LightWorker, 5.9.2010

Autor: Lubomír Stejskal <lub.stejskal@centrum.cz>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 29. 09. 2010

Existuje přibližně 150 milionů duší, které původně souhlasily, že se stanou Světlem s cílem přispět ke zvýšení vědomí zbytku lidstva tak, abychom byli připraveni vstoupit s naší planetou do páté dimenze. Jedná se o dvě procenta ze šesti a půl miliardy lidí na Zemi. Jedná se o Lightworkers a toto je jejich poslání.


Duše Lightworkerů jsou starší než většina ostatních duší na Zemi. Žily mnoho životů, které je připravovaly pro nadcházející Vodnářský věk. Často byly tyto duše hluboce zapojené do spirituality, byly ztělesněné jako mniši, jeptišky, poustevníci, kněží, jasnovidci či jako šamani. Při naplňování těchto rolí byli často odmítáni a pronásledováni, zažívali traumata, která do nich zapustila hluboké jizvy.

Jedním z faktorů blokování jejich seberealizace je přítomnost karmického břemena, což je může svést na scestí po dlouhou dobu. Avšak jakmile překonají toto břemeno a osvobodí v sobě velkou sílu, uvědomí si, že jsou bytosti Světla.

"Vy jste Světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto." (Matouš 5:14)

Více na: http://novazeme2010.ning.com

Autor: Flippyone

Překlad: Sanny