Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 05. 10. 2023     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
G. B. Stern:
Jak optimisté, tak pesimisté jsou přínosem pro společnost. Optimisté vynalezli letadlo, pesimisté padák.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Odpočítávání se rozběhlo
(01. 03. 2021, 2670x)
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 1696x)
Jaká je ta správná cesta?
(18. 03. 2021, 1656x)
Spojení s bytostmi Země
(29. 04. 2021, 1594x)
Vzkříšení víry a naděje
(05. 04. 2021, 1463x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Vysoké REIKI aneb pravda o Reiki


Od čtenáře - Duchovno - 06. 02. 2010 (6052 přečtení)

Vývojovým uzlem nazýváme organizovaný shluk (různého počtu a různého obsahu) proudů energií, který je poskytován Centrálním Sluncem, Alfou a Omegou, všem planetám svého vesmíru, k jejich specifickému vývoji.
Každá planeta se pohybuje ve svém vlastním vývojovém uzlu a svobodně, dle svých schopností, užívá poskytovanou energii ve svůj prospěch a růst společně se všemi druhy manifestací života v jejím, či na jejím kosmickém těle.


REIKI
 
Stejně jako zde na naší Matičce Zemi, všude ve vesmíru platí pravidlo = učit se , učit se, učit se a
pracovat, pracovat a pracovat …… neboť učení rozšiřuje naše vědomí, pomáhá mu nabývat většího rozpětí a zvyšovat jeho rozsah, zatímco vlastní práce je prostředek, jak učivo uvést do praxe, do skutečnosti.
 
Způsob, jakým se člověk postaví, či staví k dané práci, jak ji dokáže provést a jak dokonalé má z ní výsledky, to vše určuje a definuje jak jeho duchovní úroveň, tak i rozpětí a zralost jeho vědomí. Toto platí , věř nebo nevěř, v celém vesmíru !
Proto je moudré nebránit se učení a pokud je dána příležitost - učit se!!!
Právě tak se nebráníme práci a nikdy před ní neutíkáme - pracujme stále!!!
 
To vše je jen pro naše dobro a slouží vždy k našemu rychlejšímu pokroku, k našemu rychlejšímu zrání a poznávání!
 
Tímto proslovem o učení a práci zahajuji vstup do nauky o Vysokém Reiki, protože bohužel valná většina mého národa zastává názor, že učit se má jen trochu ve škole a dělat, tedy pracovat, se má co nejméně, aby se člověk nepředřel a aby mu zbyly síly na co nejvíce zábavy a odpočinku, proč by jinak člověk žil!
Pravda o životě a jeho smyslu i cíli se od tohoto názoru diametrálně odlišuje a jak už jsem podotkla, bohužel tento názor je rozšířen napříč veškerým - masovým vědomím a ovlivňuje tedy úspěšně náš český národ, tedy naše lidské masy a brání tak mnohým jedincům se stále ve svém životě úspěšně vzdělávat a postupovat tak nerušeně na příčkách svého vývoje. 
Proto vás vyzývám, všechny ty, kteří dočetli poctivě až sem, braňte se vlivům masového vědomí, učte se stále něčemu novému, buďte otevřeni novým idejím a neosvojujte si a nepřijímejte za své všeobecné názory, aniž byste nad nimi nepřemýšleli a dejte průchod i příležitost své vlastní inteligenci i intuici, která pochází a přichází přímo od vaší Individualizované Boží Přítomnosti, přijmout a poznat nepoznané!
Tak budete moci být sami se sebou spokojeni, se svým životem i se vším, co v něm děláte. Každé nové poznání nás osvobozuje od nevědomosti.
Poznávání, učení, znamená tedy stále větší svobodu pro člověka!
 
Conhecereis a Verdade e a Verdade Vós libertará!!!
 
Poznejte Pravdu a Pravda Vás osvobodí!!!
 
To jsou slova Ježíšova, která zná snad každý věřící a přesto jejich pravý obsah mnohým uniká. 
Pravda ovšem nejen osvobozuje, ale dle mých životních zkušeností i uzdravuje !
 
Poučme se tedy pravdivě a společně o Reiki i Vysokém Reiki.
 
================
  
TEORIE VYSOKÉHO REIKI
 
aneb PRAVDA O REIKI
 
VÝVOJOVÉ UZLY
 
Vývojovým uzlem nazýváme organizovaný shluk ( různého počtu a různého obsahu ) proudů energií, který je poskytován Centrálním Sluncem , Alfou a Omegou, všem planetám svého vesmíru, k jejich specifickému vývoji.
Každá planeta se pohybuje ve svém vlastním vývojovém uzlu a svobodně, dle svých schop-
ností , užívá poskytovanou energii ve svůj prospěch a růst společně se všemi druhy mani-
festací života v jejím, či na jejím kosmickém těle.
 
Tuto vývojovou energii kteréhokoliv uzlu nazýváme - Ki.
 
Znamená to, že Bůh nejen předurčuje, ale též poskytuje všemu svému tvorstvu vývojovou energii k životu a tím i zaručený postup na žebříčku zdokonalování se.
 
Pakliže libovolné kosmické těleso dovrší svůj vývoj vyčerpáním všech jednotlivých druhů energií svého vývojového shluku – uzlu, již dávno před tímto okamžikem dovršení, se připravuje na přechod do uzlu následujícího, přirozeně o stupeň vyššího.
Vyčerpáním vývojové energie = se míní dokonalé využití všech jednotlivých proudů daného uzlu na základě jejich poznání a to nejméně 51% všech obyvatel.
 
Chápeme tedy správně, jestliže nazýváme aktuální energii, uvnitř které a díky kteréž se vyvíjíme a žijeme na naší planetě, jako energii …….. Ki.
 
Dalším a logicky vyplývajícím poznatkem, na základě poznatku předešlého je ten, že vývojový uzel, následující ihned po tom, ve kterém momentálně spočíváme ať se nacházíme kdekoliv ve vesmíru, přirozeně obsahuje energii vyšší, než je ta aktuální, neboť má dle zákona vývoje přivést své uživatele do vyšších kvalit a úrovní během zhruba 14000 let.
Toto je nám jistě jasné a proto bez obtíží přijímáme pro tuto vyšší vývojovou energii název REI-Ki
 
======
 
Vyvodíme si z těchto daných skutečností tyto logické závěry:
 
1 ) jakákoliv planeta ve vesmíru používá ke svému vývoji Božím zákonem poskytovanou specifickou, vývojovou energii zvanou - Ki, jako shluk, nebo-li uzel různorodých , k tomu účelu určených energií
 
2) v celém vesmíru platí, že vývojová energie z následujícího stupně ihned po onom, ve kterém se právě nacházíme, nese vždy název Rei – Ki. ( což znamená = kosmická, vyšší )
 
3) pro všechny vývojové energie – tedy jejich shluky –uzly, platí neměnný a pořádkumilovný zákon, že 
VÝVOJOVÉ PROUDY SE NAVZÁJEM NIKDY NEMÍSÍ !!!!!
 
Na základě vysvětlení a přijetí těchto neměnných zákonů, můžeme poučeni a připraveni, přejít k nauce o REIKI.
 
 
SYSTÉM REIKI
 
 
Shrňme si nyní všechno, co jsme se doposud o energii reiki dověděli a co nám chybí k jejímu úplnému a správnému pochopení.
 
Na počátku byla řeč o planetě, vesmíru i člověku, ve vztahu k vývoji i k zákonům, kterým tyto veličiny podléhají, kterými jsou řízeny.
V těchto kapitolách se již objevoval název REIKI, nikoliv však ve spojitosti s Dr. Usui, ani s jeho náročným hledáním a dokonce i - a toho si všiml jen dobrý čtenář a student – by se takto zvaná energie správně neměla na naší, ani na jakékoliv jiné planetě ve vesmíru dle zákona o nemíšení se vývojových uzlů, ani objevovat!
 
Ano, kdo četl pozorně, přesně tak zní zákon,
…... ale skutečnost je vždy trochu jiná,….
 záleží na situaci, čase i stupni vývoje.
Toto si žádá samozřejmě vysvětlení a hned tedy k němu přistoupíme.
Odpovíme postupně na logicky vznikající otázky :
 
 
1) Jak to , že Dr. Usui dosáhl spojení s vývojovou energií Reiki ?
 
Protože k tomu byl předurčen v zájmu všeobecného dobra, v souladu s vývojovým plánem lidstva i planety .
 
2)Jak je možné, že sestup energie Reiki do nižšího vývojového stupně je povolen a kdy?
Tato vyjímečná situace nastává právě za mimořádného stavu kteréhokoliv kosmického tělesa z hlediska jeho vývojového plánu a sice tehdy, když postupuje,
přesouvá se, do vyššího vývojového stupně.
 
3) Jaký je v pravdě důvod ke spouštění – kanalizaci - energie Reiki do nižšího stupně při přechodu kosmického tělesa do vyššího stupně ?
 
Důvod je velmi závažný.
Přesun kosmického tělesa je operace velmi náročná jak samozřejmě na čas ( trvá často i staletí ), tak i na dodržení či zachování nutného stupně harmonie.
Vyžaduje tedy maximální nasazení všech povolaných a zainteresovaných právě pro svoji komplikovanost.
 
4)Co energie Reiki při tomto mimořádném procesu ovlivňuje a čím pomáhá ?
 
Jestliže si představíme, že celá planeta včetně svých obyvatel a všeho ostatního tvorstva, se má postupně a harmonicky přesunout do následujícího vyššího stupně vývojové energie, která se logicky a zcela jistě znatelně liší od té, ve které se na-
cházela doposud po dlouhé věky, pak nás jistě tato představa svým způsobem alespoň rozruší a možná i poděsí ! Jak se toto všechno asi provádí ?
 
Jistě se mnou budete souhlasit, když ponecháme způsob provedení kosmickým inženýrům Galaktické Konfederace , je to totiž jejich úkol a jistě ne lehký
a my si pouze uvědomíme, že přirozené řešení pro harmonický vstup do odlišného druhu energie s vyšším vibračním stupněm - usnadní jistě a bezesporu:
 
Včasné seznámení se s ní a postupné navykání si na ni !!!
 
Tak, a právě teď jsme stanovili přesný důvod kanalizace v pravdě zakázané energie Reiki do oblastí nižšího vývojového stupně !!!
 
Je jím tedy =
nutnost vytvoření a zachování harmonického, tedy co nejklidnějšího
přesunu z nižšího vývojového stupně do vyššího !
Na základě tohoto požadavku, nenásilného a harmonického přesunu kosmických těles do vyšších vývojových stupňů je povoleno , za dodržení jistých předpokladů a jistých podmínek, užívat energii Reiki .
 
 
5) Vzhled Reiki
 
Jak vývojová energie vlastně vypadá ?
 
Jak už bylo v předešlých kapitolách uvedeno, jedná se o shluk různorodých energetických proudů, určených k použití na té či oné planetě  nejdříve k zásadnímu přežití a posléze i k vyššímu a rozvětvenějšímu poznávání zákonitostí i možností rozvoje schopností všeho tvorstva v něm se nacházejícího.
Jednotlivé proudy se odlišují svojí barvou a svými impulsy.
 
Každý obyvatel planety má tedy tuto energii ke své dispozici a užívá ji dle svého stupně chápání a dovednosti, které se pobytem na planetě ve stále za sebou jdoucích inkarnacích samozřejmě v individuálním rytmu a rychlosti rozvíjejí.
A teď zpět k naší konkrétní situaci.
 
 
6)Co se děje s naší planetou?
 
Naše planeta tedy evidentně opouští svůj vývojový stupeň, nazývejme ho pro svoji dramatičnost a všeobecnou neznalost Božích Zákonů i Boha samého stupněm I.,
a přesouvá se do stupně následujícího, tedy druhého – II. Tento proces předpověděla již před staletími celá řada proroků, označujíc tento planetární stav za = konec světa = tedy mimořádně turbulentní ( bouřlivou ) situaci s jistým i zúčtováním za vykonané činy. Toto se opravdu děje, ale tímto se v této chvíli nebudeme zabývat.
Věnujme se našim vývojovým uzlům.
První uzel, neboli I. vývojový stupeň, který naše planeta postupně opouští společně s námi „na palubě “ se skládá ze SEDMI PROUDŮ.
zatímco do kterého se přesouvá je uzel DVANÁCTIPROUDÝ !
 
 
7) Jak nám reiki pomáhá a co ovlivňuje ?
 
Reiki je vývojová energie, v našem případě z II.vývojového stupně, kterou máme za jistých podmínek, kterým se budu hned věnovat, k dispozici a to na prvním místě a z nejzákladnějšího a primárního důvodu =
 
K PŘIVYKÁNÍ SI NA TUTO NOVOU ENERGII,
 
která svým dokonalým obsahem a strukturou provádí základně při styku s naším tělem HARMONIZACI a posléze častějším použitím, neboli aplikací, lze dosáhnout i uzdravení , tedy normalizace tělesných, ba i duševních funkcí neboť,
 
REIKI VYVOLÁVÁ PRAPÚVODNÍ A DOKONALÝ KÓD 
V KAŽDÉ BUŇCE, KTERÉ SE DOTKNE A TUTO BUŇKU ZVE K JEHO ZNOVUPŘIJETÍ A NÁSLEDOVÁNÍ !!!
 
Pokud buňka tuto výzvu přijme, nemocný se uzdraví, pokud ne, stav se nezmění. Vše se tedy odvíjí dle ochoty či schopností a dá se říci i dobré vůle pacientových buněk !
To je jistě velmi zajímavé a pro každého reikiána nadevše důležité sdělení, protože toto vysvětluje často marné čekání na uzdravení !
Je nenahraditelné znát pravdu !
 
ZÁKONY A PRAVIDLA
 
Nyní se budeme věnovat zákonům, které řídí a vlastně umožňují používání reiki v našem běžném životě.
 
Připomeňme si nejdříve zákon o nemísení se vývojových proudů s výjimkou planetárních postupů, či přesunů a vysvětleme si, jak toto v praxi vypadá.
 
Aby tento zákon byl dodržen a ten také dodržován velmi striktně opravdu je,
možnost kanalizace se děje způsobem, který převážná většina reikiánských mistrů absolutně ignoruje, tedy jej nezná, protože nebyli zasvěceni do Vysokého reiki, které není běžně k dispozici,
nýbrž pouze do elementárního, tedy tradičního reiki.
 
 
1) Jak se dostane energie reiki k reikiánci ?
 
Počínaje spontánním zasvěcením prvního Mistra reiki, doktora Usuiho, je každý žák závislý na zasvěcení od svého vyučujícího mistra, který byl opět zasvěcen svým mistrem atd.
Přes ceremoniál zasvěcení se tedy dostává energie reiki poprvé k novému reikiánci. Toto pravidlo je neobejitelné.
 
2) Od koho k nám sestupuje reiki?
 
A teď přichází nutnost seznámit se s Kosmickou Hierarchií, která v pravdě řídí vývoj v naší galaxii,kontroluje stav jednotlivých vývojových proudů a z toho vyplývá, že v jejich kompetenci jsou i přesuny planet mezi nimi, zahrnující veškeré přípravy a tedy i kanalizaci reiki.
Všechno má svůj řád a ten musí být a je respektován .
 
Nejvyšší osobností, odpovědnou za řízení vývojových energií v naší galaxi, je
vysoce vyvinutá Světelná Bytost jménem
 
MELCHIZEDEK ( bez titulu, název sám je již titulem) 
================
 
V Jeho nejvyšší pozornosti se právě naše planeta nyní bezesporu nachází a tak je velmi dobré znát Jeho Jméno. 
Pozn. / Ke všem světelným Bytostem se chováme s úctou za všech okolností, ať při mluvě tak v myšlenkách či v psaném slově /
Je nám všem blíže než si myslíme a je ochotný kdykoliv konstruktivně pomoci při našem snažení na naší cestě vývoje, například formou specifických zasvěcení.
 
Jeho pravá ruka, bytost zodpovědná za organizaci přesunu naší planety, za organizaci pomocníků, neboli brigádníků ze vzdálenějších galaxií, za správnou
kanalizaci reiki konkrétně na naši planetu, prostě za všechny praktické úkony
související s provedením tak náročného úkolu, což přesun kosmických těles bezesporu je,
 
tato bytost je mnohým již známý , ale ne vždy správně pochopený
 
PAN ASHTAR SHERAN
======================
komandant, tedy velitel všech vesmírných flotil, obklopujících naši planetu v tento tak náročný a mimořádný čas.
Zde máme tedy dvě nejvýznamnější jména, která neoddělitelně souvisejí s energií reiki a s jejím užíváním !
 
3)Odkud konkrétně k nám reiki proudí?
 
Energie reiki je tedy jistým způsobem nabízena kužívání všem obyvatelům planety za účelem jejího poznávání, tedy seznámení se s ní a to do takové míry, jaké je každý jedinec schopen a ochoten.
 
Jaký je tedy ten záhadný způsob, příchod energie reiki až k nám ?
 
Energie reiki je přiblížena do hlavního shromažďovacího jezera do oblastí 7. éteru (naše nejvyšší planetární světelná oblast), kde je připravena k používání zasvěcenými jedinci, Mistry i žáky.
Je to tedy vlastní z a s v ě c e n í , které opravňuje reikiánce této planety používat reiki !
 
ZPŮSOB KANALIZACE A RITUÁL ZASVĚCENÍ
 
4)Jakým způsobem kanalizujeme reiki?
 
Každý jedinec, který se rozhodne studovat v kurzu reiki, je již během studia při-
pravován k přijímání a ke kanalizaci reiki tak, že je k jeho duchovnímu – spiri-
tuálnímu kanálu pracovníky v éteru vystavěn a připojen velmi pružný kanál z ektoplazmy, speciální jen pro kanalizaci reiki, který vede a je napojen k hlavnímu shromažďovacímu jezeru .
Tento kanál se právě během ceremoniálu zasvěcení tzv. magnetizuje a sice jak zasvěcovacím Mistrem, tak manipulátory a ochránci reiki.
Magnetizace se provádí použitím speciálních k tomu účelu určených
kosmických symbolů, které se každý žák učí užívat během svého studia.
Symboly, které se naučil v kurzu, během zasvěcení Mistr zakotví do jeho aury a
hlavně do jeho, tedy žákova reiki – kanálu, což nazýváme magnetizací.
 
Tím je nový kanál reiki označen Mistrovou osobní pečetí a tento kanál má oficiální
povolení energii reiki užívat.
Při ceremoniálu zasvěceni se dostaví též hlavní řídící Templu Reiki , kterým je
v této době paní Hawaio Takata a provede jak kontrolu správnosti kanálu, tak
kontrolu Mistrovských pečetí a navíc provede též první magnetizaci i spuště-
ní..
Na závěr s jejím vrcholným svolením k užívání energie reiki položí i své osobní pečetě do vstupu nového reikiánského kanálu.
 
Tím vším je zajištěno, že se vyšší vývojová energie, během své cesty k Zemi, opravdu se žádnou jinou energií nemísí a zůstává autentická, tedy originální.
 
Jakmile energie reiki dorazí kanálem aplikujícího reikiánce až k jeho vlastní fyzické bytosti,
pronikne tato hlavně jeho pažemi až do rukou, tedy dlaní a vyzáří ven do těla pacienta a nebo prostoru dle toho, kam je posílána.
V momentě, jak reiki opustí ochranný a vodící kanál a dostane se do pozemského prostoru, nastupují do činnosti tzv. manipulátoři, kteří energii reiki sledují a jakmile tato ukončí své působení, je odváděna zpět shromažďovacím kanálem do jezera v 7. éteru, jak již bylo zmíněno. 
 
V žádném případě se energie reiki nikde sama nepotuluje ale naopak, je velmi přísně hlídána, aby zákon o nemísení se, byl dodržen.
 
A toto je o záhadné kosmické energii Reiki pro tuto chvíli vše.
Vysoké Reiki 2
 

Pokud by se chtěl někdo zeptat přímo autorky knihy, může napsat dotaz na adresu vysokereiki@centrum.cz.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 2,80 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 2 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!