Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 20. 09. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Jaroslav Hašek:
Národ český dodnes ještě pro tanec se získá,
bohužel však vždycky tančí, jak mu jiný píská.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3124x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2593x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2565x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2508x)
Jako v pohádkách…
(07. 12. 2016, 2441x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Vysoké Reiki - úvod


Od čtenáře - Duchovno - 05. 02. 2010 (3949 přečtení)

Pro dnešního moderního člověka by mělo být zcela přirozené, být dokonale obeznámen se skutečnostmi, které se týkají jak jeho vlastního života, tak osudu, či organizace vývoje jeho planety, na které se právě nachází. Člověk třetího tisíciletí je přímo povinen si doplňovat mezery ve svých znalostech o zákonech, které řídí jeho vlastní vývoj, o bytostech, které tyto zákony reprezentují a neméně by se měl i zajímat o to, jaké jsou jeho možnosti, výsledky svého vývoje ovlivňovat.
Každý myslící jedinec jistě přirozeně projeví zájem o tyto informace a zde tedy jsou.

 Úvod do knihy „Vysoké REIKI aneb pravda o Reiki“

Autor: Madre La Yaktshi

Zakladatelka Kosmického Budhismu 2001
Zakladatelka Centra K. B./ klášter 1992
Zakladatelka Vysokého Reiki 2003

 
PLANETA ZEMĚ

Stejně tak, jak zákon vývoje prostupuje celý vesmír, dotýká se přirozeně i osudu kosmických těles. I ta mají stanovena svůj vývojový řád, kterému podléhají, vždy v souladu s vývojovým plánem galaxie, ke které náleží.

Není možné se domnívat, že vesmír, v celém svém nedozírném rozsahu, existuje jen pod vlivem náhodných chemických reakcí a to vše bez řádu a smyslu, a že miliardy živých bytostí, na velmi různých stupních svého vývoje, právě tak, žijí své životy pouze jednorázově, bez jakéhokoliv vedení a vyššího cíle.

Pro dnešního moderního člověka by mělo být zcela přirozené, být dokonale obeznámen se skutečnostmi, které se týkají jak jeho vlastního života, tak osudu, či organizace vývoje jeho planety, na které se právě nachází. Člověk třetího tisíciletí je přímo povinen si doplňovat mezery ve svých znalostech o zákonech, které řídí jeho vlastní vývoj, o bytostech, které tyto zákony reprezentují a neméně by se měl i zajímat o to, jaké jsou jeho možnosti, výsledky svého vývoje ovlivňovat.

 Každý myslící jedinec jistě přirozeně projeví zájem o tyto informace a zde tedy jsou. 

 
Člověk – BOŽÍ DÍTĚ

Kdo jsem, kdo jsme a kam putuji, kam jdeme ?

Každý z nás lidí je výběžkem, jakousi prodlouženou kopií své vlastní, tzv.Individualizované Boží Přítomnosti, která na mnoho staletí i tisíciletí zakotvila na této planetě, za účelem shromažďování zkušeností s konečným cílem mnohonásobného zvýšení své světelnosti.

Toto je krátká definice, která znalci vysvětluje vše, neznalci neříká téměř nic.

Co to znamená pro neinformovaného člověka ?

Znamená to, že by se měl zamyslet nad několika novými výrazy a snažit se je pochopit.

 
Individualizovaná Boží Přítomnost ( IBP )

        je malá součást Boha, která se stává individuem ve chvíli, kdy se oddělí od Božího Těla, aby se vydala na pouť vesmírem, za účelem nárůstu svého osobního Světla, tedy v pravdě , za účelem, naplňování naší –Boží nesmrtelnosti v různých vesmírných podmínkách. Vytváří si při své dokonalosti svůj vlastní plán vývoje a přirozeně plní jeho pravidla.

Aby zákon vývoje byl vždy správně dodržován, jakoukoliv planetu, kterou si IBP vybere k pobytu a  nabývání zkušeností, nesmí tato opustit, dokud nedosáhne maxima poznání v tom, co planeta k poznávání nabízí.

Toto je velmi dobré opatření.

Platí vždy a pro všechny stejně a navíc nedovolí předčasné opouštění učebního prostoru .

Co to v pravdě znamená ?

Znamená to, že po vstupních ceremoniálech, dohodách i přípravách, IBP vyšle do prostoru planety za poznáváním celou řadu jedinců, svých výběžků, kteří se vrací v neustále za sebou jdoucích vtěleních (inkarnacích) tak dlouho, dokud se všichni nestanou postupně dokonalými ve všem.

Tito jedinci jsme - ano – my – lidé .

Abychom se neztratili ve své vlastní sféře, však napojen přes srdeční čakru na přidělené éterické tělo, putuje od inkarnace k inkarnaci s každým z nás též tzv. Trojplamen neboli Boží Stopa. Ta nás nepřetržitě doprovází ať jsme kdekoliv, je naším největším pokladem, je pravým zdrojem našeho života, je to neoddělitelná část naší Boží Přítomnosti.

Tyto opakující se návraty do fyzického světa nám umožňuje éterické tělo, které má relativně trvalý charakter, tedy má svoji trvanlivost, i když ne nezranitelnost, a které má úlohu jak trvalé formy, předlohy, pro tělo fyzické vždy pro každou inkarnaci, tak úlohu záznamníku veškerého dění v probíhajícím životě každého jedince.

Běžně je označováno jako Duch či Duše a je tedy v pravdě nesmrtelné.

Takto dokonale vybaveni v učebním prostoru, tedy v životě samém , ať děláme cokoliv, vše je nahráno jako na filmový pás a může být naprosto bez problému po smrti fyzického těla před tzv. kármickou komisí nebo též kármickým soudem, v klidu vyvoláno a spuštěno na obrovské obrazovce, k detailnímu posouzení .

 Není třeba žádného vysvětlování, žádného komentáře. Vše je jasné, bez dohadování či pochybností.

Kármická komise posoudí, čeho bylo dosaženo po porovnání s předinkarnačním plánem jak v dobrém, tak ve zlém a podá po dokonalém zhodnocení návrh na druh nápravy za všechna pochybení.

Poté, co jedinec prodělá všechna nápravná opatření, nastupuje opět čas přípravy na následující inkarnaci.

Znamená to, že společně s přípravnou komisí je dle potřeb každého jedince formován plán, tedy náplň a program nového vtělení. Toto zahrnuje jak místo na planetě, stát, rodiče, sociální zařazení, tak i stav fyzického těla a okolnosti zrození.

Na tvorbě a přípravě plánu svého vlastního nového života se každý příslušný jedinec buď plně, nebo jen částečně podílí, což  závisí na stupni jeho vývoje, tedy víceméně na jeho schopnostech. 

Znamená to opět, že všichni jedinci jsou předem o novém vtělení řádně informováni, právě tak jako o jeho obsahu, náplni, průběhu i cíli, přičemž se na jeho celé obsáhlé přípravě dokonce i v různé intenzitě sami podílejí, jak již bylo uvedeno.

V předem určený čas před inkarnací se podrobuje éterické tělo zmenšení až na velikost novorozeněte a uvádí se v platnost tzv. závoj zapomnění.

Znamená to v praxi, zablokování veškerých registrů a záznamů v éterickém těle, čímž se docílí absolutní nevědomosti, potřebné jak pro klidný a nerušený růst a vývoj dítěte, tak pro harmonické a ničím nerušené vytváření nových vztahů ve zbrusu novém vtělení.

Během života jedince pak jeho učitelé sledují nabývání a rozvíjení schopností i jeho zralost. Postupně se pak potřebné záznamy v éterickém těle odkrývají a tím přicházejí v platnost ve fyzickém světě a tedy i ve fyzickém těle.

Tak dojde k jistému cílenému a plánovanému nastolení stěžejních situací, určujících v hrubých obrysech osud každého z nás.

Nechce se tímto ovšem tvrdit, že vše v životě člověka je předem určeno a že člověk sám se stává pouhou loutkou, pohybovanou někým jiným, tedy bez své vlastní vůle či spontánního rozhodování . To absolutně ne !

Do života člověka se zasahuje jen po velmi přísných kontrolách jeho záznamů a prožitých situací a jen z důvodů např. alespoň částečného dodržení stanoveného plánu.

Chování, reakce, rozhodování, cítění, myšlení i konání, je zcela v rukou každého z nás, jako svobodného, Božího dítěte!

 Je tedy veškeré dění v nás i kolem nás pouze naším dílem, za což plně zodpovídáme a jsme též dle těchto pravidel a zásad i práv na svobodu, každý z nás bez vyjímky, po ukončení svého života, jak už jsme předeslali, řádně a spravedlivě hodnoceni.

Tato fakta , tyto skutečnosti a pravdy nejpravdivější, jsou pro člověka, každého z nás, nejvýše důležité, protože nejsou vlastnictvím žádné církve, nejsou závislé na žádné víře, nejsou zmanipulované, tedy upravené, v osobním zájmu nikoho, a co je na těchto Pravdách nejdůležitější a nejkrásnější je ta skutečnost, že platí absolutně a opět bez výjimky pro všechny lidi stejně, tak jako veškeré Boží Zákony, neboť jsou člověkem nezměnitelné, neobejitelné a tedy potvrzují tu pravdu, že 

PŘED BOHEM JSME SI OPRAVDU VŠICHNI ROVNI !!!!!!

Děkujme Bohu za to, že při této skutečnosti logicky neexistují pro nikoho žádné výhody a tudíž i žádná možnost úplatků . Tedy absolutní a nenarušitelná SPRAVEDLNOST !

Čas běží a výběžek IBP se vyvíjí dle popsaných pravidel v desítkách i stovkách za sebou jdoucích vtěleních až jednoho dne opravdu docílí jistého již znatelného stupně světelnosti a projde úspěšně prvními ascensionálními zkouškami. 

Tehdy je označen I. stupněm ascension, neboli, je nanebevzatý prvního stupně a má právo pohybovat se ve světelných oblastech (éterech) kolem planety.

Tímto není v žádném případě zbaven inkarnačních povinností, ale naopak, inkarnuje se dál ještě intenzivněji, neboť před ním stojí ještě řada stupňů k dosažení.

K dokonalosti je stále hodně daleko !

Inkarnace se začnou čím dál tím více podobat pouze službě bližním všeho druhu a tak tento postupující jedinec má stále více možností a příležitostí zvyšovat svoji dokonalost, napravovat své tzv. hříchy, tedy nesoulady s Božími zákony, tak hromadit Světlo ve své auře a tím se přibližovat ke své IBP,  

NEBOŤ SVĚTLO PŘITAHUJE OPĚT JEN SVĚTLO !!!

Ascencion má v našem vývojovém uzlu 7 stupňů a jen po jejich plném dosažení může IBP, v souladu se zákonem o vývoji a poznávání s úspěchem opustit planetu .

TOTO JE TEDY TEN PRAVÝ DŮVOD LIDSKÉ EXISTENCE !!!!!!!

Zdánlivě nekonečné pobývání na planetě, střídání těl všech druhů ras, na různých kontinentech, v různých státech, politických systémech, na různých společenských úrovních má tedy svůj cíl.

Ano, je třeba získat opravdu mnoho zkušeností, učit se rozvíjet dobré vlastnosti, zbavovat se špatných sklonů, neušlechtilostí charakteru, napravovat prohřešky proti Božím Zákonům a tak postupovat na cestě k dokonalosti, tedy k vyšší světelnosti.

Ano, toto je náplní života každého člověka na této planetě i na jakékoliv jiné v celém vesmíru ať se to někomu líbí či ne.

Vysoké Reiki 1

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 2,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 2 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
17. 09. 2019:

Bývalý šéf vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor: "Ta samolibost, že já to vím nejlépe a ostatní jsou minimálně hlupáci, pokud ne ruští agenti, přisluhovači Kremlu a Číny a podobně, je velmi nešťastná, a navíc často sklouzává do polohy osobní, urážlivé. Navenek to samozřejmě ovlivňuje to, jak se k sobě lidé chovají...
Já stále věřím tomu, že je správná teze, že Koněv osvobodil Prahu, protože tlak jeho vojsk donutil generála Toussainta uzavřít smlouvu s generálem Kutlvašrem a s Josefem Smrkovským, nechat zde těžké zbraně a zmizet. Jinak by tu Prahu Němci rozflákali, kdyby nebyli pod tlakem.
.."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Andrej Babiš - bývalý premiér?
Zdeněk Zbořil: "Tentokrát v ČT překročili míru nejenom slušnosti, ale i povinností, které jsou jim uloženy ze zákona. Nějaký zdroj informací, o kterém si můžeme myslet, že není nejserióznější, někteří novináři ho označují za "Bakalapress", tak vypustí informaci, že premiér Babiš byl zbaven nařčení, že se dopouštěl trestného činu, a tu zprávu převzala ČT, Český rozhlas i ČTK a v podstatě tak způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy.
A tak "opisovali" redaktoři veřejnoprávních médií i dalších médií jeden od druhého, až se jeden redaktor možná spletl a mluvil o Andreji Babišovi už jako o bývalém premiérovi, a o tom už by měla jednat mediální Rada, ale nedělám si iluze, že tomu tak je nebo bude...
"

Celý článek...


03. 09. 2019:

Ivan Lehotský: "USA před měsícem vypověděli smlouvu INF s Ruskem o omezení raket středního a krátkého doletu. Prý proto, že Rusko smlouvu porušovalo. Prošly sotva dva týdny a Američané provedli test takové rakety, kterou mají s mírně jinými nastaveními už dávno rozmístěnou ve více východoevropských zemích. Že by šlo o zázračně rychlý technický vývoj? Nebo to bylo jinak a kdosi se právě nechtěně přiznal ke lži a podvodu?..."

Celý článek...


24. 08. 2019:

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: "...jsou tu skupiny, k nimž se stát chová macešsky, a které nemají ani sílu se nějak viditelněji bránit, protože na to nemají síly nebo čas. Osobně vidím zátěž, která se klade na samosprávu, jako by jí tu samosprávu někdo chtěl zase sebrat, vnímám rodiny s dětmi, jak se těm pracujícím neulehčuje nic, zatímco se strká do dávek těm, kteří nikdy pracovat nebudou, seniory, kterým se říká, ať se zabezpečí hlavně sami, drobné živnostníky, kteří za chvíli budou rušit živnosti, protože ten tlak neustojí, máme málo lékařů, policistů..."
"...Roztrhání Ústavy je z mého pohledu neomluvitelné gesto. Podobně jako česká vlajka ve vagíně a trenýrky na Pražském hradě. Máme demokracii, rozhodujme ve volbách, a aby ty výsledky byly jiné, pokud se nám současné nelíbí, tak pro to sakra něco dělejme. V Americe by něco takového znamenalo doživotní diskvalifikaci z veřejného života. Roztrháním Ústavy roztrhal Minář i svobodu slova a jiná práva v Ústavě obsažená. Je to cíl Milionu chvilek? Jen jedna pravda?..."

Celý článek...


15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!