Kdy vlastně vzniká nový člověk?

Autor: Od čtenáře <@>, Téma: Zdraví, Vydáno dne: 02. 07. 2005

Docela zásadní otázka...

Bylo by nošením sov do Athén sáhodlouze popisovat argumenty pro a proti klonování lidských embryí a využití jejich kmenových buněk, nicméně zcela zásadní věcí je určení okamžiku počátku nového lidského života.

První tábor - jenž reprezentují zejména křesťanští teologové a jiní - věří, že život začíná v okamžiku početí (splynutí vajíčka a spermie). Jejich oponenti v druhém táboře na čele s vědci si stojí zhusta za tím, že nervové a mozkové buňky se objevují asi 14 dní po početí a v podstatě tím redukují lidské embryo na nic necítící shluk buněk. Žeby se tedy o lidském životě dalo mluvit až s vývojem nervstva (nervových buněk)? A co to tedy bylo předtím, ten shluk buněk? Ne-lidské buňky? Hloupá hmota? Copak oplodněné vajíčko neobsahuje kompletní informaci o budoucím lidském jedinci?

Vědci kladou řečnickou otázku „Je klonované embryo nedoknutelnou lidskou bytostí?“ aby mohli vzápětí argumentovat, že jenom lidský zárodek, který je v těle matky, se může rozvíjet a vyroste z něj dítě. A je vymalováno.

Určení okamžiku počátku nového lidského života má širší souvislosti. Nastoluje zejména otázku etiky provádění potratů. Mají nebo nemají pravdu teologové a jiní z prvního tábora, že jde v podstatě o zabití (vraždu)?

Abstrahujme od náboženských dokrín a zamysleme se nad uvedeným z duchovního hlediska.

Chtě-nechtě se přikláním k prvnímu táboru. Nejsem přitom žádným náboženským fanatikem. Argumenty druhého tábora se mi totiž zdají účelové.

X


P.S.: Myslím, že nejblíže k tématu mají ženy - matky. Jistá známá mi kdysi pověděla, že vnímala přesně okamih, kdy došlo k početí (spojení vajíčka a spermie). Nevím, co je na tom pravdy - jsem jenom obyčejný muž. 

Je to opravdu dosti sporná záležitost. Z toho druhého hlediska se tělo matky dopouští "vraždy", když "nedovolí" uhnízdění oplodněného vajíčka, případně když dojde k samovolnému potratu (a v časných počátcích těhotenství je to poměrně častý případ)?

Teď to přeženu v opačném směru: když se říznu do prstu a usmrtím tak několik buněk, každá z těch buněk obsahuje kompletní genetickou informaci a při správně provedeném klonování by z ní mohl vzniknout nový jedinec. Tak nevím, nedopustil jsem se mnohonásobné vraždy?

P.S.: Neberte ty moje připomínky moc vážně...

JiHo