Celia Fenn - Rovnodennost: zemský magnetismus a rovnováha vzhledem k postupu do Nové Reality

Autor: Lubomír Stejskal <lub.stejskal@centrum.cz>, Téma: Duchovno, Zdroj: www.starchildglobal.com, Vydáno dne: 03. 10. 2010

21. září 2010

Čas jakoby letěl v těchto dnech stále rychleji…. Příroda nás nadále překvapuje a dělá nám radost navzdory změnám a přechodům, které právě prožíváme. Skutečně jsme hluboko v „Proměnách Země“ a já jsem zažila některé z nich hned z první ruky! Ano, vytvářejí chaos a přinášejí bídu, ale také nám připomínají, že jsme součástí Pavučiny Života na této planetě a že se potřebujeme vrátit k onomu smyslu Jednoty a Spojení, abychom se pozvedli do Nové Reality, která je tady teď pro Nás, rozhodneme-li se ji vnímat a vytvářet.


Nepochybně se teď děje se Zemí něco VELKÉHO. Znovu vstupujeme do fotonového pásu a také se mění magnetismus zemských mřížek v odpověď na impulzy a Světelné Kódy z Galaktického středu. Mnoho lidí, kteří mluví o těchto změnách, je popisuje řečí vědy, ale já používám poetičtější a metafyzičtější jazyk, abych popsala stejné změny, které se odehrávají hluboko v naší planetě."

Když jsem byla v dubnu v Izraeli, Duch mne vyzval, abych aktivovala velký krystal Strážce Země, který se nachází pod Jeruzalémem. Tento Krystal by měl pomoci aktivovat a přinést hluboké krystalické mřížky a být vodičem vzestupující energie Šekiny. Tato energie je Božské Ženství v jeho aspektu „Kosmické Matky“ a tato energie je příjímána a ukládána uvnitř planety v těchto velkých Krystalech Strážcích Země. (…) Jedná se o důležitou aktivaci a změnu. Ona nám dovoluje posunout se od starosti o přežití a strachu k pocitům, že jsme milováni a živeni Zemí. V den rovnodennosti je ideální čas na to vytvořit v sobě rovnováhu a otevřít Zemskou Hvězdnou Čakru pod svýma nohama a opravdu si dovolit se spojit a procítit lásku Země skrze tento Zemský Hvězdný vodič.

Tato změna znamená obrovský obrat v Kolektivní Historii Planety a zvláště v rámci západní kultury. Žili jsme tisíce let s židovsko-křesťanskou kulturou, která je založena na Strachu a Odpojení od Země. Příběh „Prvotního hříchu“ nám sděluje, že jsme hříšníci, že jsme zlí a stále znovu vyháněni z Ráje a do otrockého, tvrdého života, jenž končí smrtí. To vytváří v člověku pocity viny, nízké sebehodnocení, člověk se cítí být v pasti, trestán, prožívá pocity nedostatku a odmítnutí. Objevují se emoce jako zoufalství, deprese, starosti o přežití, hlad, chamtivost, násilnictví, souzení a ospravedlňování a obviňování. Jojo…

Když se probouzíme a zjišťujeme, že nic z toho není skutečně „pravdivé“, potom můžeme začít vnímat a žít v jiné realitě. Dokážeme se otevřít přenosům Lásky a Výživy od Božské Matky jak na Kosmických úrovních, tak od Země samotné. Můžeme se znovunapojit nejen na naše Světlo Duše prostřednictvím „Hvězdných Čaker Duše“, ale také na Zemské Světlo skrze „Zemskou Hvězdnou Čakru“. když jsem pracovala v Rusku s Archandělem Michaelem, udělali jsme více meditací a akvitací abychom spojili Zemskou Hvězdu a čakry Hvězdy Duše s novou Magnetickou Energií Šekina Světla.

Nová realita je součást Svobody. Stará úzkost je nahrazena spokojeností, vědomím hodnoty, tvořivostí, schopnosti projevovat a žít v Radosti a Veselí. Krom toho tu je osvobození od potřeby usilovat o to být „dost dobrý“, aby byl člověk vpuštěn do „nebe“. Nebe je tady a teď a my všichni jsme tady, abychom prožívali radost a požehnání nebe na zemi…život náhle spatříme jako nabídku mnoha příležitostí a výzev. Prožíváme život integrovaně, odpovědně a s péčí o potřeby své i druhých...

Pokračování...


Přeložil: © 2010 Jirka


2006-10 Celia Fenn and Starchild Global  www.starchildglobal.com