Citáty, aforismy, výroky (11.)

Autor: Eliška Špotáková <eliska.sp@seznam.cz>, Téma: Moudra, Vydáno dne: 06. 03. 2004

Další stránka té láskyplné knížky, co přeje štěstí... Ano, v podivuhodné ekonomii tohoto světa nikdo nemá, co sám nedal.

Markéta Hejná "Přeji ti mnoho štěstí"
Dar

Je snad někdo, kdo by nechtěl být šťasten každý den? Lidské srdce je nenasytná hlubina. Jenomže štěstí si nevymůžeš, nevyčaruješ, žádným příkazem nevynutíš. Teprve postupně, až budeš vděčně vítat zdánlivě prosté všední příhody a maličkosti, se dozvíš, co je vlastně štěstí. Pochopíš je jako dar a možnosti, která se ti stále znovu neokázele nabízí, a bolavá touha po zázračném štěstí se v tobě pomalu zacelí jako rána. Není samozřejmou povinností osudu, aby nás zahrnoval výhodami. Všechno, co nám skýtá uznání, porozumění a pocit bezpečí, je důvodem k díkům. Každé setkání je obohacením a bez ochoty prožívat je naplno se žádný kvalitní mezilidský vztah neobejde. Ten, kdo poznal plodný půvab vděku, přestane být pouhým pasivním příjemcem. Vytváří události vědomě sám a život je pro něho mnohotvárným řetězcem dávání a přijímání. A každá živá bytost je součástí tohoto životem kypícího řetězce. Ach ano, štěstí je vždycky dar.

Přeji ti kouzelnou schopnost být vděčný, neboť člověka podněcuje, aby i on sám se hodlal stát darem pro jiné lidi.

Jedině dárce může být také obdarovaným. V podivuhodné ekonomii tohoto světa nikdo nemá, co sám nedal.