Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 17. 09. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Karel Čapek:
Pravými otci zákonů jsou darebáci, ne právníci.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3118x)
Být vítězi
(17. 09. 2016, 2771x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2588x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2557x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2501x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Vivekananda, žák Ramakrišnův


Ukázka z knihy (Romain Rolland: Mystický a činný život dnešní Indie) - Duchovno - 06. 07. 2009 (3805 přečtení)

Vivekananda

Vivekananda nedovedl vždy ovládnout svou vášnivost a náladovost, kterou ztajená, stále číhající choroba rozjitřovala; ti, kdož se odvažovali odporovat mu, nejednou pocítili ostří jeho spáru. Ale přijímali to v dobrém; viděli v tom jenom chvilkové nálady svého vůdce! Byli si jisti, oni i on, svou vzájemnou oddaností. 

Chvílemi se jim ještě zastesklo po rozjímavém životě a po jejich Ramakrišnovi, králi Extase. Bylo by se jim líbilo zredukovat Ramakrišnovu missi na pouhý klášterní kult, vhodný pro snivou nečinnost. Ale Vivekananda je drsně burcoval:
 „Vy tedy chcete uzavřít Ramakrišnu do svých úzkých hranic? Já ty hranice rozmetám!... Ramakrišna je mnohem větší, než jak ho vidí jeho žáci. Je to inkarnace nekonečných duchovních idejí, schopných nekonečného rozvoje. Jediný z jeho pohledů mohl stvořit tisíc Vivekanandů … Rozšířím jeho myšlenky po celém světě…“

Jakkoli drahý mu byl člověk Ramakrišna, jeho slovo mu bylo dražší. Nechtěl vztyčit oltář novému bohu, nýbrž vylít na lidi manu jeho myšlenek. A tyto myšlenky měly být především: činy.

„Náboženství, má-li být náboženstvím, musí být účelné.“

A přitom dbal, aby se do toho v nějakém zakuklení nevplížil ten sentimentalismus, který všude pronásledoval. Tato duševní nálada opravdu hrozila rozšířit se po celém Bengálsku. Nakonec zdusila všechnu mužnou sílu; a Vivekananda s ní bojoval tím houževnatěji, že byl nucen; chtěl-li jednat, vyrvat ji také ze sebe, jak ukazuje následující vzrušující příhoda:

Jednou mu kterýsi z jeho bratří mnichů s úsměvem vytýkal, že do extatického učení Ramakrišnova vnáší západní myšlenky: -- tu organisaci, ten činný život, tu sociální službu, -- který by Ramakrišna jistě nebyl uznal za správné. Vivekananda odpovídal napřed tím, že trochu hrubě ironizoval svého druha a nepřímo také ostatní posluchače, neboť cítil, že sympatizují s tím, jenž mluvil:

„Co o tom víte? Nevíte nic!... Vaše učení se zastavilo tak jako studia toho hlupáka u prvního písmene bengálské abecedy: KA, protože mu připomínalo Krišnu; dále se učit nemohl, protože měl plné oči slz… Jste sentimentální hlupáci. Čemu rozumíte z náboženství? Nedovedete nic jiného, než modlit se se sepjatýma rukama: Ó Bože, jak krásný je tvůj nos! Jak půvabné jsou tvé oči! A jiné takové hlouposti… A myslíte si přitom, že vaše spása je zajištěna a že v hodinku vaší smrti Sri Ramakrišna přijde, vezme vás za ruku a zavede vás do nejkrásnějšího nebe… Studium, veřejná kazatelská činnost, humanitní skutky, to všechno je podle vašeho mínění Maja, protože kdysi řekl: „Především hledejte a najděte Boha! Chtít prokazovat nějaké dobro světu je domýšlivost!“… Jako kdyby bylo tak snadné dosáhnout Boha! Jako kdyby byl tak hloupý, aby ze sebe dělal hračku v rukou nevědomců!...“

Potom najednou zahřímal:

„Vy si myslíte, že jste Sri Ramakrišnu pochopili lépe než já? Vy si myslíte, že Džňána je suché poznání, k němuž se přichází pouští, když bylo ubito srdce? Vaše Bhakti je sentimentální hloupost, která z vás dělá bezmocné slabochy. Vy chcete hlásat Ramakrišnu tak, jak vy jste ho pochopili? To je strašně málo!... Neodvažujte se dotýkat se ho! Kdo dbá o toho vašeho Ramakrišnu? Kdo dbá o vaše Bhakti a Mukti? Kdo dbá o to, co říkají vaše posvátné knihy? Jsem připraven radostně jít do tisíce pekel, mohu-li tím probudit své krajany, topící se v malátné netečnosti, mohu-li je přimět, aby stáli zpříma bez cizí pomoci a aby se stali opravdovými lidmi, v nichž žije duch Karmajogy… Nejsem služebník Ramakrišnův, ani nikoho jiného! Jsem sluha jenom toho, kdo slouží a pomáhá jiným, nedbaje svého vlastního Bhakti nebo Mukti…“

Jeho tvář byla rozpálena, praví svědek tohoto výjevu, oči mu svítily, hlas se mu zadrhoval vzrušením, tělo se třáslo rozechvěním. Náhle utekl do svého pokoje….

Ostatní, ohromeni, mlčeli. Po nějaké chvíli se jeden z nich šel podívat do jeho pokoje. Vivekananda byl pohřížen v rozjímání. Mlčky čekali… Za hodinu potom se Vivekananda vrátil. Na tváři měl stále ještě stopy prudké bouře. Ale uklidnil se a mírně jim řekl:

„Každý, kdo dosáhl Bhakti, má nervy a srdce tak jemné a něžné, že je nesmírně vzruší i dotyk květu. Víte, že teď už nemohu číst ani romány? Kdykoli si vzpomenu na Sri Ramakrišnu, hned jsem strašně vzrušen. Právě proto se snažím tlumit v sobě kypění Bhakti. Ustavičně se snažím spoutávat se železnými okovy Džňany. Neboť mé dílo pro mou matku vlast není ještě skončeno a mé Poselství světu nebylo ještě celé řečeno. Proto také, jakmile vidím, že city Bhakti znovu hrozí výbuchem, nelítostně je bičuji, stávám se tvrdým jako kámen a vzývám přísnou Džňánu… Oh, čeká mě veliké dílo! Jsem otrok Sri Ramakrišny, který mi svěřil vykonání svého díla a který odmítá popřát mi klid, dokud je nevykonám!... Oh, té jeho lásky ke mně!...“

Pro vzrušení ani mluvit nemohl. A tu se Jogananda snažil rozptýlit ho, protože se báli nového výbuchu.

Od toho dne se proti Vivekanandovým metodám neozvalo už ani jediné slovo odporu. Co jiného by mu byli mohli namítnout než to, co on sám už dávno promyslil? Viděli teď jasně do jeho veliké zmučené duše.

Každé veliké poslání je drama. Naplňuje se na újmu toho, kdo jím byl pověřen, na újmu části jeho povahy, jeho klidu, jeho zdraví, často také jeho vrozených tužeb. Vivekananda měl všechny povahové znaky lidí své vlasti, jejich náboženskou snivost, jejich potřebu prchat ze života a ze světa buď meditací a studiem, nebo láskou, nebo, jako potulný mnich, tím věčným letem nespoutaného ducha, který se nikde neusazuje, aby nikdy neztratil styk s vesmírným Jedním. Pozorujete-li ho zblízka, slyšíte, jak z jeho hrudi stále zaznívají vzdechy umdlenosti a lítosti.

Ale nezvolil si svůj život. Zvolilo jej jeho poslání…

„Pro mne není klidu. To, co Ramakrišna nazýval Matkou Kali, zmocnilo se mého těla i mé duše tři či čtyři dni před tím, než odešel z tohoto světa. A tato Síla mě nutí, abych stále a stále pracoval a nikdy mi nedovoluje myslit na své potřeby osobní.“

Je nucen zapomínat na sebe, zapomínat na své touhy, na své blaho, ba i na svou spásu, protože je nucen stále myslit na blaho jiných.

A tuto víru musí vštípit také své kohortě apoštolů. A to je možné jenom ustavičným rozněcováním energie a činnosti. Jeho národ je národ „dyspeptiků“, kteří se opájejí svým sentimentalismem. Stává se tedy nelítostným a tvrdým, aby je otužil. Chce ve všech oborech činnosti vztyčit přísnou výši ducha, který rozněcuje k hrdinství. Prací, tělesnou a zároveň duševní, vědeckým bádáním, sociální prací. A vyučování Vedantě přisuzuje takový význam hlavně proto, že v ní vidí nejúčinnější posilňující lék:

„Oživit vlast hřímavými tóny vedského rytmu.“

Znásilňuje srdce – srdce své i srdce jiných. Ale dobře ví, že také srdce je zřídlo božství. Nechce je udusit. Ale vůdce lidu určuje srdci jeho místo v řadě. Tam, kde srdce chce vládnout, snižuje je. Tam, kde je srdce poníženo, povyšuje je. Chce, aby všude vládla rovnováha vnitřních sil, směřující k podstatnému dílu, tj. k sociální službě všem lidem, neboť ta je nejnaléhavější: nevzdělanost, utrpení, bída širokých vrstev nestrpí odkladu.

Rovnováha ovšem není nikdy stálá; je nesnadné zřídit ji, ještě nesnadnější je udržet ji v takových horkokrevných rasách, u nichž se plamenné zanícení ve chvíli mění v prach spálených tužeb. A dvacetkrát nesnadnější je to u tohoto muže, rozervaného dvaceti démony, vírou, vědou, uměním, činy, všemi vášněmi vítězství a vzrušení. Je krásné, že dovedl až do konce udržet ve svých rukou, v nichž kypěla horečka, rovnováhu mezi těmi dvěma póly: mezi palčivým magnetem Absolutna (Advaita) a neodolatelným voláním bolestně ztrýzněného Lidstva. A nejvíce nám ho přibližuje právě to, že ve chvílích, kdy rovnováha už není možná, kdy je nucen volit to či ono, Humanita vítězí: všechno obětuje Milosrdné lásce.

Krásný Girišův příběh je toho dojemným důkazem:

Vzpomínáme si, že tento Ramakrišnův přítel – slavný bengálský dramaturg, spisovatel a herec, který žil prostopášně a bezbožně až do chvíle, kdy laskavý a šibalský ganžský rybář chytil jeho duši na udičku – stal se potom (nezanechav svého života světského) nejupřímnějším, nejvroucnějším konvertitou; žil teď v ustavičném zanícení vírou lásky (Bhaktijoga). Ale nevzdal se své bezostyšnosti v řeči; a všichni Ramakrišnovi žáci si ho velmi vážili pro jeho styky s Učitelem.

Jednou přišel, právě když Vivekananda rozmlouval s mnichy o nejabstraktnější filosofii. Vivekananda, přerušiv tu filosofickou rozpravu, přátelsky zavtipkoval: “Vás, Giriši, pravda, nikdy ani nenapadlo studovat tyto věci? Jistě jste zas strávil celý den se svými Krišny a se svými Višnuy?“

Giriš odpověděl:

„A vy Narene, jste patrně četl pořád dokola své Vedy a Vedantu?... Ale, slyšte, našel jste tam nějaké léky na vzdechy a vzlyky hladových úst na ty hnusné hříchy, na ty nesčetné útrapy a bídu, s nimiž se denně potkáváme? Matka, která ještě nedávno denně sytila padesát krků, nemá teď už tři dny ani tolik, aby nasytila vlastní děti a sebe. Manželka pana X. byla znásilněna a na smrt utýrána nějakými netvory. Mladá vdova po panu Y. podlehla při potratu, kterým chtěla zakrýt svou hanbu… Povězte mi, Narene, jaká preventivní opatření pro všechna tato zla jste našel ve Vedách?...“

A Giriš, pokračuje tímto tónem trpké ironie, maloval chmurný obraz lidské společnosti. Vivekananda, prudce vzrušen, mlčel a slzy se mu hrnuly do očí. Nesnesl to, dusil se rozechvěním: vyběhl z pokoje. A tu Giriš řekl žákům:

„Viděli jste široké srdce svého guru? Nevážím si ho tak velice pro jeho vědomosti a pro jeho mohutného ducha, jako pro to srdce, které pláče nad lidskou bídou. Jakmile uslyšel o lidské bídě, (dobře si to pamatujte!), všechny jeho Vedy a Vedanta byly ty tam; všechno vědění, všechna vzdělanost, jež ještě před chvílí projevoval, byly hozeny přes palubu; a celá jeho bytost se naplnila tak, že až přetékala mlékem lidského soucitu. Váš Svamidži je džňanin a pandit (tj. tvor rozumový), zrovna tak jako milovník Boha a lidského rodu…“

Vivekananda se vrátil. Řekl Saradanandovi – a jeho hlas vnikal do duše – , že jeho srdce bylo drásáno bolestí při myšlence na útrapy krajanů a že je třeba ihned zřídit nějakou pomocnou akci pro ty nešťastníky. A obrátiv se ke Girišovi řekl:

„Ach, Giriši! I kdybych se měl tisíckrát narodit, s jakou radostí bych to přijal, kdyby tím mohlo být ulehčeno utrpení světa, – ba, co říkám? – utrpení jediného člověka!“ 


                                                                                                             

Nakladatelství Symposion, Praha 1931 

 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 1 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
17. 09. 2019:

Bývalý šéf vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor: "Ta samolibost, že já to vím nejlépe a ostatní jsou minimálně hlupáci, pokud ne ruští agenti, přisluhovači Kremlu a Číny a podobně, je velmi nešťastná, a navíc často sklouzává do polohy osobní, urážlivé. Navenek to samozřejmě ovlivňuje to, jak se k sobě lidé chovají...
Já stále věřím tomu, že je správná teze, že Koněv osvobodil Prahu, protože tlak jeho vojsk donutil generála Toussainta uzavřít smlouvu s generálem Kutlvašrem a s Josefem Smrkovským, nechat zde těžké zbraně a zmizet. Jinak by tu Prahu Němci rozflákali, kdyby nebyli pod tlakem.
.."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Andrej Babiš - bývalý premiér?
Zdeněk Zbořil: "Tentokrát v ČT překročili míru nejenom slušnosti, ale i povinností, které jsou jim uloženy ze zákona. Nějaký zdroj informací, o kterém si můžeme myslet, že není nejserióznější, někteří novináři ho označují za "Bakalapress", tak vypustí informaci, že premiér Babiš byl zbaven nařčení, že se dopouštěl trestného činu, a tu zprávu převzala ČT, Český rozhlas i ČTK a v podstatě tak způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy.
A tak "opisovali" redaktoři veřejnoprávních médií i dalších médií jeden od druhého, až se jeden redaktor možná spletl a mluvil o Andreji Babišovi už jako o bývalém premiérovi, a o tom už by měla jednat mediální Rada, ale nedělám si iluze, že tomu tak je nebo bude...
"

Celý článek...


03. 09. 2019:

Ivan Lehotský: "USA před měsícem vypověděli smlouvu INF s Ruskem o omezení raket středního a krátkého doletu. Prý proto, že Rusko smlouvu porušovalo. Prošly sotva dva týdny a Američané provedli test takové rakety, kterou mají s mírně jinými nastaveními už dávno rozmístěnou ve více východoevropských zemích. Že by šlo o zázračně rychlý technický vývoj? Nebo to bylo jinak a kdosi se právě nechtěně přiznal ke lži a podvodu?..."

Celý článek...


24. 08. 2019:

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: "...jsou tu skupiny, k nimž se stát chová macešsky, a které nemají ani sílu se nějak viditelněji bránit, protože na to nemají síly nebo čas. Osobně vidím zátěž, která se klade na samosprávu, jako by jí tu samosprávu někdo chtěl zase sebrat, vnímám rodiny s dětmi, jak se těm pracujícím neulehčuje nic, zatímco se strká do dávek těm, kteří nikdy pracovat nebudou, seniory, kterým se říká, ať se zabezpečí hlavně sami, drobné živnostníky, kteří za chvíli budou rušit živnosti, protože ten tlak neustojí, máme málo lékařů, policistů..."
"...Roztrhání Ústavy je z mého pohledu neomluvitelné gesto. Podobně jako česká vlajka ve vagíně a trenýrky na Pražském hradě. Máme demokracii, rozhodujme ve volbách, a aby ty výsledky byly jiné, pokud se nám současné nelíbí, tak pro to sakra něco dělejme. V Americe by něco takového znamenalo doživotní diskvalifikaci z veřejného života. Roztrháním Ústavy roztrhal Minář i svobodu slova a jiná práva v Ústavě obsažená. Je to cíl Milionu chvilek? Jen jedna pravda?..."

Celý článek...


15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!