Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 07. 03. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
George Bernard Shaw:
Problémem chudých je jejich bída. Problémem bohatých je jejich zbytečnost.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2768x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2202x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2110x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 2007x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 1826x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Víra

* Zádušní mše za dr. Eduarda Tomáše


Ivan O. Štampach - Víra - 02. 11. 2005 (17548 přečtení)

K otázce zádušní mše za dr. Eduarda Tomáše se na křesťanskému webu resp. chatu http://www.christnet.cz/diskuse/tema.asp?id=1910 vyjádřil kromě jiných i religionista Doc. Ivan Odilo Štampach, jenž reagoval na známý článek pana Vacka na http://www.satguru.cz/article.php?ID=2659, z něhož zde vyjímáme podstatný pasus a po něm následuje Štampachův rozbor z hlediska moderní katolické teologie.
Pozn.: Se souhlasem autora vydává Miloš Dostál

Vacek:

Zádušní mše je mše, kterou katoličtí kněží slouží za duše zemřelých. Za jaké duše? Za ty, které nedošly po smrti spásy, jako katoličtí světci, ale trpí za své hříchy v očistci. Zádušní mše má jejich pobyt v očistci i utrpení zkrátit, aby byly dříve spaseny.

Kněz Halík jako pravý katolík nepochybně s tímto postojem mši za Edu Tomáše i sloužil. Z pohledu církve, jejímž je kněz Halík představitelem, byl Eda Tomáš jako učitel jógy kacíř a odpadlík. Něco podobné, i když mírněji vyjádřeno, při mši bylo řečeno. Navíc byl i hříšníkem, protože se rozvedl a znovu oženil, což je další církevní provinění, které se trestá za života zákazem přístupu k přijímání a po smrti věčným zavržením, pokud nedošlo k pokání, které Eda neučinil. Zádušní mše nebyla rozloučením kněze Halíka s Edou, ale mší za spásu jeho duše trpící v očistci. Pochopme dobře: kněz Halík, sloužil mši za Edu v prvé řadě "úředně" jako představitel katolické církve, který věří v její pravdy, včetně té, že mimo ní není spásy a nikoliv soukromě jako jeho přítel. To nebylo rozloučení s přítelem, tím mohl být pohřeb, ale oficielní mše za spásu jeho duše. Za ty, kteří došli spásy, se zádušní mše neslouží; není potřeba. S tímto postojem, zachránit duši, kněz Halík, jako představitel církve, která jógu odsuzuje, nabídku sloužit mši za jeho duši přijal nebo dokonce sám navrhl. Z jeho pohledu a mnoha křesťanů tím přinesl důkaz o nesprávnosti a neúčinnosti jógy. Kdyby Eda nebo pozůstalí nevěřili v účinnost a potřebnost zádušní mše za Edu, proč by se konala?

Z pohledu Edy nebo pozůstalých platí: neměli by oni být v prvé řadě přesvědčeni o síle a spásnosti cesty, kterou Eda učil? Proč tak málo v ní věřili? Kdybych byl myslícím Edovým žákem, tak si položím otázku, co mně vlastně mše za spásu jeho duše ukazuje. Ptal bych se: "Věřil tak málo tomu, co učil, že se obrátil o pomoc k organizaci, která je józe nepřátelská a tvrdě ji odsuzuje?"

Byla jeho praxe a dosažení tak nedostatečné, že měl z toho, co s ním bude po smrti strach?

Jelikož se mše konala, vyvolala zcela oprávněně tyto otázky a jim podobné a z tohoto pohledu je jedno, kdo ji nabídl nebo objednal. Mše byla sloužena a důsledky, které z ní vyplývají není možno "vymluvit". Má si snad každý Edův žák již předem zaplatit pro jistotu za sebe zádušní mši? I to je totiž možné. Pro církev budou takoví lidé vždy vítáni. Bude moci plným právem tvrdit: "Vidíte je, jogíny, ve smrti se obracejí o pomoc k nám, k církvi svaté. Tím dokazují, že jejich jóga za nic nestojí."

O nějakém příkladu k následování, který by měl každý učitel nebo pozůstalí dávat, nemůže být ani řeč. Pokud popud k zádušní mši nevzešel od Edy, ale od jiných, právě ti Edu ve skutečnosti nejvíc pomluvili. Představují nám jej jako učitele cesty jógy ke spáse, jemuž spásu jeho duše nezajistila jeho vlastní praxe jógy, ale zajišťuje jí církev, která možnost spásy pomocí jógy nejen neuznává, ale jógu samu tvrdě odsuzuje jako bezbožný klam."

Štampach:

Zaprvé při tzv. "zádušní" mši, tedy eucharistii slavené za zemřelé, nikdo nezkoumá, kdo došel nebo nedošel spásy. Zemřelý je svěřován Boží spravedlnosti a Božímu milosrdenství, aniž by se zkoumal jeho stav.

Zadruhé očistec je stav spasených duší. Je to očištění při vstupu do věčné blaženosti. "Délka" očistce a jeho "zkracování", to je lidová představa, ne součást učení církve. Je to prostě očista na prahu smrti od všeho, co by eventuelně překáželo spočinutí v Bohu.

Je absurdní Tomáši Halíkovi připisovat nějaké soudy nad zemřelým Eduardem Tomášem jakožto "kacířem", "odpadlíkem". Takovéhle folklorní soudy nemají mnoho co dělat s konstatováním o odlišnosti Tomášovy praxe a nauky, které mohlo zaznít při kázání.

Konstatování, že dr. Tomáš měl být (zřejmě to pan Vacek připisuje církvi jako její stanovisko) "hříšníkem", prakticky nic neříká. Hříšníci jsme totiž všichni. Pravděpodobně měl na mysli, že tam došlo k deliktu z hlediska kanonického práva. Čeho se eventuelně Eduard Tomáš v tomto smyslu dopustil, či nedopustil rozvodem a novým sňatkem, to by se zjistilo pečlivým právním zkoumáním této kauzy. Je tu však někdo, kdo by to chtěl nebo potřeboval otevírat? Bylo by to k něčemu dobré?

Z přijímání jsou někteří lidé vyloučeni, protože církev pro udělování svých svátostí stanovuje pravidla a někdo může s těmito pravidly být v rozporu. Nikdo z nás neumí posoudit a nikdo nemá potřebu to posuzovat, byl-li to případ Eduarda Tomáše.

Mluvit o "věčném zavržení" v souvislosti s deliktem ohledně svátosti manželství se mi zdá těžce přitažené za vlasy. Jeví se mi, že se pan Vacek nepočítá za katolíka. A pokud tomu tak je, konstatuji, že nekatolíci by si někdy "přáli" od Boha brachiální řešení decentních lidských situací. Křesťanská zvěst formalizovaná v katolické věrouce si s věčným zavržením nezahrává. Věčné zavržení není jako tah na myšlenkové šachovnici. To je velmi vážná věc.

Se zemřelým se může "rozloučit" kdokoli z jeho blízkých. Eucharistie obětovaná za zemřelého nekalkuluje s jeho posmrtným stavem. Nespekuluje se přitom o individuálním údělu. Církev svěřuje zemřelého Bohu, o němž máme dost důvodů doufat, že je (což mi lidé neumíme) zároveň dokonale spravedlivý a milosrdný.

Za tvrdošíjné zastávání teze, že bude věčně zavržen každý, kdo není členem římskokatolické církve, byl r. 1953 za papeže Pia XII. (dávno před koncilem) exkomunikován Leonard J. Feeney. Smysl věty o spáse v církvi a mimo církev, kterou pan Vacek cituje a lehkomyslně vztahuje na T. Halíka a na E. Tomáše, je třeba posoudit opravdu pečlivě!

Tvrdit, že církev jógu odsuzuje, je jemně řečeno nepravda. Chápu lecjaké omyly. Ale tohle přece není jen omyl. Sám jsem vedl spolu s jednou pražskou učitelkou jógy několikrát letní kurs Jóga pro křesťany. Jóga je docela běžnou součástí praxe mnoha katolíků, včetně řeholnic, řeholníků a kněží. Specielně v tomto bodu bych si dovolil pana Vacka důrazně a naléhavě žádat, aby nešířil falešné zvěsti, že církev je "organizace, která je józe nepřátelská a tvrdě ji odsuzuje". Jógu tvrdě odsuzují někteří jednotlivci. Tito jednotlivci nejsou církev. V oficiálním dokumentu Papežské rady pro mezináboženský dialog z 90. let, který teď nemám po ruce, abych přesně citoval, se oceňovali jmenovitě různí účastníci velkého projektu Mnišského mezináboženského dialogu, mezi nimi i Fr. Bede Griffiths, který v Indii založil křesťanský ašram, žil v nejlepších vztazích s hinduistickými sannjásiny, praktikoval jógu a psal o ní.

Mše se neobjednává a neplatí se za ni! Neexistuje žádný takový servis. Mše je společné slavení pod předsednictvím biskupa nebo kněze. Chce-li se někdo k oběti připojit tím, že knězi poskytne mešní stipendium, může. Prosím, aby se nikdo nepokoušel si mše "objednávat".

Odpovídám tímto z hlediska seriózní katolické teologie a na závěr dodávám, že není nic nezvyklého, že se katolické společenství modlí při liturgii za zemřelé nekatolíky a nekřesťany. Jistě to je někdy i naopak. Modlitby a obřady za zemřelé nemají všechna náboženství. Nevyskytují se, pokud je mi známo, např. v islámu a u protestantů. Ale musím říci, že mi nevadí myšlenka, že by za mne po mé smrti konali obřad např. Židé nebo buddhisté.

 

Na závěr vydavatel připojuje ještě zajímavý příspěvek k této diskusi od katolického intelektuála a aktivisty dr. Jiřího Zajíce. Jiri_Zajic@seznam.cz  

Zajíc:

Z hlediska katolické teologie tu Ivan OŠ napsal všechno podstatné:

Jiří Vacek ve své kritice hlavně zápasí se svými - zdaleka ne vždy odpovídajícími - představami o katolické teologii.

Zejména pokud byla mše sloužena z iniciativy některého z katolických (křesťanských) přátel Eduarda Tomáše (třeba dokonce samotného Tomáše Halíka, který do jeho okruhu také řadu let patřil), pak jí je třeba rozumět především jako přátelské službě, v níž pro danou situaci Eduardu Tomášovi nabízejí jeho křesťanští přátelé to, co pokládají za nejlepší z toho, co mu mohou poskytnout.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
VIRUS MARIČI (05.12.2005)
Životopis Míly a Eduarda Tomášových (31.10.2005)
Jak jsem hledal Boha a nalezl Jiřího Vacka (30.10.2005)
Ing. Jiří Vacek (06.10.2005)
Na závěr to, co bylo na počátku (21.09.2005)
Osvícené ego „mistra“ Vacka (21.09.2005)
O DUCHOVNÍM MISTROVSTVÍ (21.09.2005)
Duchovní mistr a pan Pařík (21.09.2005)
Reakce na dopis Ing. Jiřího Vacka (20.09.2005)
Otevřený dopis panu Vackovi (18.09.2005)
Od mystiky k mystifikaci …a zpět (17.09.2005)
Další dopis Jiřímu Vackovi (12.09.2005)
Pro Jiřího Vacka, osobně (12.09.2005)
Jde skutečně o objektivní kritiku? (04.09.2005)
Zamyšlení nad komentáři k textu Jiřího Vacka „Vrátit mysl Já“ (27.08.2005)
Od Mirky Pettingerové (22.08.2005)
K diskuzi o Jiřím Vackovi (22.08.2005)
Jak jsem hledal sebe a nalezl boha (16.08.2005)
Vědomí (11.08.2005)
Pozitivní výsledek diskuse o nejvyšší józe. (06.03.2005)
Všem kritikům a pomlouvačům Mistra Jiřího Vacka (05.03.2005)
Komentář na komentáře (23.02.2005)
Dopis Jiřímu Vackovi (21.01.2005)
Nesmyslné boje (02.12.2004)
Mistři nás klamou? (12.11.2004)
Ambivalence není schizofrenie (03.11.2004)
Každý má svou pravdu nebo je jen jedna pravda? (26.09.2004)
Vlastní zkušenost (18.09.2004)
Spásné a nespásné vásany (16.09.2004)
Co člověk může dělat? :-) (06.09.2004)
Teorie a praxe na duchovní cestě (02.09.2004)
Átmavičára jako únik? Smutné nedorozumění (01.09.2004)
Átmavičára nebo lókavičára (24.08.2004)
Reakce na neutěšený stav hledajících (11.08.2004)
Nepochopení mezi lidmi (10.08.2004)
Neutěšený stav většiny hledajících (06.08.2004)
Átmavičára jako únik (15.07.2004)
[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 141 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 02. 2021:

Senátor Jaroslav Doubrava: " ...chovali se (poslanci) jako úchylové. Dokonce hejtmani z opozičních stran prosili své strany, aby neblbly a nouzový stav prodloužily. Politické hovězí hlavy ze stáda opozice z toho ale udělaly předvolební mejdan. Poslanci, kteří zařízli nouzový stav, jsou stejní primitivové jako ti, kteří demonstrovali proti nošení roušek. A opozice neustále do vlády bušila, že neudělala to či ono, že něco mohla dříve a lépe. Změnilo se to v politickou štvanici, nakonec vláda ztrácela rozhodnost, aby nebyla obviněna z nedemokratických zásahů...
...ČT1 se stává největším šiřitelem nenávisti, polopravd a dezinformací v ČR. Z tohoto hlediska se nedivím, že se takhle urvali z řetězu i primitivové z opozice. Poslanci z opozice ukázali, že nemají ani páru o tom co potřebují lidé dole, v konkrétních vesnicích, městských čtvrtích, ti kteří jsou odkázáni měsíc od měsíce na plat nebo v horším případě na podporu...
"

Celý článek...


10. 02. 2021:

Bohumil Pečinka:  "...je to třicet let stále o tomtéž. Už v letech 1990-92 dělalo právnické expertní duo Jičínský-Rychetský zákulisní rozhodnutí a nátlakové akce, jimiž stavělo parlament i vládu do neřešitelných situací. Často tomu sekundoval i Jan Filip z pozice experta, plně podřízeného Pavlu Rychetskému. Třicet let nato stejní lidé, tentokrát už bez zesnulého Zdeňka Jičínského, rozhodli o volebním zákonu a dostali politickou reprezentaci pod tlak..."

Celý článek...


29. 01. 2021:

Petr Žantovský: "...USA pro mnohé z nás před rokem 1989 symbolizovaly svobodu a demokracii, zatímco sovětský blok symbolizoval třídní boj a všeobecné hlupství. Dnes je to jinak. Amerika se chová hůř než naši rudí za Jakeše. Je to symbol? Jistě: úpadku země, která si neví rady sama se sebou, a tak nabízí zástupné terče. Jen my jsme stále stejní, tedy aspoň naše vrchnost: dříve odezírala ze rtů Moskvě, dnes Washingtonu případě Berlínu a Bruselu. Ale změní to nás, občany, co tomu musejí přihlížet? Ani v nejmenším. Jen to prohloubí skepsi a nedůvěru. Jako za toho Jakeše. Kdybych byl optimista, řeknu, že cítím v kostech změnu, jako byla cítit dejme tomu od roku 1985. Ale protože jsem realista, bojím se, že tato změna bude draze vykoupena..."

Celý článek...


26. 01. 2021:

Proč? Martiny Kociánové: Sklapni, nebo Tě smažem!

YouTube channel Svobodné Universum
Kupředu do minulosti: Svobodné universum


26. 01. 2021:

Ivo Rušák: „Putinova rezidence“ u Černého moře
"...dnešní vlna mediálního „zájmu“ o tu „Putinovu rezidenci“ je už historicky druhou vlnou, jaksi reinkarnovanou a znovu rozvířenou zjevně v souvislosti s návratem A. Navalného do Ruska a tak nějak zakrývá skutečnost, že A. Navalného po návratu ruská policie ze zákona prostě musela zatknout, protože byl dříve odsouzený k podmíněnému trestu (30 dní vězení) a neplněním jeho podmínek ten trest podmíněný přešel v trest nepodmíněný. Jistě mu nikdo nebude vyčítat to období, kdy se jako léčil z té „otravy“ a kdy byl v „rekonvalescenci“, ale od té doby pobýval (schválně?) v Německu dále, a tedy se (schválně?) nehlásil v pravidelných intervalech ruské policii, jak stanovovaly podmínky trestu..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!