Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 20. 09. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
G.B.Shaw:
Jaká demokracie? V dnešní době se hlasy poslanců dají prostě koupit.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3124x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2593x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2565x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2508x)
Jako v pohádkách…
(07. 12. 2016, 2441x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Vladimir Antonov: Anatomie Boha (1.)


Jiřina Broučková (swami-center.org/cz) - Duchovno - 14. 12. 2010 (3412 přečtení)

Na naší planetě se utvořilo mnoho variant chápání podstaty Boha, smyslu našich životů a možností jeho realizace. Na základě vytvořených koncepcí vznikla náboženská sdružení lidí.Přitom je lidem vlastní zkreslovat prvotní pravdy, hlásané Bohem, zaměňují je často «bohotvornými» fantaziemi a přizpůsobením koncepcí ve prospěch svých vlastních zištných přání.

Proč se to tak vždy stávalo? Podrobně jsme toto téma projednávali v knize [15]. Jen v krátkosti teď o tom řeknu, že je příčinu třeba vidět v existenci ohromného rozpětí rozdílů mezi lidmi v jejich intelektuálních a mravních ukazatelích! Nejintenzivnější náboženské zvrácenosti vznikaly tehdy, když se vlády zmocnili agresivní primitivové… Právě tehdy se objevovaly inkvizice, «křížová tažení» a různé «fundamentalizmy», kde adepty učí zajišťovat si svoje «spasení» v ráji, například, zabíjením «jinověrců»…

Ale ani z takto početných historických faktů se nesluší dělat takový závěr, že náboženství vždy přinášelo lidstvu jenom zlo. V různých dobách se v různých zemích vtělovali Představitelé Prvotního, Kteří přinášeli do společenství lidí Pravdu v prvotní čistotě [7].Lidé primitivního charakteru Je často mučili a zabíjeli, přičemž byli někdy poháněni upřímnými motivy «obrany čistoty víry» — jejich víry: víry primitivů…

* * *

Ještě jednu důležitou příčinu «vyhasínání» ohnisek vyšších religiózních znalostí v průběhu času je možné vidět v neexistenci dostatečně dokonalých prostředků předávání a uchovávání intelektuální informace. Však se také v dávné minulosti lidé pokoušeli svoje myšlenky zapisovat na kamenných deskách, listech papyru atd. Jinak by ani nezůstaly ve vlastnictví lidstva po všechna následující tisíciletí jeho existence na naší planetě — zápisy, vytvořené Totem-Atlantem (Hermem Trismegistem), Pythagorem, a ostatními Velikány. Ale dokonce ani vynález knihtisku na papíru, neřešil tento problém v té míře, aby si lidé z různých zemí, hovořící různými jazyky, mohli dostatečně rychle vyměňovat příslušné informace.

V současné době tuto úlohu plní internet a ostatní neustále se rozvíjející počítačové technologie. To, v kombinaci s nahromaděním znalostí o Bohu, získaných právě vědci, kteří svůj život zasvětili dané oblasti poznání, dovolilo získat předpoklady pro vytvoření všeobecně lidské informační báze, soustřeďující základní poznatky, týkající se podstaty Boha, člověka, i toho, jak žít na Zemi při uskutečňování záměrů Boha ve vztahu k nám.

* * *

 

Nebudeme teď vyjmenovávat a analyzovat folklórní (naivní, pohádkové, pohanské) představy o Bohu, které existovaly a existují mezi národy různých zemí. Ale začneme hned s výkladem nejzásadnějších poznatků.

Toto téma se sluší zahájit vštípením představ o mnohorozměrnosti prostoru. A tohle není žádná matematická spekulace, ale fyzická skutečnost!

Představme si obyčejný piroh z listového těsta. Ale na rozdíl od něho se vrstvy mnohorozměrnosti mezi sebou neodlišují ve výšce rozmístění, ale podle jejich místa na stupnici energetické zjemnělosti — hrubosti. A to také je stupnice mnohorozměrnosti. Nejjemnější vrstva takového pirohu — to je Prvotní Vědomí, nazývané v různých lidských jazycích také Tvůrcem, Bohem Otcem, Jehovou, Alláhem, Išvarou, Tao atd. A na protějším konci stupnice se nachází peklo — «smetiště» evolučního Procesu. Mezi prvotním Vědomím a peklem se nacházejí ostatní vrstvy. Mezi nimi jsou jakási kosmická «skladiště» «stavebních materiálů» pro utváření jak hmoty (protoprakriti), tak i duší (protopuruša). Tyto eony je žádoucí také poznat na Cestě k poznání Tvůrce. Je možné je najít, pokud se naučíme překonávat «Zrcadlo», což se stává možným pouze z pročištěné a už dostatečně rozvinuté čakry anáhaty v mezích hrudního koše.

Je možné uvést i jiná přirovnání napomáhající k pochopení podstaty mnohorozměrnosti.

Představme si skleněné akvárium. V něm je — voda — základní obsah nám viditelný. Ale je v něm — také i světlo, ačkoliv vzájemně nesouvisející s vodou. Také — energie elektromagnetických polí, zajišťující předání informace, kromě jiného i radiopřijímačům a televizorům. Také — energie gravitačních polí Země, Slunce a Měsíce. Také — neutrinové a ostatní normálním viděním neviditelné proudy energií…

A tohle — je přece nejen v akváriu, ale — všude!

Pokud chceme tento jev vysvětlit dítěti, je možné mu například dát do rukou zapnutý přenosný radiopřijímač naladěný na nějakou vlnu. To mu dá možnost se přesvědčit, že elektromagnetické pole těch vlastností, které zajišťují kvalitní zvuk, se nachází nejen v tom bodě, kde byl předtím radiopřijímač, ale všude v prostoru, kam dohlédne. A to samé, že se děje i venku, mimo dům.

Více než to, dítěti je možné ukázat, že stejné energopole dává zvuk i na jiných frekvencích, také všude existujících, přičemž obvykle «nepřekrývají» jedno druhé, existují každé — jakoby ve své vrstvě prostoru. I když my ty vrstvy nevidíme.

Získaná představa o takových vrstvách dává dobrou analogii i pro pochopení podstaty vrstev mnohorozměrnosti. Vždyť je to tak přece — i ve skutečném mnohorozměrném prostoru: prostorové dimenze (nazývané řecky — eony, v sanskrtu — loky) s jejich obyvateli (duchy různého stupně rozvoje a Bohem) se vyskytují všude. My, kteří jsme zvyklí se dívat jenom na hmotnou úroveň naší existence, je nepozorujeme. Ale obyvatelé těchto eonů nás sledují a proto na nás mohou působit.  (Tuto situaci vylíčil ve Svém Evangeliu Apoštol Filip [7]).

Ty, kteří se nacházejí — ve vztahu k materiálnímu světu — jiných prostorových dimenzích, není možné přímo vidět pomocí smyslových orgánů nebo jakýchkoli hmotných přístrojů: vždyť nemáme možnost přenést naše těla a přístroje do těchto eonů! Ale zato je možné tohle všechno prozkoumat vědomím rozvinutým odpovídajícím způsobem.

V žádném případě zde nemluvíme o používání jakýchkoli psychedelik, poškozujících jak těla, tak i duše! (Avšak mezi přívrženci narkomanií panuje mínění, že takové látky navozují «výstup do astrálu» a tím umožňují poznávání nehmotných eonů. Ale «poznává se» přitom jen jeden eon, obvykle pekelný nebo jemu blízký. A přemístění z eonu do eonu — nebo dokonce do Příbytku Prvotního Vědomí — je při tom vyloučeno. A tím je vyloučeno i zdokonalování. Možná je pouze degradace.)

Ale správné výzkumné bádání je nutné realizovat s úplně jasným uvědoměním — prostřednictvím námi popisovaných stupňů etického a energetického pročišťování, a potom rozvoje vědomí metodami jeho zjemnění a množstevního růstu. Toto je podrobně rozvedeno v knize [8]a jiných našich knihách, a také ve filmových lekcích (uvedeny na konci). Teď podtrhuji jenom to, že úspěchu nemůže být dosaženo bez důrazu na rozvoj sama sebe jako duchovního srdce. Jiné možnosti neexistují.

* * *

Jenom v primitivních náboženských názorech si Boha představují v podobě člověka nebo nějakého zvířete! Ale skutečně je On — v aspektech Absolutna a Prvotního Vědomí — rozměrově nekonečný a věčný. Jeho rozsáhlost — to je rozsáhlost veškerého vesmíru!

Základní Část Boha, jmenovitě Prvotní Vědomí, Které On Sám nazývá «Srdcem Absolutna», je podobná nekonečnému oceánu. A skutečně to také je rozměrově neohraničený Oceán Živého Nejjemnějšího Vědomí existující v nejhlubší loce, nazývané Jeho Příbytkem. Nachází se tam ve stavu Klidu.

On — vůbec není Osobnost. Ale On je Souhrn Všech, kteří dosáhli Dokonalosti a vlili se do Něho. V tomto smyslu On je Jednotné My, což nám On Sám potvrzuje [7].

… Láska — to jsou ty emoce, které jedině mohou vést ke splynutí duší.

Naučíme-li se milovat druhé lidi a všechno živé ve Stvoření a také veškeré Stvoření a rozvineme tedy sama sebe jako lásku, — pak můžeme svoji lásku zaměřit i na Tvůrce. V té době už budeme dostatečně kvantitativně rozvinutými duchovními srdci. A potom — se do Něho vléváme, splyneme s Ním v Objetích Lásky!

Co tu bylo řečeno — vůbec není krásná fantazie ani alegorie. Ale — Reálnost pro všechny Dosáhnuvší.

O tom podrobně vyprávěl ve Svém Evangeliu osobní Učedník Ježíše Krista Apoštol Filip [7],nyní je — současně s Ježíšem a spolu s druhými Ježíšovými Apoštoly — Neoddělitelnou Částí Jednotného My.

Ale o tom je také možné si přečíst v Koránu: když Bůh mluvil a jednal s Mohamedem, používal ve vztahu k Sobě dvě zájmena — Já a My.

Ano, On je, jak Sám o Sobě říká, jakVyšší Já, tak i Jednotné Já, i Jednotné My. Všechno tohle — je pravdivé.

Je také důležité si povšimnout, že ačkoli se o Tvůrci obvykle mluví v mužském rodě, skládá se z Božských Představitelů obou rodů podle Jejich posledního Vtělení.

…Pro člověka, který je zvyklý sebe i ostatní pociťovat jako materiální těla, je těžké si představit: jak by něco takového mohlo existovat… Jednotné My?! Ale vždyť, opravdu, — člověk není tělo! On je sebe si uvědomující energie, nazývaná vědomím nebo duší! Ale tělo — to je jenom současný obal, poskytnutý každému z nás kvůli našemu zdokonalování na dobu vtělení. Tělo — to je jako stroj, umožňující duši jednat, učit se a růst ve světě hmoty. Ale ten stroj řídí především sám člověk.

Fakt, že existují jako duše, poznají všichni lidé po opuštění těla. Ale tu samou znalost je možné získat, a neukončovat přitom vtělenou existenci. Dosahuje se toho prostřednictvím svého rozvoje metodami buddhijógy.

… V Příbytku Jednotného My je Klid. Vědomí jsou slita v Jedno. Intenzívní Světlo a Světlo-Oheň se projevují při Úmyslech, zaměřených na Stvoření, a činnostech ve vztahu k němu a v něm.

Jednotné My disponuje úplnou Božskou Mocí, Která se může projevovat také v ovládání hmoty, v jejím tvoření a dematerializaci, v její přeměně.

 

Vtělení opravdoví duchovně Usilující, kteří v dostatečné míře zesílili ve Splynutí s Jednotným My, se mohou projevovat jako Velcí Božští Divotvůrci.

Ale ať už jsou v tom čase vtělení nebo nevtělení, můžou vycházet z Jejich společného Příbytku, a pro vtělené lidi vytvářet například «pracovní prostranství». Tam každý z Nich také vyučuje meditativním technikám ty vtělené hledače, kteří dorostli ke schopnosti bezprostředně přijímat Boha.

 

Takoví představitelé Prvotního Vědomí (Jednotného My) se také nazývají Svatí Duchové. Ale pokud jde o Jejich Souhrn, pak se o Nich mluví jako o Svatém Duchu nebo Bráhmanu.

V souvislosti s řečeným je možno prozkoumat podstatu pochopení «Trojice».

O Bohu Otci jsme už mluvili dostatečně podrobně.

O Svatém Duchu — teď už také musíme mít jasno.

Jestliže máme co činit jmenovitě se vtělenými Představiteli Jednotného My, pak každého z nich nazývají Avatarem, Mesiášem nebo Kristem — v různých lidských jazycích.*1

Taková je «Trojice».

Zbývá ještě prozkoumat termín Absolutno.

Satja Sai nám jednou říkal frázi o názvu Jednotného My: «Země je Projevením Mého Bytí».

Ano, planeta, na které jsme se zrodili a kde žijeme, představuje navenek mnohorozměrný konglomerát. Její hmota a všechny hmotné objekty na ní — je jen jedna ze součástí tohoto konglomerátu. Ale hlouběji — na stupnici mnohorozměrnosti — jsou zastoupeny i ostatní eony, včetně Příbytku Prvotního Vědomí.

Z hlubin mnohoměrnosti je Země viditelná jako sestávající z Božského Světla, a jenom její vnější vrstva (kůra) je zhmotnělá a tvrdá. Takovou strukturu je možno srovnat s pupenem na stromě. Pupen pochází z podstaty stromu, není samostatný, není nezávislý. A ačkoliv se stavba jeho tkání odlišuje od stavby tkání podstaty, která ho zrodila, přesto je pupen a strom, na kterém vyrostl, jedno.

Tak je to i v případě konglomerátů planet a hvězd: ony nejsou nezávislé, ony jsou jenom «pupeny» Stvoření, vytvářené Tvůrcem.

V takovémto smyslu také hovoříme o Bohu — jako o Absolutnu: On je Absolutně Vše, Tvůrce sjednocený s Jeho Stvořením.

(Pokračování)

Vladimir Antonov
© Антонов В.В., 2010.
swami-center.org/cz/
 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
17. 09. 2019:

Bývalý šéf vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor: "Ta samolibost, že já to vím nejlépe a ostatní jsou minimálně hlupáci, pokud ne ruští agenti, přisluhovači Kremlu a Číny a podobně, je velmi nešťastná, a navíc často sklouzává do polohy osobní, urážlivé. Navenek to samozřejmě ovlivňuje to, jak se k sobě lidé chovají...
Já stále věřím tomu, že je správná teze, že Koněv osvobodil Prahu, protože tlak jeho vojsk donutil generála Toussainta uzavřít smlouvu s generálem Kutlvašrem a s Josefem Smrkovským, nechat zde těžké zbraně a zmizet. Jinak by tu Prahu Němci rozflákali, kdyby nebyli pod tlakem.
.."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Andrej Babiš - bývalý premiér?
Zdeněk Zbořil: "Tentokrát v ČT překročili míru nejenom slušnosti, ale i povinností, které jsou jim uloženy ze zákona. Nějaký zdroj informací, o kterém si můžeme myslet, že není nejserióznější, někteří novináři ho označují za "Bakalapress", tak vypustí informaci, že premiér Babiš byl zbaven nařčení, že se dopouštěl trestného činu, a tu zprávu převzala ČT, Český rozhlas i ČTK a v podstatě tak způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy.
A tak "opisovali" redaktoři veřejnoprávních médií i dalších médií jeden od druhého, až se jeden redaktor možná spletl a mluvil o Andreji Babišovi už jako o bývalém premiérovi, a o tom už by měla jednat mediální Rada, ale nedělám si iluze, že tomu tak je nebo bude...
"

Celý článek...


03. 09. 2019:

Ivan Lehotský: "USA před měsícem vypověděli smlouvu INF s Ruskem o omezení raket středního a krátkého doletu. Prý proto, že Rusko smlouvu porušovalo. Prošly sotva dva týdny a Američané provedli test takové rakety, kterou mají s mírně jinými nastaveními už dávno rozmístěnou ve více východoevropských zemích. Že by šlo o zázračně rychlý technický vývoj? Nebo to bylo jinak a kdosi se právě nechtěně přiznal ke lži a podvodu?..."

Celý článek...


24. 08. 2019:

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: "...jsou tu skupiny, k nimž se stát chová macešsky, a které nemají ani sílu se nějak viditelněji bránit, protože na to nemají síly nebo čas. Osobně vidím zátěž, která se klade na samosprávu, jako by jí tu samosprávu někdo chtěl zase sebrat, vnímám rodiny s dětmi, jak se těm pracujícím neulehčuje nic, zatímco se strká do dávek těm, kteří nikdy pracovat nebudou, seniory, kterým se říká, ať se zabezpečí hlavně sami, drobné živnostníky, kteří za chvíli budou rušit živnosti, protože ten tlak neustojí, máme málo lékařů, policistů..."
"...Roztrhání Ústavy je z mého pohledu neomluvitelné gesto. Podobně jako česká vlajka ve vagíně a trenýrky na Pražském hradě. Máme demokracii, rozhodujme ve volbách, a aby ty výsledky byly jiné, pokud se nám současné nelíbí, tak pro to sakra něco dělejme. V Americe by něco takového znamenalo doživotní diskvalifikaci z veřejného života. Roztrháním Ústavy roztrhal Minář i svobodu slova a jiná práva v Ústavě obsažená. Je to cíl Milionu chvilek? Jen jedna pravda?..."

Celý článek...


15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!