Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 22. 04. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Henry Wotton, britský diplomat (1659):
Velvyslanec je čestný muž, vyslaný za hranice, aby tam lhal ve prospěch vlasti.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2106x)
Spojení s bytostmi Země
(29. 04. 2021, 2027x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1619x)
Cesta za duhou
(09. 06. 2021, 1496x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Jóga

* Vývoj člověka podle tradic jógy


JiHo - Jóga - 19. 12. 2003 (10869 přečtení)

Starší text o vývoji člověka podle tradičních východních nauk.
Podle orientálních nauk se člověk podle svého vývojového stupně skládá z několika dalších složek, běžně lidskému oku neviditelných. Všechny systémy mluví o stejné věci, většinou se liší pouze jemností dělení jednotlivých složek. Je třeba si uvědomit, že stejná fakta obsahuje jóga i židovská kabbala a v obrazech i STARÝ a NOVÝ ZÁKON.

Pro zasvěceného je shoda naprosto jasná, i když je terminologie natolik odlišná. Zde si každý musí uvědomit, že to, co nás rozděluje, není podstata, ale naše slova. Abychom mohli tuto podstatu pochopit, nebo se jí alespoň přiblížit, je třeba se hned na počátku vzdát každé zaujatosti a vnímat s otevřeným srdcem. Je také nutné, abychom se dokázali podívat na každou pravdu očima toho, kdo nám ji sděluje a uvědomit si, že mnohé dílčí "pravdy" mají jeden, společný základ.

Pro lepší pochopení je nutné vysvětlit ještě některé biblické pojmy, který nejsou vždy správně chápány. Víra v biblickém slova smyslu znamená "nejvnitřněji obejmout, nejvnitřněji obsáhnout", tedy v podstatě přijmout, vnitřně se sjednotit. To je velmi důležité, protože obsahuje prvek aktivity, nikoliv pasivní smíření se s existencí něčeho. Pro lásku má Bible v originálních textech několik výrazů, pro které musíme v češtině použít spíš popisného vyjádření. V následujícím textu bude slovo láska (nebo častěji Láska) použito ve smyslu nesobecké, altruistické duchovní lásky bez tělesných aspektů, kde Bible používá výrazu agape (v řeckém originálu Nového Zákona). Jedná se tedy o nejvyšší možný význam tohoto slova. S tím bezprostředně souvisí také pojem bhakti. Láska k Bohu je nejvyšší možný aspekt Lásky vůbec. Zahrnuje v sobě vše, včetně Lásky k lidem, přírodě, prostě celému Stvoření. A jak říká Ježíš, na tom stojí celý Zákon a všichni proroci.

Dále je nutné upozornit na skutečnost, se kterou počítají všechny orientální nauky. Je to REINKARNAČNÍ PRINCIP. Jen málo věci z duchovních nauk bylo více zkresleno, napadáno a pomlouváno. A přitom se jedná o potvrzeni duchovní platnosti zákona kauzality Spříčinnosti), neboli zákona příčiny a následku. Reinkarnace se opírá o KARMICKÉ ZÁKONY (zákony kosmické spravedlnosti), které jsou Ježíšem Kristem překrásně vyjádřeny i v Novém Zákoně ("Jestliže kdo mečem zabíjí, mečem zabit bude...; Pravím vám abyste neodpírali zlému...; Jak chcete, aby druzí jednali s vámi, tak i vy jednejte s nimi - v tom je celý Zákon i proroci."). Karmické zákony ale nepředstavují nelítostného účetního. Jedná se spíš o školu, která nás má v konečném důsledku naučit žít v univerzální Lásce, takže již nebudeme moci jednat nesprávně. Prostě proto, že se sami Láskou staneme. Reinkarnační princip také neznamená převtělování do zvířat, jak se mnohdy vulgarizuje. Mezi člověkem a zvířetem je obrovský vývojový stupeň, obrovské množství reinkarnací, které je prakticky vyloučené přeskočit, ať jedním nebo druhým směrem. Stejný vývojový stupeň je také mezi rostlinnou a zvířecí říší. Aby byly tyto vývojové stupně zřetelněji vidět, je možné je ukázat právě na duchovní stavbě lidského těla.

Svět okolo nás je možné popsat jako by byl vybudován ze sedmi oktáv hmoty a každá oktáva se dělí na dalších sedm stupňů. Fyzická úroveň potom vypadá takto:

1.

tuhé skupenství

tato podúroveň odpovídá běžně vnímané

2.

tekuté skupenství

fyzické úrovni (hrubohmotné tělo).

3.

plynné skupenství

 

 


 

4.

 

tato podúroveň odpovídá postupně stále jemnější úrovni

5.

 

hmoty (skupenství plasmatické atd.), sem patří i prána

6.

 

(pránické tělo). Na této úrovni působí také akupunktura

7.

 

Tato úroveň je často označována jako éterická.

         

 

(Panuje zde menší zmatení pojmů, protože některé školy označují jako éterické úrovně následující - astrální (kamickou), kama-manasickou a buddhi-manasickou.) Na fyzické úrovni se tedy dají rozlišit i dvě složky lidského těla: hrubohmotné tělo a éterické tělo (ve starší literatuře se někdy vyskytují i názvy sthula šarira a linga šarira). Tato úroveň je vyvinutá i u rostlinné říše.

Nad touto naší pozemskou oktávou (úrovní) je úroveň astrální. Ale pozor! Slova nad, pod, vyšší a nižší zde neznamenají umístění. Je třeba je chápat spíš ve smyslu našeho hudebního přirovnání s oktávami. Všechny tyto oktávy se vzájemně prolínají co do místa. Nepředstavují ani jakési slupky cibule, jak se někdy řfká. Přítomnost jedné úrovně zde prostě nevylučuje úroveň druhou.

Kamická neboli astrální úroveň se dělí podobně jako fyzická a je to úroveň takzvané zvířecí duše - sídlo vášní a pudů (instinktů). V orientální terminologii se tato úroveň nazývá kama-loka, křesťanská terminologie sem umísťuje očistec a případně i peklo. Tato úroveň je vyvinutá i u zvířat.

Další oktáva představuje úroveň mentální (manasickou) a opět se dělí podobně jako fyzická. Touto úrovní prochází důležitý předěl. Podúrovně 1.-4., t.j. káma-manas, představuji tak zvaný zvířecí rozum (chytrost, vzdělanost, ale také zvěrstva ve jménu rozumu) a spolu s astrálním a fyzickým tělem představuje smrtelnou část člověka. Astrální a kama-manasické tělo sice přežije fyzickou smrt, ale nakonec se také rozpadnou (což může trvat i stovky let - podle vývojové úrovně a připoutanosti k Zemi). Nový Zákon zde mluví o starém člověku, někdy dokonce o ďáblu v nás, křesťanská mystika používá termín vrah.

Vyšší podúrovně této oktávy jsou označovány jako budhi-manas a odpovídají devachanu. Je to úroveň kauzálního těla nesmrtelné lidské duše, které se po smrti nerozpadá a přenáší s sebou zkušenosti jednotlivých převtělení. Křesťanství zde mluví o znovuzrozeném člověku (pokud je tato úroveň člověka probuzena ze svého latentního stavu). Zde se z Šavla stává Pavel.

Čtvrtá je úroveň budhická a odpovídá osvícené duši, oslavenému tělu, intuici a poznání Božské Pravdy. Odpovídá úrovni sušupti, neboli ráje.

Pátá je atmická, neboli nirvanická úroveň. Odpovídá pojmu 1. nebe, představuje zjevení Božství, úroveň Slova (Logos), Boží jiskru v nás. Toto je poslední úroveň, o které se dá něco říci v pojmech lidské řeči.

Následující úrovně je již možné pouze vyjmenovat, protože přesahují jakoukoliv možnost popisu slovy (apoštol Pavel říká, že lidské oko nevidělo a lidské ucho neslyšelo, co Bůh připravil svým věrným):

6. Anupadaka (paranirvanická úroveň - 2. nebe)

7. Mahaparanirvanická úroveň - 3. nebe

Nad těmito úrovněmi je nekonečná úroveň Božského Jsoucna, Čistého Bytí, Absolutna.

V souvislosti s individuálním vývojem člověka je také zapotřebí připomenout podobné vývojové stupně, týkající se celé Země. Astrologie učí, že v cyklech přibližně 2000 let se střídají vládnoucí znamení, což má silný vliv na osud celé planety. Pro zajímavost: egyptská kultura byla celá ve znamení Býka (což se však netýkalo pouze území Egypta), židovská éra zase ve znamení Skopce (symbol beránka byl velmi živý až do začátku křestanství), naše dosavadní kultura zase byla ve znamení Ryb (tento symbol je s křesťanstvím těsně spojen). Nyní nastává éra Vodnáře a ta bude znamenat velké změny v duchovním životě. Během dosavadních vývojových etap se na zemi vystřídalo několik velkých kultur, před námi to byla kultura atlantská. Během nich zde působily různé rasy, nyní například končí éra rasy anglosaso-germánské a připravuje se rasa sedmá. K úkolům odcházející anglosaso-germánské kultury patřil především rozvoj rozumu, ale jak dopadl cit...

Nastávající éra, označovaná také jako slovanská, neznamená ani tak éru Slovanů, ale především SLOVA. Nyní žijeme v období intenzivního karmického vyrovnávání. Věk Vodnáře bude obdobím velkého duchovního rozvoje a již nyní se tvoří duchovní avantgarda, která bude ukazovat cestu lidstvu.

Na cestě k Bohu, k dokonalosti, je možné popsat devatenáct úrovn9 (devatenáct Svatých Slov podle K. J. Maliarika):

  1. úroveň hmoty, hmotných pokladů
  2. úroveň tělesných požitků a schopností
  3. úroveň všestranného vzdělání
  4. úroveň uvědomělého nacionalismu
  5. úroveň uvědomělé služby své rase
  6. úroveň dokonalé chudoby (nepřipoutanosti)
  7. úroveň dokonalé pokory
  8. úroveň dokonalé trpělivosti
  9. úroveň dokonalého humanismu
10. úroveň dokonalé mravní čistoty (včetně sexuální)
11. úroveň dokonalé pravdivosti a spravedlnosti
12. úroveň dokonalé lásky, dobroty, soucitu a milosrdenství
13. úroveň dokonalého vše-bratrstvi
14. úroveň nejvyšší svatosti
15. úroveň nejvyšší blaženosti
16. úroveň nejvyššího ztišení - velkého TICHA
17. ABSOLUTNÍ DOKONALOST
18. NEJVYŠŠÍ VŠEVĚDOMÍ - BYTÍ
19. MILOVATI BUDEŠ HOSPODINA PÁNA BOHA SVÉHO Z CELÉHO SRDCE SVÉHO, Z CELÉ DUŠE SVÉ, ZE VŠÍ MYSLI SVÉ A ZE VŠECH SIL SVÝCH
(Evangelium Sv. Marka 12,30)

Tyto úrovně je třeba chápat v nejvyšším slova smyslu, co je ho člověk jenom schopen. Jak často bere člověk tato slova nadarmo, jak těžce se proviňuje jejich zlehčováním...

Na své cestě musí duše prožít mnohé zápasy. Ti, kteří již vítězně prošli Velkou Cestou, přinesli pro své bojující bratry své zkušenosti. Táhnou se jako zlatá nit všemi náboženskými naukami, co jich jen lidstvo zná. Všichni velcí učitelé říkají totéž, ať již mluví Ježíš, nebo třeba Buddha. Jejich zákazy a příkazy (jama, nijama) nám nemají život ztížit, ale naopak usnadňují nám cestu k dokonalosti. Za jejich porušování nás nikdo netrestá - trestáme se sami. Stačí se zamyslet nad jejich prostým výčtem:

ahinsa - neubližování satja - nelhaní astéja - nekradení

brahmačarja - pohlavní zdrženlivost aparigraha - nehrabivost

šauča - čistota těla a mysli santóša - spokojenost

tapas - sebekázeň (askeze)

svádhjája - studium posvátných písem

Išvara-pranidhána - poslušnost a uctívání osobního Boha

Jak je vidět, jsou to zcela přirozené rady, proti kterým nemůže mít nikdo žádné námitky. Na těchto základech staví všechna náboženství a všechny nauky, které nás chtějí skutečně dovést k Bohu. "Všechny cesty jsou moje cesty..."

Během svého vývoje prochází každý mnoha úrovněmi, různými stupni a všechny se nějakým způsobem projevují i víceméně hmotně. Jedním z projevů duchovního vývoje je postupné probouzení hlavních center v jemnohmotném těle - takzvaných lotosů nebo také čaker. Těch nejdůležitějších je sedm a jsou uspořádány nad sebou v oblasti páteře. Prochází jimi hlavní jemnohmotný kanál (nádí) - sušumna, podél kterého prochází ještě dva další kanálky - ida a pingala. Sušumna začíná na spodním konci páteře, kde se nachází první, nejnižší lotos - múladhára a končí na temeni hlavy v otvoru, kterému se říká brahmarandra. Zde se nalézá sedmý, nejvyšší hlavní lotos - sahasrára. Mezi nimi je zbývajicích pět hlavních lotosů, které v podstatě korespondují s nervovými pleteněmi hrubohmotného těla. Svádhišthána se nachází v oblasti sakrálního plexu, manipúra ve výši pupku, anaháta v oblasti srdce (takzvané duchovní srdce, které je správně zobrazováno ve středu prsou), dále v hrdle je višuddha a v úrovni středu obočí adžna (duchovní oko, třetí oko). Tyto čakry představují vlastně určitá energetická centra jemnohmotného těla a jako taková jsou také vnímána citlivými lidmi. Někteří jasnovidci je popisují jako určité víry, jejichž vzhled se u různých lidí liší. Tradiční popis má především symbolizovat vlastnosti a síly, které jim odpovídají. Tyto čakry je třeba během vývoje očistit (jsou sídlem kladných i záporných vlastností individua), transformovat vitální plodivou silu tedžas v duchovní silu odžas. Tím je umožněno prozření. Za normálních okolností se při vzrušení hromadí udána (druh prány využívané při "tělesné" funkci čaker) ve svadhištháně a při pohlavním styku se předá do partnerovy múladháry. Odtud se transformuje do jiných čaker podle potřeby. Pro transformaci vlastní plodivé sily v duchovní je však zapotřebí zdrženlivost. K transformaci tedžas v odžas dochází při mnoha duchovních cvičeních. Existuje několik cvičeni, která jsou vysoce účinná a která jsou podrobně popsána jak ve východní, tak v západní literatuře, některé speciální cviky budou popsány dále. Tento proces je symbolizován probuzením hadí síly - Kundalini šakti, která v latentním stavu spí v múladhára čakře a po probuzení vystupuje vzhůru sušumnou až do sahasrára čakry. Její výstup je provázen řadou zvláštních zkušeností, které byly popsány jak tantra-jogíny, tak křesťanskými mystiky. Například svatá Terezie z Avily píše o sedmi komnatách vnitřního hradu a popisuje stejné zážitky při jejich procházení. Aby bylo možné zvládnout tento proces bez nebezpečí, je zapotřebí transformovat ohnivou podstatu hadí síly (červená), nejlépe vizualizací zlatého světla v múladháře.

Sedm hlavních čaker popisují východní nauky ve stručnosti takto:

Múladhára - lotos se čtyřmi červenými plátky, středisko živlu země jehož symbolem bolem je žlutý čtverec. Zde spí Kundalini šakti. Leží v oblasti pánevního dna. Mantra LAM. Vlastnosti ve hmotném světě: vyrovnanost, stálost.

Svádhišthána - lotos se šesti oranžovými plátky, středisko živlu vody (bílá barva). Leží přibližně v rovině středu křížové kosti (tzv sakrální plexus). Mantra VAM. Vlastnosti ve hmotném světě: reprodukční funkce, sex-appeal.

Manipúra - lotos s deseti modrými plátky, centrum červeného živlu ohně. Leží v rovině nad pupkem (solární plexus). Mantra RAM. Vlastnosti ve hmotném světě: silná vůle, rázné vystupování, emoce.

Anaháta - červený lotos se dvanácti zlatými plátky, sídlo živlu vzduchu. Leží ve středu hrudníku, tak zvané duchovní srdce. Mantra JAM. Vlastnosti ve hmotném světě: láska, obětavost.

Višudhi - lotos se šestnácti popelavě červenými plátky, sídlo modrého živlu éteru. V rovině krční jamky. Mantra: HAM. Vlastnosti ve hmotném světě: estetické vnímání.

Adžna - bílý (bezbarvý) lotos se dvěma plátky, v jehož středu je posvátná slabika ÓM. Tato čakra je sídlem vnímacích schopností, třetí (Šivovo) oko. Leží ve středu mezi obočím. Mantra ÓM. Vlastnosti ve hmotném světě: bystré rozhodování.

Sahasrára - tisíciplátečný lotos, zde dochází k takzvané Mystické svatbě, ke konečnému spojení Šivy a Sakti. Leží již mimo fyzické tělo, nad temenem hlavy. Mantra AM. Vlastnosti ve hmotném světě: nadhled, vůdcovské schopnosti.

(Kromě těchto vyjmenovaných, je možné se ještě zmínit o dalších čakrách, například mezi manipúrou a anahátou, mezi adžnou a sahasrárou, v dlaních a pod.)

Než se člověk dá touto strmou cestou, musí projít dlouhou přípravou. Důležitý je především jeho morální vývoj, aby v komnatách jeho vnitřního hradu bylo co nejvíce vlastností kladných a co nejméně záporných. Jak již bylo řečeno, při oživení jednotlivých lotosů se dostává na povrch vše. Potom běda člověku, jehož morálka byla jen tenkým společenským nátěrem. I očištěný si ještě užije mnoha zápasů, než vítězně vystoupí na vrchol.

Je tedy zapotřebí nejprve dodržovat všechny 'zákazy' a 'příkazy', očistit své srdce pro pomoc dobrému, obrátit se k pravdě, klidu, sebekázni. Existuje i řada duchovních cvičeni, které jsou na začátku cesty velmi užitečné, i když vypadají na první pohled velmi jednoduše. Velmi účinné jsou cvičení, vytvářející tichý mír duše. Tichá meditace, dýchání s hlasitým ÓM, soustředění na představu vycházejícího slunce - to vše je vynikající pomocí. Tak se postupně vzdáváme svého nižšího já, přinášíme Bohu velkou oběd. "Když se modlíte, nebulte mnohomluvní jako pohané..." Zde je dobré znovu zopakovat, co již bylo řečeno shora: Aby bylo možné zvládnout proces probuzení Kundalini šakti bez nebezpečí, je zapotřebí transformovat ohnivou podstatu Hadí sily (červená), nejlépe vizualizací zlatého, nebo fialového světla v Múladháře.

Další cvičení vyžadují alespoň částečné zvládnutí pránajámy - ovládnutí dechu. Meditaci je třeba prohloubit, soustředit se na očištění a prozáření lotosů a na pročištěni tří hlavních nadis - idy, pingaly a sušumny. To se provádí příslušnou koncentraci, prodýcháváním center a jejich nabíjením pránou.

Velmi vhodné cvičení, které je prakticky bez rizika, se provádí takto: ulehneme a provedeme úplnou relaxaci - jogickou šavásánu. Po dokonalém fyzickém a mentálním uvolnění se soustředíme na dech. Zvolna nadechujeme, sledujeme v představě cestu vzduchu do plic, potom pomalý výdech a opět v představě vedeme vzduch z plic. Nádech a výdech počítáme jako jedna. Nesmíme dovolit žádné odbočení myšlenek. Takto počítáme do deseti. Pokud se nám myšlenky zatoulají, je třeba začít počítat od začátku. Potom představu změníme. Nadechujeme do kostrče, při výdechu vedeme pránu podél páteře (nikoliv sušumnou! !!) vzhůru. Ve cvičeni pokračujeme, podle možnosti i několik hodin. Toto cvičení má vynikající účinky a již samo osobě umožňuje dosáhnout osvobození (samozřejmě při odpovídajícím vývoji morálním). Když se člověk dostatečně očistil, je možné pokračovat dál a tady již brahmačarya (pohlavní čistota, eventuelně celibát) začíná být nutností. Manipulace s Hadí sílou bez současné pohlavní čistoty vede velmi rychle k velkým problémům!!!

Zde je jedno z přípravných cvičeni závěrečné etapy tibetské nauky TUMO:

Žák nadechne nad hlavou bílé HAM, slyší je a vidí, jak je přeplněno životadárným nektarem. Kapky nektaru kanou Idou a Pingalou dolů, až k sídlu Kundalini-šakti. Tam se nektar spojí s touto životní silou, probudf ji a oživí a vědomí vnikne do sušumny.

Po nádechu žák krátce zadrží dech (a učiní si příslušnou představu probuzení a oživení šakti). Při výdechu vydechne slabiku SA. Timto výdechem vytryskne hadí síla sušumnou nahoru, až k Brahmarandře a tfmto otvorem nad hlavu. Vydechuje se tedy z čakramu prvního, zatímco nádech se odehrával v lotosu sedmém. Toto cvičení je možné provozovat podle možnosti, v optimálním případě trvale s výjímkou jídla a spánku. Výsledky žák pozná velmi dobře sám. První známkou je vyprazdňování mysli, pocit lehkosti, osvobození, štěstí. Tolik citát. Znovu je zapotřebí zdůraznit nutnost naprosté pohlavní čistoty.

Na závěr je nutno dodat, že ani po osvobození z koloběhu zrozování vývoj nekončí a adept pokračuje v práci na Božím díle. Jeho úkolem je pomáhat druhým vzhůru. "Jděte do celého světa, uzdravujte a učte...".

 

"Om mani padme hiim"
(Bud' pozdraven klenote v srdci lotosu)

 

"Om namo sarvah Tathágata"
(At jsou pozdraveni všichni takto jdoucí)

 

 

Tabulka duchovních úrovní, zpracovaná podle K. J. Maliarika ("Směr, kterým se budeme ubírat")
a C. W. Leadbeatera ("Viditelný a neviditelný člověk")

Úroveň Název úrovně Označení některých podúrovní Úroveň podle stavu vědomí člověka v ní Základní princip (člověka) Obaly nesmrtelného ducha Funkce na úrovních Maska persona
0. 50.   Božské jsoucno, Absolutní, Věčné, Nekonečné, Nezměnitelné Bytí
VII. 49.
-
43
7. - 1. Adhi – Maha- paranirvanická úroveň   Maháparanirvána (III. nebe)        
VI. 42.
-
36.
7. - 1 Anupadaka
Paranirvánická
úroveň
  Paranirvána (II. nebe)        
V. 35.
-
29
7. - 1 VII. Átma
Nirvánická
úroveň
  Nirvána
(I. nebe)
Átma, vyzařo-vání Absolut-na, Logos     Nesmrtelná složka
člověka. Individualita. Nadjá.
IV. 28.
-
22.
7. - 1 VI. Buddhická
úroveň
  Sušupti
(Ráj)
Buddhi, duchem probuzený a osvícený rozum. Moudrost Oslavené tělo Intuice,
Poznání Boží
Pravdy
III. 21.
-
19
7. - 5 V. Mentální
úroveň
Arupa, vyšší, kauzální podúroveň Devachan Buddhi Manas, Morálka, Svědomí Kauzální tělo, nesmrtelná lidská duše Abstraktní myšlení
18.
-
15
4. - 1 IV. Rupa, nižší mentální podúroveň místo po složení těla nevinných Kama Manas, chytrost, chladná logika Mentální, porušitelné tělo Konkrétní myšlení Smrtelná složka člověka. Nižší já člověka.
II. 14.
-
8.
7. - 1 III. Kámická úroveň   Káma loka (očistec) (označováno i jako astrální úroveň) Káma Astrální, pudové tělo, emocionální tělo Život pocitů a pudů. Je i u zvířat
I. 7.
-
4
7. - 4 II. Fyzická, hrubohmotná
úroveň
Éterická podúroveň Země Linga šarira Éterické tělo, dvojník Prána, aura zdraví
3.
-
1
3. - 1 I. Hrubohmotná podúr. (pevná, kapalná, plynná) Sthúla šarira Hrubohmotné tělo Tělesná činnost

(J.H. 1992)

 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Atma Kriya jóga - cesta z hlavy do srdce (06.04.2012)
Z člověka člověkem ... (26.10.2008)
Mantra myšlenek ve vztahu k čakrám a našemu osudu (21.01.2008)
Dýchanie na energetizovanie organizmu (13.09.2007)
Čas - Utrpení - Smrt (29.05.2007)
Svobody nelze dosahovat (25.05.2007)
Pozorovatel a pozorované (21.05.2007)
Několik úvah o advaitě v ČR (11.05.2007)
Morální předpisy stanovené jógou (13.04.2007)
Co je to mysl? (2.) (30.03.2007)
Co je to mysl? (1.) (29.03.2007)
Stručne o postupoch v jogickom úsilí (26.03.2007)
Ako rozoznať majstra od podvodnika? (03.03.2007)
O dvou druzích soustředění (25.02.2007)
Karel Weinfurter (24.01.2007)
Karma (19.11.2006)
Dosažení jednobodovosti v átmanu (27.10.2006)
Vědomí je vše, vše je Vědomí II (13.10.2006)
Vědomí je vše, vše je vědomí (11.10.2006)
Osvícení (07.08.2006)
Sadhu Óm - Způsob, jak vysvitne poznání (29.07.2006)
Strach (04.07.2006)
Mistr a žák (28.06.2006)
O vztahu Mistra a žáka (13.11.2005)
Daršan od Marty Janssen - pozvánka (18.09.2005)
Cvičení jógy v Brně (12.09.2005)
Seminář náda jógy S Roopem Vermou (14.08.2005)
Bharatnatjam (30.05.2005)
Etika jógy (24.05.2005)
Podvod Sai Baba? (17.05.2005)
Jak přemoci vášně (07.05.2005)
Védántická modlitba (04.05.2005)
Poselství svámího Čitanandy čs. jogínům (03.05.2005)
Jsme mistry, nebo žáky? (15.11.2004)
Propast (04.11.2004)
O pozorovateli a vědomí Já Jsem (29.10.2004)
Duchovní cesta (04.10.2004)
Smysl života bytosti (25.09.2004)
Řádně se zmýlit v guruovi (22.09.2004)
Jóga sútra (21.09.2004)
Opičky (20.09.2004)
Blázen (18.09.2004)
Duchovní učitel a hledající (17.09.2004)
Zlá a dobrá existence (11.09.2004)
Všechny cesty jsou moje cesty... (23.08.2004)
O psychoenergetických vzorcích neboli vásánách (03.08.2004)
Emočně - pocitový impotent (27.07.2004)
O přijetí sama sebe i ostatních (24.07.2004)
O úskalích duchovního života - úvod (04.07.2004)
Odkud přichází ty myšlenky? (03.06.2004)
Práce s energií a bolesti hlavy (09.05.2004)
Dva pohledy (06.05.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (2.) (01.01.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (1.) (01.01.2004)
Mantry (3.) (23.12.2003)
Mantry (2.) (22.12.2003)
Mantry (1.) (21.12.2003)
Učení mistrů moudrosti - základní instrukce (06.12.2003)
Šiva Natarádž - tančící Šiva (05.12.2003)
Vidění ochranného kruhu (04.12.2003)
Kayakalpa a pět tibeťanů (19.11.2003)
Meditace spojených srdcí (14.11.2003)
Čakry a sebeléčení (14.11.2003)
Čakry a jejich lokalizace (14.11.2003)
Bhakti jóga (13.11.2003)
Kozmická pamäť (13.11.2003)
[Akt. známka: 2,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 1 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!