Zase budou v raketách posílat svobodu?

Autor: Ivan O. Štampach <ivan@stampach.cz>, Téma: Společnost a vztahy, Zdroj: www.stampach.cz, Vydáno dne: 25. 01. 2005

Americký president Georges Bush měl podle novin prohlásit, že útok na Írán nelze vyloučit.

Ano, byly doby, kdy jsem v USA a jeho spojencích viděl záchranu, kdy jsem nenáviděl komunistický režim a ten mi to vydatně oplácel kriminálem, zákazem práce v oboru a neustálým obtěžováním. Okolí mne počítalo k tzv. disidentům, protože jsem celkem otevřeně dával své názory najevo.

Je to pro mne velký zlom, když teď musím pod tlakem okolností prostě říct, že Spojené státy americké se současnou administrativou jsou impériem, které ohrožuje mír a světový řád.

Bushův boj proti ose zla je licoměrný, nevěrohodný. Lidská práva se zjevně porušují i v USA a hlavně mnohem více než v Íránu se porušují ve státech, které USA pokládají za spojence (např. v Saúdské Arábii nebo v Pakistánu). Není to nic než opojení mocí a holá agresivita. A pokud to má nějaký duchovní obsah, tak je to odporný pseudokřesťanský fanatismus. Jako křesťan se hluboce stydím a mrzí mne, jaký obraz křesťanství to vytváří u slušných lidí.

Nevidím mnoho jiných možností jak proti americkým záměrům zaprotestovat, než napsat těchto pár jednoduchých, možná až příliš prvoplánových slov. Ale tváří v tvář chystané obludnosti musí každá intelektuální rafinovanost na chvilku zmlknout.

Ivan Odilo Štampach
(Převzato z www.stampach.cz)