Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 10. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Karel Kryl:
1. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou:
ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou,
ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce,
a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.

2. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky,
brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky,
farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky,
my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

3. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda,
zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda,
král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem,
pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

4. Demokracie panuje od Aše po Humenné,
samet i něha v pánu je a zuby vylomené,
dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí,
zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

5. Demokracie dozrává do žaludečních vředů,
bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů,
a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu,
že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2357x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2319x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2297x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2271x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Vladimir Antonov: Anatomie Boha (1.)


Jiřina Broučková (swami-center.org/cz) - Duchovno - 14. 12. 2010 (3578 přečtení)

Na naší planetě se utvořilo mnoho variant chápání podstaty Boha, smyslu našich životů a možností jeho realizace. Na základě vytvořených koncepcí vznikla náboženská sdružení lidí.Přitom je lidem vlastní zkreslovat prvotní pravdy, hlásané Bohem, zaměňují je často «bohotvornými» fantaziemi a přizpůsobením koncepcí ve prospěch svých vlastních zištných přání.

Proč se to tak vždy stávalo? Podrobně jsme toto téma projednávali v knize [15]. Jen v krátkosti teď o tom řeknu, že je příčinu třeba vidět v existenci ohromného rozpětí rozdílů mezi lidmi v jejich intelektuálních a mravních ukazatelích! Nejintenzivnější náboženské zvrácenosti vznikaly tehdy, když se vlády zmocnili agresivní primitivové… Právě tehdy se objevovaly inkvizice, «křížová tažení» a různé «fundamentalizmy», kde adepty učí zajišťovat si svoje «spasení» v ráji, například, zabíjením «jinověrců»…

Ale ani z takto početných historických faktů se nesluší dělat takový závěr, že náboženství vždy přinášelo lidstvu jenom zlo. V různých dobách se v různých zemích vtělovali Představitelé Prvotního, Kteří přinášeli do společenství lidí Pravdu v prvotní čistotě [7].Lidé primitivního charakteru Je často mučili a zabíjeli, přičemž byli někdy poháněni upřímnými motivy «obrany čistoty víry» — jejich víry: víry primitivů…

* * *

Ještě jednu důležitou příčinu «vyhasínání» ohnisek vyšších religiózních znalostí v průběhu času je možné vidět v neexistenci dostatečně dokonalých prostředků předávání a uchovávání intelektuální informace. Však se také v dávné minulosti lidé pokoušeli svoje myšlenky zapisovat na kamenných deskách, listech papyru atd. Jinak by ani nezůstaly ve vlastnictví lidstva po všechna následující tisíciletí jeho existence na naší planetě — zápisy, vytvořené Totem-Atlantem (Hermem Trismegistem), Pythagorem, a ostatními Velikány. Ale dokonce ani vynález knihtisku na papíru, neřešil tento problém v té míře, aby si lidé z různých zemí, hovořící různými jazyky, mohli dostatečně rychle vyměňovat příslušné informace.

V současné době tuto úlohu plní internet a ostatní neustále se rozvíjející počítačové technologie. To, v kombinaci s nahromaděním znalostí o Bohu, získaných právě vědci, kteří svůj život zasvětili dané oblasti poznání, dovolilo získat předpoklady pro vytvoření všeobecně lidské informační báze, soustřeďující základní poznatky, týkající se podstaty Boha, člověka, i toho, jak žít na Zemi při uskutečňování záměrů Boha ve vztahu k nám.

* * *

 

Nebudeme teď vyjmenovávat a analyzovat folklórní (naivní, pohádkové, pohanské) představy o Bohu, které existovaly a existují mezi národy různých zemí. Ale začneme hned s výkladem nejzásadnějších poznatků.

Toto téma se sluší zahájit vštípením představ o mnohorozměrnosti prostoru. A tohle není žádná matematická spekulace, ale fyzická skutečnost!

Představme si obyčejný piroh z listového těsta. Ale na rozdíl od něho se vrstvy mnohorozměrnosti mezi sebou neodlišují ve výšce rozmístění, ale podle jejich místa na stupnici energetické zjemnělosti — hrubosti. A to také je stupnice mnohorozměrnosti. Nejjemnější vrstva takového pirohu — to je Prvotní Vědomí, nazývané v různých lidských jazycích také Tvůrcem, Bohem Otcem, Jehovou, Alláhem, Išvarou, Tao atd. A na protějším konci stupnice se nachází peklo — «smetiště» evolučního Procesu. Mezi prvotním Vědomím a peklem se nacházejí ostatní vrstvy. Mezi nimi jsou jakási kosmická «skladiště» «stavebních materiálů» pro utváření jak hmoty (protoprakriti), tak i duší (protopuruša). Tyto eony je žádoucí také poznat na Cestě k poznání Tvůrce. Je možné je najít, pokud se naučíme překonávat «Zrcadlo», což se stává možným pouze z pročištěné a už dostatečně rozvinuté čakry anáhaty v mezích hrudního koše.

Je možné uvést i jiná přirovnání napomáhající k pochopení podstaty mnohorozměrnosti.

Představme si skleněné akvárium. V něm je — voda — základní obsah nám viditelný. Ale je v něm — také i světlo, ačkoliv vzájemně nesouvisející s vodou. Také — energie elektromagnetických polí, zajišťující předání informace, kromě jiného i radiopřijímačům a televizorům. Také — energie gravitačních polí Země, Slunce a Měsíce. Také — neutrinové a ostatní normálním viděním neviditelné proudy energií…

A tohle — je přece nejen v akváriu, ale — všude!

Pokud chceme tento jev vysvětlit dítěti, je možné mu například dát do rukou zapnutý přenosný radiopřijímač naladěný na nějakou vlnu. To mu dá možnost se přesvědčit, že elektromagnetické pole těch vlastností, které zajišťují kvalitní zvuk, se nachází nejen v tom bodě, kde byl předtím radiopřijímač, ale všude v prostoru, kam dohlédne. A to samé, že se děje i venku, mimo dům.

Více než to, dítěti je možné ukázat, že stejné energopole dává zvuk i na jiných frekvencích, také všude existujících, přičemž obvykle «nepřekrývají» jedno druhé, existují každé — jakoby ve své vrstvě prostoru. I když my ty vrstvy nevidíme.

Získaná představa o takových vrstvách dává dobrou analogii i pro pochopení podstaty vrstev mnohorozměrnosti. Vždyť je to tak přece — i ve skutečném mnohorozměrném prostoru: prostorové dimenze (nazývané řecky — eony, v sanskrtu — loky) s jejich obyvateli (duchy různého stupně rozvoje a Bohem) se vyskytují všude. My, kteří jsme zvyklí se dívat jenom na hmotnou úroveň naší existence, je nepozorujeme. Ale obyvatelé těchto eonů nás sledují a proto na nás mohou působit.  (Tuto situaci vylíčil ve Svém Evangeliu Apoštol Filip [7]).

Ty, kteří se nacházejí — ve vztahu k materiálnímu světu — jiných prostorových dimenzích, není možné přímo vidět pomocí smyslových orgánů nebo jakýchkoli hmotných přístrojů: vždyť nemáme možnost přenést naše těla a přístroje do těchto eonů! Ale zato je možné tohle všechno prozkoumat vědomím rozvinutým odpovídajícím způsobem.

V žádném případě zde nemluvíme o používání jakýchkoli psychedelik, poškozujících jak těla, tak i duše! (Avšak mezi přívrženci narkomanií panuje mínění, že takové látky navozují «výstup do astrálu» a tím umožňují poznávání nehmotných eonů. Ale «poznává se» přitom jen jeden eon, obvykle pekelný nebo jemu blízký. A přemístění z eonu do eonu — nebo dokonce do Příbytku Prvotního Vědomí — je při tom vyloučeno. A tím je vyloučeno i zdokonalování. Možná je pouze degradace.)

Ale správné výzkumné bádání je nutné realizovat s úplně jasným uvědoměním — prostřednictvím námi popisovaných stupňů etického a energetického pročišťování, a potom rozvoje vědomí metodami jeho zjemnění a množstevního růstu. Toto je podrobně rozvedeno v knize [8]a jiných našich knihách, a také ve filmových lekcích (uvedeny na konci). Teď podtrhuji jenom to, že úspěchu nemůže být dosaženo bez důrazu na rozvoj sama sebe jako duchovního srdce. Jiné možnosti neexistují.

* * *

Jenom v primitivních náboženských názorech si Boha představují v podobě člověka nebo nějakého zvířete! Ale skutečně je On — v aspektech Absolutna a Prvotního Vědomí — rozměrově nekonečný a věčný. Jeho rozsáhlost — to je rozsáhlost veškerého vesmíru!

Základní Část Boha, jmenovitě Prvotní Vědomí, Které On Sám nazývá «Srdcem Absolutna», je podobná nekonečnému oceánu. A skutečně to také je rozměrově neohraničený Oceán Živého Nejjemnějšího Vědomí existující v nejhlubší loce, nazývané Jeho Příbytkem. Nachází se tam ve stavu Klidu.

On — vůbec není Osobnost. Ale On je Souhrn Všech, kteří dosáhli Dokonalosti a vlili se do Něho. V tomto smyslu On je Jednotné My, což nám On Sám potvrzuje [7].

… Láska — to jsou ty emoce, které jedině mohou vést ke splynutí duší.

Naučíme-li se milovat druhé lidi a všechno živé ve Stvoření a také veškeré Stvoření a rozvineme tedy sama sebe jako lásku, — pak můžeme svoji lásku zaměřit i na Tvůrce. V té době už budeme dostatečně kvantitativně rozvinutými duchovními srdci. A potom — se do Něho vléváme, splyneme s Ním v Objetích Lásky!

Co tu bylo řečeno — vůbec není krásná fantazie ani alegorie. Ale — Reálnost pro všechny Dosáhnuvší.

O tom podrobně vyprávěl ve Svém Evangeliu osobní Učedník Ježíše Krista Apoštol Filip [7],nyní je — současně s Ježíšem a spolu s druhými Ježíšovými Apoštoly — Neoddělitelnou Částí Jednotného My.

Ale o tom je také možné si přečíst v Koránu: když Bůh mluvil a jednal s Mohamedem, používal ve vztahu k Sobě dvě zájmena — Já a My.

Ano, On je, jak Sám o Sobě říká, jakVyšší Já, tak i Jednotné Já, i Jednotné My. Všechno tohle — je pravdivé.

Je také důležité si povšimnout, že ačkoli se o Tvůrci obvykle mluví v mužském rodě, skládá se z Božských Představitelů obou rodů podle Jejich posledního Vtělení.

…Pro člověka, který je zvyklý sebe i ostatní pociťovat jako materiální těla, je těžké si představit: jak by něco takového mohlo existovat… Jednotné My?! Ale vždyť, opravdu, — člověk není tělo! On je sebe si uvědomující energie, nazývaná vědomím nebo duší! Ale tělo — to je jenom současný obal, poskytnutý každému z nás kvůli našemu zdokonalování na dobu vtělení. Tělo — to je jako stroj, umožňující duši jednat, učit se a růst ve světě hmoty. Ale ten stroj řídí především sám člověk.

Fakt, že existují jako duše, poznají všichni lidé po opuštění těla. Ale tu samou znalost je možné získat, a neukončovat přitom vtělenou existenci. Dosahuje se toho prostřednictvím svého rozvoje metodami buddhijógy.

… V Příbytku Jednotného My je Klid. Vědomí jsou slita v Jedno. Intenzívní Světlo a Světlo-Oheň se projevují při Úmyslech, zaměřených na Stvoření, a činnostech ve vztahu k němu a v něm.

Jednotné My disponuje úplnou Božskou Mocí, Která se může projevovat také v ovládání hmoty, v jejím tvoření a dematerializaci, v její přeměně.

 

Vtělení opravdoví duchovně Usilující, kteří v dostatečné míře zesílili ve Splynutí s Jednotným My, se mohou projevovat jako Velcí Božští Divotvůrci.

Ale ať už jsou v tom čase vtělení nebo nevtělení, můžou vycházet z Jejich společného Příbytku, a pro vtělené lidi vytvářet například «pracovní prostranství». Tam každý z Nich také vyučuje meditativním technikám ty vtělené hledače, kteří dorostli ke schopnosti bezprostředně přijímat Boha.

 

Takoví představitelé Prvotního Vědomí (Jednotného My) se také nazývají Svatí Duchové. Ale pokud jde o Jejich Souhrn, pak se o Nich mluví jako o Svatém Duchu nebo Bráhmanu.

V souvislosti s řečeným je možno prozkoumat podstatu pochopení «Trojice».

O Bohu Otci jsme už mluvili dostatečně podrobně.

O Svatém Duchu — teď už také musíme mít jasno.

Jestliže máme co činit jmenovitě se vtělenými Představiteli Jednotného My, pak každého z nich nazývají Avatarem, Mesiášem nebo Kristem — v různých lidských jazycích.*1

Taková je «Trojice».

Zbývá ještě prozkoumat termín Absolutno.

Satja Sai nám jednou říkal frázi o názvu Jednotného My: «Země je Projevením Mého Bytí».

Ano, planeta, na které jsme se zrodili a kde žijeme, představuje navenek mnohorozměrný konglomerát. Její hmota a všechny hmotné objekty na ní — je jen jedna ze součástí tohoto konglomerátu. Ale hlouběji — na stupnici mnohorozměrnosti — jsou zastoupeny i ostatní eony, včetně Příbytku Prvotního Vědomí.

Z hlubin mnohoměrnosti je Země viditelná jako sestávající z Božského Světla, a jenom její vnější vrstva (kůra) je zhmotnělá a tvrdá. Takovou strukturu je možno srovnat s pupenem na stromě. Pupen pochází z podstaty stromu, není samostatný, není nezávislý. A ačkoliv se stavba jeho tkání odlišuje od stavby tkání podstaty, která ho zrodila, přesto je pupen a strom, na kterém vyrostl, jedno.

Tak je to i v případě konglomerátů planet a hvězd: ony nejsou nezávislé, ony jsou jenom «pupeny» Stvoření, vytvářené Tvůrcem.

V takovémto smyslu také hovoříme o Bohu — jako o Absolutnu: On je Absolutně Vše, Tvůrce sjednocený s Jeho Stvořením.

(Pokračování)

Vladimir Antonov
© Антонов В.В., 2010.
swami-center.org/cz/
 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!