho, oč se v případě emoční inteligence jedná, je sice důležité, ale samo o sobe změnu v chování nepřinese. Ke změně nestačí jen rozumové pochopení, je nutná i ochota změnit se, důležitá je míra motivace a v neposlední řadě i vhodná metoda. Pokud se chceme pustit do nácviku emočních schopností, pak musíme vyjít z procesu učení, tak jak probíhá v mozku.

Docílit pochopení principu celé věci není nic těžkého, ale tento způsob ? ve srovnání s jinými metodami ? ovlivňuje změnu chování nejméně. Rozumové pochopení představuje pouze prahovou hodnotu, startovní čáru, z hlediska dalšího učení sice důležitou, ale pro trvalou změnu nestačí. Hluboká, účinná změna předpokládá radikální ?překopání? veškerých zakořeněných návyků v myšlení, cítění i chování.

Co se dalo naučit, dá se i odnaučit ? a místo špatného návyku získat návyk užitečnější, pokud jsme ochotni vynaložit určitý čas a námahu.

Učení i odnaučování totiž probíhá na stejné úrovni mozkových spojů.

V průběhu celého života se postupně učíme osvojit si vlastní repertoár myšlení, cítění a akceschopnosti. Znamená to, že nervové spoje, příslušející tomuto repertoáru, se posílily a převládly, že v přenášení nervových impulsů fungují přednostně. Nepoužívané spoje postupně zakrňují, až se vytratí docela, zatímco opakovaně používané spoje výrazně zesilují.

Má-li mozek v této situaci volit mezi dvěma možnými odpověďmi na impuls, zvítězí ta, která disponuje hojnějšími a silnějšími nervovými spoji. Čím častěji má taková odpověď příležitost se uplatnit, tím víc se spojení posiluje. Tam, kde vytrvalým opakováním došlo k vytvoření správných návyků, dojde k volbě posíleného spoje automaticky ? zareagujeme spontánně. Na schopnosti emoční inteligence se můžeme dívat jako na vyvážený soubor návyků ? obsahuje všechno, co cítíme, myslíme, děláme, jak postupujeme, chceme-li něco uskutečnit. Obsahuje-li náš soubor návyků něco dysfunkčního, pak k jeho nahrazení vhodnějším návykem je třeba dostatečně časté opakování a procvičování. Tím dochází k oslabení nervových drah pro nežádoucí návyk, takže ten nakonec zeslábne, až ? jak říkají neurologové ? ?vyhasne?, zatímco okruh návyku vhodnějšího se dál posiluje, až v podobě automatické odpovědi na příslušnou situaci úplně nahradí původní spojení.

Prověrkou tohoto přeučování, změny okruhu týkajícího se nějaké emoční schopnosti, se stane teprve rozhodující situace, kdy má převládnout pozměněná automatická reakce.

Odborné proškolení je skutečně lehké, srovnáme-li ho s rozvíjením vlastností, spadajících do sféry emoční inteligence. Kvality jako empatie či flexibilita se totiž od kognitivních poznatků liší už svou podstatou, jelikož se týkají jiných oblastí mozku. Spolu s osobními a společenskými vlastnostmi individua vstupují do hry právě ty mozkové oblasti, které spojují neokortex, výkonné centrum, s podkorovými oblastmi mozku ? hlavně s nucleem amygdalae. Nácvik emočních dovedností aktivizuje právě tyto okruhy.

Jelikož se učení kognitivní od učení emočního zásadně liší, platí pro ně i odlišný model. Pro zvyšování intelektuální kapacity je odpovídajícím prostředím školní třída, někdy stačí daný poznatek si přečíst nebo jednou si zopakovat. Školní výuka je ve své podstatě hromaděním informací v paměťové bance mozku, sídlící v neokortexu. Tam učební probíhá formou zabudovávání nových poznatků do už existující struktury chápání a asociativního myšlení, proces učení tam rozšiřuje a obohacuje už existující nervové spoje. Tak se dá vyučovat logika, taktika, strategie, počítačové programování nezávisle na kompromisech, které si později vyžádá jejich uplatnění v praxi.

Zvládnutí nové emoční dovednosti vyžaduje kromě pochopení principu i něco navíc: aktivaci emočních okruhů, kde jsou uloženy naše emoční a společenské návyky. Změnit tyto návyky ? jako například zaujmout pozitivní postoj k okolí místo odmítání, naučit se naslouchat ostatním či kvalitně zhodnotit něčí výkon ? je úkol mnohem nesnadnější, než jen přidávat nové poznatky k zásobě starých. Emoční učení vyžaduje hlubší změnu osobnosti, a to na úrovni neurologické: ono průběžné oslabování už existujících spojů a jejich nahrazování spoji novými, prospěšnějšími.

Pro základní změnu chování je tedy nejvhodnější učebnou sama praxe, to je aréna, kde se každodenní trénink nových schopností zúročí, což si ovšem vyžádá jistý čas, potřebný k procvičování. Optimální hladina emoční inteligence se tedy získává za pochodu. Zahrnuje v sobě soubor praktických poznatků, které lze získat pouze přímou konfrontací s problémem: jak co dělat se naučíme jedině zkušeností.
 

Myšlenky z knihy Daniela Golemana: ?Práce s emoční inteligencí?, vydalo nakladatelství COLUMBUS 2000 

 

 

 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatĂ˝ roh  Přihlášený čtenářkulatĂ˝ roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatĂ˝ roh  AktualitykulatĂ˝ roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium ?patří bolivijskému lidu?? západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být?"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku? oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů ? konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!