Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 12. 06. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Romain Rolland:
Nejhorší chorobou, kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2239x)
Vzpomeňte si, kým jste
(04. 05. 2022, 1469x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1418x)
Rok 2022 a budoucnost
(13. 12. 2021, 1390x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Učení mistrů moudrosti - základní instrukce


Převzato (Most ke svobodě) - Sebepoznání - 06. 12. 2003 (24280 přečtení)

Základní text, převzatý z materiálu Most ke svobodě. Nechceme příliš polemizovat o tomto učení - ať si každý pro sebe vybere informaci, jakou potřebuje. Vždy ať nás provází Šri rádža Zdravý Rozum...

Obsah:

KAPITOLA 1 (Most ke svobodě - prastará učení v novém rouše)

KAPITOLA 2 (Hierarchie světla a naše spolupráce)

KAPITOLA 3 (Člověk a jeho životní cesta - Země jako školní prostor – opozdilci)

KAPITOLA 4 (Sedm světových paprsků)

KAPITOLA 5 (Modlitba, vzývání, vizualizace, pojem JÁ JSEM)

KAPITOLA 6.(Sedm těl člověka)

Tabulka duchovních úrovní

Tabulka paprsků, chohanů a sídel

 

KAPITOLA 1

Most ke svobodě - prastará učení v novém rouše

V průběhu celých dějin naší planety chodili po zemi velicí mudrci, aby lidi v té době pochopitelnou formou poučovali o životních zákonech, aby byl zajištěn pokrok obyvatelstva Země z hlediska etiky a morálky. Podstatou učení byla vždy tatáž pravda. Tyto staré moudrosti, zachované ve východních podáních ještě pokud možno v nejčistší podobě, jsou však vždy, když jejich hlasatelé opustili tuto Zemi, postupně stále více zřeďovány a poklesly na úroveň dogmat a přikázání. Svět by vypadal jinak, kdyby se lidé řídili Božími zákony. Jestliže pozorujeme dva tisíce roků křesťanského věku, mohlo to stěží dopadnout ještě hůř a přece poučoval velký mistr Ježíš Kristus o Lásce jako o nejvyšším přikázání. Existuje jen malý počet těch, kteří se nazývají křesťany a kteří jsou poslušní tohoto přikázání. To, co se v dnešní době káže na kazatelnách, je víceméně jen teoretická filosofie, ve které je jen málo skutečného života.

Ukazatel světových hodin se posunul kupředu a ohlašuje nám nový věk Vodnáře, jehož rozbřesk je již pozorovatelný. Je to věk svobody a pociťuje se všude ve světě ve snahách mířících ke svobodě. Vibrace se již změnily. Vše, co pochází ze staré doby, je odmítáno, všude přibývá neklidu a roste nespokojenost. Rozbřesk nové doby již započal. Hierarchie světla považuje pro tuto dobu za důležité, aby staré, jednoduché životní zásady byly lidem opět přiblíženy jako výzbroj pro nastávající změny. Velký mistr z Nazaretu nám říká: "Přijměte nauky pro Novou dobu. Vyžaduje to vývoj Země k vyšší úrovni, neboť učení předchozích století již dnes nestačí zaručit pokrok celého lidstva. Pouze výhradní používání a vyzařování sil plamenů dokáže proměnu života prosadit v té době, která nám k tomu ještě zbývá."

Vyslanci Velkého Bílého Bratrstva proto znovu navázali kontakt s lidmi schopnými citlivého vnímání. Vyškolili je, aby zajistili, že jejich učení budou dále propagována v čistém a nezfalšovaném pojetí jako základna pro potřebu duchovní výživy. Tato potřeba se bude stále více zesilovat a dosavadní instituce ji nedokáží uspokojit. V této souvislosti prohlásil mistr El Morya: "Usilujeme o to, abychom tentokrát na nekonvenční cestě dospěli k lidem, kteří jsou alespoň trochu otevření pro ryzí pravdy, kteří už dokázali vyrůst nad dosavadní konfese. Byli bychom rádi, kdybychom dokázali připravit veliký počet ochotných lidí, aby ze své strany působili jako učitelé. Tím, že budou začínat v malém, by zasahovali postupně stále větší okruh lidí. Právě to, co v průběhu první epochy křesťanské éry dokazovalo několik málo apoštolů, má být nyní rozšiřováno prostřednictvím početných průchodů (kanálů), aby přes ně byli připravováni mnozí lidé, když už větší změny přecházejí přes naši Zemi."

Tak zvaný "Most ke Svobodě" nám ukazuje cestu vzhůru, cestu z všedního každodenního myšlení tohoto světa do světlejších oblastí, do kterých se dokážeme pozdvihnout pomocí zhora uvedených možností, aniž bychom ztráceli půdu pod nohama, kontakt se Zemí, neboť zde máme stále ještě své úkoly ve fyzickém světě. Myšlenkové bohatství, zprostředkovávané nám těmito naukami, přináší vibrace mnoha velkých nehmotných bytostí, které stále ještě své světlo s plnou láskou a slitováním dávají do služby pokroku lidstva tak, jak tomu bylo odedávna. Ve všech poučeních se stále znovu objevuje přikázání Lásky k bližním a bratrství celého lidstva jako vysoký cíl, který jednoho dne sjednotí bratrsky všechny rasy, všechny národy a všechny směry náboženské víry. Ve všech dávných epochách byly tyto nauky závazné pro ty žáky, kteří vstupovali na cestu světla. K tomu se zde ještě přidalo vědění o velkých možnostech očišťování a proměňování negativně zpracovaných energií a cílevědomá práce s posvátným ohněm, s Božskou energií, která ve formě Sedmi paprsků a jejich různých odstínů, je dána k dispozici pro Lidstvo.

(zpět na začátek)

KAPITOLA 2

Hierarchie světla a naše spolupráce

Hierarchie světla, nazývaná také "Velké Bílé Bratrstvo" (Loja Branca), se skládá z mocných světelných bytostí, které z části vyšly z našeho lidstva, ale z největší části v minulých vývojových periodách nalezly tyto bytosti světla svoji dokonalost v jiných slunečních systémech. K tomu mezi jiným říká mistr El Morya: "Přicházejí ve své nezměrné dobrotě, aby pozemským dětem byly nápomocny při jejich dalším rozvoji. Jejich nepředstavitelná láska je lidem stále ještě cizí a proto ji také jenom ztěžka mohou pochopit. Jenom ten nejkrajnější okruh jejich mohutného vyzařování může být postřehnut žákem ve formě blahodárného chvění, nebo světla sršícího barvami a ty mu dávají na srozuměnou, že se v něm tyto dary začínají účinně uplatňovat. Tak se svétlo na Zemi stále a stále zvětšuje, neboť do žáků jako by zakořeňovalo a prostřednictvím jejich vlastního úsilí se dále rozšiřuje. Právě toto zvětšovaní světla na Zemi je cílem a účelem vynakládaného úsilí Bílého Bratrstva, které si už od věků své žáky vybírá ne podle vnějších hledisek, ale podle jejich již rozvíjeného vnitřního světla a podle úsilí o dosažení dobra. Dnes již téměř zapomenuté ctnosti ušlechtilého typu člověka jsou stále ještě rozhodující při posuzování čekatele. Samozřejmě o to důležitější jsou u pokročilejšího žáka, pro kterého vnější život již pomalu ustupuje do pozadí a který stojí pod praporem velkých cílů svého mistra.

Tato prastará pravidla již trvají od věků. Mezi tak rozdílnými stupni vývoje neexistuje jiné spojení, než právě vnitřní hodnoty žákovy. Houževnatá a vytrvalá práce přivádí tato "zlatá zrnka" k dalšímu růstu a tak pomáhá žákovi. O to právě usilujeme a to je naše úloha, kterou jsme sami na sebe vzali. Započaté dílo Mostu ke svobodě bude dokonáno teprve tehdy, až veškerá temnota na Zemi bude ztrávena a každý člověk realizuje v sobě Krista. Duchovní hierarchie, jejíž žáci náležejí k nejrozmanitějším školám, jak již bylo řečeno, vyhodnocuje každého podle jeho vnitřního světla. Žádný při tom nebude přehlédnut, ať už se snaží jakoukoliv cestou sám k tomu dopracovat. Neexistuje žádná organizace, která by se mohla pochlubit tím, že je oprávněna zastupovat opravdové nauky, neboť na všech cestách se člověk učí, shromažďuje své zkušenosti a vystupuje od jednoho stupně k druhému. Ať už jeho první nauky jsou jakkoliv primitivní, on stále nalézá cestu odpovídající jeho chápání a čím dále bude stoupat vzhůru, tím citelnější bude vedení, které potom přejímá jeho vyšší JÁ JSEM. Značný počet duchovních směrů je pro růst člověka naprosto nutný a nenechavá nikoho v klidu, když opravdový žák poznal možnosti těchto směrů.

Lidmi, kteří se seznámili s naukami o Mostu je často kladena otázka, týkající se mnohých nehmotných bytostí, které zde přichází ke slovu. Velký Gautama, současná řídicí osobnost naší Země k tomu říká: "Silný tah, zesilovaný světem světla, uchopí jednou i méně vnímavého člověka a ponese jej dále vzhůru, aby dorostl pro vibrace Nové Doby. Nechejte se také vy ještě více uchopit tímto tahem, který se skládá z lásky nekonečného počtu osvícených bytostí, který má urychlovat duchovní pokrok celého lidstva. Tento veliký počet dokonalých bytostí již od pradávna bděl nad rozvojem života a vede Lidstvo z dětského vývojového stupně ke zralosti. Všechny tyto velké bytosti rezignovali na svoji vlastní Nirvánu, rezignovali na konečný vstup do absolutní blaženosti pro to, aby zápasícímu lidstvu této Země stály ku pomoci a zajišťovali mu pokrok. Některé z těchto velikých bytostí si vytvořily spojení s lidmi pomocí vyškolených kanálů a dodávají běžně přes svou vlastní řadu žákovských skupin na zemi pokyny a poučení.

Námi uctívaný a milovaný mistr Ježíš Kristus zastává dnes vysoký kosmický úřad v duchovní hierarchii a připravuje rozvoj vědomí Krista pro lidi, kteří se jen pomalu probouzejí. Vždyť přece kdysi Kristus řekl: "Díla, která já činím, také vy budete činit ba dokonce ještě větší díla, než já činím." Je to gigantické dílo, přivádět celou tuto planetu s celým svým životem na nejbližší další vývojový stupeň a při tom proměňovat síly temnoty. K tomu jsou potřební nespočetní pomocníci a každý žák, který se připojí k této službě, bude láskyplně veden. Nanebevystoupení mistři řídí vědomí svých žáků od osobních přání jejich vnějškového já směrem k velikým cílům, spočívajících v pokroku a ve svobodě lidského rozvoje. Zřizování mostů z pozemského světa do rovin světla, přes které z jejich strany plynou poučení a požehnání a po kterých můžeme kráčet dále vzhůru. Je to nejdůležitější práce pro tento čas, předcházející velkým proměnám.

Tak mají být osloveni nejprve ochotní žáci a spolupracovníci a potom stále více lidí, kteří se ještě přidají k tomuto dílu. Přes tento most sem budou přicházet učení o důležitých životních zákonech, kterými je již od pradávna velkými bytostmi řízen rozvoj života. Tyto bytosti již pomocí těchto zákonů dosáhly své dokonalosti, znají již cestu a dokáží ji žákům zprostředkovat. Rozpracování těchto pokynů je již úkolem lidí, kteří jsou k tomu ochotní a připraveni. Služba celku je kladena na nejvyšší místo a podřizuje se jí vlastní harmonický rozvoj žáka. Přinesli jste si touhu po rozvoji pro lidstvo do svého vtělení - tak to řekl velký Gautama - a toto přání se bude rostoucí měrou přes vás projevovat navenek tak, jak vy sami na své cestě budete pokračovat. Není žádná jiná možnost dosáhnout tohoto velikého cíle, než že se stanete pokornými služebníky pro rozvoj lidstva. Jiná cesta k cíli nevede a každý po ní musí jednou vykročit. Četné radovánky života odložte, abyste se mohli stále více přiklánět k cestě světla a klást vaši energii do služeb života.

Víme, že nebudete litovat zřeknutí se těchto pozemských radovánek, neboť každé vzdání se, znamená stát se volným pro vyšší síly. Cesta do vašeho nitra vede přes mnohé poznatky a mnohé zkušenosti a čím více budete odkládat vnější vazby, tím bude pro vás stále lehčí. Důležitou formou žákovy práce je vzýváni sil světla, to znamená kosmických energií a jejich zapojování do všech stavů na zemi, které potřebují změnu. O tom se bude více mluvit v kapitole 5.

(zpět na začátek)

KAPITOLA 3

Člověk a jeho životní cesta - Země jako školní prostor – opozdilci

Počátek lidského života sahá daleko do zadu až k počátkům první kořenné rasy (prvopočáteční rasy) (o těchto rasách viz sešit: Vývoj lidstva ve světle učení moudrosti). Po tom, když životní jiskry ve dlouhých časových obdobích na jiných planetárních systémech prošly nižšími vývojovými říšemi (minerální, rostlinná a zvířecí), se tyto životní jiskry vyvinuly až v lidstvo a nadešel čas, kdy vysoce vyvinuté lidské duše přijaly své ztělesnění z jiných systémů v tomto vznikajícím lidstvu. Potom nadešel čas pro vývoj Božské jiskry a následoval rychlý rozvoj kultury (Lemurie). Do těchto časových období spadal příchod opozdilých duší, které na jiných planetách našeho slunečního systému zůstaly pozadu při tamním vývoji a nyní se vtělily v právě se probouzejícím pozemském lidstvu. Přinesly si své nedobré vibrace a také všechno, co jim samotným bránilo ve vývoji na jejich domovských planetách. Tak se pozemské lidstvo ještě v dětských střevíčkách infikovalo zlem a začaly karmické zpětné dopady. Kosmický svaz se rozhodl zlikvidovat zemi a můžeme děkovat jen velikému Sanat Kumarovi, že tato země zůstala ještě zachována jako školní prostor pro rozvíjející se lidi. Přišel dobrovolně do pozemského exilu na mnoho milionů roků, aby zápasící planetě přinesl své světlo a svoji pomoc. Zastával úřad "Pána světa" a před nějakou dobou byl vystřídán svým žákem a následovníkem Gautamou, který se pro tento vysoký úřad kvalifikoval a Sanat Kumara se potom vrátil zpět na svoji domovskou planetu Venuši. Vývoj pozemského lidstva byl vinou těchto opozdilců zpomalen. Jednotlivé prvotní rasy potřebovaly pro svůj rozvoj delší dobu než se předvídalo. Tak se už dnes došlo k tomuto velkému počtu vtělených lidí, kteří podle možnosti už mohou postoupit tak daleko dopředu, že jsou připraveni, když vibrace nového věku zasahují veškerý život. Přirozený vývoj vzhůru je do značné míry rušen odvrácením lidstva od jeho původního pramene a veliký cíl - dokonalost člověka - byla ztracena z očí. Přesto zůstává božský plán, který předvídá dokonalost, uchován i když lidé zaostali ve svém vývoji.

Velké řídící osobnosti pozemských dějin, které božský plán pevně udržují ve svém vědomí a pracují na jeho uskutečnění, zabránily celkovému rozpadu božského řádu a nyní pomalu začíná návrat k tomuto vědomí. Protože lidstvo má právo svobodné volby, je každému ponecháno, kterým směrem chce řídit svůj vlastní život. Jen svojí vlastní zkušeností se každý jedinec musí učit a vyzrávat. Pokud usiluje o to, aby rozpoznával a dbal na životní zákony, má k dispozici pomoc ze světa světla. Tyto velké zákonitosti, řídící život, budou zprostředkovány také lidem dnešní doby podobně, jako tomu již bylo vícekrát v dějinách Země. Znovu přijde velký avatar, který dá charakter novému věku a tak jako před dvěma tisíci lety velký mistr Ježíš přinesl Nový zákon lásky, tak v této době bude ovládat svět paprsek Svobody. To je ta proměňující síla, která bude lidem pomáhat k tomu, aby zlikvidovali své zátěže a svá omezení a aby se od nich dokázali osvobodit. S pokračujícím osvojováním prastarých životních moudrostí se stane lidem znovu jasné, že nestačí jen tak žít. Všichni se musí přičinit vynaložením vlastních sil na zlepšení světa. Každý totiž během svých početných pozemských životů přispěl k tomu, že poměry na Zemi dosáhly takového chaotického stavu a každý má také zodpovědnost spolupracovat na očistném procesu. Každý člověk totiž vícekrát ve svém životě dostane podnět pro duchovní cestu a pro pravé hodnoty své pozemské lidské existence a má na tento popud s plným vědomím dbát. Společně se zvětšujícím se poznáním člověka vzrůstá také jeho zodpovědnost, aby žil pro dobro a pro to, co správně rozpoznal. V božském plánu pro člověka nejsou žádné nedokonalosti, jako je nemoc, bída, úpadek a likvidace. Tyto negativní stránky života musí zaniknout a budou zanikat tak, jak se člověk naučí následovat svůj životní plán. Žádný lidský život není naplněn, aniž by byla zvládnuta lekce bratrské lásky, nesobectví a spolupráce na pokroku celé Země. Není to opravdu velkolepá myšlenka, že zde existují způsoby a možnosti, jak poměry na naší matičce Zemi zlepšovat? Každý, kdo se ještě dnes ostýchá rezignovat na své sobecké cíle, ten jednoho dne dospěje k takovému bodu své cesty, kdy ho k tomu osud a zkušenosti donutí. Je nutné projít všemi stupni až k velikému cíli a nikdo to nemůže udělat za druhého.

(zpět na začátek)

KAPITOLA 4

Sedm světových paprsků

Názvy Svatý oheň stvoření, Univerzální podstata Světa, Božská energie, elektronické světlo, to jsou označení pro Božského Ducha, z něhož sestává všechno, co zde na Zemi existuje. Vznešené Božské bytosti, tyto univerzální síly řídí a kontrolují. Z tohoto Božského světla stále vznikají nové hvězdné světy, jiné hvězdné světy zanikají a z těch zaniklých a ve světlo proměněných substancí jsou opět po dlouhých časových obdobích vytvářeny nové světové systémy. Božský duch se zhušťuje, jeho vysoké vibrace se zpomalují až dolů k pevné fyzické hmotě. Tyto čisté sily jsou pro naše fyzické oko neviditelné stejně jako je neviditelná elektřina, ale my je rozpoznáváme podle jejich účinků. Náš celý vesmír a celé stvoření v něm jsou jevovými formami různých vibrací původní Božské prasubstance, Božského Ducha. To jsou zjednodušeně podané tvůrčí postupy, tak jak jsou pro nás srozumitelné. Kosmické prasvětlo je prostřednictvím obrovských sluncí, účinkujících jako transformátory, předáváno dolů. Jako naše sluneční světlo procházející hranolem se rozkládá do sedmi barev duhy, tak i kosmické světlo se na svém sestupu od obrovských sluncí od center spirální mlhoviny až ke sluncím s jejich planetami rozkládá v sedm hlavních paprsků. Těchto sedm hlavních paprsků vyživuje veškerý život s jeho Božskými čistými silami a vlastnostmi. Rozpoznání těchto sedmi paprsků a jejich používání tvoří nejdůležitější výzbroj pro práci žáka při proměňování nedobrých poměrů na zemi a také pro žákovo vlastní očišťování. Prostřednictvím velkých bytostí je těchto sedm paprsků soustřeďováno do ohnisek v zemské atmosféře, tam jsou střeženy a uchovávány pro rozvoj života a jsou dále posílány dolů tak, aby každá živoucí bytost mohla převzít jejich vibrace. Tato centra se většinou nalézají v oblasti jemnohmotné a jsou pro naše oči neviditelná. Každý člověk stojí pod aspekty jednoho ze sedmi paprsků. Během svých četných pozemských životů se u něj vyhraněně projevují tyto určité vlastnosti. V dalším textu bude vyjmenováno sedm hlavních paprsků s vlastnostmi, které jsou v jejich základu, jejich barvy a jejich řídící bytosti.

První paprsek

Obsahuje Božskou vůli, víru, ochranu, sílu, srdnatost, moc a činorodost. Jeho barva je královská modř s křišťálově bílými paprsky. Velké řídicí osobnosti tohoto paprsku jsou Nanebevstoupený mistr chohan El Morya, archanděl Michael a elohim Herkules.

Druhý paprsek

Představuje moudrost, osvícenost, lásku a inteligenci. Jeho barva je zlatožlutá. Řídící osobnosti jsou nanebevstoupený mistr Konfucius, archanděl Jofiel a elohim Kasiopeia. Třetí paprsek Jeho vlastnosti jsou čistá Božská láska, velebení a tolerance, krása a bratrství. Jeho barva je růžová. Řídící osobnosti jsou nanebevstoupená mistryně Rovena, archanděl Chamuel a elohim Orion.

Čtvrtý paprsek

Má základní vlastnosti čistotu, výstup vzhůru (nanebevzetí, nanebevstoupení) a vzestupu k základům. Jeho barva je křišťálově bílá. Jeho řídící osobnosti jsou nanebevstoupený mistr Serapis, archanděl Gabriel a elohim Claire.

Pátý paprsek

Obsahuje vyzařování pravdy, léčení, síly soustředění a svěcení. Jeho barva je zelená. Řídící osobnosti jsou nanebevstoupený mistr Hilarion, archanděl Rafael a elohim Vista.

Šestý paprsek

Obsahuje vibrace míru, služby, oddanosti a milosti. Jeho barva je rubínově červená se zlatou. Řídící bytosti jsou nanebevzatá mistryně Nada, archanděl Uriel a elohim Tranquilitas.

Sedmý paprsek

Obsahuje moudrost, očišťování, proměňování, soucitnost, milosrdenství, vzývání a ceremoniál. Jeho barva je (světle) fialová. Jeho řídící osobnosti jsou nanebevzatý mistr Saint Germain, archanděl Zadkiel a elohim Arcturus.

Tyto řídící bytosti paprsků jsou chohan (čti šohan), archanděl a elohim. Chohanem se nazývá řídící bytost a tyto veliké bytosti jsou nanebevystoupení (nanebevzatí) mistři, nehmotné bytosti, které z největší části vsešli z našeho pozemského vývoje. Byli lidmi, tak jako jsme jimi my a přes mnohé inkarnace dosáhli své dokonalosti. Tyto bytosti zůstávají v našem pozemském rozvoji aby nám pomáhaly a rezignovaly na svoji "Nirvánu", na svoji blaženost, protože v hluboké lásce a milosrdenství chtějí zprostředkovat své vědění o možnosti vystoupení vzhůru pro člověka. Archandělé náležejí k jiné vývojové řadě, neboť ti na naší Zemi nikdy nebyli lidmi. Řídí nebeské sbory, které v každém případě přísluší jejich paprsku a jsou představiteli božských ctností. Elohimové jsou tvůrci světů, kteří vytvořili náš planetární systém. Jsou to tedy bytosti, které jsou prastaré, starší než náš planetární vývoj. Jsou nejvyššími řídícími bytostmi přírodních sil, které následují jejich příkazů.

"Maha Chohan" (Maha = Velký) je nejvyšší řídící bytostí sedmi Chohanů. Nazývají ho také představitelem Svatého Ducha pro Zemi. On sám k tomu jednou podal toto vysvětlení: "Starý pojem Duch svatý má ve svém obsahu čiré kosmické záření. Je to pojem, který si podržel svoji platnost po celý křesťanský věk. Tento Božský Duch svatý je životním elixírem pro všechny bytosti, které zalidňují světy. Je to životní síla, proudící přes vás, která udržuje váš život. Tuto životní sílu přijímáte také svojí potravou, vzduchem a vodou. Tato životní síla je všude obsažena a dostáváte ji ze všech stran. Vaše vnitřní světlo je ohniskem této životní síly. Také věky jsou podřízeny vždy jednomu právě platnému ze sedmi paprsků. Nyní zanikající věk Ryb stál pod vlivem šestého paprsku (mír, služba, oddanost a milost). Nový, nyní začínající věk Vodnáře podléhá sedmému paprsku svobody. Máme možnost také jako lidé ještě v omezeném stavu našeho vědomí začít spolupracovat se silami paprsků a s jejich velkými řídícími bytostmi a použít těchto mocných energií pro naše vlastní očišťování, pro proměnění poměrů na naší Zemi a dále pro očišťování nahromaděných stínů z minulých věků. Velikáni nám zprostředkovávají tyto prastaré znalosti, používané odedávna zasvěcenci. Je tomu tak vzhledem ke krátkosti doby, kterou máme k dispozici a také proto, aby co možná nejvíce z temnoty bylo odstraněno, dřív než se celý planetární systém při svém oběhu kolem velkého centrálního slunce vnoří do svého paprskového opasku a citelně se urychlí vibrace. S tímto zvyšováním vibrací vystupují na scénu mnohé změny, jako například rozrůstající se jasnovidnost a jasnosluch, takže lidem se stanou viditelné jejich nedobrá vyzařování a myšlenky a začne se kolem nich rozšiřovat zmatenost. S pomocí fialového záření máme možnost naše negativní myšlenkové formy a karmická zatížení pozvolna likvidovat a účastnit se na očišťování veškerého pozemského života. Nezapomínejme při tom na následující věc. Také naše negativní myšlenky a činy během věků společným dílem přispěly k tomu, že naše Země je taková, jaká nyní je. Tedy také my jsme spoluzodpovědní za očišťovací proces. Energie, která námi protéká jako životní síla, je neutrální. My jí vtiskujeme hodnotu naším myšlením a cítěním a tím jí vtiskujeme svoji značku. Tato energie se k nám ve velkém koloběhu jednoho dne navrátí a přinese s sebou to, co jsme jí vtiskli. Nazývá se to potom "karmou", to znamená zpětné působení našich dobrých, nebo nedobrých činů.

Síly těchto paprsků jsou schraňovány pro naši Zemi, jak již bylo řečeno, ve velkých světelných centrech. Jsou to mohutné nehmotné bytosti, které řídí takové světelné ohnisko, kde jsou energie odvíjeny dolů a jsou vyzařovány pro pozemský svět. Tato ohniska jsou prastará a byla vytvořena podle určitých zákonitostí a rozdělena po planetách. Nejvyšší ze světelných center je Shamballa (Šambala), to je sídlo božské hierarchie pro Zemi a v tomto sídle je udržován pro planetu trojplamen a je stále posilován, aby pozemský život mohl být odtud vyživován. Také my, lidé v sobě nosíme takové centrum světla a to je náš osobní díl Boha, naše nejvyšší centrum vibrací, ve kterém spočívají božské tvůrčí síly ve svém zárodku. Obsahují však veškeré čisté vlastnosti a síly, které nám jednou umožní, abychom vyrostli vzhůru k Božskému člověku, ke Kristu. Dojde k tomu tehdy, až se všemu naučíme budeme mít zažito všechno, co nám naše pozemská škola může nabídnout.

Toto vnitřní ohnisko Božského světla v nás se nazývá trojplamen a také pro ně ještě existuje básnické označení "klenot v srdci lotosu". Toto centrum v nás je vyživováno kosmickými silami, proudícími přes naši stříbrnou šňůru, která je světelným pásem, schopným rozšiřování. Od středu srdce vystupují síly směrem vzhůru do našeho mozku a rozdělují se přes nervové dráhy až do jednotlivých tělesných buněk a také do našich jednotlivých jemnohmotných těl. Toto vnitřní ohnisko je zárodkem dokonalého člověka, věrný Božský obraz, ke kterému jednou máme vyrůst. To je to největší dědictví, které jsme společně dostali od tvůrce na naši cestu životem. V tomto vnitřním ohnisku spočívají všechny možnosti našeho budoucího rozvoje, stejně, jako je už v semeni obsažen obraz dokonalé rostliny, nebo stromu. Podmínky pro růst ovšem musíme vytvářet my sami. Láska, oddanost dobré věci, soucit, mír a spojenectví s Bohem jsou podmínky pro proces zrání člověka, který se má vyvíjet až k božskému člověku. Kosmické zákony, které jsou podkladem pro život, jsou na rozdíl od pozemských zákonů platné na věky. Celkové stvoření se podle nich dokonává. Znalost těchto zákonů nám napomáhá ubírat se důsledně po duchovní dráze. Bez tohoto vědění nenalezneme cestu ke spokojenému a šťastnému životu.

Když chceme rozpoznat duchovní pravdy a chceme nastoupit na duchovní stezku, musí náš rozum dát přednost intuici a vhledu. Kosmické paprsky jsou síly, dávané nám lidem k dispozici prostřednictvím nauk, které dostáváme. Tyto nauky přijímáme, abychom je nasměrovali do našeho světa, k našim bližním, abychom všude tam přinášeli pořádek a soulad, mír, léčivou sílu, čistotu a tak dále a abychom pomáhali na Zemi odstraňovat nedokonalosti. To je hlavní úloha žactva, které tím může pomáhat zmenšovat nejenom svá vlastní zatížení, ale také pomáhá zmenšovat zlo na světě. Jenom světlo je to jediné, co je schopné proměňovat pozemskou planetu.

Jednou z nejdůležitějších ze sedmi hlavních sil je fialové záření, síla umožňující proměnu, s jejíž pomocí opět dokážeme očišťovat rozladěné energie. Je to důležitá znalost, která nám je dopřána. Vždyť tím dostáváme možnost proměňovat naše karmické podmínky a pomáhat likvidovat nahromadění temných sil na naší planetě.

(zpět na začátek)

KAPITOLA 5

Modlitba, vzývání, vizualizace, pojem JÁ JSEM

Jestliže víme, že s možnostmi, o kterých nás poučují velcí mudrci, dokážeme měnit svět, není potom také nutné abychom potom na tomto cíli spolupracovali? Patří k tomu trocha kázně a sebeovládání, stejně jako při každé duševní námaze. Ale tato cesta má v sobě pro nás připraveno také mnoho krásného a potěšitelného. Našimi duchovními prostředky jsou vzývání, vizualizace, hudba a zpěv. Tím uvádíme do chodu silné energie, které dále účinkují a také blahodárné síly, které rozšiřujeme dále. Co se děje, když vyslovujeme vzývání a říkáme: "JÁ JSEM", nebo "Ve jménu mého Božského JÁ JSEM". Takto začíná převážný počet našich vzývání. Navazujeme tak kontakt s Jeho vysokými vibracemi a Jeho tvůrčí silou.

Mistr Saint Germain o tom říká:

"Nic nedokáže tak mohutně požehnat a obšťastnit člověka, jako vědomé přijetí pravého smyslu tohoto tvůrčího slova JÁ JSEM. Když totiž řekneš a když procítíš tento pojem JÁ JSEM, uvolníš tím pramen stále trvajícího života, který bude nerušeně proudit ven. JÁ JSEM je plné vytváření Božství. Tato síla působí dále bez omezení. Je tomu tak stejně, ale v negativním smyslu, když řekneme: "Já jsem nemocen, já jsem unaven." Dbáme-li však více na to, co říkáme, potom slova JÁ JSEM již nikdy nebudeme spojovat se záporným významem."

Náš velký mistr Ježíš jednou mluvil o svém slově: "JÁ JSEM vzkříšení a život". Ježíš si to přinesl s sebou jako to nejdůležitější ze svého dlouholetého putování ke svému mistrovi, k velkému Maitreiovi. Velký Maitreia mu to dal na jeho cestu pro nynější misi v Palestině. Je to mohutný výrok, kterého my často ani nedovedeme používat. Například: JÁ JSEM vzkříšení a život všeho dobrého v mém životním proudu. JÁ JSEM vzkříšení mého dokonalého zdraví. JÁ JSEM vzkříšení harmonie a míru v mém světě. JÁ JSEM mohutný fialový plamen, pronikající a očišťující moje nižší těla.

Jestliže skutečně uvědoměle mluvíme a když si představujeme co se při tom děje, potom se tato slova nemohou minout svým účinkem. Otevíráme tím našemu Božskému Já brány aby mohlo proudit dovnitř všechno dobré. Toto JÁ JSEM je pravý Božský člověk, kterému se tímto způsobem přibližuje naše vnější já, abychom se s ním jednou spojili. Bůh není někde mimo nás, v nějakém pomyslném nebi. Náš individuální díl Boha je světlo v našem srdci, vysoká čistá vibrace, nezatížená žádnými negacemi, které ještě často na sebe bereme. S takovým vzýváním potom tyto čisté síly uvádíme v činnost. Modlitba, jak je všeobecně chápána, by vlastně neměla být žádná prosba vznášená k Bohu, ale oddávání sebe sama nejvyšší autoritě, sjednocování a z toho plynoucí upevnění této jednoty JÁ JSEM. Podíváme-li se na význam slova modlitba, potom bychom zjistili, že například v němčině znamená gebet: Ge = Bůh, Duch a Bet = uložit se, uvelebit se. Potom tedy modlitba (gebet) by znamenala uložit sama sebe v Bohu a nikoliv prosit o něco.

Takto můžeme ve jménu autority JÁ JSEM uvolňovat mohutnou tvůrčí sílu tím, že používáme sil paprsků a tyto síly vysíláme ven, abychom znovu nastolili dokonalost. Ve jménu JÁ JSEM jsme totiž spolutvůrci na velikém plánu pro naši Zemi. Je to hluboký smysl vzývání a veliký cíl pro náš vlastní život. Vědomost o síle JÁ JSEM je jistě prastará, ale nám lidem byla dána pro použití asi před 50 léty a byla nám vysvětlena, abychom náš svět opět uváděli do pořádku. Nikdy totiž nebyla naše situace tak vážná a velcí řídící duchové dějin země očekávají naši spolupráci, uvolnění naší energie. Velké bytosti ovšem zabrání tomu nejhoršímu, abychom totiž sami nezlikvidovali naši planetu, ale na její očistě se musíme sami podílet, tak, jako každý z nás má podíl na současném stavu.

Jemnohmotná energie reaguje okamžitě na náš pokyn. Je tomu tak stejně, jak svojí řečí a myšlenkami nevědomky - často ale také vědomě - vytváříme negativní myšlenkové formy, které potom musíme také zlikvidovat. Tak můžeme cílevědomě vysílat dobro do světa, totiž záření přinášející mír a harmonii, očišťující a léčivé záření a tak dále.

Jako další prostředek pro naši službu máme vizualizaci, to znamená sílu představivosti, aniž se vysloví nějaké slovo. Tato představivost ale potřebuje více cvičení a může být spojována s odpovídající hudbou. Hudba sama je obohacením a přispívá ke zvýšení vibrací. Jsme našimi učiteli vedeni k proškolování síly představivosti a k tomu jsme dostali celou řadu cvičení. Také vizualizace je tvůrčí činností, je-li prováděna se soustředěním. Co si intenzivně představujeme, vytváří nejprve jemnohmotnou formu a jednoho dne se uskuteční to co jsme uvedli do chodu. Vyslovené slovo by ale stále mělo být základní podstatou naší práce. Naše vlastní nitro musí před tím být očištěno a nesmíme podnikat nic s polovičatým srdcem.

Mistr Principa, pán Božského pořádku nám pravil:

"Hojnost všeho dobrého je podřízena skryté zákonitosti. Vlévá se do lidského života pouze tehdy, je-li člověk pozitivně zaměřen. Hojnost všeho dobrého musí najít odpovídající odezvu v srdci člověka. Jeho síla lásky a hojnost jeho vlastního srdce přitahují potom dobro, které je potom schopno proudit do jeho světa. Dokud se člověk oddává negativním myšlenkám, žije disharmonicky a v neklidu, tak se dobro od něj odvrací. Budete-li dbát na tuto zákonitost, nikdy ve vašem životě nebudete mít nedostatek. Každá Božská podstata se řídí těmi stejnými zákony. Přesně tak, jako pozemské podstaty navzájem na sebe působí jistou přitažlivou silou, stejně je tomu s jemnohmotnými silami, které proudí vždy tam, kde je pro ně otevřený kanál a kde nalézají místo, kde mohou zakotvit.

(zpět na začátek)

KAPITOLA 6

Sedm těl člověka

Učíme se ze starých nauk moudrosti, že to není jenom tělo, duše a duch, ze kterých se skládá člověk, ale že máme sedm těl, které patří příslušným sférám a jsou složeny ze substance těchto sfér. Musíme se ale napřed učit používat uvědoměle různá těla. Začněme s fyzickým, jakožto nejhustším z našich těl, které je naším nositelem vědomí v tomto pozemském světě, kterému je také uzpůsobeno. Toto tělo nám slouží jako nástroj a výrazový prostředek pro vyšší JÁ. Tento fyzický obal je v neustálé proměně. To znamená, že jeho základní součásti, tělesné buňky se obnovují a spotřebovaná substance je odvrhována. Máme v rukou možnost udržovat v chodu tuto obnovu pomocí čisté výživy a tím zjemňovat tělo a umožnit mu tak, aby se stalo vnímavějším a zdravějším.

Tělo éterické je naše "životní tělo", úzce spojené s tělem fyzickým. Jeho podstata je ale jemnější a je nositelem a zprostředkovatelem životní síly. Éterické tělo se neodlučuje od fyzického těla a nazývá se také éterickým dvojníkem. Přijímá životní sílu - pránu a přenáší ji do fyzického těla. Také v něm spočívají všechna karmická zatížení, všechny jizvy a blokády, které mu vtiskl život.

Nejbližší další je tělo astrální, neboli tělo pocitové (pudové - pozn. překl.). Jeho název již napovídá, k čemu slouží. Je nositelem našich pocitů a žádostí, prostě všeho, co náleží naší nižší přirozenosti. Musíme toto astrální tělo během našeho vývoje očišťovat a zušlechťovat a tím je učinit vnímavějším pro jemnější impulzy našeho opravdového člověka a našeho světelného světa. Čím více vylučujeme hrubé substance, které jsou hromaděny žádostmi a přáními nižší úrovně a čím více toto astrální tělo zjemňujeme náročnějšími ideami a city rozvojem naší schopnosti lásky, tím se stává pro nás dokonalejším nástrojem. Tak jako éterické tělo proniká tělem fyzickým, tak také astrální tělo proniká oběma těmito těly. Během spánku vystupuje astrální tělo s naším vědomím z fyzického obalu. U nerozvinutého člověka zůstává zavěšeno nad fyzickým tělem, u rozvinutějšího člověka je bdělé a je činné v astrálních světech. Přinášíme si to, co jsme zažili z části jako sen, nebo to proniká přímo jako naše vědění do našeho vnějšího vědomí. Výše vyvinutý člověk již dosahuje plné vlády nad astrálním tělem a jde s ním uvědoměle do astrálních světů, aby tam pomáhal a byl tam činný. Jeho vědomí neutrpí spánkem žádné přerušení. Nevyvinutý člověk má astrální tělo s neurčitými obrysy a ponejvíce tmavé s nehezkými barvami. Astrální tělo krásného tvaru v zářících barvách je charakteristickým znakem člověka, který již dosáhl vyššího stupně vývoje.

Tak, jako rozmanité jemnohmotné roviny se skládají z různých vibrací, tak jsou k nim také odpovídajícím způsobem přizpůsobena naše neviditelná těla. Každá ze sedmi rovin, kterým náleží našich sedm těl má opětovně sedm stupňů (podúrovní - pozn. překl.), které vykazují větší rozdíly ve vibracích. Je to tak obzvášť pozorovatelné na mentální rovině, neboť zde se nachází předěl mezi vyššími a nižšími principy. Tak se pojmenovávají čtyři nižší stupně mentální roviny jako oblast konkrétních myšlenek (úroveň kama-manas - pozn. překl.) a tři vyšší stupně jsou nazývány rovinou abstraktního myšlení, nebo také rovinou kauzální (buddhi-manas - pozn. překl.). Dalším možným označením je nižší a vyšší rovina. Nižší rovina zahrnuje myšlenky které krouží okolo našeho hmotného světa, kolem našeho životního blaha a kolem našeho vnějšího života. Této rovině náleží naše myšlenkové tělo, které je silně spojeno s tělem astrálním, neboť v našem obvyklém vědomí v bdělém stavu spolu úzce souvisí myšlenky a pocity. Intelekt náleží ke čtvrtému podstupni a účinkuje téměř jako filtr pro všechny vznešené ideje a myšlenky, které by k nám měly přicházet z vyšších světů. Protože intelekt u převážné většiny lidí ještě není rozvinut k myšlení vyšší úrovně, proto ještě nemohou být přijímány veškeré velkorysé a krásné ideje, které mají sloužit lidstvu. U vysoce rozvinutého člověka slouží intelekt díky své zjemnělé vibraci jako nástroj vyššího JÁ, pro duši a vibruje ve své silné aktivitě.

Zároveň s dalším růstem je intelekt stále jasněji organizován a vlastnosti rozumu se mohou projevovat čistěji a zřetelněji. Prostupuje dříve jmenovaná těla a obklopuje je svou zářivou aurou. Tvůrčí myšlení jej dále vybrušuje a činí jej odolnější vůči nižším myšlenkovým vibracím, zvlášť, když si člověk sám odbourává negativní myšlenky. Abychom dále zušlechťovali hmotu myšlenkového těla a abychom toto myšlenkové tělo učinili schopnějším přijímat vyšší vibrace, musíme pečovat o to, aby hrubé vibrace byly vylučovány (odbourávány). Stejně jako u fyzického těla stále pokračuje výstavba nových buněk a odbourávání opotřebovaných, tak se mění i skladba myšlenkového těla spolu s přijímáním náročnějších idejí. Tak pozvolna roste vnímavost tohoto myšlenkového těla pro všechno, co přichází ze světelného světla a my se stáváme nezávislými na zaběhnutých myšlenkových zvycích, které jsou částečně vštěpovány v měřítku národa a souvisejí se zemí, do které jsme se narodili. Odtud pochází také hluboce zakořeněné nevraživosti, které mnohé národy proti sobě chovají. Celý myšlenkový svět národů je tím proniknut a ovlivňuje každého, kdo tam žije. Z toho se dá vyprostit jen tak, že naplňujeme uvědoměle svoje myšlení dobrými ideami a myšlenkami.

Tři vyšší principy myšlenkového světa (kauzální úrovně) obsahují výlučně čisté vibrace. Zde již to nižší nemůže existovat. Vibrace jsou zde příliš vysoké na to, aby sem mohlo proniknout něco negativního. Kauzální tělo je u převážné většiny lidstva ještě nerozvinuté, pokud se zabývá převážně vnějškovým myšlením. Kauzální tělo je jakýmsi prostorem, kde jsou uloženy poklady lidstva pro každou dobu a narůstá v tom poměru, jak jej člověk naplňuje povznášejícími ideami a jak se vědomí člověka zaměřuje na svět světla. Nikdy není ztracena žádná čistá a veliká myšlenka ani žádný vznešený pocit, protože ty všechny zůstávají platné jako materiál pro výstavbu tohoto těla. Toto tělo zůstává zachováno, když po odumření pozemské schránky jsou postupně odkládána také dříve jmenovaná nižší těla. Kauzální tělo je nesmrtelnou částí člověka a zůstává uchována a duše si ji přináší s sebou do následujícího vtělení. Je to ten opravdový člověk, který sám sebe doposud jen nedokonale dokáže vyjadřovat přes naše dosud ještě nevyškolená těla. Naše myšlení a naše cítění jej omezuje a proto je důležité školit naše vědomí, rozšiřovat je a činit je vnímavější. To se děje tím, že se učíme důsledně logicky myslet a nenecháváme své myšlenky divoce a zmateně pobíhat jednu přes druhou, ale učíme se uspořádat je a řídit. Máme to ve vlastních rukou a co vtělíme do našich těl je to důležité školení, které si musíme dát sami sobě za úkol, pokud chceme být vnímavější k vyšším vibracím, nebo k poučování. Stejně, jako není schopen řemeslník odvádět žádnou dobrou práci když má nepoužitelné výrobní nástroje, tak i my se svým vnějškovým vědomím, otupeným mnohými podrážděními a dojmy našeho každodenního života, které si stále připouštíme, nepřijímáme impulzy ze světa světla. Musíme naše nástroje, náš myšlenkový aparát znovu očišťovat a vyjasňovat tím, že svoji pozornost čas od času odtáhneme od vnějších vlivů a nasměrujeme ji na světelné síly, tedy na to, co jsme mezi tím rozpoznali jako skutečně důležité. Cílem zde zůstává učit se, abychom dokázali ovládat myšlenky a dokázali myslet to, co skutečně chceme. Na nejvyšším místě stojí očista a potom trvalá čistota našich myšlenek a našich pocitů. Dokážeme sebe sama vychovávat ke správnému pozitivnímu myšlení. Všechny moudré velké bytosti, všichni učitelé úspěchu rozpoznali důležitost kontroly myšlenek a této kontrole učili. Všechny zárodky dobrých i nedobrých věcí z nižších těl zůstávají zachovány a jsou v klidu až člověk vstoupí do příštího pozemského života. Potom tyto zárodky budou s odpovídajícími substancemi různých rovin převlečeny a karmické účinky minulých příčin postoupí do života člověka, aby se přepracovaly a zlikvidovaly.

Nejbližším tělem je Kristus Sám, neboli buddhi. Je u nás ještě nerozvinut a jednou, až vyplní naše nižší formy, nebo je přezáří, bude viditelný jako svatozář. Na této vysoké rovině bude dosaženo vstupu do jednoty celého života. Tato rovina nám představuje konec otáček kola znovuzrozování.

Naše nejvyšší autorita JÁ JSEM, Božský Člověk, to je čisté světelné tělo, sedmé tělo v tomto našem pořadí. Je to Bůh jako přítomnost, ta přítomnost, kterou nanebevzatí mistři uskutečnili, to je ta nejvyšší vibrace, se kterou jednou ukončíme naši životní dráhu. Ještě před námi leží dlouhý úsek cesty až k tomuto vysokému cíli, ale s pomocí učení, která nyní dostáváme, může být naše putování podstatně urychleno.

(zpět na začátek)

Tabulka duchovních úrovní, zpracovaná podle K. J. Maliarika ("Směr, kterým se budeme ubírat")
a C. W. Leadbeatera ("Viditelný a neviditelný člověk")

Úroveň Název úrovně Označení některých podúrovní Úroveň podle stavu vědomí člověka v ní Základní princip (člověka) Obaly nesmrtelného ducha Funkce na úrovních Maska persona
0. 50.   Božské jsoucno, Absolutní, Věčné, Nekonečné, Nezměnitelné Bytí
VII. 49.
-
43
7. - 1. Adhi – Maha- paranirvanická úroveň   Maháparanirvána (III. nebe)        
VI. 42.
-
36.
7. - 1 Anupadaka
Paranirvánická
úroveň
  Paranirvána (II. nebe)        
V. 35.
-
29
7. - 1 VII. Átma
Nirvánická
úroveň
  Nirvána
(I. nebe)
Átma, vyzařo-vání Absolut-na, Logos     Nesmrtelná složka
člověka. Individualita. Nadjá.
IV. 28.
-
22.
7. - 1 VI. Buddhická
úroveň
  Sušupti
(Ráj)
Buddhi, duchem probuzený a osvícený rozum. Moudrost Oslavené tělo Intuice,
Poznání Boží
Pravdy
III. 21.
-
19
7. - 5 V. Mentální
úroveň
Arupa, vyšší, kauzální podúroveň Devachan Buddhi Manas, Morálka, Svědomí Kauzální tělo, nesmrtelná lidská duše Abstraktní myšlení
18.
-
15
4. - 1 IV. Rupa, nižší men-tální podúroveň místo po složení těla nevinných Kama Manas, chytrost chladná logika Mentální, porušitelné tělo Konkrétní myšlení Smrtelná složka člověka. Nižší já člověka.
II. 14.
-
8.
7. - 1 III. Kámická úroveň   Káma loka (očistec) (označováno i jako astrální úroveň) Káma Astrální, pudové tělo, emocionální tělo Život pocitů a pudů. Je i u zvířat
I. 7.
-
4
7. - 4 II. Fyzická, hrubohmotná
úroveň
Éterická podúroveň Země Linga šarira Éterické tělo, dvojník Prána, aura zdraví
3.
-
1
3. - 1 I. Hrubohmotná podúr. (pevná, kapalná, plynná) Sthúla šarira Hrubohmotné tělo Tělesná činnost

(zpět na začátek)

 

Tabulka paprsků, chohanů a sídel

DEN Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
PAPRSEK první druhý třetí čtvrtý pátý šestý sedmý
BARVA modrá s křišťálově bílými špicemi zlatožlutá růžová křišťálově bílá zelená se zlatými špicemi rubínová se zlatými špicemi fialová
HUDBA Edgar:"Pomp and circum-stance" Večernice Marseillasa Liszt:"Sen lásky" Vpřed křesťanští vojáci píseň "Dokonalý den" nebo vánoční písně Ježíše Krista Příběhy z vídeňského lesa (valčíky)
MISTR EL MORYA KONFUCIUS ROVENA SERAPIS BEY HILARION NADA ST. GERMAIN
ARCHANDĚL MICHAEL
FAITH = SANTA FE
JOPHIEL
KONSTANTIA
SAMUEL
CHARITY
GABRIEL HOPE RAPHAEL
MARIA
URIEL
DONA GRACIA
EZEKIEL
AMETYSTA
ELOHIM HERKULES AMAZONE CASSIOPEIA MINERVA ORION ANGELIKA CLAIRE ASTREA VISTA KRISTAL TRANQUILITAS PACIFICA ARKTURUS DIANA
BOŽSKÉ
CTNOSTI
víra moc Boží vůle síla ochrana moudrost osvícení láska mír pochopení Boží láska uctívání zbožňování krása tolerance čistota umění zmrtvých- vstání výstup pravda vysvěcení soustředění léčení (fyzické) mír a láska oddanost služba milost léčení (duchovní) svoboda milosrdenství soucit vzývání proměna rytmus apelů
SÍDLO
CHRÁMU
Darjeeling - Indie 1.Kašmír – severní Indie Chateau Liberte - jižní Francie Luxor - Egypt ostrov Kréta "Templo Rubi" jižní Amerika ostrov Kuba
2.Monte Rocky Wyoming(USA)

(zpět na začátek)

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Atma Kriya jóga - cesta z hlavy do srdce (06.04.2012)
Z člověka člověkem ... (26.10.2008)
Mantra myšlenek ve vztahu k čakrám a našemu osudu (21.01.2008)
Dýchanie na energetizovanie organizmu (13.09.2007)
Čas - Utrpení - Smrt (29.05.2007)
Svobody nelze dosahovat (25.05.2007)
Pozorovatel a pozorované (21.05.2007)
Několik úvah o advaitě v ČR (11.05.2007)
Morální předpisy stanovené jógou (13.04.2007)
Co je to mysl? (2.) (30.03.2007)
Co je to mysl? (1.) (29.03.2007)
Stručne o postupoch v jogickom úsilí (26.03.2007)
Ako rozoznať majstra od podvodnika? (03.03.2007)
O dvou druzích soustředění (25.02.2007)
Karel Weinfurter (24.01.2007)
Karma (19.11.2006)
Dosažení jednobodovosti v átmanu (27.10.2006)
Vědomí je vše, vše je Vědomí II (13.10.2006)
Vědomí je vše, vše je vědomí (11.10.2006)
Osvícení (07.08.2006)
Sadhu Óm - Způsob, jak vysvitne poznání (29.07.2006)
Strach (04.07.2006)
Mistr a žák (28.06.2006)
O vztahu Mistra a žáka (13.11.2005)
Daršan od Marty Janssen - pozvánka (18.09.2005)
Cvičení jógy v Brně (12.09.2005)
Seminář náda jógy S Roopem Vermou (14.08.2005)
Bharatnatjam (30.05.2005)
Etika jógy (24.05.2005)
Podvod Sai Baba? (17.05.2005)
Jak přemoci vášně (07.05.2005)
Védántická modlitba (04.05.2005)
Poselství svámího Čitanandy čs. jogínům (03.05.2005)
Jsme mistry, nebo žáky? (15.11.2004)
Propast (04.11.2004)
O pozorovateli a vědomí Já Jsem (29.10.2004)
Duchovní cesta (04.10.2004)
Smysl života bytosti (25.09.2004)
Řádně se zmýlit v guruovi (22.09.2004)
Jóga sútra (21.09.2004)
Opičky (20.09.2004)
Blázen (18.09.2004)
Duchovní učitel a hledající (17.09.2004)
Zlá a dobrá existence (11.09.2004)
Všechny cesty jsou moje cesty... (23.08.2004)
O psychoenergetických vzorcích neboli vásánách (03.08.2004)
Emočně - pocitový impotent (27.07.2004)
O přijetí sama sebe i ostatních (24.07.2004)
O úskalích duchovního života - úvod (04.07.2004)
Odkud přichází ty myšlenky? (03.06.2004)
Práce s energií a bolesti hlavy (09.05.2004)
Dva pohledy (06.05.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (2.) (01.01.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (1.) (01.01.2004)
Mantry (3.) (23.12.2003)
Mantry (2.) (22.12.2003)
Mantry (1.) (21.12.2003)
Vývoj člověka podle tradic jógy (19.12.2003)
Šiva Natarádž - tančící Šiva (05.12.2003)
Vidění ochranného kruhu (04.12.2003)
Kayakalpa a pět tibeťanů (19.11.2003)
Meditace spojených srdcí (14.11.2003)
Čakry a sebeléčení (14.11.2003)
Čakry a jejich lokalizace (14.11.2003)
Bhakti jóga (13.11.2003)
Kozmická pamäť (13.11.2003)
[Akt. známka: 2,56 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 12 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!