Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 14. 07. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Paul Kingsnorth :
Obávat se, že po kolapsu současné civilizace se dostanou k moci psychopaté, je omyl. Ti nám už přece dávno vládnou!

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2516x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2490x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2479x)
Nejsme připraveni
(27. 09. 2017, 2380x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Vznikání bez tvaru - Plamen pravdy


Jan Lošák (Krišnamurti - vlastní překlad ) - Sebepoznání - 14. 07. 2007 (4727 přečtení)

Z těchto Táborů se rozejdete do všech koutů světa a odnesete si s sebou, bohužel, také to, čemu jste neporozuměli. Pokud bude to, čemu jste neporozuměli, silnější, tak to svou silou pokřiví i to, čemu jste porozuměli.

    Chtěl bych vám věnovat květ pochopení, který nepozná žádného rozkladu, abyste si jej u sebe mohli navždy ponechat.

    Pravda je jako oheň bez určitého tvaru, proměňuje se z okamžiku na okamžik. Žádný člověk ji nemůže popsat, avšak jen podle světla Pravdy samotné musíte kráčet, pokud si u sebe chcete navždy uchovat onen květ pochopení.

    Protože se odsud rozejdete s frázemi, se slovy, s polovičatými představami, tak vám unikne plná krása zjevení. Slýchal jsem lidi říkat: „Musím se vzdát hudby, již nesmím obdivovat malbu. Už si nesmím užívat stínu stromu a nádhery západu slunce, ani odrazu vlaštovky tichého večera na tváři vod“. Pokud tímto způsobem chápete, když říkám, že život je důležitější než jeho projevy, tak zničíte krásu projevu, a pak tu krásu budete muset znovu vytvářet. Myslíte si, že v projevech a manifestacích všude kolem nás existuje tolik krásy jen proto, aby byla ničena, aby byla odkládána a neobdivována?

    Jako je pro krásu lotosového květu třeba vody a jako lotosový květ vodu zkrášluje, tak když je ničen projev života, když je učiněn ošklivým a strašným na pohled, pak se život sám, který se nachází v každém z nás, stane pokřiveným, zmrzačeným a ošklivým. Takže, příteli, nepřestávej obdivovat krásu. Nebraň smíchu, který se probouzí v tvém srdci, když hledíš na tančící list. Nemař projevy života tím způsobem, že špatně pochopíš cíl života. Aby mohl život onen projev přivést k dokonalosti, ke svému naplnění, tak musí být svobodný, tak nesmí být život spoután tradicemi, vašimi stagnujícím morálkami a vírami. Projevy života tak budou přirozeně krásné.

    Těmito Tábory prošlo mnoho tisíc lidí a co by ve světě nedokázali uskutečnit, kdyby všichni pochopili! Zítra by mohli změnit tvář světa. Jeho projev by se zcela změnil, protože by do něj byl přiveden nový život.

    A to toužím uskutečnit. To je jediná touha, která plane v mém srdci. Protože vidím smutek a zkaženost, bolest a utrpení, pomíjivé extáze a chvilkové fantazie, tak bych chtěl probudit život a přivést jej k jeho dokonalému naplnění. Vy, kteří odsud odcházíte, si musíte uvědomit svou zodpovědnost. Pravda není hračka na hraní, není tu ani proto, aby ji člověk kazil nepochopením, ale aby ji rozvíjel s plným pochopením cíle života. Pokud jste spatřili záblesk Pravdy, pokud putujete na cestě pochopení, pak můžete změnit myšlení a city světa; avšak než budete moci změnit svět, tak musíte změnit své vlastní srdce a mysl. Z tohoto důvodu jste se zde shromáždili; z tohoto důvodu jste byli otřeseni až k samotným základům – jak doufám – celé své struktury. Přišli jste sem, abyste ve světle Pravdy objevili to, co je věčné, co přetrvá všechny bouře, a abyste to rozlišili od toho, co není důležité, co je hloupé a co je třeba odložit stranou.

    Z toho důvodu jsem vám kladl na srdce, abyste pozvali pochybnosti a abyste s pochopením prozkoumali všechno to, co jste sesbírali skrze věky. Neštěstí je tavicí pecí, skrze kterou musí každý projít. Velké boje, velká utrpení a velké extáze odhalují Pravdu v její jemnosti, v její jednoduchosti. Abyste vítali neštěstí – neuvrhnuté na vás nikým druhým – tak musíte pozvat pochybnosti. Pokud se pochybnosti do vašeho srdce vetřou nevědomky, tak je neočistí. Můžete je očistit jen tak, že pochybnosti pozvete záměrně.

    Ti, kteří chtějí obrovsky dosahovat, kteří chtějí správně chápat, musí pozvat budoucnost a nechat tu budoucnost vstoupit do kontaktu s plody minulosti, která je přítomností. Ale vy to nechcete učinit. Všechny vaše otázky, všechny vaše myšlenky a pocity se týkaly minulosti. Vše, co jsem před váš předložil, jste posuzovali podle minulosti; avšak příteli, Pravda není svázána ani minulostí, ani přítomností, ani budoucností. Abys pochopil Pravdu, tak musíš dát stranou všechny věci, které jsi nahromadil, a nedržet se se strachem minulosti. Nechť je jakkoliv krásná. Jestliže se ti minulost zdá tak plodná, jestliže je ti minulost ve svém rozkladu tak drahá, jestliže má minulost nad tebou takovou moc, pak proč jsi tu? Jsi tu, protože musíš čelit budoucnosti. Abys pochopil budoucnost, tak musíš odložit minulost a vzít budoucnost do svého srdce a své mysli a zoufale se jí držet jako topící člověk toužící po vzduchu. Nejen přebývat v nějaké vzdálené budoucnosti, ale vnést tu budoucnost do okamžité přítomnosti je slávou člověka.

    Řeknu ti, příteli, existuje Jeden větší než tvé knihy, tvé rituály, tvé víry a náboženství a pokud se chceš naučit chápat Pravdu, tak musíš odložit minulost, nechť byla jakkoliv příjemná, nechť skýtala jakoukoliv útěchu, nechť jsi v ní nacházel jakoukoliv rozkoš, a musíš přivítat budoucnost. Pokud se budeš držet minulosti a uctívat ji, tak budeš jako mrtvé pařezy včerejšků – žádné vody nemohou oživit jejich zelené výhonky.

    Jelikož musíš velkolepě budovat, tak musíš onu budoucnost, Pravdu a život ve svém naplnění přinést do přítomnosti. Abys mohl velkolepě tvořit, abys mohl tvořit trvale, tak musíš pochopit, a tak ti říkám: nenásleduj, neposlouchej, nebuď věrný nikomu krom sebe sama, a pak budeš věrný každému, kdo půjde kolem.

    Neopakuj po mně slova, kterým nerozumíš. Nenasazuj si pouhou masku mých představ, byla by to pouhá iluze a ty by jsi skrze ni klamal sám sebe.

    Chtěl bych ve tvém srdci a mysli vybudovat onu Pravdu, která nemá žádný tvar a je tudíž věčná. Chtěl bych proměnit tvé srdce a mysl ve stínu věčnosti. Když budeš proměňovat a budovat na lásce k životu a jeho pochopení, pak to, co vybuduješ, bude věčné.

    Nechci se zabývat výzdobou dveří, které jsou pouhým projevem života. Projev života můžeš vždycky změnit, pokud však toužíš budovat věčně ve světle Pravdy, tak musíš vždy dávat lásku životu, s novými myšlenkami a pochopením, které jej budou živit. Jediným věčným stvořením je to, které nemá žádnou podobu, s životem samotným a ne s projevy života. Ty chceš, abych ti vytvořil tvé projevy, abych před tebe položil pravidla, která bys mohl následovat; ty chceš, abych se já, který jsem Život, zabýval výzdobou dveří. Protože se nezabývám projevy a manifestacemi života, tak nejsi spokojen; byl bys raději, kdybych se zabýval pomíjivým místo věčného.

    Příteli, chtěl bych ve tvé mysli a srdci položit základ Pravdy, která je dílem života a proto věčnosti. Dosud ses tím základem nezabýval, nevzal sis onu Pravdu k srdci a neuvažoval jsi nad ní; celou dobu ses zajímal jen o minulost, o malá nedorozumění, o zkaženost z poslušnosti, o malicherné věrnosti k jednotlivcům, o zbožňování pomíjivých prostředníků a guru. Není lepší vyhledat život věčný, který tě bude navždy živit, než hledat útočiště, která se okamžik od okamžiku mění, která tě zvou ke svému rozkladu a stagnaci?

    Příteli, věř mi, toto vše říkám z plnosti svého srdce. Protože jsem zamilován do onoho života, který se nachází v každém, tak ten život toužím osvobodit; ale ty to nechceš, ty chceš pomíjivou lásku, prchavou útěchu a hojivou mast, která uzdraví tvou momentální bolest. Toužíš po tom, co vidíš, avšak pokud bude tvůj zrak omezený a podmíněný, tak bude tvá touha příčinou tvého utrpení. Pokud však nebude tvůj zrak mít žádná omezení, pokud se bude nacházet nad všemi vírami a tradicemi, pak ani tvá touha nebude mít žádná omezení; bude životem samotným. Ty nejsi zamilovaný do života: jsi zamilovaný do minulosti, a život se o minulost nestará. Život, jako rychle pádící voda, se žene neustále kupředu a není nikdy stojatý a stagnující.

    Protože je s tebou Jeden vznešenější než všechno toto, tak považuji za drahé a vzácné, abys v plnosti svého srdce a mysli pochopil, a tak vytvořil světlo, které bude tvým kompasem, které nebude světlem druhého, ale tvým vlastním. Rozejděte se se zrcadlem Pravdy, které bude odrážet váš život, s láskou, která je odpoutaná, a s pochopením Pravdy.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Disharmonie duše a ega (20.06.2013)
Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut: Nenávisť (19.01.2013)
Čelit stresu a depresi (11.01.2011)
Vyprávění o tom, jak v praxi vypadá nebdělost (04.02.2009)
Naše třináctá komnata (15.01.2009)
O Pravidlech (a trochu o sexu) (27.10.2008)
Je náš svět božský nebo ne? (26.09.2008)
O vnější autoritě a důvěře v sebe (29.07.2008)
Základní zákony Universa (08.02.2008)
Instinkt Intelekt Inteligence Intuice - v čem jsme kdo kdy In (07.01.2008)
Rodinné konstelace v kontextu alternativní religiozity a psychoterapie (10.12.2007)
ARUNÁČALA a optika jedince (03.12.2007)
Terapie tmou (03.11.2007)
O štěstí, o Bohu i jiných slovech (29.10.2007)
Nebe plné hvězd (28.07.2007)
Cíl života (17.07.2007)
Bůh nepochází z času (05.07.2007)
Otevřené tajemství (26.06.2007)
Štěstí a touha (24.06.2007)
Šabkarova pieseň o dvoch pravdách (17.05.2007)
Poznávám se a znalost sama mě mění (16.05.2007)
Ako vítame v rodine nového človiečika? (25.04.2007)
Prečo je nelogické požadovať hmatateľné dôkazy o existencii duchovna? (24.04.2007)
Míľniky na duchovnej ceste Mirceu Eliadeho (07.04.2007)
Ako najlepšie poznať seba samého? (03.04.2007)
Cesta zlého činu stvorením a ochrana pred jeho účinkami. (21.03.2007)
„Moje zúčtovanie s ezoterikou“ (05.03.2007)
Modlitba válečníka (31.01.2007)
Afirmace podstaty neboli činu (28.01.2007)
Dikša - reakce (06.01.2007)
Vyrovnání Harické linie (21.12.2006)
Dikša – Modlitba za Jednotu (18.12.2006)
Přímým poznáním je jen vlastní uvědomění člověka (16.12.2006)
Jackalova meditace I (13.12.2006)
Být sám sebou 2 (26.11.2006)
Být sám sebou (1.) (25.11.2006)
Celý člověk (04.10.2006)
Obejmout kmen stromu (03.10.2006)
Důvěra (03.10.2006)
Pohľad na začiatok nášho života - prenatálne obdobie a pôrod (01.09.2006)
Návod i pro Tebe (30.08.2006)
Poznáním toho, co nejste, poznáte sebe sama. (20.08.2006)
Svoboda je zodpovědnost (16.08.2006)
Ne-volba (08.08.2006)
Regresné techniky súčastnosti (27.07.2006)
Rameš Balsekar: koncept - vše je Boží vůle. TO je, jak JE (26.07.2006)
Co mám dělat? (16.07.2006)
Zákon rovnováhy (06.07.2006)
Rozdíl "vzdát se" a "být vzdán" (21.06.2006)
Vzdání se (17.06.2006)
Síla Lásky... (16.06.2006)
Cestou do chrámu (30.05.2006)
Proč ego chce usilovat (23.05.2006)
Mahariši II (12.05.2006)
Život - smrt - život (10.05.2006)
Test inteligence, (aneb vznik a záhyby logiky) (15.04.2006)
Já jsem není nikdy nové (22.03.2006)
Anonymní dopis mého života (18.03.2006)
Tradice Advaita Védanty (09.03.2006)
Anděl (07.03.2006)
UMĚNÍ RYZOSTI - DUCHOVNÍ MOST (28.02.2006)
Temný chrám (17.02.2006)
Srdce (15.02.2006)
Stáří (12.02.2006)
Pokora (10.02.2006)
Čajovna (08.02.2006)
Prostá rozkoš bytí (04.02.2006)
Věčná esence bohyní (20.01.2006)
Nadhled - vědomé čtení (18.01.2006)
Mahariši (16.01.2006)
Oceán (10.01.2006)
Potencionalita (09.01.2006)
Smysl činnosti, smysl života (22.12.2005)
Odvaha vrátit se domů (20.12.2005)
DÉMONE (20.12.2005)
MISTR, MISTR, MISTR (19.12.2005)
Intuice v buddhismu (15.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným XII. (14.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným XI. (12.12.2005)
Konvence a osvobození (06.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným X. (04.12.2005)
Mapování mysli (02.12.2005)
Nelpění (02.12.2005)
Nezajímáte mě, zajímá mě hudba (25.11.2005)
Co Buddha objevil (16.11.2005)
Jean-Pierre Gomez - Přímé pochopení (12.11.2005)
Joshu a snídaně (11.11.2005)
Osvícení (09.11.2005)
PROBUZENÍ - Marta Janssen (25.10.2005)
Meditační víkend “Životní krize” (23.10.2005)
Kurs “speciál” regresní psychoterapie (21.10.2005)
Pokračovací kurs regresní psychoterapie (15.10.2005)
Co nám slibuje ďábel a co nám slibuje Bůh? (13.10.2005)
Proč Daršan (12.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným IX. (11.10.2005)
Realizace JÁ - Šrí Saradamma (08.10.2005)
Harmonizace čaker (07.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VIII. (07.10.2005)
Zmatení jazyků (06.10.2005)
Materialistická propaganda a meč rozlišování (06.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VII. (05.10.2005)
Cayce o sexuální energii (03.10.2005)
Edgar Cayce (02.10.2005)
Zápisky ze žaláře v Readingu (30.09.2005)
Volný (24.09.2005)
Ono nezrozené - jsme tam i bez úsilí? (19.09.2005)
Energie Lásky (16.09.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VI. (15.09.2005)
Orgasmus je (14.09.2005)
Jak najít "pravého" mistra? (13.09.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným V. (11.09.2005)
Nebeská řeč (10.09.2005)
O Šrí Brahmámovi (07.09.2005)
Šrí V. V. Brahmam (03.09.2005)
Duchovní a světské (01.09.2005)
Myšlenky ze satsangů (30.08.2005)
Zážitek Božského Já (29.08.2005)
Jak zahodit zbytečnosti (24.08.2005)
Vrátit mysl Já (21.08.2005)
Setkání s Martou (18.08.2005)
Osamělost (13.08.2005)
Jak jsem potkal Martu (12.08.2005)
Cesta lásky (11.08.2005)
Příběh o zrcadle (reality show) (10.08.2005)
Zen a umění chatařit (09.08.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným IV. (25.07.2005)
Co přináší móda v duchovnosti, aneb o duchovnost v módě (09.07.2005)
Vzor hodný následování? (01.07.2005)
Setkání s Martou ve Zlíně (29.06.2005)
Jak je to s mistry? (22.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným III. (21.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným II. (19.06.2005)
Má cesta za Matkou Meerou (18.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným I. (17.06.2005)
Ego (29.05.2005)
Zase jedna reakce... (12.05.2005)
Duchovní rozvoj a vzdělání (11.05.2005)
Přesmyčky (29.04.2005)
Zlo i dobro (27.04.2005)
Ranní reflexe při čtení internetových zpráv a novinek… (26.04.2005)
Dvanáctero rad proti úzkosti (20.04.2005)
Ideály (15.04.2005)
Ztracený případ (12.04.2005)
Jak se dostat na Cestu (25.03.2005)
Brýle (24.03.2005)
Podvědomí (22.03.2005)
Musíme jít domů (13.03.2005)
Štěstí (04.03.2005)
O hranicích v lidském vědění (25.02.2005)
Dvě tváře inteligence - srdce a rozum (17.02.2005)
Jak se člověk stane hledajícím? (15.02.2005)
Co jsme? (14.02.2005)
Hmota neexistuje... (11.02.2005)
Ráj (08.02.2005)
Vyhnanství (02.02.2005)
Rozum nebo Cit – to je ta otázka... (24.01.2005)
Komentář k článku "Je správné platit za duchovní výtvory?" (23.01.2005)
Je správné platit za duchovní výtvory? (23.01.2005)
Všechno je jinak? (19.01.2005)
Svoboda (12.01.2005)
Vášeň k životu (05.01.2005)
Zrcadla (30.12.2004)
Tělo, emoce a mysl (28.12.2004)
Láska (25.12.2004)
Hledáme sami sebe (24.12.2004)
Duchovní cesta (20.12.2004)
Deprese (17.12.2004)
Dávání darů (15.12.2004)
Svobodná vůle (14.12.2004)
Svatí muži (10.12.2004)
Vůně (08.12.2004)
Naděje (05.12.2004)
Otázky Milindovy (03.12.2004)
Hrajeme si (29.11.2004)
Hledání Boha (21.11.2004)
Otroctví a svoboda (16.11.2004)
Strach (14.11.2004)
Osamělost (26.10.2004)
Pozvánka na seminář (25.10.2004)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 4 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
24. 06. 2020:

Ekonomka Ilona Švihlíková: "Debata o euru se vede u nás velice povrchně. Jako kdyby jediným výsledkem eura bylo, že nemusíte do směnárny. Nebo nastupuje ‚ideologická úderka‘, kdo je proti euru, je čínský nebo ruský agent. Zcela se přitom ignoruje, jaké makroekonomické nerovnováhy euro vytváří – v EU dneska vlastně máme dvojí periférii, jižní a východní. Nehovoří se o tom, že euro zesiluje rozdíly mezi zeměmi, místo souladu přispívá k nárůstu šovinismu...
Část společnosti obsedantně nenávidí Rusko (a Čínu) a mají to jako svůj, často jediný, politický program. Tato mccarthyovská politika plní mnoho účelů – umožňuje vám útočit na každého, kdo má jiný názor, a pokusit se ho tímto způsobem umlčet, odstranit z politické konkurence...
Stupňování nelze vyloučit, protože je to karta, se kterou rády hrají veřejnoprávní média, takže se daným politikům pak zaručuje dostatečná mediální pozornost. Kromě nenávisti, kterou někteří prostě potřebují k životu, je potřeba vnímat i ekonomické zájmy. Jedním z hlavních cílů je bezesporu vyloučit ruské (a čínské) firmy ze zakázek, Dukovany počínaje, a uvolnit prostor pro jiné zahraniční ekonomické zájmy.
"

Celý článek...


21. 06. 2020:

Akce D.O.S.T.: Dost bylo Bruselu! Před 11 lety stála Akce D.O.S.T. v čele veřejných protestů proti ratifikaci Lisabonské smlouvy. Varovali jsme před společenskými důsledky eroze naší státní svrchovanosti a zesíleného útoku na naše tradice a občanské svobody. Nemýlili jsme se.
Dnes se nacházíme na dalším důležitém rozcestí.
Blížící se hospodářská krize, zesílená bezprecedentním „vypnutím“ globální ekonomiky na jaře letošního roku, má sloužit jako záminka k další centralizaci moci na úrovni EU. „Fond obnovy“ a projekt „EU nové generace“ zavádějí společné dluhy a unijní daně. Evropská unie se v případě uskutečnění této vize stane plnokrevným státem a její členské státy pouhými regionálními útvary. Význam voleb do národních parlamentů klesne na úroveň voleb do krajských zastupitelstev a politická svrchovanost České republiky se stane minulostí.
Je alarmující, že se o takto závažné věci nevede důkladná veřejná diskuse. Proto mnoho občanů naší republiky ani neví, co všechno je ve hře. Vyzýváme vládu České republiky a jejího premiéra, aby využili svého práva veta a projekt „EU nové generace“ důrazně odmítli.
V Praze dne 17. června 2020

Celá výzva...


21. 06. 2020:

Petr Žantovský: " Ve čtvrtek jsem se v iDnes dočetl, že tahle dvě veřejnoprávní média (Česká televize a Český rozhlas) společně iniciovala průzkum veřejného mínění, který se měl týkat existence a výše koncesionářských poplatků. A vítězně na nás z titulku křičí, že ‚Češi jsou pro zachování ´koncesionářský´ poplatků, výše je přiměřená‘. Už v titulku je chyba, chybí tam písmeno ch, nu ale dobrá, to se stane při rychlé práci. Nechme však titulek a pojďme na obsah...
Nešlo jen o zvýšení samotné, tedy generálním ředitelem
(ČT) opakovaně vyžadovanou nějakou další valorizaci. „Ale šlo i o rozšíření poplatků na jiné nosiče televizního kanálu, včetně telefonů, tabletů, počítačů a tak dále. Za všechno, čím můžete sledovat Českou televizi, byste měli platit. To by bylo opravdu úžasné. Vznikla by tu Česká televizní republika, velmi by to připomínalo středověkou daň z hlavy... "

Celý článek...


14. 06. 2020:

Zastupitel MČ Praha 8 Martin Cibulka: "V principu podobné věci (jako v USA) , byť s menší intenzitou, se v posledních letech dějí napříč naším bohatým a kulturním světem! Moje babička by řekla, že blbnou z nadbytku. Stačí se podívat do historie, a uvidíme, že podobné chování přichází cyklicky ve vlnách. Salonní levičáci ponoukají lůzu a vedou svůj spravedlivý boj za lepší svět. Kulisy se v čase mění, ale princip zůstává stejný. A vlastně i výsledek...
Následuje ztráta svobod, chudnutí, neúcta k soukromému majetku, neúcta k tomu, co nás předcházelo. Nedělejme si iluze, že podhoubí, které stojí za nepořádky v USA, tady nemáme! Těch dobrodějů je i tady dost, rozdíl je v tom, že jim u nás chybí odvaha. Zatím! Bohužel chybí i odvaha politiků se podobným tendencím dopředu postavit...
Přicházejí budovatelé nového světa a systém, který se evolučně vyvíjel stovky let, rozkopou, protože to udělají lépe a svět bude růžový. Nebude, pouze přibude stínů mezi hořícími požáry...
"

Celý článek...


11. 06. 2020:

Mnislav Zelený-Atapana: "Naivně jsme si mysleli, že Západ sem přichází proto, aby nás osvobodil a aby nám pomáhal. Ale od začátku mi to bylo podezřelé, protože obchodník nikam nepřichází, aby pomohl. Obchodník chce vždy vydělat, za každou cenu, i kdyby to mělo být až za pár let. Naše náruč byla otevřená až příliš. To, že jsme ztratili soběstačnost ve všem, je tragické. A zvláště ve strategických záležitostech, jako je voda, jídlo, léky a podobně...
V devětaosmdesátém jsem se smál, když se u nás říkalo, jaké máme špatné výrobky, potraviny, salámy jak jsou hnusné... Ale jak se otevřely hranice, tak Rakušáci jezdili na jižní Moravu a skupovali je v obrovském množství...
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!