PF 2009

Autor: JiHo <jiho@jitrnizeme.cz>, Téma: PF, Vydáno dne: 28. 12. 2008

Všem čtenářům Jitřní země přejeme v roce 2009
Lásku, pohodu i zdraví a také pevný Záměr na Cestě