Šamanismus - část 1.

Autor: JiHo <jiho@jitrnizeme.cz>, Téma: Šamanismus s J. Hawkenem, Vydáno dne: 04. 05. 2005

Poznámky ze šamanského výcviku s Johnem Hawkenem v Hovorčovicích 1.5. - 3.5.2002

Motto: Vše je spojené se vším

Šamanismus má na náš vztah ke světu jiný pohled než křesťanství, které považuje člověka za nejdůležitější a vše ostatní za podřadnější. Podle šamanismu tu svět je, abychom si jej užívali, ale je to dar Ducha a my máme žít v partnerství se světem. Vždy, když si něco vezmeme, musíme něco dát i zpět. Poděkovat, dát nějaký dar, ať už je to špetka tabáku, několik zrnek obilí (indiánské), špetka soli, či kousek chleba (keltské). Tak jako tantra učí vyrovnanému vztahu mezi mužem a ženou, tak šamanismus nás učí témuž ve vztahu člověka a přírody.

"První věc, kterou Arwen učila, byla schopnost poznat a ucítit rozdíl mezi zemí, které se nikdo nedotkl a tou, která byla zorána..."

Spojením mého vyššího Já s Tarotem (případně I-tingem) se vytvoří obraz mezi mnou a orákulem protože zákonitě podobné přitahuje podobné. Tedy moje energie přitahuje kartu, která tuto energii zrcadlí.

Jak v šamanismu požádat o požehnání? Posadit se v ústraní, dýcháním se "uvnitřnit" a zformulovat otázku (např.: "jaká je moje cesta?"). Potom požádáme o vedení a začneme chodit po předem určený čas (třeba 30 minut). Během této doby si všeho pozorně všímáme, jako by to byla odpověď na naši otázku. Vcítíme se do sebe, dáváme pozor na to, co se "chce stát". Následujeme impulzy, naše pozornost je přitahována k některým věcem. Pokud cítím, že si něco chci vzít, tak to vezmu do ruky a zeptám se: "můžu si to vzít"?

Šamanský kruh

Kruh je symbolem mapy zkušeností. Existuje ve více rovinách, vrstvách na sobě. Má čtyři hlavní směry (jih, sever, východ, západ), které symbolisují následující aspekty:

Základní
směry
Živel v indiánské tradici
(v keltské tradici)
Brána Funkce Symbol Zvíře Lidská
role
Jih Voda
(Oheň)
Důvěra,
nevinnost
Dávání Pocity (voda) Delfín Dítě
Sever Vzduch
(Země)
Moudrost Přijímání Mysl (vzduch) Bílý hřebec Dospělý
Východ Oheň
(Vzduch)
Inspirace Udržování a
podmaňování
Duch (oheň) Orel Muž
Západ Země
(Voda)
Introspekce Obsahování Tělo (země) Medvědice Žena
Střed       Sexualita    

Delfín na jihu symbolizuje plynutí, kontakt sama se sebou, kreativitu a hravost.
Bílý hřebec na severu je symbolem moudrosti, spojení srdce a mysli, porozumění srdcem.
Medvědice na západě v zimě spí a symbolizuje místo snění, cestu do sebe.
Orel na východě vidí daleko, je schopen vidět les a nejen stromy, symbolizuje nadšení ducha, vášeň, charisma.

Vedlejší směry Symbol
Jihovýchod Co si o sobě myslíme, v co věříme, rodová linie, duchovní příbuzenství
Jihozápad Místo snů, paměť toho, kým opravdu jsme
Severozápad Karma, naše kniha života
Severovýchod Tanec energie