Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 26. 02. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Rudyard Kipling:
Moc bez odpovědnosti je odvěkou výsadou kdejaké běhny.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2741x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2175x)
Sto jedna dní
(27. 02. 2018, 2154x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2079x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 1980x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Věčná esence bohyní


Jari - Sebepoznání - 20. 01. 2006 (5266 přečtení)

A stojíš-li na rozlehlém břehu moře a zpěněné vlny líbají tvé unavené nohy, díváš-li se do rozlehlosti dálek ze strmé hory zahalené měkkým rubášem mraků,

vznášíš-li se na mocných perutích omámený výškou,věz že jsi součástí předlouhého náhrdelníku prosluněných dnů a konejšivých nocí.

Neboť jsem ulehal na měkké lože a chtěl ti vyprávět o příbězích, které obrousily a formovaly říčky a řeky mých bídných zkušeností i znalostí k potřebě dosáhnutí střípků moudrosti a stálého vděku. Jsi něžnou láskou má drahá, jsi klenotem vykutaným z paprsků zářících hvězd a pověstí, o vytrysknutí pramene vzkříšení a lehkosti zpřetrhání pout na samém konci tvé cesty. Byť na sebe bereš různé podoby, od čerstvosti mládí k vráskám stáří, od bezstarostnosti bytí k poznání náhlých obratů měnících se událostí, ten poklad uložený pod nánosem pohybů a změn zůstává nevykraden.

Vidíme barevnost rozličných forem, slyšíme vodopád tříštivých zvuků, cítíme hebkost i drsnost záhybů teplé kůže a vidíme to, co vyhloubilo hluboké brázdy uvnitř našeho poznání. A přesto nevidíme, neslyšíme a necítíme mnohé, k čemu nás nabádá chvění našeho srdce, nemůžeme spatřit svá odložená andělská křídla a nedokážeme obejmout do náruče to nejcennější. Vznášíme se v hlubinách toho, co nemělo vzniknout, toho, co jest a toho, co bylo vzato zpět. Protože pokud cítíme lásku, tak je. Pokud cítíme bolest,je. Pokud odtlačujeme zpět to, co má projevit svou tvář, nemůžeme jinak, než uvěznit to nejdražší do prokletých kobek našeho vzdoru.

A tak to je, má paní. Řídíme koráby svého osudu na rozbouřeném moři, které vzniká z chasu našeho vzdoru a pýchy. Neboť děsivé i klidné vlny jsou stvořeny naším záměrem a loď věčnosti hledá své cesty v mnoha neznámých vodách.

Život, má paní, není tím jak o něm přemýšlíme. Život je nekonečné tepání burácející energie nedbajíce na odlesky našeho rozdělení a připoutaného významu. Neboť život je tvárný a vyvíjí se v toku, narážející na překážky našeho odmítání a plynoucí bez odporu tam, kde je koryto široké a volné.

Pojď má paní, ulehni na lože, kde není skrytých úmyslů a předzvěstí a nech se zamknout do mé konejšívé náruče, neboť jsem připraven ti vyprávět líbezné a tajemné pohádky o tom, co jsi byla, jsi a budeš. Ty, královno mých dnů i nocí přijmi slova, která uslyšíš, neb rozechvějí struny tvé touhy.

Jsme sami sobě prokletím, neboť dohlédneme tam, co ozáří pochodně v této komnatě. Slyšíme v kamenných zdech ozvěnu vlastního hlasu a cítíme omezenou hloubku a šíři tohoto místa. Chtěj poznat co se skrývá za těžkým závěsem starého, okovaného okna vedoucího do neznáma. Neboť svět zde nekončí, svět nemůže být konečný. Snad budeš mít závrať z nahlédnutí do neznámých hlubin, snad se zachvěješ strachy a úzkostí ze ztráty poznaného, sevřeného domova, který obýváš.

Neboj se má paní, neboj se mého dotyku, který je veden důvěřivostí srdce a radostí z tvé přítomnosti. Neboť jsi vším, bezstarostnou dívkou i moudrou stařenou. Jsi tím co bylo, je a bude. Jsi náklonností stvořeného, nádobou přicházejícího a slibem omamného. Jsi esencí všech žen, které okusily měkkost i nepodajnost bosých chodidel na hlíně tohoto světa, přinášely vždy nové a nové světlo a v bolestech zakoušely přicházející život z říše nepoznaného.

Má touha vzdávat ti hold i poděkování je bezmezná a upřímná. Neb vidím jen hloubku tvých očí a dotek sametových rtů. Mé myšlenky se přelévají v přílivu i odlivu hlubokých moří, ukryvající obé, strašlivé výlevy živlů i ticho vzdálených hlubin. Jsme tím, čím jsme. Jsme květem i plevelem v rozlehlé zahradě všeobjímajího poutníka skrytého kápí.

Má paní. Ta cesta, pouť i pohyb,nikdy a nikde nekončí. V zrcadle nekonečnosti zahlédneme svou vlastní nesmrtelnost a slávu, bídu i pád. To zrcadlo ukazuje to i ono. Vidíme svou tvář a přesto jsme si vědomi pouhého odrazu. Platí obojí, v rozměrnosti mnoha vyjádření a zjevení. Tak i tvá pravda je tvou pravdou, stejně jako má, v náručí pravdy pravd. Vždyť i lež má své chlebodárce vidíce tuto skutečnost jako pravdivou. Vždyť vše může být pravdivé i nepravdivé, ani božská zrcadla nejsou dokonale vybroušená pro toho, kdo nahlíží se zájmem. Ale zrcadla jsou součástí síně a síň je součástí nekonečného prostoru. Byť netušíme začátek ni konec.

Již ležíš má paní a zavíráš svá chvějící se víčka. Zde je teplo mých dlaní, mé bezpečné náruče. Odměň mě hebkostí tvých vlasů a líbezností tvého dechu. Cítím tvé srdce, teď již bije pokojně a pravidelně. A okno je dokořán otevřeno, přinášející konejšivé tóny šumotu stromů a zpěvu ptáků.

Vidíš to slunce, má náhle jinou barvu. Je nahé, neoblečené v těžkých závěsech tvých starostí a úzkostí. To slunce se již nezmění, pro tebe má drahá zůstane stejně zářivé a bude ti vždy sloužit. Neboť slunce je vyjádřením oné lásky, která plane bez odpočinku pro všechny. Slunce nerozumí odmítání či vyzdvihování v klokotu našich směšných příkazů a přání. A slunce, stejně jako tvůj dávný rytíř, odchází a opouští tvou náruč. Přesto se neztrácí a vždy přináší novou naději tepla i světla v podobě měsíce. Klenotu, který zářivý Bůh sňal ze svého krku a zanechal zavěšený na tmavé obloze. Tak se projevuje to původní, má drahá. Pokud nás opouští, nic nejsou platné naše výčitky či křik, neboť vše se projevuje i zaniká tak, jak osud šije barevné roucho našeho života v prožívání.

Už spíš. Můj zrak bloudí po křivkách tvého božského těla a ruka spočívá na těžkém meči mého poslání, mého závazku i služby.

Spíš a jemný úsměv doprovází tvůj sen. Sen o nekonečnosti našich životů, sen o lásce k novému stvoření, sen o konejšivosti našich odchodů, hloubky šumících hvozdů a zpěvu peřejí skotačících řek, sen o nekonečném tanci bohů a bohyň, sen o zázraku žití.

Spíš a čeká tě nové ráno. Tak jak se vše otáčí, odchází a přichází, nikdy nekončí. Co bylo ztraceno, bude nalezeno. A co je nalezeno, může se ztratit. Ale život má paní, se neztratí nikdy. Pouze se někdy ukrývá a není k nalezení. Ale stále tady je. Vždy tady nechává svou pečeť a tím je naděje.

Naděje, že láska a soucit nezanikne, že objetí a pohlazení budou vždy přítomné a čekající.

Spi, spi má paní.

Jsi věčností.

Jsi věčným světlem a ozářenou cestou.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Disharmonie duše a ega (20.06.2013)
Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut: Nenávisť (19.01.2013)
Čelit stresu a depresi (11.01.2011)
Vyprávění o tom, jak v praxi vypadá nebdělost (04.02.2009)
Naše třináctá komnata (15.01.2009)
O Pravidlech (a trochu o sexu) (27.10.2008)
Je náš svět božský nebo ne? (26.09.2008)
O vnější autoritě a důvěře v sebe (29.07.2008)
Základní zákony Universa (08.02.2008)
Instinkt Intelekt Inteligence Intuice - v čem jsme kdo kdy In (07.01.2008)
Rodinné konstelace v kontextu alternativní religiozity a psychoterapie (10.12.2007)
ARUNÁČALA a optika jedince (03.12.2007)
Terapie tmou (03.11.2007)
O štěstí, o Bohu i jiných slovech (29.10.2007)
Nebe plné hvězd (28.07.2007)
Cíl života (17.07.2007)
Vznikání bez tvaru - Plamen pravdy (14.07.2007)
Bůh nepochází z času (05.07.2007)
Otevřené tajemství (26.06.2007)
Štěstí a touha (24.06.2007)
Šabkarova pieseň o dvoch pravdách (17.05.2007)
Poznávám se a znalost sama mě mění (16.05.2007)
Ako vítame v rodine nového človiečika? (25.04.2007)
Prečo je nelogické požadovať hmatateľné dôkazy o existencii duchovna? (24.04.2007)
Míľniky na duchovnej ceste Mirceu Eliadeho (07.04.2007)
Ako najlepšie poznať seba samého? (03.04.2007)
Cesta zlého činu stvorením a ochrana pred jeho účinkami. (21.03.2007)
„Moje zúčtovanie s ezoterikou“ (05.03.2007)
Modlitba válečníka (31.01.2007)
Afirmace podstaty neboli činu (28.01.2007)
Dikša - reakce (06.01.2007)
Vyrovnání Harické linie (21.12.2006)
Dikša – Modlitba za Jednotu (18.12.2006)
Přímým poznáním je jen vlastní uvědomění člověka (16.12.2006)
Jackalova meditace I (13.12.2006)
Být sám sebou 2 (26.11.2006)
Být sám sebou (1.) (25.11.2006)
Celý člověk (04.10.2006)
Obejmout kmen stromu (03.10.2006)
Důvěra (03.10.2006)
Pohľad na začiatok nášho života - prenatálne obdobie a pôrod (01.09.2006)
Návod i pro Tebe (30.08.2006)
Poznáním toho, co nejste, poznáte sebe sama. (20.08.2006)
Svoboda je zodpovědnost (16.08.2006)
Ne-volba (08.08.2006)
Regresné techniky súčastnosti (27.07.2006)
Rameš Balsekar: koncept - vše je Boží vůle. TO je, jak JE (26.07.2006)
Co mám dělat? (16.07.2006)
Zákon rovnováhy (06.07.2006)
Rozdíl "vzdát se" a "být vzdán" (21.06.2006)
Vzdání se (17.06.2006)
Síla Lásky... (16.06.2006)
Cestou do chrámu (30.05.2006)
Proč ego chce usilovat (23.05.2006)
Mahariši II (12.05.2006)
Život - smrt - život (10.05.2006)
Test inteligence, (aneb vznik a záhyby logiky) (15.04.2006)
Já jsem není nikdy nové (22.03.2006)
Anonymní dopis mého života (18.03.2006)
Tradice Advaita Védanty (09.03.2006)
Anděl (07.03.2006)
UMĚNÍ RYZOSTI - DUCHOVNÍ MOST (28.02.2006)
Temný chrám (17.02.2006)
Srdce (15.02.2006)
Stáří (12.02.2006)
Pokora (10.02.2006)
Čajovna (08.02.2006)
Prostá rozkoš bytí (04.02.2006)
Nadhled - vědomé čtení (18.01.2006)
Mahariši (16.01.2006)
Oceán (10.01.2006)
Potencionalita (09.01.2006)
Smysl činnosti, smysl života (22.12.2005)
Odvaha vrátit se domů (20.12.2005)
DÉMONE (20.12.2005)
MISTR, MISTR, MISTR (19.12.2005)
Intuice v buddhismu (15.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným XII. (14.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným XI. (12.12.2005)
Konvence a osvobození (06.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným X. (04.12.2005)
Mapování mysli (02.12.2005)
Nelpění (02.12.2005)
Nezajímáte mě, zajímá mě hudba (25.11.2005)
Co Buddha objevil (16.11.2005)
Jean-Pierre Gomez - Přímé pochopení (12.11.2005)
Joshu a snídaně (11.11.2005)
Osvícení (09.11.2005)
PROBUZENÍ - Marta Janssen (25.10.2005)
Meditační víkend “Životní krize” (23.10.2005)
Kurs “speciál” regresní psychoterapie (21.10.2005)
Pokračovací kurs regresní psychoterapie (15.10.2005)
Co nám slibuje ďábel a co nám slibuje Bůh? (13.10.2005)
Proč Daršan (12.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným IX. (11.10.2005)
Realizace JÁ - Šrí Saradamma (08.10.2005)
Harmonizace čaker (07.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VIII. (07.10.2005)
Zmatení jazyků (06.10.2005)
Materialistická propaganda a meč rozlišování (06.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VII. (05.10.2005)
Cayce o sexuální energii (03.10.2005)
Edgar Cayce (02.10.2005)
Zápisky ze žaláře v Readingu (30.09.2005)
Volný (24.09.2005)
Ono nezrozené - jsme tam i bez úsilí? (19.09.2005)
Energie Lásky (16.09.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VI. (15.09.2005)
Orgasmus je (14.09.2005)
Jak najít "pravého" mistra? (13.09.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným V. (11.09.2005)
Nebeská řeč (10.09.2005)
O Šrí Brahmámovi (07.09.2005)
Šrí V. V. Brahmam (03.09.2005)
Duchovní a světské (01.09.2005)
Myšlenky ze satsangů (30.08.2005)
Zážitek Božského Já (29.08.2005)
Jak zahodit zbytečnosti (24.08.2005)
Vrátit mysl Já (21.08.2005)
Setkání s Martou (18.08.2005)
Osamělost (13.08.2005)
Jak jsem potkal Martu (12.08.2005)
Cesta lásky (11.08.2005)
Příběh o zrcadle (reality show) (10.08.2005)
Zen a umění chatařit (09.08.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným IV. (25.07.2005)
Co přináší móda v duchovnosti, aneb o duchovnost v módě (09.07.2005)
Vzor hodný následování? (01.07.2005)
Setkání s Martou ve Zlíně (29.06.2005)
Jak je to s mistry? (22.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným III. (21.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným II. (19.06.2005)
Má cesta za Matkou Meerou (18.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným I. (17.06.2005)
Ego (29.05.2005)
Zase jedna reakce... (12.05.2005)
Duchovní rozvoj a vzdělání (11.05.2005)
Přesmyčky (29.04.2005)
Zlo i dobro (27.04.2005)
Ranní reflexe při čtení internetových zpráv a novinek… (26.04.2005)
Dvanáctero rad proti úzkosti (20.04.2005)
Ideály (15.04.2005)
Ztracený případ (12.04.2005)
Jak se dostat na Cestu (25.03.2005)
Brýle (24.03.2005)
Podvědomí (22.03.2005)
Musíme jít domů (13.03.2005)
Štěstí (04.03.2005)
O hranicích v lidském vědění (25.02.2005)
Dvě tváře inteligence - srdce a rozum (17.02.2005)
Jak se člověk stane hledajícím? (15.02.2005)
Co jsme? (14.02.2005)
Hmota neexistuje... (11.02.2005)
Ráj (08.02.2005)
Vyhnanství (02.02.2005)
Rozum nebo Cit – to je ta otázka... (24.01.2005)
Komentář k článku "Je správné platit za duchovní výtvory?" (23.01.2005)
Je správné platit za duchovní výtvory? (23.01.2005)
Všechno je jinak? (19.01.2005)
Svoboda (12.01.2005)
Vášeň k životu (05.01.2005)
Zrcadla (30.12.2004)
Tělo, emoce a mysl (28.12.2004)
Láska (25.12.2004)
Hledáme sami sebe (24.12.2004)
Duchovní cesta (20.12.2004)
Deprese (17.12.2004)
Dávání darů (15.12.2004)
Svobodná vůle (14.12.2004)
Svatí muži (10.12.2004)
Vůně (08.12.2004)
Naděje (05.12.2004)
Otázky Milindovy (03.12.2004)
Hrajeme si (29.11.2004)
Hledání Boha (21.11.2004)
Otroctví a svoboda (16.11.2004)
Strach (14.11.2004)
Osamělost (26.10.2004)
Pozvánka na seminář (25.10.2004)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 3 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 02. 2021:

Senátor Jaroslav Doubrava: " ...chovali se (poslanci) jako úchylové. Dokonce hejtmani z opozičních stran prosili své strany, aby neblbly a nouzový stav prodloužily. Politické hovězí hlavy ze stáda opozice z toho ale udělaly předvolební mejdan. Poslanci, kteří zařízli nouzový stav, jsou stejní primitivové jako ti, kteří demonstrovali proti nošení roušek. A opozice neustále do vlády bušila, že neudělala to či ono, že něco mohla dříve a lépe. Změnilo se to v politickou štvanici, nakonec vláda ztrácela rozhodnost, aby nebyla obviněna z nedemokratických zásahů...
...ČT1 se stává největším šiřitelem nenávisti, polopravd a dezinformací v ČR. Z tohoto hlediska se nedivím, že se takhle urvali z řetězu i primitivové z opozice. Poslanci z opozice ukázali, že nemají ani páru o tom co potřebují lidé dole, v konkrétních vesnicích, městských čtvrtích, ti kteří jsou odkázáni měsíc od měsíce na plat nebo v horším případě na podporu...
"

Celý článek...


10. 02. 2021:

Bohumil Pečinka:  "...je to třicet let stále o tomtéž. Už v letech 1990-92 dělalo právnické expertní duo Jičínský-Rychetský zákulisní rozhodnutí a nátlakové akce, jimiž stavělo parlament i vládu do neřešitelných situací. Často tomu sekundoval i Jan Filip z pozice experta, plně podřízeného Pavlu Rychetskému. Třicet let nato stejní lidé, tentokrát už bez zesnulého Zdeňka Jičínského, rozhodli o volebním zákonu a dostali politickou reprezentaci pod tlak..."

Celý článek...


29. 01. 2021:

Petr Žantovský: "...USA pro mnohé z nás před rokem 1989 symbolizovaly svobodu a demokracii, zatímco sovětský blok symbolizoval třídní boj a všeobecné hlupství. Dnes je to jinak. Amerika se chová hůř než naši rudí za Jakeše. Je to symbol? Jistě: úpadku země, která si neví rady sama se sebou, a tak nabízí zástupné terče. Jen my jsme stále stejní, tedy aspoň naše vrchnost: dříve odezírala ze rtů Moskvě, dnes Washingtonu případě Berlínu a Bruselu. Ale změní to nás, občany, co tomu musejí přihlížet? Ani v nejmenším. Jen to prohloubí skepsi a nedůvěru. Jako za toho Jakeše. Kdybych byl optimista, řeknu, že cítím v kostech změnu, jako byla cítit dejme tomu od roku 1985. Ale protože jsem realista, bojím se, že tato změna bude draze vykoupena..."

Celý článek...


26. 01. 2021:

Proč? Martiny Kociánové: Sklapni, nebo Tě smažem!

YouTube channel Svobodné Universum
Kupředu do minulosti: Svobodné universum


26. 01. 2021:

Ivo Rušák: „Putinova rezidence“ u Černého moře
"...dnešní vlna mediálního „zájmu“ o tu „Putinovu rezidenci“ je už historicky druhou vlnou, jaksi reinkarnovanou a znovu rozvířenou zjevně v souvislosti s návratem A. Navalného do Ruska a tak nějak zakrývá skutečnost, že A. Navalného po návratu ruská policie ze zákona prostě musela zatknout, protože byl dříve odsouzený k podmíněnému trestu (30 dní vězení) a neplněním jeho podmínek ten trest podmíněný přešel v trest nepodmíněný. Jistě mu nikdo nebude vyčítat to období, kdy se jako léčil z té „otravy“ a kdy byl v „rekonvalescenci“, ale od té doby pobýval (schválně?) v Německu dále, a tedy se (schválně?) nehlásil v pravidelných intervalech ruské policii, jak stanovovaly podmínky trestu..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!