Technológia myslenia DIALEKTICKÉ MYSLENIE

Autor: Robert Urgela <aoum@atlas.cz>, Téma: Mnohopolárnost, Vydáno dne: 18. 11. 2009

Dialektika v ume sa nedá osvojiť štúdiom na žiadnej škole. Nedá sa jej naučiť vôbec, dá sa ale objaviť vlastným skúmaním. Je to vlastnosť myslenia. Jednotlivé druhy myslenia majú tú spoločnú črtu, že vo svojom vnútri sú neprotirečivé, nekonfliktné. Systémy sú uzavreté. Konfliktnosť existuje len smerom k opačnému spôsobu myslenia s odlišnou štruktúrou, presnejšie s odlišným spôsobom vzťahov – väzbami medzi objekatmi myslenia. Dialektika zmierňuje rozpor dvoch základných protirečivých spôsobov myslenia, jangového altruistického typu a jinového, egoistického charakteru.


Príklady z dialektického nazerania možno nájsť u Sokrata, Kanta alebo Hegla. Ich stupeň poznania dialektiky sa odlišoval. Naplno sa rozvinula v buddhizme. Podstatným elementom dialektiky je pojem ABSOLÚTNA, ktorý bol pomenovaný rozlične.

Tento pojem sa dá vyjadriť nasledovne : + - = 1

Význam takéhoto chápania je ten, že sa ODSTRAŇUJE PROTIKLADNOSŤ, KONFLIKTNOSŤ.

V dialektickom myslení sa bez protirečenia spojí zmysel oboch a objavuje sa myšlienka:

„Pýšiť sa svojim bohatstvom je rovnaké, ako ukazovať svoje hnijúce rany.“

Príklady z dialektiky v taoizme

Tam kde niet vyššieho, tam niet ani nižšieho

Tam kde niet privilégií, tam sú   všetci rovnoprávni

Tam kde niet vyzdvihovania tam niet utláčania

Tam kde sa vnucuje vkus objavuje sa nevkus

Keď svätec pochopí že je svätý, stáva sa hriešnikom

Keď hlupák pochopí že je hlúpy, stáva sa múdrym.

Keď bezvýznamný človek pochopí svoju bezvýznamnosť, stáva sa   veľkým človekom

Vo veľkosti sa nachádza ničotnosť

Ten kto si uvedomí svoju šľachetnosť, dosiahol hranicu bezcharakternosti  

Uvedomujúci si svoju čestnosť sa stáva nečestným
 

Potrénujme sa trocha v dialektike slovami buddhizmu:

Cnosť je zároveň   hanebnosťou

Nízkosť je cnosťou

Múdrosťou je hlúposťou

Najsvätejším je najvätší hriešnik

Sloboda ja závislosťou

Závislosť je slobodou

Pán je otrokom

Otrok je pánom

Víťaz je porazeným a porazený víťazom

Štastie je zároveň nešťastím

Prekliatie je chválením

Láska nesie v sebe nenávisť

Pohľadajte ďalšie príklady v dialektickom myslení a rozviňte dialektiku vo svojom vnútri Je to pre prevýchovu lineárneho umu veľmi pozitívne. Stráca sa pojem dôležitejšieho, vyššieho, privilégií, zvýhodňovaní... Objavuje sa JEDNOTA ROZNORODOSTÍ. Ako hovorieva moja dcéra – víťazsvo aj porážka, sa stávajú rovnocennými.