Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 16. 09. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Deborah Eisenbergová, americká spisovatelka:
Američané jsou jediný národ na světě, který věří své vlastní propagandě.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3116x)
Být vítězi
(17. 09. 2016, 2768x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2587x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2557x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2499x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Tři etapy centrování na cestě duchovní seberealizace


Jiřina Broučková (swami-center.org) - Duchovno - 11. 02. 2011 (3444 přečtení)

V tomto krátkém článku není nutné vylíčit všechny početné odstíny duchovní Cesty. Bude stačit, když zformuje jenom základní orientační body pro poutníka.


Tři etapy centrování
na cestě duchovní seberealizace

Vladimir Antonov

 

Kdysi, před mnoha lety, jsme vytvořili mnohadílný dvacetihodinový videofilm s názvem «Tři etapy centrování». Ale od té doby videotechnika pokročila daleko kupředu, a teď už ten film, bohužel, — hlavně po technické stránce — beznadějně zestárl.

Rovněž my sami jsme za uplynulé roky také významně pokročili kupředu v poznání Cesty duchovního zdokonalování a postupu po ní. Proto vznikla myšlenka, vrátit se k tématu tenkrát vyzdviženému — na «novém stupni» jeho rozvoje.

V tomto krátkém článku není nutné vylíčit všechny početné odstíny duchovní Cesty. Bude stačit, když zformuje jenom základní orientační body pro poutníka. O ostatním je možné si podrobně přečíst v literatuře, uvedené na konci knihy.

 

Etapa 1

V kterékoliv zemi a na jakémkoliv velkém obydleném místě se lidé mezi sebou velmi významně odlišují. Nejedná se o rozdíly v pohlavích ani o národnostní rozdíly. Hlavní rozdíl je v kvalitě vtělených duší podle jejich evolučního vzrůstu a podle toho, jaké vlastnosti v sobě ti lidé rozvinuli za dobu svých vtělení.

Někteří lidé jsou schopni pouze života jen málo se odlišujícího od života zvířat, a někdy ještě mnohem horšího. Jsou ovládáni nanejvýš emocemi agresivity, závisti, chamtivosti, chtíče (egoistické pohlavní žádostivosti), mstivosti, žárlivosti… Když se dostanou do náboženského prostředí, jsou schopni jenom si vyprošovat u Boha odpuštění za skutečné nebo domnělé hříchy, účastnit se zdánlivě «spasitelných» obřadů, «oslavovat» (opíjením, ale někdy i řáděním) u příležitosti těch nebo jiných historických událostí. A když upadnou pod vliv silných osobností, častokrát ďábelského charakteru, — zařazují se do skupin náboženských fanatiků, velmi podobných tlupám fanoušků fotbalových zápasů nebo aktivních funkcionářů zločinných politických režimů…1

Protiklad představují lidé s intelektem už rozvinutým — v procesu jejich osobní evoluce. Jsou to zejména opravdoví (na rozdíl od těch, kdo se ocitli v tomto prostředí náhodou) vědci, spisovatelé, umělečtí pracovníci, novináři, úspěšní obchodníci a politici.
Pro tyto lidi není charakteristické akceptovat primitivní náboženské formy. Proto mnozí z nich žijí jako ateisté — do té doby, dokud se nesetkají s intelektuálně přesvědčivou nábožensko-filozofickou koncepcí.
Ale zejména oni — lidé s rozvinutým intelektem — jsou schopni si úspěšně osvojovat stupně duchovní Cesty. Vždyť bez rozvinutého intelektu není možné pochopit dokonce ani základy etiky. Ale bez toho — Tvůrce nedovoluje k Sobě přiblížit!

…Tak tedy, intelektuálně rozvinutý člověk se konečně setkal s pravdivým nábožensko-filozofickým poznáním, seznámil se s ním a přijal do svého života principy naší existence na Zemi, které od nás vyžaduje Bůh. A tehdy takový člověk může začít osvojovat si první stupeň psychoenergetického rozvoje. To je — rozvoj sebe jako duchovního srdce.

… V organizmu každého člověka existuje sedm bioenergetických orgánů, nazývaných čakrami.
Z nich hraje nejdůležitější roli centrální (hrudní) čakra anáhata — orgán odpovědný za produkci veškerého spektra emocí lásky.

Nad anáhatou se nachází krční čakra višuddha, zastávající funkci estetického ohodnocování vzniklých situací.

Ještě výše, v hlavě, se nacházejí dvě čakry (ádžňa a sahasrára), které jsou odpovědné za intelektuální funkce.

Pod anáhatou, v hořejší polovině břicha, se nachází čakra manipúra. Její funkcí je zabezpečení energičnosti organizmu.

Ve spodní polovině břicha leží čakra svádhisthána, která produkuje sexuální emoce.

A v nejspodnější části pánve se nachází čakra múládhára, spojená se skladováním energie organizmu. (Podrobněji o čakrách — v [9]).

Všechny čakry jsou potřebné. Neexistují «dobré» a «špatné» čakry. Je žádoucí je všechny očistit od energetických nečistot, roztáhnout, rozvinout.

Po anáhatě, je třeba vidět jako nejdůležitější čakru na Duchovní cestě sahasráru, rozkládající se v nejvrchnější části hlavy současně s polokoulemi mozkových hemisfér. Rozvinutost této čakry ukazuje na vysoký intelektuální potenciál takových lidí, což je zejména důležité pro spolehlivý duchovní rozvoj.
Ale při dalším postupu se takový člověk neobejde bez zrušení centrování v hlavě a jeho zaměnění stabilní koncentrací v čakře anáhatě.
Právě takovou cestou dosahovali úspěchu všichni opravdoví duchovní velikáni různých náboženských směrů, včetně křesťanů-hesychastů  [9].

O těch, kteří si osvojili centrování v čakře anáhatě, je možno říci, že vystoupili na první, zásadní stupeň duchovní Cesty.
Dosažení tohoto úspěchu je významné nejen z perspektivy pozdvižení k duchovním výšinám. Ale anáhatnost, srdečnost, člověku dovoluje pokračovat v životě v harmonii, ve šťastném stavu — nezávisle na vnějších okolnostech. On se také stane vyhledávaným společníkem pro spoustu dalších lidí2. Stal se teď duchovní svítilnou! A také se stává nezranitelným pro velmi mnoho nemocí, kterými trpí ti, kdo chronicky žijí v záporných emocích.

… Tvůrce — to je nejjemnější forma vědomí.

Protiklad k Němu představují obyvatelé pekla — «smetiště» Evolučního Procesu. Jsou to emocionálně nejhrubší bytosti, které tyto své vlastnosti rozvinuly ve vtěleném stavu.

Takže, Cesta k Tvůrci — představuje také zjemnění vědomí. Jak? — prostřednictvím kontroly svých emocí a jejich ovládání pomocí techniky psychické autoregulace[9]

Objasním, že emoce — to také jsou stavy vědomí (duše). A když se odloučíme od svého materiálního těla, zůstaneme v tom stavu, kterému jsme přivykli v životě během vtělení. Právě takovým způsobem předurčujeme sami sebe k peklu nebo k ráji!

Díky pochopení řečeného se stává zřejmým význam práce s čakrou anáhatou. Vždyť v anáhatě nemohou vznikat hrubé emocionální stavy, v ní se rodí jen jemné emoce lásky: něžnost, starostlivost, vděčnost, úcta a jim podobné.
A proto, pokud neustále žijeme v této čakře, můžeme si úplně snadno dostatečně odvyknout od hrubých emocionálních stavů a přivyknout jenom jemným.
Více, než to, vždyť zejména emoce lásky dokážou vést duše k vzájemným sblížením a splynutím. Učíme-li se lásce při kontaktech s pozemskými objekty — lidmi, zvířaty, rostlinami, živou přírodou a odpovídajícími uměleckými díly — připravujeme se ke Splynutí s Božskými Dušemi — Svatými Duchy, a poté i s celým Prvotním Vědomím.

 

Etapa 2

Čili, na duchovní Cestě se musíme snažit o dosažení jemnosti, která je vlastní Prvotnímu Vědomí, ale nejen to. Také potřebujeme i sílu zjemnělého vědomí, která konkrétně detailně zajistí aktivní způsobilost k jednání duše uvnitř i vně svého nynějšího materiálního těla. Bez této síly nebude možné ani přecházet z jedné prostorové dimenze (eonu, loky) do druhé. A tím více — udržet se tam. Vždyť síla individuálního vědomí je přímo závislá na jeho rozměrech.

Ale, jak se stát velikou duší (mahátmou) za přehlédnutelný úsek času v hranicích daného vtělení? Jenom za pomoci speciálního trénování sebe-vědomí.

Duchovní srdce — to je struktura vědomí, začínající — za příznivých podmínek — svůj růst uvnitř čakry anáhaty. A potom další úsilí o rozvoj
a)duchovního srdce a poté
b)sebe jako duchovního srdce — dovolují zpočátku rozměrově přerůst anáhatu, pak i celé svoje materiální tělo, a potom růst stále více a více — do nekonečnosti…

Co to vlastně jsou, takové tréninky? Zpočátku, když jsme už ovládli čakru anáhatu, je možné učit se zevnitř roztahovat její stěny — rukama vědomí. Potom — zaplňovat kokony energeticky jemných a silných rostlin («rostlin síly»). Potom — také tak, zaplňovat Formy Vědomí našich Božských Učitelů — Svatých Duchů — na Jejich «pracovních prostranstvích».

Při tom je pochopitelné, že pro Jejich vnímání a plodný kontakt s nimi musíme mít Jim odpovídající úroveň jemnosti vědomí.

Svatí Duchové, kteří volně prostupují — v Jejich eonu — zemskou kůrou a jakýmikoliv materiálními předměty, vycházejí z jejich Příbytku a projevují Sebe ve vztahu ke vtěleným lidem — jako Mahádubly; gigantické antropomorfní Formy, které se skládají z nejjemnějšího ohnipodobného Světla a mají výšku od desítek metrů do mnoha kilometrů, a šířku na úrovni povrchu Země — od metrů do kilometrů.

Když už jsme se naučili slévat se s Nimi, po vstoupení do Jejich Forem, pak můžeme — den za dnem, měsíc za měsícem — vyrůstat jako vědomí — s Jejich pomocí — uvnitř těchto Forem.
V tomto růstu jsou nám připraveni pomáhat Ježíš Kristus s Jeho Apoštoly, i Krišna, Bábadží, Satja Sai, Ptahhotep, Elisabeth Haich, Ngomo, Pythagoras, Tot-Atlant, Adler a mnozí Druzí [5-6,8-9]. Ale opakuji, že se k tomu musíme dlouho připravovat, abychom se nejen naučili Je vidět — ale také stýkat se s Nimi natolik snadno, jako se vtělenými lidmi.

… Nu a dále vyvstává otázka: jak máme poznat Samotného Tvůrce?

Jeden ze způsobů postupu k tomu (i když existují i jiné varianty) spočívá v «zabydlení» sebou (jako vědomím, rozvinutým jako duchovní srdce) jádra naší planety.

Ohnivé jádro Země — to je ta část planety, která je — v odpovídajícím eonu — kvalitativně blízká stavu Tvůrce. Je jakýmsi spojujícím článkem mezi Tvůrcem — a daným prvkem Jeho Stvoření (planetou Země). A ono nám může posloužit jako průchod do Příbytku Prvotního.
Jako kritérium úspěchu zde bude sloužit stabilní pociťování centra sebe — v jádru planety. To také bude znamenat osvojení druhé etapy centrování.

… Ale začínat cestu k osvojení jádra je třeba zaplněním sebou-vědomím jmenovitě celé naší milované mnohorozměrné planety — především jejích jemnějších světelných částí.
Až když takovým způsobem poznáme naši planetu prostřednictvím lásky k ní a splynutí s ní, teprve pak můžeme zřetelně pociťovat celou škálu mnohorozměrnosti: od hranice s peklem — k jemnosti, poznávané v jejím jádru. Pokud si to osvojíme, nedá už nám velkou práci, abychom se «ponořili» do Příbytku Tvůrce. Tak začíná přímé poznání nejdůležitějšího Cíle naší existence a všech našich duchovních úsilí.

Ale zde je třeba upozornit na iluzi, kterou může vytvořit obrazotvornost: je třeba si jasně uvědomit, že k jádru naší planety jsou tisíce kilometrů.  Proto má smysl upřímně odhadnout: můžu se už teď rozšiřovat duší na takové vzdálenosti? Nebo budu muset zatím pokračovat v rozvoji sebe jako duchovního srdce, například, nad mořskými prostory, prostranstvími stepí, majestátními prostranstvími, otevírajícími se z vrcholů hor.

 

Etapa 3

Třetí etapa centrování — to je zejména úplnost Splynutí s Tvůrcem, která dává pociťování centra sebe — v Jeho Příbytku. A všechno ostatní, existující v ostatních eonech, se nachází jakoby kolem a vně tohoto Centra3.

Podotýkám, že On Sám nazývá Sebe — «Srdcem Absolutna».

Na přechod od osvojení druhé etapy — k úplnému osvojení třetí — jsou potřebné, v lepším případě, roky neustálých duchovních úsilí. Více o nich mluvit v rámcích daného článku nemá smysl: toho, kdo dorazil do těchto výšek, vede dále přímo Bůh, duchovně usilujícím už dostatečně poznaný.

Obrátíme teď pozornost už jen na dva principiálně důležité aspekty práce:

První — dovednost vcházet právě do Splynutí s Božským Vědomím. Cesta k dosažení příslušné schopnosti začíná rozvíjením v sobě důležité etické vlastnosti, nazývané pokorná moudrost — pokorným, skromným pociťováním sama sebe. Pokud tuto vlastnost člověk v sobě nemá rozvinutou — nemá šanci na duchovní úspěchy.

Obrátíme pozornost na to, jaký velký význam tomu přikládal Ježíš Kristus! 4

Je důležité také podtrhnout, že opravdová pokorná moudrost (na rozdíl od jejích falešných záměn) nemůže být dosažena jinak, než osvojením první etapy centrování.

Nu a upevnění dovednosti Splynutí — se dosahuje prostřednictvím speciálního tréninku v dosažení stavu «ne-já». Při tom pociťování sebe úplně splývá s objektem svojí lásky. Takovým Objektem se v konečném výsledku musí stát sám Tvůrce.

Druhý aspekt — to je nutnost rozvinutí rukou vědomí, vycházejících z duchovního srdce a souvisejících s ním. Rozvíjet sílu takových rukou je ze všeho nejlepší prostřednictvím různých variant podporování jimi — silou svojí lásky — zpočátku konkrétních vtělených bytostí, potom celých okrsků planety se všemi bytostmi, žijícími na nich, ještě později — pronikáním jimi vrstvami Absolutna, které obklopují «Srdce Absolutna».

Další podrobnosti osvojení dané etapy je možné načerpat při studiu historické duchovní klasiky [8]. Například, je třeba se naučit splynutí sebe současně s «Tím, Co je nahoře» i s «Tím, co je dole», jak to doporučoval Hermes Trismegistos na «Smaragdové Desce» [8].

***

 

1Intelektuální úrovně lidí se liší v celé stupnici tohoto ukazatele: od prakticky nulové — až do geniálnosti a výše [5,8,13].

To závisí především na tom, že se intelektuální funkce duše v žádném případě nerozvine jen za jedno vtělení, ale za mnoho.

Proto také, jak už je dávno lékaři objasněno, u alkoholiků a ostatních narkomanů je nejvyšší úroveň porodnosti rozumově méněcenných dětí.

A ještě je třeba pochopit, že Bůh nevtěluje do prostředí neperspektivního pro duchovní rozvoj — po této stránce perspektivní duše.

V medicíně minulých dob existoval termín «fyziologická hloupost». Co znamenal?

Existovalo rozdělování lidské hlouposti na dvě základní úrovně: hloupost patologická, nazývaná také oligofrenií, a hloupost «fyziologická», příznačná pro příliš mnoho z takzvaných «normálních» lidí, — a proto si lékaři nedovolili její držitele zařazovat k nemocným slabomyslností.

Oligofreniky rozčleňovali na tři stupně podle vyjádření jejich patologie: idioti (nemocní s nejvíce projevenou slabomyslností), imbecilové a debilové.

Ale «fyziologicky» hloupí — to je skupina «normálních» lidí, blížících se k debilům, ale žádný z nich se nepovažuje za hloupého.

Je možné pozorovat (nebo alespoň si představit), jaká je úroveň chápání religiózní cesty člověka — představitelů každé z vyjmenovaných skupin obyvatel, a také těch, kdo k těmto čtyřem skupinám nepatří.

V současné době můžeme pozorovat v různých zemích masové religiózní formy, založené a podporované těmi samými «fyziologicky» hloupými.

Je jasné, že bojovat násilnými metodami s tímto jevem nemá smysl: vždyť zcela přirozeně odpovídá potřebám a možnostem velmi významné části společnosti.

Ale rozumní státní vůdci by mohli napomáhat zejména zavedení rozumných nábožensko-filozofických poznatků do mentality lidských mas. Začít by bylo možné jejich zařazením do systému vzdělávání, a také jejich vysvětlováním prostředky masové informace.

A přinejmenším, je úplně nerozumné podporovat slabomyslnost v lidech a propagovat — v rozměrech států — slabomyslné koncepce.

2S výjimkou vyloženě ďábelských, nenávidících všechno světlé a čisté kolem sebe.

3Je důležité pochopit, že mluvíme o mnohorozměrném prostoru, a ne o plošném rozmístění.

4Ale o tom se píše prakticky v každé knize z uvedeného seznamu literatury.

 

Více na: http://swami-center.org/cz/

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Andrej Babiš - bývalý premiér?
Zdeněk Zbořil: "Tentokrát v ČT překročili míru nejenom slušnosti, ale i povinností, které jsou jim uloženy ze zákona. Nějaký zdroj informací, o kterém si můžeme myslet, že není nejserióznější, někteří novináři ho označují za "Bakalapress", tak vypustí informaci, že premiér Babiš byl zbaven nařčení, že se dopouštěl trestného činu, a tu zprávu převzala ČT, Český rozhlas i ČTK a v podstatě tak způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy.
A tak "opisovali" redaktoři veřejnoprávních médií i dalších médií jeden od druhého, až se jeden redaktor možná spletl a mluvil o Andreji Babišovi už jako o bývalém premiérovi, a o tom už by měla jednat mediální Rada, ale nedělám si iluze, že tomu tak je nebo bude...
"

Celý článek...


03. 09. 2019:

Ivan Lehotský: "USA před měsícem vypověděli smlouvu INF s Ruskem o omezení raket středního a krátkého doletu. Prý proto, že Rusko smlouvu porušovalo. Prošly sotva dva týdny a Američané provedli test takové rakety, kterou mají s mírně jinými nastaveními už dávno rozmístěnou ve více východoevropských zemích. Že by šlo o zázračně rychlý technický vývoj? Nebo to bylo jinak a kdosi se právě nechtěně přiznal ke lži a podvodu?..."

Celý článek...


24. 08. 2019:

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: "...jsou tu skupiny, k nimž se stát chová macešsky, a které nemají ani sílu se nějak viditelněji bránit, protože na to nemají síly nebo čas. Osobně vidím zátěž, která se klade na samosprávu, jako by jí tu samosprávu někdo chtěl zase sebrat, vnímám rodiny s dětmi, jak se těm pracujícím neulehčuje nic, zatímco se strká do dávek těm, kteří nikdy pracovat nebudou, seniory, kterým se říká, ať se zabezpečí hlavně sami, drobné živnostníky, kteří za chvíli budou rušit živnosti, protože ten tlak neustojí, máme málo lékařů, policistů..."
"...Roztrhání Ústavy je z mého pohledu neomluvitelné gesto. Podobně jako česká vlajka ve vagíně a trenýrky na Pražském hradě. Máme demokracii, rozhodujme ve volbách, a aby ty výsledky byly jiné, pokud se nám současné nelíbí, tak pro to sakra něco dělejme. V Americe by něco takového znamenalo doživotní diskvalifikaci z veřejného života. Roztrháním Ústavy roztrhal Minář i svobodu slova a jiná práva v Ústavě obsažená. Je to cíl Milionu chvilek? Jen jedna pravda?..."

Celý článek...


15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...


07. 08. 2019:

Středeční postřehy Terezy Spencerové:
• po 16 oficiálně oznámených "konečných vítězstvích" nad Daešem Pentagon přiznává očividné, totiž, že Islámský stát v Sýrii a Iráku žije a znovu prospívá...
• Bolton nově vysvětluje americké odstoupení od dohody o raketách krátkého a středního doletu… už neviní Rusko, ale ukazuje na Čínu, která účastníkem smlouvy nebyla...
• Google se netají tím, že svými algoritmy hodlá zabránit Trumpovu znovuzvolení v roce 2020, a tak mu Trump slibuje: "Budeme Google pečlivě sledovat"… kde je konec "ruskému vměšování"?...
• jakýkoli turecký vojenský vpád do Sýrie bude "nepřijatelný" a USA mu zabrání, hrozí šéf Pentagonu kvůli avízované turecké ofenzívě proti "americkým" syrským Kurdům… ale zní to jako by hájil zájmy samotné Sýrie… tedy kromě toho, že Turecko do Sýrie vpadlo už dávno a je tam pořád… ostatně stejně jako USA… dva ilegální okupanti se hádají, kdo kam smí a kdo ne...
• přinejmenším ukrajinský zákon o lékařské záchranné službě byl převzat z USA, a to i "s chlupama", a tak umožňuje volat sanitku "z jakéhokoli místa Spojených států"...

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!