Rozhodnutí

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 26. 06. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 22.6.2009


Minulo období, které předznamenávalo vysokou aktivitu energií. Nyní vše dovršilo a nastává klid. Tento klid bychom však mohli nazvat klid před bouří, neboť ve skutečnosti nebude již mnoho klidných dnů. Všechny události jsou propojeny. Vaše životy nabírají spád a procházejí stále větším tlakem. Jsou mezi vámi bytosti, které tento tlak a stres milují, živí se jím. Proto se snažte vše řešit v klidu a vše si řádně rozmyslete, nevystavujte se příliš strachům a depresím. Každý den se probouzí stále více světla mezi vámi. Spojujete se a setkáváte na stejných úrovních a vaše světlo se šíří po celé Zemi. Nadále toto světlo šiřte kolem sebe a buďte vnímaví ke všemu kolem vás. Země se velice mocně očišťuje. A nadále bude. Vše vidíte hlavně ve střídání počasí a různých klimatických změnách. Události, které v současné době každý den udivují svět, nabírají na intenzitě. Brzo se budete moci doslechnout například to, že den a noc se změní v jedno. Nastane období, kdy opravdu bude světlo souviset s tmou a naopak. Světlo se ukáže za tmy a tma přijde za denního světla. Obloha se také mění, všichni tyto změny registrujete. Slunce se probouzí a ukazuje své energetické výběžky, které postupem času budou zasahovat stále dál. Je stále více pozorování lodí, které se vyskytují kolem planety. Tato pozorování budou stále častější a intenzivnější. Každý z vás dostane svou životní lekci a každý si odnese velice silný zážitek. Někteří zde již nechtějí spolupracovat, chtějí zůstat tam, kde jsou. Je to jejich volba. Tito lidé budou postupně oddělováni tak, že je životní události povedou jiným směrem. I oni se budou sdružovat, zrovna tak jako lidé hledající světlo. Světlo se šíří velice rychle a mnoho z vás ví, jakou sílu má. Stále další a další oblasti budou pomoc světla velice potřebovat. Vaše pomoc je velice zapotřebí. Jste součástí této planety a vaše životy jsou s ní pevně spjaty. Máte za sebou již spoustu práce, ale také mnoho před sebou. V tomto roce se opravdu daří víceméně jen to, do čeho vložíte svou vnitřní sílu, chuť na změnu a odhodlání změnu provést. Vaše budoucnost ještě není vůbec jistá. Změny probíhají ze dne na den. Proto buďte připraveni a staňte se akčními, abyste své životy řídili vy sami. Nalezněte propojení se svým vyšším já a jděte cestou lásky. Láska vás provází na každém kroku a rozechvívá vaše srdce. Láska vás vede na cestě domů. Buďte silní a nenechte nikoho, aby do vašich srdcí zasel pochybnosti. Máte sílu a energii na to, abyste změnili budoucnost svoji i celé Země. Přijměte tuto energii a využijte ji pro sebe, abyste se stali milujícími bytostmi, plnými lásky a odhodlání změnit své životy a v nich to, co už není funkční a nalézt cestu ke světlu. Stále je zde možnost tohoto rozhodnutí. Učiňte je co nejdříve a budete pozvednuti k Bohu. Ámen.