Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 04. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
polský básník Julian Tuwim:
"Mysleme na chudé", řekl lodžský fabrikant: "To nic nestojí."

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2344x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2309x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2286x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2262x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Vysoké Reiki - úvod


Od čtenáře - Duchovno - 05. 02. 2010 (4075 přečtení)

Pro dnešního moderního člověka by mělo být zcela přirozené, být dokonale obeznámen se skutečnostmi, které se týkají jak jeho vlastního života, tak osudu, či organizace vývoje jeho planety, na které se právě nachází. Člověk třetího tisíciletí je přímo povinen si doplňovat mezery ve svých znalostech o zákonech, které řídí jeho vlastní vývoj, o bytostech, které tyto zákony reprezentují a neméně by se měl i zajímat o to, jaké jsou jeho možnosti, výsledky svého vývoje ovlivňovat.
Každý myslící jedinec jistě přirozeně projeví zájem o tyto informace a zde tedy jsou.

 Úvod do knihy „Vysoké REIKI aneb pravda o Reiki“

Autor: Madre La Yaktshi

Zakladatelka Kosmického Budhismu 2001
Zakladatelka Centra K. B./ klášter 1992
Zakladatelka Vysokého Reiki 2003

 
PLANETA ZEMĚ

Stejně tak, jak zákon vývoje prostupuje celý vesmír, dotýká se přirozeně i osudu kosmických těles. I ta mají stanovena svůj vývojový řád, kterému podléhají, vždy v souladu s vývojovým plánem galaxie, ke které náleží.

Není možné se domnívat, že vesmír, v celém svém nedozírném rozsahu, existuje jen pod vlivem náhodných chemických reakcí a to vše bez řádu a smyslu, a že miliardy živých bytostí, na velmi různých stupních svého vývoje, právě tak, žijí své životy pouze jednorázově, bez jakéhokoliv vedení a vyššího cíle.

Pro dnešního moderního člověka by mělo být zcela přirozené, být dokonale obeznámen se skutečnostmi, které se týkají jak jeho vlastního života, tak osudu, či organizace vývoje jeho planety, na které se právě nachází. Člověk třetího tisíciletí je přímo povinen si doplňovat mezery ve svých znalostech o zákonech, které řídí jeho vlastní vývoj, o bytostech, které tyto zákony reprezentují a neméně by se měl i zajímat o to, jaké jsou jeho možnosti, výsledky svého vývoje ovlivňovat.

 Každý myslící jedinec jistě přirozeně projeví zájem o tyto informace a zde tedy jsou. 

 
Člověk – BOŽÍ DÍTĚ

Kdo jsem, kdo jsme a kam putuji, kam jdeme ?

Každý z nás lidí je výběžkem, jakousi prodlouženou kopií své vlastní, tzv.Individualizované Boží Přítomnosti, která na mnoho staletí i tisíciletí zakotvila na této planetě, za účelem shromažďování zkušeností s konečným cílem mnohonásobného zvýšení své světelnosti.

Toto je krátká definice, která znalci vysvětluje vše, neznalci neříká téměř nic.

Co to znamená pro neinformovaného člověka ?

Znamená to, že by se měl zamyslet nad několika novými výrazy a snažit se je pochopit.

 
Individualizovaná Boží Přítomnost ( IBP )

        je malá součást Boha, která se stává individuem ve chvíli, kdy se oddělí od Božího Těla, aby se vydala na pouť vesmírem, za účelem nárůstu svého osobního Světla, tedy v pravdě , za účelem, naplňování naší –Boží nesmrtelnosti v různých vesmírných podmínkách. Vytváří si při své dokonalosti svůj vlastní plán vývoje a přirozeně plní jeho pravidla.

Aby zákon vývoje byl vždy správně dodržován, jakoukoliv planetu, kterou si IBP vybere k pobytu a  nabývání zkušeností, nesmí tato opustit, dokud nedosáhne maxima poznání v tom, co planeta k poznávání nabízí.

Toto je velmi dobré opatření.

Platí vždy a pro všechny stejně a navíc nedovolí předčasné opouštění učebního prostoru .

Co to v pravdě znamená ?

Znamená to, že po vstupních ceremoniálech, dohodách i přípravách, IBP vyšle do prostoru planety za poznáváním celou řadu jedinců, svých výběžků, kteří se vrací v neustále za sebou jdoucích vtěleních (inkarnacích) tak dlouho, dokud se všichni nestanou postupně dokonalými ve všem.

Tito jedinci jsme - ano – my – lidé .

Abychom se neztratili ve své vlastní sféře, však napojen přes srdeční čakru na přidělené éterické tělo, putuje od inkarnace k inkarnaci s každým z nás též tzv. Trojplamen neboli Boží Stopa. Ta nás nepřetržitě doprovází ať jsme kdekoliv, je naším největším pokladem, je pravým zdrojem našeho života, je to neoddělitelná část naší Boží Přítomnosti.

Tyto opakující se návraty do fyzického světa nám umožňuje éterické tělo, které má relativně trvalý charakter, tedy má svoji trvanlivost, i když ne nezranitelnost, a které má úlohu jak trvalé formy, předlohy, pro tělo fyzické vždy pro každou inkarnaci, tak úlohu záznamníku veškerého dění v probíhajícím životě každého jedince.

Běžně je označováno jako Duch či Duše a je tedy v pravdě nesmrtelné.

Takto dokonale vybaveni v učebním prostoru, tedy v životě samém , ať děláme cokoliv, vše je nahráno jako na filmový pás a může být naprosto bez problému po smrti fyzického těla před tzv. kármickou komisí nebo též kármickým soudem, v klidu vyvoláno a spuštěno na obrovské obrazovce, k detailnímu posouzení .

 Není třeba žádného vysvětlování, žádného komentáře. Vše je jasné, bez dohadování či pochybností.

Kármická komise posoudí, čeho bylo dosaženo po porovnání s předinkarnačním plánem jak v dobrém, tak ve zlém a podá po dokonalém zhodnocení návrh na druh nápravy za všechna pochybení.

Poté, co jedinec prodělá všechna nápravná opatření, nastupuje opět čas přípravy na následující inkarnaci.

Znamená to, že společně s přípravnou komisí je dle potřeb každého jedince formován plán, tedy náplň a program nového vtělení. Toto zahrnuje jak místo na planetě, stát, rodiče, sociální zařazení, tak i stav fyzického těla a okolnosti zrození.

Na tvorbě a přípravě plánu svého vlastního nového života se každý příslušný jedinec buď plně, nebo jen částečně podílí, což  závisí na stupni jeho vývoje, tedy víceméně na jeho schopnostech. 

Znamená to opět, že všichni jedinci jsou předem o novém vtělení řádně informováni, právě tak jako o jeho obsahu, náplni, průběhu i cíli, přičemž se na jeho celé obsáhlé přípravě dokonce i v různé intenzitě sami podílejí, jak již bylo uvedeno.

V předem určený čas před inkarnací se podrobuje éterické tělo zmenšení až na velikost novorozeněte a uvádí se v platnost tzv. závoj zapomnění.

Znamená to v praxi, zablokování veškerých registrů a záznamů v éterickém těle, čímž se docílí absolutní nevědomosti, potřebné jak pro klidný a nerušený růst a vývoj dítěte, tak pro harmonické a ničím nerušené vytváření nových vztahů ve zbrusu novém vtělení.

Během života jedince pak jeho učitelé sledují nabývání a rozvíjení schopností i jeho zralost. Postupně se pak potřebné záznamy v éterickém těle odkrývají a tím přicházejí v platnost ve fyzickém světě a tedy i ve fyzickém těle.

Tak dojde k jistému cílenému a plánovanému nastolení stěžejních situací, určujících v hrubých obrysech osud každého z nás.

Nechce se tímto ovšem tvrdit, že vše v životě člověka je předem určeno a že člověk sám se stává pouhou loutkou, pohybovanou někým jiným, tedy bez své vlastní vůle či spontánního rozhodování . To absolutně ne !

Do života člověka se zasahuje jen po velmi přísných kontrolách jeho záznamů a prožitých situací a jen z důvodů např. alespoň částečného dodržení stanoveného plánu.

Chování, reakce, rozhodování, cítění, myšlení i konání, je zcela v rukou každého z nás, jako svobodného, Božího dítěte!

 Je tedy veškeré dění v nás i kolem nás pouze naším dílem, za což plně zodpovídáme a jsme též dle těchto pravidel a zásad i práv na svobodu, každý z nás bez vyjímky, po ukončení svého života, jak už jsme předeslali, řádně a spravedlivě hodnoceni.

Tato fakta , tyto skutečnosti a pravdy nejpravdivější, jsou pro člověka, každého z nás, nejvýše důležité, protože nejsou vlastnictvím žádné církve, nejsou závislé na žádné víře, nejsou zmanipulované, tedy upravené, v osobním zájmu nikoho, a co je na těchto Pravdách nejdůležitější a nejkrásnější je ta skutečnost, že platí absolutně a opět bez výjimky pro všechny lidi stejně, tak jako veškeré Boží Zákony, neboť jsou člověkem nezměnitelné, neobejitelné a tedy potvrzují tu pravdu, že 

PŘED BOHEM JSME SI OPRAVDU VŠICHNI ROVNI !!!!!!

Děkujme Bohu za to, že při této skutečnosti logicky neexistují pro nikoho žádné výhody a tudíž i žádná možnost úplatků . Tedy absolutní a nenarušitelná SPRAVEDLNOST !

Čas běží a výběžek IBP se vyvíjí dle popsaných pravidel v desítkách i stovkách za sebou jdoucích vtěleních až jednoho dne opravdu docílí jistého již znatelného stupně světelnosti a projde úspěšně prvními ascensionálními zkouškami. 

Tehdy je označen I. stupněm ascension, neboli, je nanebevzatý prvního stupně a má právo pohybovat se ve světelných oblastech (éterech) kolem planety.

Tímto není v žádném případě zbaven inkarnačních povinností, ale naopak, inkarnuje se dál ještě intenzivněji, neboť před ním stojí ještě řada stupňů k dosažení.

K dokonalosti je stále hodně daleko !

Inkarnace se začnou čím dál tím více podobat pouze službě bližním všeho druhu a tak tento postupující jedinec má stále více možností a příležitostí zvyšovat svoji dokonalost, napravovat své tzv. hříchy, tedy nesoulady s Božími zákony, tak hromadit Světlo ve své auře a tím se přibližovat ke své IBP,  

NEBOŤ SVĚTLO PŘITAHUJE OPĚT JEN SVĚTLO !!!

Ascencion má v našem vývojovém uzlu 7 stupňů a jen po jejich plném dosažení může IBP, v souladu se zákonem o vývoji a poznávání s úspěchem opustit planetu .

TOTO JE TEDY TEN PRAVÝ DŮVOD LIDSKÉ EXISTENCE !!!!!!!

Zdánlivě nekonečné pobývání na planetě, střídání těl všech druhů ras, na různých kontinentech, v různých státech, politických systémech, na různých společenských úrovních má tedy svůj cíl.

Ano, je třeba získat opravdu mnoho zkušeností, učit se rozvíjet dobré vlastnosti, zbavovat se špatných sklonů, neušlechtilostí charakteru, napravovat prohřešky proti Božím Zákonům a tak postupovat na cestě k dokonalosti, tedy k vyšší světelnosti.

Ano, toto je náplní života každého člověka na této planetě i na jakékoliv jiné v celém vesmíru ať se to někomu líbí či ne.

Vysoké Reiki 1

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 2,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 2 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!