Nekonečný kruh Hvězdné panny

Autor: JiHo <jiho@jitrnizeme.cz>, Téma: Šamanismus s J. Hawkenem, Vydáno dne: 05. 05. 2005

Doplňující poznámky k některým aspektům Nekonečného kruhu Hvězdné panny a k šamanskému léčení.Zde si můžete prohlédnout schématické znázornění Nekonečného kruhu Hvězdné panny. (Pokud byste si jej chtěli také vytisknout, použijte Mozillu a nebo Firefox, Internet Explorer tento obrázek bohužel neumí vytisknout v odpovídající kvalitě.)

Poznámky:

SV - energie - většina léčení se děje skrze energii. Ten, kdo hlídá tento aspekt, drží energii v kruhu, aby nezmizela, a byla na dostatečně vysoké úrovni. Ostatní v kruhu poslouchají, co SV říká. SV může věci měnit a může nové věci začínat. Je odpovědný za to, aby ostatní dělali to, co řekne ten, kdo vede léčení, dohlíží, aby fáze zrcadlení přešla do fáze transformace. Je zodpovědný za celkový průběh léčení, za jeho dynamiku, drží energetické tělo a také při ukončování léčení sleduje, jestli se všichni vrátili a zda je možné kruh otevřít. Pokud máme málo lidí a nemáme vedoucího léčení mimo kruh, je to SV, který z pozice energie léčení vede.

SZ - Karma - je odpovědná za to, že ozřejmuje lekce, které se má léčený naučit. Zahrnuje to všechny informace o minulých životech, pokud přijdou. Na začátku léčení přivoláme knihu života a karma sleduje, zda se kniha otevírá či nikoliv. Pokud se neotevírá, ptáme se karmy, co můžeme udělat, aby se Kniha života otevřela. Pokud se ani poté neotevře, neděláme léčení! Karma také zodpovídá za uzavření knihy života na konci léčení.

S - zaměřuje se na to, co se děje v srdci a mysli léčeného a sleduje soulad mezi srdcem a rozumem. Sever zrcadlí, jak léčený chápe danou situaci, o čem je přesvědčený, jak je zmatený, jaké má vzorce myšlení.

J - vnitřní dítě, emoce a pocity, ale i na vzpomínky z dětství. Zrcadlí a transformuje probíhající pocity a emoce.

Z - drží fyzické tělo a říká to, čeho si všimne v těle. Dále zrcadlí bloky ve fyzickém těle, přístupu ke smyslnosti těla, problémy s ženskostí, temná místa v podvědomí.

JV - sebepojetí (sebekoncept) a předci - všímá si toho, co přichází od rodičů a prarodičů, příp. duchovních předků. Je to o tom, jak léčená osoba vnímá sama sebe a jak působí navenek.

V - místo trojího ohně "oheň v pohlaví, oheň v srdci a oheň ducha", sexualita. Co léčenému blokuje jeho životní energii, sexualitu, nadšení, vášeň a inspiraci

(J, S, Z - vyzvedávají to, co se děje teď)

S přijímajícím je uprostřed kruhu osoba, která ho podporuje při léčení. Tato osoba poslouchá všechny a vedoucího kruhu a dělá zásahy do těla. Současně ale pozoruje a vnímá sama, co je třeba udělat a podle potřeby to udělá.

Dále je určena osoba, která přivede léčeného do kuhu (do kruhu se vchází mezi S a SV). Po léčení jej opět z kruhu odvede a zůstává s ním tak dlouho, jak to léčený potřebuje.

V průběhu léčení je velmi důležité vystihnout okamžik, kdy celý kruh (každý ve své pozici) přechází od zrcadlení k transformaci, t.j. k vlastnímu léčení. Každý vytváří transformující a uzdravující obraz dané nemocné skutečnosti a posílá (vyslovit!) jej do kruhu k léčenému. Pokud tento "zdravý obraz" nepřijde samovolně, je třeba jej ze své pozice vytvořit! Tímto způsobem vkládáme svoji léčivou energii, svůj příspěvek léčenému.