Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 04. 03. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Bertrand Russell:
Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2761x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2195x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2100x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 1997x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 1817x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Společnost a vztahy

* Vážne slová, určené majetným ľuďom.


Od čtenáře - Společnost a vztahy - 05. 06. 2007 (4405 přečtení)

V našej spoločnosti pribúda čoraz viacej ľudí, ktorých možno oprávnene nazvať dobre situovanými. Títo ľudia majú isté osobné danosti a schopnosti, umožňujúce im dopracovať sa, neraz až obdivuhodne rýchlo, k nadštandardnému ekonomickému prospechu.

   No a spolu so zlepšujúcou sa ekonomickou situáciou sa u naprostej väčšiny z nich, takmer v priamej úmere, dvíha aj ich sebavedomie, viera vo vlastné sily a schopnosti, hrdosť na seba samých a na všetko, k čomu sa dopracovali. Inými slovami, rastie a zväčšuje sa zároveň aj ich vlastné „ja“.

   A toto úspešné, silné a sebavedomé „ja“ čoskoro takmer úplne ovládne vnútro podobných ľudí a oni, pod jeho nadvládou, nadobúdajú skalopevné presvedčenie o nespochybniteľných právach na osobné vlastníctvo, ktoré nadobudli. Tento duševný postoj k majetku možno veľmi výstižne vyjadriť výstražným nápisom, vídaným už pomerne často v našom okolí: Pozor, súkromný majetok! Nevstupovať! Alebo inými slovami povedané: Toto tu patrí iba mne, len mne a nikomu inému!

   Solventní ľudia si teda veľkoryso a rôznymi formami štedro odkrajujú z lákavého koláča zeme, žijúc v presvedčení, že sú to iba oni sami, ktorých možno považovať za jediných legitímnych a právoplatných majiteľov všetkých, nimi samými nadobudnutých, hmotných prostriedkov. Získavajú dojem, že ako jediní vlastníci môžu teda so všetkým nakladať, ako oni sami považujú za vhodné, čiže úplne podľa vlastnej, osobnej ľubovôle.

   Je to ale naozaj tak? Patrí im ich majetok a získané prostriedky naozaj natoľko bezvýhradne, ako je o tom presvedčený súčasný svet?

   Žiaľ, v prepiatej úzkostlivosti o to „moje“ prehliada celá dnešná civilizácia veľké, zreteľné a výstražné slová, ktoré znejú: Pozor! Jestvuje iba jediný právoplatný majiteľ Zeme! A keďže všetko, čo je na nej, patrí len jemu, má to byť spravované iba podľa jeho Vôle!   

   Čo to teda prakticky znamená pre majetných ľudí? Značí to, že ich majetok im nikdy nepatril tak bezvýhradne, ako si oni sami vždy mysleli. V skutočnosti im bol iba prepožičaný, alebo inak povedané, smú ho iba spravovať a slovo „moje“, ktoré si tak veľa a radi zvykli používať, nemá naprosto nijaké opodstatnenie pred nárokmi právoplatného Majiteľa. Dokonca aj ich predpoklady a schopnosti, na ktoré bývajú títo ľudia neraz tak hrdí a na ktorých si toľko zakladajú, im boli iba darované presne rovnako, ako aj celé ich osobné bytie.

   Ale vráťme sa späť k majetku. Nie je ich! Oni sú iba jeho správcami a jedného dňa budú musieť skladať účty skutočnému Majiteľovi z toho, ako ho spravovali. A iba bezmedzná nevedomosť o zmienených, vážnych veciach, im dovoľuje spravovať ho tak egoisticky, ako je tomu v súčasnosti zvykom. Lebo celkom určite by prišli o pokojný spánok, keby čo i len trochu vytušili veľkosť, spravodlivosť a neoblomnú prísnosť Toho, pred ktorého Zákonmi sa budú musieť raz celkom určite zodpovedať zo svojho konania.

   Aby sme však mnohých majetných, ktorí sa predsa len ešte chcú pozrieť na život okolo seba v jeho reálnych súvislostiach, ušetrili od zdrvujúcich účinkov dopadu železnej spravodlivosti právoplatného Majiteľa na všetkých, ktorí nekonali v súlade s jeho Vôľou a ani sa o ňu nikdy neráčili zaujímať, povedzme si, ako by mali so „svojimi“ majetkami správne zaobchádzať.

   Každý zámožný človek si má pre seba ponechať iba toľko, koľko potrebuje k ľudsky dôstojnému a slušnému životu, pričom akýkoľvek nadštandard je v podstate vždy zneužitím dôvery jemu zvereného správcovstva. Čiže všetko, čo človeku zostane po zodpovedajúcom, nie nadmernom uspokojení jeho osobných potrieb, má byť, podľa Vôle skutočného Majiteľa, cielene využívané ku prospechu užšieho i širšieho okolia, ku prospechu a pozdvihnutiu celej spoločnosti.

   Mnohí z dobre situovaných ľudí aj vnútorne vyciťujú túto požiadavku a snažia sa jej učiniť zadosť zriaďovaním rôznych nadácií, sponzorstvom a inými, podobnými spôsobmi. Sú to však žiaľ, neraz iba omrvinky z toho, čo sú povinní naozaj poskytnúť. A často sa tiež stáva, že tieto prostriedky nebývajú ponúkané celkom nezištne, ale sú spájané s požiadavkou istej protihodnoty, akou je reklama a podobne.

   K povinnostiam správcovstva však nepatrí iba pasívne dávanie, ale zároveň aj aktívna spoluúčasť na hľadaní toho najefektívnejšieho využitia poskytovaných prostriedkov, čo má zabrániť ich prípadnému zneužitiu. No a v tomto procese hľadania a využívania nových možností a spôsobov správnej, účelnej a efektívnej pomoci, určenej na pozdvihnutie bezprostredného okolia i celej spoločnosti, majú naplno využiť všetkých svojich osobných daností a predpokladov úspešného pôsobenia v hmotnom, ekonomickom prostredí.

   Ako teda vidíme, s darom materiálneho dostatku je neoddeliteľne spojená aj povinnosť jeho správneho využitia vo všeobecný prospech. Kto totiž veľa dostal, od toho bude aj veľa požadované!

   A na záver to najdôležitejšie. Jestvujú dobre situovaní ľudia, ktorých životným poslaním je podpora obzvlášť veľkých, svetlých zámerov. Cieľom týchto zámerov je posunúť život na zemi na omnoho vyššiu úroveň bytia a svojim ďalekosiahlym dosahom sa vymykajú všetkému, čo tu bolo doposiaľ. Byť niečomu tak veľkému nápomocný, býva potom pre takéhoto človeka vždy obrovským darom, ba priam milosťou.

   Aby sme to snáď mohli lepšie pochopiť, spomeňme jeden veľmi zaujímavý zvyk, ktorý sa doteraz praktizuje v niektorých východných krajinách, kde ďakuje ten, kto dáva a nie ten, kto prijíma. Ďakuje, že smel dať, lebo iba dávaním bude môcť opäť prijímať a to nielen hmotne, ale aj duchovne.

   No a presne to isté platí aj v prípade spomínaných, veľkých svetlých zámerov, na ktoré však nemôže prispieť hocikto. V tomto výnimočnom prípade totiž nebude prijímaný s otvorenou náručou úplne každý, ako sa tak deje v súčasne ponímanom sponzorstve. Tu bude musieť byť v prvom rade preverené čisté chcenie a úprimná nezištnosť darcu, čiže jeho skutočné vnútorné hodnoty, pretože v podstate, obdarovaným ide byť v konečnom dôsledku ...iba on sám!

 Ak teda napokon bude smieť „dať“, týmto činom, ako i ďalším, aktívnym spolupôsobením potom naplní vlastné životné poslanie a napomôže k hmotnej realizácii niečo mimoriadne veľkého. No a práve v dnešnej dobe je povinnosťou mnohých majetných ľudí spoznať, o čo konkrétne sa jedná, ako i čas, presne vymedzený na bezpodmienečné splnenie ich povinnosti.

 

   Lebo ak z nejakých dôvodov tento čas premeškajú, alebo prípadne ani vôbec nespoznajú „TO“, čo malo byť nimi všemožne podporené a podporované, niet snáď slov na vyjadrenie prežívania, ktorému sa sami vystavia v čase konečného skladania účtov zo správy im zverených prostriedkov. Prostriedkov, ktoré iba sebecky zneužívali k svojmu osobnému prospechu a nevyžili ich k účelu, pre ktorý im boli v skutočnosti zverené.

   Áno, všetko je teda úplne inak, ako si majetní ľudia v súčasnosti myslia a ako sa správajú. Ak sa však dokážu aspoň nachvíľu uvoľniť od dnešného zhonu a nájsť si pre seba chvíľku ticha, celkom určite mnohí z nich pocítia, prežijú a pochopia pravdivosť všetkého, o čom bolo hovorené. Pochopia to, ako veľkú osobnú pomoc, spočívajúcu v pravdivej informácii o reálnych majetkových vzťahoch v tomto stvorení a zároveň, ako impulz k radikálnej zmene svojho myslenia, cítenia a prístupu k „svojmu“ majetku. 

   A toto pochopenie potom zmení ich pohľad na svet a na všetky jeho hodnoty, ktoré neboli, nie sú a nikdy nebudú vlastníctvom nikoho z ľudí. Lebo celá Zem, so všetkým, čo je na nej, nám v skutočnosti bola len láskavo prepožičaná a my sme na nej iba hosťami, ktorým tu naprosto nič nepatrí. Hosťami, ktorí ak chcú zostať hosťami vítanými, musia sa jednoducho už raz naučiť zohľadňovať a rešpektovať Vôľu svojho Hostiteľa vo všetkom svojom konaní.

Milan Šupa
Slovenské občianske združenie pre posiľňovanie mravov a ľudskosti
www.zdruzenie-ludskost.sk

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Nevyužité příležitosti (06.05.2020)
Transformace společnosti prostřednictvím minisystémů sestávajících z transformačně naladěných lidí (30.05.2013)
Prezidentské volby 2013 - výpověď o stavu společnosti (19.02.2013)
V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi (01.11.2012)
Konopí provází člověka již od nepaměti (03.10.2012)
Po konopí ještě nikdo neoslepl (25.09.2012)
Co je příčinou problémů současné společnosti? (19.06.2012)
Hrubé národní štěstí a hrubý domácí produkt v OSN (22.03.2012)
Inspirace z Islandu (08.03.2012)
Světci, démoni a naše vyhlídky do roku 2012 (20.12.2011)
Mike Adams: Kolaps moderního světa v plném proudu (17.07.2011)
Nová naděje - občanský vzdor (08.07.2011)
Stávka - Tomio Okamura: Jak to vidím já (21.06.2011)
Daň z ubrané hodnoty (22.02.2011)
K aféře WikiLeaks (28.01.2011)
Lidem by neškodilo více pokory, skromnosti a střídmosti (15.01.2011)
Jak kazit práci reklamním manažerům? (30.10.2010)
Joytópia (23.10.2010)
Máte na to žaludek? (28.09.2010)
O projektu Venuše (03.10.2009)
Špioni zase řádí (26.10.2008)
Jde jen o psy? (26.12.2007)
Odkaz Edvarda Beneše (17.12.2007)
Bieda bohatých (03.11.2007)
Čech je naštěstí skeptik (28.10.2007)
Co je Rainbow Family? (11.10.2007)
Súčasný šport - jedna veľká tragédia! (10.10.2007)
Zachráňme svet! (26.09.2007)
O svetovej migrácii a o radarovej základni v Čechách trochu inak (02.09.2007)
Negatívne dôsledky vysťahovalectva a dlhodobej práce v zahraničí. (25.07.2007)
NOVÉ ZÁKONY PRO ŽIVOT NA ZEMI (04.07.2007)
Zverejnenie kritického listu ústrednej riaditeľke Slovenskej obchodnej inšpekcie. (01.06.2007)
Je náš boj s rakovinou naozaj úprimný? (22.05.2007)
Čo nám o nás prezradí riešenie takzvanej rómskej otázky? (08.05.2007)
Jean Ggiono - Muž který sázel stromy (23.04.2007)
Pravicovosť verzus ľavicovosť (07.03.2007)
Umenie – jeho veľkosť a jeho pád. (04.03.2007)
Frekvence člověka a v prostoru okolo něj (24.02.2007)
Mor ho! (21.02.2007)
Ne základnám! (04.02.2007)
O lidském spolupůsobení (09.01.2007)
Titanic roku 2012? (11.11.2006)
Zenový mistr Thich Nhat Hanh: Co bych řekl Usamovi bin Ládinovi (07.09.2006)
S Alicou až na kraj sveta (04.09.2006)
Antikomunismus? (29.08.2006)
Bitva o Vaši mysl aneb vymývání "Vašich" mozků - ukázka (24.08.2006)
Virtuální hospody (05.08.2006)
Úvod do typologie internetových potížistů (30.07.2006)
Co se ukazuje o demokracii? (08.06.2006)
Trojí generálka na noc dlouhých nožů? (24.05.2006)
Trapné čecháčkovství tvář v tvář americkému drábovi (23.05.2006)
Františku Bublane, odstupte! (02.05.2006)
Pane Dolejši, vydržte! (02.05.2006)
Bosenská pyramida Slunce - aktuální reportáž (22.04.2006)
Náboženská panoptika (07.04.2006)
Lež (01.04.2006)
Návrat k povídání (23.03.2006)
Ptačí chřipka (21.02.2006)
Kurvítka (18.02.2006)
Svoboda a ohledy v konfliktu? (11.02.2006)
Dobrá zpráva pro ženy (28.01.2006)
Stabilizovaná katastrofa (11.01.2006)
Rastaman, Babylon, dreadlocks, ganja (11.12.2005)
Mužská iniciace (08.12.2005)
Zachraňte Ježíška (30.11.2005)
Zaslouží si myslivec být člověkem? (25.06.2005)
Koho poženou do moře příště? (16.06.2005)
Den daňové svobody? (15.06.2005)
V Česku řádí dvacet tornád ročně (08.06.2005)
Ujwal Bhole - vystoupení a seminář (01.06.2005)
Co po nás zbude, když vypnou proud? (27.05.2005)
Co víte o komunikaci? (19.05.2005)
Padma Fest (07.04.2005)
Pomozte s otevřením PadmaFarmy (23.03.2005)
PadmaFarma (20.03.2005)
Zase budou v raketách posílat svobodu? (25.01.2005)
Veselí a slzy (02.01.2005)
Absence ducha (01.12.2004)
Stále nebezpeční intoši (24.10.2004)
Utajená vivisekce (22.10.2004)
[Akt. známka: 4,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 2 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 02. 2021:

Senátor Jaroslav Doubrava: " ...chovali se (poslanci) jako úchylové. Dokonce hejtmani z opozičních stran prosili své strany, aby neblbly a nouzový stav prodloužily. Politické hovězí hlavy ze stáda opozice z toho ale udělaly předvolební mejdan. Poslanci, kteří zařízli nouzový stav, jsou stejní primitivové jako ti, kteří demonstrovali proti nošení roušek. A opozice neustále do vlády bušila, že neudělala to či ono, že něco mohla dříve a lépe. Změnilo se to v politickou štvanici, nakonec vláda ztrácela rozhodnost, aby nebyla obviněna z nedemokratických zásahů...
...ČT1 se stává největším šiřitelem nenávisti, polopravd a dezinformací v ČR. Z tohoto hlediska se nedivím, že se takhle urvali z řetězu i primitivové z opozice. Poslanci z opozice ukázali, že nemají ani páru o tom co potřebují lidé dole, v konkrétních vesnicích, městských čtvrtích, ti kteří jsou odkázáni měsíc od měsíce na plat nebo v horším případě na podporu...
"

Celý článek...


10. 02. 2021:

Bohumil Pečinka:  "...je to třicet let stále o tomtéž. Už v letech 1990-92 dělalo právnické expertní duo Jičínský-Rychetský zákulisní rozhodnutí a nátlakové akce, jimiž stavělo parlament i vládu do neřešitelných situací. Často tomu sekundoval i Jan Filip z pozice experta, plně podřízeného Pavlu Rychetskému. Třicet let nato stejní lidé, tentokrát už bez zesnulého Zdeňka Jičínského, rozhodli o volebním zákonu a dostali politickou reprezentaci pod tlak..."

Celý článek...


29. 01. 2021:

Petr Žantovský: "...USA pro mnohé z nás před rokem 1989 symbolizovaly svobodu a demokracii, zatímco sovětský blok symbolizoval třídní boj a všeobecné hlupství. Dnes je to jinak. Amerika se chová hůř než naši rudí za Jakeše. Je to symbol? Jistě: úpadku země, která si neví rady sama se sebou, a tak nabízí zástupné terče. Jen my jsme stále stejní, tedy aspoň naše vrchnost: dříve odezírala ze rtů Moskvě, dnes Washingtonu případě Berlínu a Bruselu. Ale změní to nás, občany, co tomu musejí přihlížet? Ani v nejmenším. Jen to prohloubí skepsi a nedůvěru. Jako za toho Jakeše. Kdybych byl optimista, řeknu, že cítím v kostech změnu, jako byla cítit dejme tomu od roku 1985. Ale protože jsem realista, bojím se, že tato změna bude draze vykoupena..."

Celý článek...


26. 01. 2021:

Proč? Martiny Kociánové: Sklapni, nebo Tě smažem!

YouTube channel Svobodné Universum
Kupředu do minulosti: Svobodné universum


26. 01. 2021:

Ivo Rušák: „Putinova rezidence“ u Černého moře
"...dnešní vlna mediálního „zájmu“ o tu „Putinovu rezidenci“ je už historicky druhou vlnou, jaksi reinkarnovanou a znovu rozvířenou zjevně v souvislosti s návratem A. Navalného do Ruska a tak nějak zakrývá skutečnost, že A. Navalného po návratu ruská policie ze zákona prostě musela zatknout, protože byl dříve odsouzený k podmíněnému trestu (30 dní vězení) a neplněním jeho podmínek ten trest podmíněný přešel v trest nepodmíněný. Jistě mu nikdo nebude vyčítat to období, kdy se jako léčil z té „otravy“ a kdy byl v „rekonvalescenci“, ale od té doby pobýval (schválně?) v Německu dále, a tedy se (schválně?) nehlásil v pravidelných intervalech ruské policii, jak stanovovaly podmínky trestu..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!