Blíží se konec roku a rok 2010

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 18. 10. 2009

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 15.10.2009


Mnozí si začínají uvědomovat, že to, co přichází, je velice závažná proměna a stále více hledají odpovědi na to, jak vlastně bude život na planetě Zemi vypadat dále. Je zde spoustu informací a mnozí jsou pohlceni negativitou těchto vět. Avšak zde bude zveřejněno několik dalších slov, lišících se od těch, co jste dosud mohli číst. Budoucnost Země je nastavená na vysoké vibrace 5 dimenze. Co se bude dít a jak k tomuto vlastně dojde? Informace den ode dne nabírají na konkrétnosti, neboť tato doba proměny se velice rychle blíží. Rok 2010 bude předzvěstí ohromných změn a pohybů zemské kůry. Země se začne přizpůsobovat daleko rychleji a mnozí poznají na vlastní kůži tyto proměny. Příští rok bude bohatý na přírodní proměny a extrémy v počasí. Mnoho vody spadne na Zem a tam, kde voda chybí, nastanou ohromné problémy. Vodní toky se budou ztrácet, aby se objevily na jiných místech, v dosud neznámých koutech Země. Každý, kdo prochází transformací, bude mít možnost vystoupit z velice rychlého pohybu, který se odehraje mezi únorem až květnem 2010, kdy se mnohonásobně zrychlí čas a také velice výrazně promění vědomí lidí. Částečně budete ovlivněni vesmírným děním, neboť zde přibude daleko více vesmírných bytostí, které budou odklánět mnohé negativní energie, aby postup Země mohl probíhat co nejrychlejším tempem. Všechno dění bude velice emoční a spoustu bytostí bude stále více unavených z toho, co se bude odehrávat. Někteří nezvládnou tyto proměny a zvolí si formu odchodu anebo nebudou za jedno se Zemí a odejdou do jiných vibračních pásem. Změna polarit Země nastane během několika hodin a opravdu vše v tu chvíli změní. Toto ještě neproběhne v příštím roce, avšak mnozí vědci budou alarmovat, neboť statistiky budou vykazovat abnormální proměny údajů. Dále však na Zemi proběhne rozsáhlá transformace mezilidských vztahů. Vztahy, které budou v této době navázány, budou mít vysokou hladinu energie a budou velice pozitivní a přínosné, neboť se během konce tohoto roku setká mnoho partnerů duše a společně pozvednou energetickou hladinu formou šířící se lásky. Láska bude jako prostředek neuvěřitelné síly a ti, kteří toto prožijí, budou mít ohromnou sílu tvořivosti ve svých rukou. Během měsíce ledna se probudí několik dalších významných bytostí a postupem času dojde k neuvěřitelnému nárůstu probuzených lidí a jejich vzájemnému kontaktování a setkání, za účelem pomoci těm dosud spícím a hledajícím, aby mohla být uskutečněna další fáze přeměny, kterou je mnohonásobné rozšíření DNA a pozvednutí bytostí na vědomí až osmé dimenze, pokud k tomu budou mít vhodné předpoklady. Dále dojde k velice výrazné proměně pozemských kontinentů. Mnoho pevniny skončí pod vodou a také led, který dosud zůstává na severní polokouli časem úplně zmizí. Do té doby však dennodenně uslyšíte informace o výrazných proměnách Země. Lidé celého světa budou ve střehu a uvidí znamení, které ukáže další změnu, kterou bude světelný odraz Země. Nová Země se probudí. Během několika měsíců zesílí svou auru a již bude pro některé okem viditelná, jako mlha kolem celé planety. Mnozí nebudou chtít uvěřit, ale toto vše přichází. A jakmile toto uvidíte, uvědomíte si, že tyto informace již znáte, dostaly se k vám s velikým předstihem. Nikdo však nebude proti své vůli veden po jiné cestě. Vaše duše však touží po změně, ke které dostaly ohromnou příležitost a proto vás také povedou po cestě změn. Vše je v rukou vás, bytostí, které jsou světelným odrazem svých duší, které jsou ten, který jsou. Ámen.