Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 16. 09. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Machiavelli:
Cizí vojsko je nejhloupější obranné opatření, jaké svět zná.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3116x)
Být vítězi
(17. 09. 2016, 2768x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2587x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2557x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2499x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Umění ovládnout lidskou duši - magie


Ukázka z knihy - Sebepoznání - 23. 01. 2010 (6465 přečtení)

magik

Na toto téma samozřejmě existuje tisíce variant, ale vždy nové kulisy. Základní vzorec je však vždycky stejný: jedná se o zaobírání se tím druhem moci, která chce poznat a ovládat duši člověka. 

   

Magie v užším slova smyslu


To je rovina, kde se používají masti, po kterých se létá, a nápoje lásky, rovina černých mší a bílé magie. Kulty čarodějnic, voodoo, nadpřirozené schopnosti a podvod – to všechno se s tím spojuje. Kriticky, samozřejmě, jak to patří době, která oficiálně považuje magii za středověký hokus-pokus, nebo v nejlepším případě to asociuje se subkulturou New-Age. Přitom náš přístup k magii, charakterizovaný pochybnostmi a skepsí, podle něhož „nemůže být, protože být nesmí“, je teprve přibližně dvě stě let starý. Do té doby se všechno, co nám dnes připadá jako hokus-pokus, považovalo za úplně normální. 

Definujeme-li pojem „magie“ úplně jednoduše jako zacházení s jemnohmotnou energií za účelem ovlivňování bohů, lidí, věcí a situací podle vlastních představ, můžeme říci, že vždycky patřila k všednímu dni. Žádná společnost, žádná světová kultura se bez ní neobešla. Magie se používala pro navázání kontaktu s transcendentními mocemi, s pohanskými božstvími nebo s přírodními duchy, aby se pomocí toho mohl řídit vývoj věcí potřebným směrem. Pomocí rituálů a zaklínadla se mělo podařit odvrátit údery osudu nebo přivolat neštěstí na nepřítele, nemocné uzdravit, zdravé udělat nemocnými, lhostejné nechat vzplanout láskou a zamilované udělat lhostejnými. To všechno byly známé fenomény. Byly do nejmenších podrobností popsány v právnických knihách té doby (procesy s čarodějnicemi), a ačkoliv nikdo přesně nevěděl, proč a jak fungovaly (copak to víme o naší dnešní technice?), až do začátku přírodovědecké doby se o nich nikdy nepochybovalo – ani tehdy, když se rituál případně nezdařil. Neúspěšný magický rituál mluvil proti magii stejně jako dnes porouchaná pračka proti fyzice. Teprve moderní vědě se podařilo prohlásit magii za humbuk, vymazat ji (zatím) z etablovaného obrazu světa a nechat ji zaniknout v okultních vědách – aniž by se vážně zabývala jejími fenomény.

C.G.Jung vytvořil nakonec základ pro nové a hlubší pochopení magických fenoménů, a to na pozadí mytologie a dějin vývoje národů. Všichni terapeuti následují Jungův příklad:

„Jeden z nejdůležitějších a nejznepokojivějších poznatků hlubinné psychologie je“, píše známá astroložka a psychoanalytička Liz Greene, „že k dějinám již nepatří mýtické a nediferencované vědomí našich předků, které bylo obydleno přírodním světem s obrazy bohů a démonů. Stejným způsobem patří i k psychice moderního člověka a vytváří vrstvu, která nehledě na to, že byla zanesena rostoucím vědomím a hyperracionalitou posledních dvou století, nepozbyla své dvě – nebo dokonce i deset – tisíciletí staré síly. Možná, že je proto dokonce mocnější, jelikož se může vyjádřit pouze v zanedbaném světě snů dětství a v hrůzách a strašidelných přízracích noci.“

Zrovna u skeptických klientů je Jungův model archetypů neocenitelnou pomocí. Připravuje totiž pojmový přístup k obrazům vlastní duše i takovým lidem, kterým metafyzické představy o onom světě, andělech, čertech, démonech, čarodějnicích a magicích kolektivního nevědomí způsobují silné žaludeční bolesti. Rovinu archetypů jako obsahů kolektivního nevědomí mohou oproti tomu bezproblémově akceptovat i ti, kdo si nade vše cení svůj racionální rozum – dokonce i tehdy, kdy je příčinou problémů, které již bez psychoterapie nemohou řešit.


Magie v širším slova smyslu

Samozřejmě jsou i takoví klienti, kteří se nechtějí spokojit s vysvětlením magie jako s použitím jemnohmotné energie a know-how na psychologické rovině a vůbec pochybují o tom, že takovéto energie existují. Nedůvěru mají napsanou na čele.

Když se pak ještě zajímají, jestli je pravda, že jsem diplomovaný fyzik (je to pravda), nabízím jim modernější, „techničtější“ smyslovou rovinu: zacházíme dnes přednostně s jinými formami jemnohmotné energie, než je ta duševní. Energii, která je blíž hmotné rovině než psychické, která ale pochází ze stejné základní energie nebo praenergie, dostáváme ze zásuvky a označujeme ji jako elektřinu. To ale ještě vůbec neznamená, že víme, co vlastně elektřina je. Fyzikové si nad touto otázkou lámou hlavu již po dobu několika generací a nakonec nemohou říci nic jiného, než že vedle gravitace a silného a slabého vzájemného působení patří elektromagnetismus ke čtyřem základním fyzikálním silám světa.

Přitom aniž bychom věděli, co je podstatou této jemnohmotné síly, která se jmenuje elektřina, umíme s ní tak báječně zacházet, že dokážeme zkonstruovat a obsluhovat počítač, žehličku, televizi. Připadá nám to úplně normální. Ve skutečnosti ale zcela rutinovaně zacházíme s velkým mystériem – stejně tak, jako mágové a čarodějnice minulých dob zacházeli se svou magií, orientovanou více duševně. Naši televizní technici a hardwaroví odborníci jsou tím, čím byli za starých časů mágové: jsou odborníky, ovládajícími určitý druh jemnohmotné energie. Přitom mezi tehdy a dneškem existuje jen jeden jediný rozdíl: dnešní odborníci si myslí, že pomocí materiální, fyzikálně-tělesné jemné hmoty ovládnou svět lépe než lidé dřívějších dob (jako předtím příslušníci starých kultur a moderní čarodějnice), kteří se soustřeďovali na duševně-duchovní aspekt energie, aby změnili svět podle svých představ.

Ve srovnání s dnes akceptovanou formou magie, slavící triumfy s fyzikálně-jemnohmotným, klasická magie pracující s duševně-jemnohmotným ztratila na významu. Avšak obrat je už v dohledu, protože magie, které dnes říkáme technologie a která atomovou energií a zničením okolního prostředí přivádí Zemi až na okraj zkázy, dosáhla svých hranic.

Z mála odborníků naší doby, zabývajících se používáním magie zaměřené na duši, k nim patří kromě psychoterapeutů i odborníci oblasti reklamy. Ti i oni manipulují v duševní oblasti jiných lidí. Jeden se snaží nepatrným způsobem ovlivnit city a probudit povrchní potřeby: dříve by byl označen za černého mága. Jiný se snaží docílit, aby se potlačené stalo vědomým, pracuje se samostatností a svobodou člověka (vycházejme z optimistické varianty) a byl by považován za bílého mága. Hranice jsou nestálé a jak již víme, protiklady patří k sobě a stále mění svůj pól…


Funguje magie ještě dnes?

Každá doba, stejně jako ta naše, má odvahu si myslet, že dosáhla vrcholu veškerého vývoje, zatím se ale každá z nich mýlila. Budoucí generace se budou stejně přezíravě dívat na naše technologie, stejně jako my dnes na středověkou magii.

Navíc si ještě také myslím, že je vždy zapotřebí nosného okolního pole, aby mohla začít působit magie. Toto pole například existuje, když lidé určité kultury s úplnou samozřejmostí věří tomu, že je to možné. Potom vzniká takzvané morfické pole, které tyto věci skutečně nechá působit.

Takže tolik k magii, která konec konců fascinuje i klienty, kteří tomu nevěří. Pro terapii to není vůbec důležité. Tady se nejedná o to, jestli jsou obrazy historicky věrné nebo alespoň věrohodné a jestli magické rituály stále fungují, nebo ne. Nehraje také – pro vývoj klienta – žádnou roli, pojednávají-li jeho obrazy více o bílé nebo o černé magii. Když na sezení zjistíme, že v obrazech se daleko častěji objevuje černá magie, která se zabývá zlem, než magie bílá, která chce stále dobro (a přitom možná přesto způsobuje zlo), nezajímají mne tolik rituály, často na rozdíl od klientů, a už vůbec ne morálka, nýbrž daleko víc výpověď, která se za tím skrývá: při pohledu zvnějšku se zdá, že černé, „zlo“, směřuje stále k prohloubení stávající propasti, většímu rozhraničení, k většímu egu, hlubšímu chaosu. Bílé nebo „dobro“ vede zdánlivě směrem k překonávání protikladů, vzdávání se ega, k jednotě a pořádku. Tak to ale vypadá jen zvnějšku.

Když se podíváme za kulisy světa lépe, uvidíme, že oboje je stejně nezbytné a stejně důležité. Smysl života spočívá právě v tom, abychom se vypořádali s černým, hmotným. To je nezbytý předpoklad pro to, aby jednou došlo ke sblížení mezi nebem a peklem. Každá cesta ke světlu začíná potmě.

 

Ukázka z knihy o reinkarnační terapii 

Mathias Wendel, Ute York: „Maškarní bál duše“, vydala VOTOBIA 1997

 

 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Andrej Babiš - bývalý premiér?
Zdeněk Zbořil: "Tentokrát v ČT překročili míru nejenom slušnosti, ale i povinností, které jsou jim uloženy ze zákona. Nějaký zdroj informací, o kterém si můžeme myslet, že není nejserióznější, někteří novináři ho označují za "Bakalapress", tak vypustí informaci, že premiér Babiš byl zbaven nařčení, že se dopouštěl trestného činu, a tu zprávu převzala ČT, Český rozhlas i ČTK a v podstatě tak způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy.
A tak "opisovali" redaktoři veřejnoprávních médií i dalších médií jeden od druhého, až se jeden redaktor možná spletl a mluvil o Andreji Babišovi už jako o bývalém premiérovi, a o tom už by měla jednat mediální Rada, ale nedělám si iluze, že tomu tak je nebo bude...
"

Celý článek...


03. 09. 2019:

Ivan Lehotský: "USA před měsícem vypověděli smlouvu INF s Ruskem o omezení raket středního a krátkého doletu. Prý proto, že Rusko smlouvu porušovalo. Prošly sotva dva týdny a Američané provedli test takové rakety, kterou mají s mírně jinými nastaveními už dávno rozmístěnou ve více východoevropských zemích. Že by šlo o zázračně rychlý technický vývoj? Nebo to bylo jinak a kdosi se právě nechtěně přiznal ke lži a podvodu?..."

Celý článek...


24. 08. 2019:

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: "...jsou tu skupiny, k nimž se stát chová macešsky, a které nemají ani sílu se nějak viditelněji bránit, protože na to nemají síly nebo čas. Osobně vidím zátěž, která se klade na samosprávu, jako by jí tu samosprávu někdo chtěl zase sebrat, vnímám rodiny s dětmi, jak se těm pracujícím neulehčuje nic, zatímco se strká do dávek těm, kteří nikdy pracovat nebudou, seniory, kterým se říká, ať se zabezpečí hlavně sami, drobné živnostníky, kteří za chvíli budou rušit živnosti, protože ten tlak neustojí, máme málo lékařů, policistů..."
"...Roztrhání Ústavy je z mého pohledu neomluvitelné gesto. Podobně jako česká vlajka ve vagíně a trenýrky na Pražském hradě. Máme demokracii, rozhodujme ve volbách, a aby ty výsledky byly jiné, pokud se nám současné nelíbí, tak pro to sakra něco dělejme. V Americe by něco takového znamenalo doživotní diskvalifikaci z veřejného života. Roztrháním Ústavy roztrhal Minář i svobodu slova a jiná práva v Ústavě obsažená. Je to cíl Milionu chvilek? Jen jedna pravda?..."

Celý článek...


15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...


07. 08. 2019:

Středeční postřehy Terezy Spencerové:
• po 16 oficiálně oznámených "konečných vítězstvích" nad Daešem Pentagon přiznává očividné, totiž, že Islámský stát v Sýrii a Iráku žije a znovu prospívá...
• Bolton nově vysvětluje americké odstoupení od dohody o raketách krátkého a středního doletu… už neviní Rusko, ale ukazuje na Čínu, která účastníkem smlouvy nebyla...
• Google se netají tím, že svými algoritmy hodlá zabránit Trumpovu znovuzvolení v roce 2020, a tak mu Trump slibuje: "Budeme Google pečlivě sledovat"… kde je konec "ruskému vměšování"?...
• jakýkoli turecký vojenský vpád do Sýrie bude "nepřijatelný" a USA mu zabrání, hrozí šéf Pentagonu kvůli avízované turecké ofenzívě proti "americkým" syrským Kurdům… ale zní to jako by hájil zájmy samotné Sýrie… tedy kromě toho, že Turecko do Sýrie vpadlo už dávno a je tam pořád… ostatně stejně jako USA… dva ilegální okupanti se hádají, kdo kam smí a kdo ne...
• přinejmenším ukrajinský zákon o lékařské záchranné službě byl převzat z USA, a to i "s chlupama", a tak umožňuje volat sanitku "z jakéhokoli místa Spojených států"...

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!