Víra

Autor: Převzato <@>, Téma: Moudra, Zdroj: vedomie.sk, Vydáno dne: 10. 11. 2004

Nepršelo, a tak byla pole dohněda vyprahlá a obilí z nedostatku vláhy polehávalo. Lidé byli znepokojení a podráždění a pátrali po obloze ve snaze najít jakékoliv znamení nadchádzející úlevy. Dny vystřídaly neplodné týdny. Déšť stále nepřicházel.

Duchovní z místních církví vyhlásili hodinu pro modlitby, která měla proběhnout na náměstí hned tuto sobotu. Požadovali, aby si každý s sebou přinesl nějaký předmět spojený s vírou.

V určenou sobotu v pravé poledne obyvatelé města nastoupili ako jeden muž, náměstí se zaplnilo úzkostnými tvářemi s nadějí v srdcích. Duchovní byli dojatí při pohledu na různé předměty, které modlící tiskli v dlaních - svaté knížky, kříže, růžence.

Když hodina modliteb uplynula, spustil se, akoby mávnutím kouzelného prouku, jemný déšť. Dav provolával slávu a lidé vysoko zvedali svoje poklady, aby vyjádřili vděčnost a chválu. Uprostřed zástupu vyčníval jeden symbol víry, který tak trochu zastiňoval ty ostatní: malé, asi devítileté dítě si přineslo deštník.

Laverne W. Hall

”Víra znamená věrit v to, co sa nedá vidět, a odměna za víru spočívá v tom, že sa dá vidět to, v co věříme.”

Svatý Augustin

(Nalezeno na Internetu)