Bohové Egypta - Hathor

Autor: Ukázka z knihy <@>, Téma: Víra, Vydáno dne: 24. 11. 2009

V egyptském pantheonu se dnes potkáme s bohyní lásky a nebe, bohyní Matkou.


Hathor

Hathor (paní Egypta)
Původ: Egyptský. Bohyně matka, bohyně lásky a nebe.
Známé období uctívání: Pravděpodobně od období Staré říše (asi 2700 ), zřejmě ale ještě dříve, do konce starého Egypta (asi 400).
Synonyma: Hathýr (řec).
Centrum kultu: Tentore (dnešní Dendera); Kúset, Gíza, Veset (Théby); slavná je její kaple v chrámu královny Hatšepsovet v Dér el-Bahrí z období Nové říše a chrám v Abú Simbelu z téhož období, který jí nechal postavit Ramesse II.
Umělecké památky: Nástěnné reliéfy z jejího hlavního chrámu v Dendeře, sochy a reliéfy včetně vynikajícího díla z chrámu krále Menkaurea u Gízy a v kapli chrámu královny Hatšepsovet v Dér el-Bahrí a mnohé další.
Literární prameny: Kniha mrtvých, Texty pyramid, Velký Harrisův papyrus aj.
Laskavá mateřská Hathor byla jednou z hlavních a současně nejsložitějších egyptských bohyní s mnoha funkcemi a velmi těsným spojením s bohem slunce a oblohou. Egypťané ji zobrazovali téměř výlučně v podobě krávy. Byla považována za matku boha slunce Rea a tedy za matku všech egyptských faraonů. Podle nejstarších pramenů byla také matkou boha Hora, jakmile se však proslavila legenda o Usirovi, začala mít k Horovi spíše ochranitelské než mateřské vztahy Protichůdná tradice Horova kultovního centra v Behdetu (dnešní Edfú) ji však uvádí jako jeho manželku. V legendě o „Reově oku" vystupuje do popředí její destruktivní aspekt, jedná se však jen o ojedinělý případ.
V umění je nejčastěji zachycena jako kráva, jak se pase v houštinách papyru nebo jak kojí krále; její podoba také zdobí hlavice sloupů i pilířů (chrám královny Hatšepsovet v Dér el-Bahrí). Někdy má lidskou podobu ženy s korunou na hlavě zdobenou slunečním diskem mezi dvěma kravskými rohy.
Kromě bohyně matky měla řadu jiných funkcí, např. ve Vesetu (Thébách) byla uctívána jako ochránkyně mrtvých a spojována se slunečním bohem Reem, když se sklání k západnímu obzoru. Také byla považována za bohyni lásky a sexuality a všeho, co k lásce patří, tedy i hudby a tance. Její kněží nosili sistrum - kovové chřestítko s tyčemi a zvonky - a kolem krku menat a oba tyto perkusní hudební nástroje užívali při kultovních rítuáIech. Jako „matka krále“ nebo „kojná krále“ byla považována za matku faraona a každá egyptská princezna se automaticky stávala její kněžkou. Řada hrobek faraonů obsahovala papyry s magickými formulemi vzývajícími „sedm Hathor", sudiček, které předpovídaly osud novorozenci. K jejím symbolům vedle krávy patřil lev, papyrus a had.
Hathor byla oblíbenou bohyní i u Řeků, kteří mnoho jejích rysů přisoudili Afrodítě a posléze s ní a nebo s Hérou Hathor ztotožnili.
 

Ukázka z knihy Encyklopedie Bohů, Michael Jordan, Volvox Globator 1997, ISBN 80-7207-087-8