Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 19. 06. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Winston Churchill:
Na Američany se můžete spolehnout, vždycky udělají, co je správné. Nejprve ale vyzkoušejí všechno ostatní.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Vzpomeňte si, kým jste
(04. 05. 2022, 1532x)
Rok 2022 a budoucnost
(13. 12. 2021, 1450x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1437x)
Láska vítězí
(28. 02. 2022, 1396x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Astrologie

* Trůn Boha Otce ve Střední Evropě


Ladislav Tungli - Astrologie - 12. 08. 2007 (6780 přečtení)

„Bůh je duch a ti, kteří ho chtějí uctívat, musí ho uctívat duchem a pravdou, protože takové ctitele si Bůh přeje.“ (Ježíš Nazaretský) Jiní zasvěcenci používají označení „Božská Prozřetelnost“, jako např. celosvětově vysoce uznávaný český zasvěcenec František Bardon. Toto označení je výstižné, protože i apoštol Pavel se vyjádřil o Bohu v tom smyslu, že Boha nikdo nikdy neviděl, ale jeho vlastnosti, věčná moc a Božství jsou jasně patrné z učiněných věcí, takže ti, kteří Ho popírají jsou neomluvitelní.Moderní věda označuje Boha často jako „tachyonová energie“, která má tu zvláštnost, že zvyšuje uspořádanost neboli snižuje chaos a proto moderní věda používá tuto energii k léčení nemocí všeho druhu. Nemoci jsou ovšem důsledkem materializace negativních myšlenek, které způsobují blokády energetických toků duše, což je jemnohmotný spojovací článek mezi duchem a hmotným tělem. Duše je astrální tělo a duch je mentální tělo člověka. Duše je sídlem charakterových vlastností které se mění působením ducha neboli myšlenkového světa člověka.

Myšlenky jsou kódované v atomárných vibracích a úzce souvisí s jadernými reakcemi. Světská věda hledá myšlenky v chemických reakcích a v bioproudech marně, protože tyto jsou již důsledkem myšlenek a jsou nervovým řízením těla, ale nelze z nich úplně dekódovat myšlenky. Atomární vibrace mentálního těla se proměňují a materializují se na astrální jemnohmotnou substanci duše skrze mentální matrici, což je spojení mezi duchem a duší a jeho fungování je největším tajemstvím vůbec přístupné jenom opravdovým adeptům na vyšším stupni zasvěcení. Světská věda marně pátrá po těchto tajemstvích, protože akášický princip (svět příčin) přísně střeží tyto tajemství před zneužitím a kdyby se k těmto informacím chtěl dostat eticky dostatečně nevyvinutý jedinec, všemožně mu v tom bude zabráněno různými jeho neštěstími, v krajním případě by mohl přivodit svou smrt, kdyby se pokusil prolomit bariéru ochrany, což by vypadalo jako naprosto náhodná událost, protože akášcký princip je řízením náhodných událostí prostřednictvím principu synchronicity.

Tyto akášické záznamy ochrany informací jsou v kompetenci saturnských prainteligencí a není radno tyto inteligence kontaktovat anebo evokovat ani pro opravdové adepty, proto jsou jejich jména a evokační znaky přísně utajené. Jen nejvyšší adepti jsou schopni unést olověně těžkou vibraci saturnských prainteligencí, kterým se také říká strážci bariér, ale každý člověk může pocítit jejich působení ve svém svědomí, což pochází jako varování ze saturnské sféry, takže Bůh není od nikoho vzdálen i když není možné vidět Boha a přesto zůstat naživu v těle. Akášický princip je také tajemstvím svobody, jako nejvíce ceněné lidské hodnoty, protože možnost náhodného neboli svobodného konání je přímé spojení člověka s Bohem, protože akáša je nejvyšší duchovní sféra, která řídí náhodné události podle vůle Všemohoucího Boha. Proto je psáno v Bibli: „Kde je duch Boží, tam je svoboda.“

V této souvislosti chci odsoudit názory, podle kterých prvotní hřích člověka byl důsledkem jeho svobodné vůle, protože to by znamenalo, že Stvořitel oklamal člověka, ale je nutné vidět příčinu prvotního hříchu ve ztrátě svobody ducha vlivem působení negativních inteligencí, které mají dočasnou existenci a byly stvořené podle universálních zákonů, jako protiváhy pozitivních inteligencí po dobu ustálení stvoření během sedmého stvořitelského dne, během kterého se duch každé bytosti pozvedne a kdo nebude schopen pozvednutí ducha, nemůže vstoupit do dalšího stvořitelského cyklu, kdy budou vykonané skutky stvoření vysoce citlivých bytostí, které nesnesou žádné negativní síly.

Tak se hierarchicky buduje celé stvoření a dokonalost nižšího stvoření je základem vyššího. Konečně bychom si měli uvědomit, že základem existence není hloupost, která se pozvedá, ale i kvantová teorie hmoty učí, že základem je vysoce inteligentní tachyonová energie, která se postupně materializuje a stává se tou „hloupou“ hmotou vyšší setrvačnosti než má tachyon. Nejvíce zajímá lidi je jejich zdraví a zdraví závisí na harmonii subtilního ducha a jemné duše. Apeluji v této souvislosti na astrologické lékařství, protože ačkoliv astrologové byli zavržení prorockým slovem Izajáše, to ovšem neznamená, že byla zavržena i astrologie, jako seriozní věda. Pouze lidé s nízkou rozlišovací schopností mohou zavrhnout astrologii, pokud jsou zavrženi neseriozní astrologové. Nelze vše házet do jednoho pytle, co se trochu podobá. To pak vede k dalším omylům, že „zvířecí moudrost zdola“ ztotožňují s vědou o zvířetníku, jak se hvězdné konstelace Zodiaku nazývají. Zvířecí moudrost zdola, jak se o tom píše v dopisu Judy, souvisí s dolním proudem sexuální přitažlivosti opačné polarizace, než má horní proud.

Kdo má svatého ducha, ten se raduje, že konečně vidí jasně a ne v mlhavých obrysech, ovšem falešní vyvolení budou nemilosrdně usmrceni, aby se splnilo varování apoštola Pavla a také proroctví 8. kapitoly Jeremiáše proroka. Podobně, jak Mordochaj, nemůžeme udělat ústupek. Samozřejmě to nikdy nevysvětlíme těm, kteří udržují své mocenské postavení zneužíváním Božího Slova a spokojí se s polopravdami, kterým sami nemohou porozumět, protože zavrhli pravé poznání, co nám přinesl Pán Ježíš a řekl: “Stane se to ve vás prýštícím se pramenem a nikdy již nedostanete žízeň.“ Tomu se říká svatý duch neboli pravda, která ovšem musí být založena na přesných zákonech logiky.

Mnozí z falešných učitelů si neuvědomují základní logické rozpory ve svém učení a tím vydávají svědectví, že nemají žádného ducha pravdy, ale jsou souzeni tímž soudem, jakým sami soudí podle pravidla: „Jak soudíš, tak budeš souzen.“ Je to do konce účel, že udržují své ovečky v logických rozporech a tím budí dojem, že vyšším pravdám mohou porozumět jen „vyvolení“ a často ani jejich „vyvolení“ neprokouknou Ďábla, kdo je tímto způsobem zavádí na scestí, protože nebyli důslední v dodržování zákonů logiky.

Boží Slovo záměrně nevysvětluje veškeré detaily nebeského života andělů, aby se prokázalo, kdo bude schopen objasnit zákony ducha podle pravdy neboli pod působením svatého ducha. Svatý duch je dokonalou rovnováhou 4 základních elementů: intelektu, vůle, citu a realizace. Již jsem objasnil v předchozích mých pracích, že intelekt pramení z citu, cit pramení z vůle, vůle pramení z realizace a realizace pramení z intelektu, což je uzavřený kruh vývoje neboli zdokonalení celého stvoření a ve všech cyklech, bez nichž život není možný, je tento vývoj.

Také jsme objasnili, že tyto základní vlastnosti ducha jsou živé bytosti podepírající Boží trůn a Ezechielovo proroctví je popisuje, jako vznešené šestikřídlé tvory plno očí na všech křídlech a na soukolích v nichž je duch těchto živých bytostí. U Ezechiele mají každý 4 obličeje, ale Zjevení apoštola Jana již je popisuje s jasně vyhrazenými charaktery, což je velice důležité, protože každá základní energie může mít různé „zabarvení“ rovněž podle 4 základních energií a tím tvoří 4x4 = 16 různých energií. Kniha Stvoření (Sefer Jecirah) pak popisuje 32 energií, které se dělí na 22 písmen souhlásek a 10 sefirotů neboli samohlásek a udává kosmický jazyk, což je další štěpení 4 základních energií na 4x4x2, ovšem každá z těchto 32 energií je stezka neboli je přechod mezi dvěma polaritami, přesně popsanými v Knize Proměn (I-Ging), kde se můžete seznámit se všemi 4x4x4 = 64 různými energiemi a jejich vzájemnými proměnami.

Prozradím nyní další tajemství, že těch původních 4 x 4 = 16 energií jsou totožné s Runami, tímto je nutné považovat Runy za mocný mezistupeň prazákladu Kosmického jazyka Slova. Runy nejsou výmyslem lidí, ale jsou nám prostředkované z nejvyšších sfér Božího stvoření. Každá ze 4 základních sil, 16 Run a také Kosmického jazyka mohou být budující i ničivé, to záleží na způsobu jejich používání. Kdo může budovat a léčit, ten může také zničit a zabíjet. Proto existuje pouze jediná Universální a nejvyšší Věda Boha a neexistují dvě různé Vědy, jak to někteří mylně vykládají, ovšem existují pozitivní a negativní andělé a existují různé povahy lidí, takže záleží výhradně na povaze každého člověka, jak bude používat tyto síly.

Božské síly 4 cherubínů je nutné hledat ve všem, říká se jim také živlové síly, je jimi prodchnuto vše na Zemi, pod Zemí i na Nebi, ba i v celém Universu a ve všech universech. Princip intelektu je reprezentován cherubem s hlavou orla, na Zemi ovládá vzdušné bytosti, které mají za úkol řízení atmosféry, řídí změny počasí podle pokynů vyšších prainteligencí. Princip vůle je reprezentován cherubínem s hlavou lva, na Zemi ovládá ohnivý živel a ohnivé bytosti, kteří se zdržují v sopkách a řídí výbuchy sopek podle pokynů vyšších prainteligencí, moudří ohnivé bytosti se nacházejí v magmatu ve středu Země a znají i dějiny vzniku Země. Princip citu je reprezentován cherubínem s hlavou býka a ovládá na Zemi vodní princip, což jsou nejen řeky, ale i moře včetně všeho života ve světových oceánech, protože tento princip je oživující a skrývá v sobě tajemství věčného života a také opravdové lidské nesmrtelnosti. Voda zavlažuje zemi, aby se země stala úrodnou a tím se dostáváme k poslednímu principu, což je reprezentován cherubínem s hlavou člověka, kdo na vyšší rovině je cherub s hlavou býka, protože z něho pochází. To je důvodem, proč jiná interpretace přiřazuje k principu země cherubína s hlavou býka. My však se držme duchovního uspořádání, což je příčinou matérie. Cherub s hlavou člověka ovládá vše co je pod zemí, je to říše mocných a bohatých gnómů.

Také ke všem sférám patří základní barvy následovně: vzdušný princip má barvu žlutou a je také reprezentován merkurskou sférou o kterém jsem psal v předchozí své práci, to je Slunce na obloze, protože Merkur je velice blízko Slunci a poskytuje nám duchovní Světlo JHWH. Zemní princip má barvu tmavě modrou a je reprezentován sférou Jupitera k nám přátelsky nakloněnou na rozdíl od vyšší sféry Saturna, která k lidem není přátelsky nakloněna, protože jsme opustili zákony našeho Boha JHWH kvůli tomu, že na nás působí negativní inteligence. Sférické analogie jsou důležité pro pochopení živlových principů, protože cheruby mají vyšší postavení v Božské hierarchii, než kterýkoliv z prainteligencí sfér včetně Uranu a Neptuna. Jupiterské inteligence se zaměřují na naší budoucnost a proto nás mají rádi, zatímco saturnské inteligence za zaměřují na naší přítomnost, protože když v přítomnosti nic nepodnikneme, pak nemáme ani budoucnost, takže dalo by se říci, že saturnské bytosti s námi mají větší starost. Saturnská sféra nám poskytuje svědomí a u duchovně zralých jedinců je to spolehlivá intuice. Inteligence saturnské sféry mají olověně těžkou vibraci, která může usmrtit mága při evokaci. František Bardon nedoporučuje ani duchovně zralým jednotlivcům návštěvu saturnské sféry.

Kristus přichází se všemi anděly včetně prainteligencí saturnské sféry, aby soudil celou Zemi. Kristus sedí po pravici Boha Otce, to znamená, že na straně elektrického fluida, což je pravá ruka, elektrický a magnetický fluidum je ještě vyšší emanace Boha, než jednota 4 cherubínů a je reprezentována bilaterální symetrií člověka, ale také obrazem Boha, že je červeně zbarvený jako drahokam jaspis a je obklopen duhou zelené barvy, protože elektrický je vždy uvnitř a je obklopen magnetickým fluidem. Proto je Země uvnitř elektrická a žhavá a venku magnetická. Připomínám, že fyzici dodnes nedokážou uspokojivě vysvětlit chladivý účinek magnetizmu, ale magnetické pole se v praxi běžně používá pro velice přesné nastavení teploty ochlazením.

Vzájemný vztah elektrického a magnetického fluida je ve všem a člověk to nejlépe pociťuje prostřednictvím přitažlivosti ženy a muže u sexuálně normálních jednotlivců, to je důsledkem opačné elektro-magnetické polarizace ženy a muže, jak to vysvětluje i první kniha moudrosti. Jestliže tedy někdo zneužívá sexuální síly, zneužívá nejvyšší emanaci vesmíru neboli Boha a může si být naprosto jistý, že to přivodí odpovídající důsledky v akáše neboli ve světě příčin. I duchovně zralí mágové si musí dávat dobrý pozor, když pracují se sexuální energií, protože to má mimořádně silné účinky a František Bardon varuje v první knize moudrosti, že tvoření elementárních bytostí pro uspokojení sexuálních tužeb může být vážnou překážkou na cestě. Tyto elementární bytosti se automaticky tvoří představivosti neboli erotickým fantazírováním. Toto poznání významně přispívá k uzdravení morálky. Neznalost a lži mají vždy katastrofální celospolečenské následky a toto poznání zároveň je i klíčem k odhalení hlubokých tajemství. Proto se vzájemná jednota a vyrovnanost 4 cherubínů nazývá čtyřpólový magnet, to znamená, že 4 živlové síly vznikly z elektromagnetické polarity neboli ze základní emanace Boha Otce.

Nikola Tesla objevil skryté vlastnosti elektromagnetické energie, že se to nechová tak, jak to popisovala tehdejší fyzika. Původní Maxwellové rovnice popisující elektromagnetické pole byly založené na formalizmu kvaternionového pole, kde kromě vektorových složek jsou i skalární složky pole, takže intenzita elektrického pole nebyla pouze jeden trojrozměrný vektor a měla skalární složku. Kvůli nepochopení byly Maxwellovy rovnice zredukované, takže se úplně vytratila skalární složka intenzity elektrického pole u pozdějších teoretických fyziků a teprve Nikola Tesla odhalil, že zredukovaná teorie pole není korektní, ale zůstal nepochopen. Nicméně Rusové plně pochopili vynálezy Nikola Tesly a postavili na tom celý svůj kosmický program, takže získali absolutní nadvládu ve vesmíru v sedmdesátých letech minulého století, což trvá dodnes. Zaslepeným a domýšlivým Američanům působili již vícekrát nemalé potíže, nicméně Rusko si uvědomuje nebezpečnost a zpětné účinky zneužití vynálezů Nikola Tesly a jistě nedovolí, aby tyto citlivé informace se dostali do rukou eticky nevyvinutých jednotlivců.

V předminulém článku, nepočítaje dva významné dopisy mezi tím, jsem psal o tom, že barevná analogie země a vzduchu závisí na způsobu myšlení. Existuje pozemské jangovské a nebeské jinovské chápání se vzájemně opačným přiřazením barevných analogií. Důvodem je vzájemný vztah pozemské a nebeské oblasti života a projevuje se v tom přímé působení akáše ve hmotě. Voda zavlažuje zemi, aby byla úrodná, ale v minulém článku jsem psal, že city rodí intelektuální síly, což je vzduch, ovšem toto je pozemské jangovské chápání používané mágy. Astrologové používají nebeské neboli jinovské chápání a proto málokdy se shodnou s mágy. Vzájemný vztah těchto dvou systémů myšlení je jasné po vysvětlení působení akáše ve hmotě neboli akášického principu. Co je realizace neboli země pro člověka, to má důsledky a o všem se vedou akášické záznamy, které jsou volně čitelné prainteligencím merkurské sféry, takže to je pro ně intelektuální poznání a nikoliv realizace. Prainteligence se mění důsledkem poznání a v budoucnu vykonávají svou práci jinak, což je pro ně země a pro nás intelektuální poznání. Země a vzduch jsou zaměněné v závislosti na tom zda se jedná o inteligence anebo o člověka.

Písmeno R je písmenem zemní vibrace na materiální úrovni, protože písmeno R je praenergie merkurské sféry, což je přesné přiřazení a pokud se setkáte s přiřazením písmene R ke Slunci, což je velice časté, jedná se pouze o kódování dynamizace neboli způsobu oživení proudění energií mezi sférami, což je přesně vyjádřeno uspořádáním drahokamů tantrického talismanu, protože různé přiřazení písmen ke sférám vždy kóduje určitý způsob myšlení a Bůh vymezil prostor pro každý způsob myšlení, aby nemuseli válčit a měli možnost rozvoje své podstaty.

Nejvyšší poznání spočívá v tom, že se seznámíme s různými způsoby myšlení a také tím, kde působí a jak bezpečně s nimi komunikovat a ztotožnit se s nimi, čemu se říká přijetí emanace. Kdo je zběhlý v přijímání emanace různých bytostí, ten dokáže předvídat, co která bytost dělá a porozumí tak kosmickému řádu. Po dosažení vyššího stupně pak může dočasně vzít na sebe i emanaci negativních inteligencí a porozumí tak negativnímu principu, proč musí existovat a za jakých podmínek by bylo možné negativní aspekty úplně překonat, což je smrtí negativity, čemuž se říká mystická smrt a je podmíněna úplným dokončením vývoje a poslání inteligence a je zcela nenásilná, protože je řízena Božskou Prozřetelností neboli Bohem JHWH a víme, že kde je duch Boží, tam je svoboda.

Kdykoliv jednáme svobodně, jedná našim prostřednictvím sám nejvyšší bytost Universa, všemohoucí Stvořitel, takže toto působení se jeví jako náhoda. Počátek moudrosti je pochopení, že náhodou se může stát cokoliv a není možné prozkoumat zcela mysl všemohoucího Boha, pokud se s nim neztotožníme, což vyžaduje svatost neboli oddělenost od každého negativního působení, protože Stvořitel stvořil negativní inteligence, ale nikdy nevyužívá negativní inteligence pro realizaci svých cílů. Negativita je zákonitá, ale má pouze dočasnou existenci a Bůh nevyužívá nic, co není věčné a jeho služebníci proto mají jistotu věčného života, jinak by nebylo možné, aby sloužili Bohu. Je však i mnoho falešných učitelů, kteří klamou sami sebe i své okolí. Toto je také princip negativity, že lžou a podvádí, zatímco andělé smrti mohou a často jsou pozitivní a věrně splňují příkazy Boha podle zákonů Universa, což je již důsledek pozemské činnosti, což v nebeských sférách se jeví jako intelekt.

Mystická smrt je tedy dvojího druhu, buď je to absolutní sjednocení s Bohem anebo věčné zničení v Gehenně připraveného pro negativní inteligence, protože tyto se nemohou sjednotit s Bohem kvůli omezenosti chápání. Mystická smrt pozitivní je přítomna při každém zasvěcení, protože když člověk vystoupí na vyšší sféru a již se neučí od nižších inteligencí a ani nedělá žádné omyly na nižší sféře, pak je na té sféře již jakoby neviditelný neboli působí nezištně, jako Bůh, což se jeví na té sféře, jako kdyby tam již neexistoval neboli tam zemřel.

Takové chápání smrti je význačné v knize Zjevení apoštola Jana, kde v mnoha souvislostech se mluví o smrti velkého počtu lidí, ale ve skutečnosti se jedná o mystickou smrt neboli o smrt působení důsledkem zasvěcení. Čím je člověk na vyšší úrovni, tím méně působí násilně a tedy jakoby nepůsobil vůbec a pouze zasvěcenec na stejné anebo na vyšším stupni ho zaregistruje. Negativní mystická smrt je naopak přirovnána k násilné smrti, ale násilí je součástí negativity a pro negativní inteligence znamená dokonalé naplnění jejich podstaty, je to věčný oheň boje.

Stává se někdy, že vyšší zasvěcenec projde tímto ohněm zničení a znovu z něho pak vyvstane, o tom píše apoštol Pavel v souvislosti, že když dílo Božího služebníka nebude schváleno, ale on sám zachráněn bude, pak projde ohněm např. když je nepochopen anebo nesplní svůj účel. Král Atlantidy Thoth varuje ve své knize, že je lepší projít ohněm, než být „vyhozen“ z nebes. To jisté vyjádřil Ježíš Nazaretský podobenstvím o hostině, kde nás nabádá, abychom si sedali na poslední místa a ne na přední, protože kdyby snad přišel významný host, pak pán hostiny důsledkem omezeného počtu míst by nás mohl s hanbou poslat z předních míst na poslední místo, zatímco když si sedneme na poslední místo, může nás vyvýšit tím, že nás pozve blíž.

Kdo ze zasvěcenců může říci, že jeho dílo bylo pochopeno a splnilo svůj účel a své poslání? Proto jsme neustále připraveni sestoupit do Gehenny, připraveného pro Ďábla a jeho démony, jsme s tím spokojeni a tím dáme najevo, že jsme přesvědčeni, že Bůh je dobrý a spravedlivý. Jen tak velice vzdálení od Božské Prozřetelnosti můžeme pochopit jeho působení i v temnotě. Nejsme jako farizeové v době Ježíše Nazaretského, kteří se dívali na lidi země jen pohrdavě. Bůh je všemohoucí a nikdo neprozkoumal jeho mysl. Jen Kristus má jistotu, že je schválen. Přesto děláme svou práci s radostí, protože nás těší věčné předsevzetí Boha a ne jen odměna. Jsme si vědomi toho, že pro každého je nejlepší, když s volností kráčí na své vlastní cestě dál. Každého těší něco jiného a je tragédie, když člověk na konci života zjistí, že život ho nebaví, protože chodí cestou někoho jiného a ne svou vlastní cestou, ale i to je jeho cesta zdokonalení. Být připraven na nejhorší neznamená přivodit špatnost, ale právě naopak, aktivně to odvracet. Často psychická odolnost v těžké situaci přivodí trvalý a opravdový obrat k lepšímu životu a selhání může přivodit zintenzivnění problémů a prodloužení nadvlády negativních inteligencí. Každý má možnost výběru a tato svoboda není náhoda, ale řízení vyššími principy intelektu, což je těsně spojené se svědomím a intuicí neboli s telepatickým působením prainteligencí a vše, co uskutečníme je zároveň duchovní potravou pro tyto inteligence, kteří se z toho poučí.

Znovu upozorňuji čtenáře na význam symboliky třetí tarotové karty podle Františka Bardona. I když je to pokročilý studium, může to posloužit, jako motivace těm, kteří sledují vyšší cíle. Zároveň upozorňuji na to, že tyto poznatky jsou dobře využitelné ve všech vědních oborech. Fyzika elementárních částic tady nalézá základní stavební kameny matérie a klíče k poznání. Čtverce třetí tarotové karty jsou barvené podle nebeského chápání, vzduch je modrý a zem je žlutá, pouze záměna barev u přechodu modré barvy do energie Lva upozorní na pozemské chápání podle kterého je vzduch žlutý a země tmavě modrá (indigová), zároveň žlutá barva přechází u vodnáře do světle fialové, což je tentýž princip změny způsobu myšlení, zatímco zelená barva přechází u znamení Býka do zelené barvy Venuše, protože vládcem znamení býka je Venuše, stejně, jako červená barva přechází u Štíra rovněž do červené barvy Marsu, protože vládcem Štíra je Mars, nikoliv Pluto, jak to tvrdí astrologové, protože působení Pluta zcela zanikne na měsíční sféře a na naší Zemi nemá žádné přímé působení v současné etapě. Uvnitř ze středu zářící Slunce je akášický princip a znamená již popsanou proměnu živlů a proces materializace prostřednictvím plození synů, kde Otec je Bůh a Matka jsou inteligence.

Pro bližší vysvětlení rodičovských vztahů, jako universálního principu můžeme použít výrok apoštola Pavla: „Hlavou ženy je muž, hlavou muže je Kristus a hlavou Krista je Bůh.“ Apoštol Pavel byl kabalista, i když nedosáhl tak vysokého stupně v praktické aplikaci, jako apoštol Jan, který se stal dokonalým vládcem Slova ke konci svého pozemského života, přesto on sám, Pavel, píše, že se učil u Gamalielových nohou, kdo byl jeden z významných učitelů té doby. Gamaliel byl ten, kdo navrhl Sanhedrinu, aby propustili na svobodu zatčené apoštoly a nepronásledovali je, protože když jejich poslání není od Boha, pak samo zanikne a jestli mají skutečně poslání od Boha, pak stejně to nemohou nijak překazit a vyvolali by nelibost Boha.

Apoštol Pavel později se vyjádřil v tom smyslu, že své vzdělání považuje za hromadu smetí ve srovnání s tím, co dostal od Krista, což je nutné chápat tak, že Kristus mu dal vysvětlení a pravé poznání. Nesporně to byl důvodem, že apoštolové se neodvolávají na kabalu, protože nebyl v té době zveřejněné klíče k přesnému poznání i když to bylo přístupné jednotlivcům, kteří prokázali, že jsou schopni zachovat mlčenlivost o těchto věcech, které se nesměly dostat do rukou lidských synů negativních nebeských inteligencí. Tomu se říká Tartar neboli udržení negativních inteligencí ve tmě. Negativní inteligence jsou ve tmě, protože je Bůh tam udržuje.

Nebylo tomu tak vždy, je to opatřením teprve od doby zániku Atlantidy, kde mágové porušili pravidla, kterým dostatečně neporozuměli, čím bylo prokázáno, že utajování Tartar je nutné a neposlušnost mágů Atlantidy přivolala potopu, přičemž bylo jasné, že Bůh předem věděl, že se to musí stát, protože udržoval obrovské množství vody v atmosféře, což byl úplně jiný stav naší atmosféry s úplně jinými zákonitostmi meteorologie, než po potopě, což trvá až dodnes. Nyní byly klíče k porozumění a k praktické aplikaci Slova úplně odhalené, což ve Zjevení je předpovězeno, jako otevření svitků v času konce vlády negativních inteligencí nad naší Zemí.

Tento článek se jmenuje „Trůn Boha Otce ve Střední Evropě“ a kdo sledoval článek až do tohoto bodu a ztotožnil se s jeho myšlenkami, protože duch mu nedal jinou možnost, ten je připraven pochopit jak Bůh působí ve vzájemných vztazích různých národů.. Ne náhodou má Česká Republika lva ve svém erbu a Morava orla. Tyto zvířata znázorňují vztah těchto dvou národů k cherubínům Božího trůnu s hlavou lva a s hlavou orla (viz Zjevení apoštola Jana). Které národy ovšem reprezentují cheruba s hlavou Býka a cheruba s hlavou člověka? Úzký vztah k Moravě a k Českému národu má Slovensko a je v analogii s cherubem s hlavou Býka, který reprezentuje city a jehož barva je zelená. Cherub s hlavou člověka odpovídá Maďarsku.

Chci na závěr podotknout jednu velice důležitou analogii, která Vám může pomoci a usnadní vybudování vztahu k těmto novým poznatkům. Jistě se pamatujete na proslulý výrok apoštola Pavla: „Hlavou ženy je muž, hlavou muže je Kristus a hlavou Krista je Bůh.“ Dále upřesňuje tuto hierarchii požadavkem poslušnosti dětí vůči rodičům. To ovšem není úplné a patří sem ještě jeden článek propojení nejvyššího s nejnižším, aby se splnily slova Boha Otce: „Jsem alfa a omega, počátek a konec.“ Kdo zná hvězdné znamení Zodiaku, jejich vliv na nás, ten jistě ví které planety mají vládu v kterých hvězdných konstelacích Zodiaku, přičemž tato vláda planet je vrstvena a vytváří segmenty kruhu hvězdných znamení Zodiaku, kde vrchní segment patří Saturnu se znameními Kozoroh a Vodnář, následující segment Jupitera je dáno znameními Střelce a Ryb, další segment patří Marsu se znameními Štír a Beran, další patří Venuši se znameními Váhy a Býk, další patří Merkuru se znameními Panny a Blíženců a další poslední je dvojicí Slunce a Měsíce, přičemž Slunce vládne ve znamení Lva a Měsíc u Raka.

Tato hierarchická segmentace je v analogii tomu o čem mluví apoštol Pavel. Segment Saturna je Bůh a je hlavou segmentu Jupitera v analogii s Kristem, ten je hlavou muže reprezentovaný segmentem Marsu, pak následuje žena reprezentovaná segmentem Venuše, děti jsou analogie se segmentem Merkura, jako podřízené síly, však o kterých Ježíš prohlásil: „Těmto maličkým patří nebeské Království. A když nebudete jako tyto malé děti, nezdědíte Boží Království.“ Poslední segment Slunce a Měsíce reprezentuje manželskou dvojici otce a matky, které slouží svým dětem, protože ne děti slouží rodičům, ale naopak a to je Bůh pokorný a sloužící všem. 

Autor: Ladislav Tungli, dne 6.8.2007 v Brně

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 9 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!