Pochopení všeho a všech - Stvořitel všeho a všech

Autor: Jiřina Miltech <miltech@silesnet.cz>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 05. 10. 2010

Vlastně k tomu není co dodat.

Jsme maloměsto, ale přesto, vždy na podzim a na jaře zdejší esoterická komunita pořádá „Esoterický festival“. Velmi chvályhodné. Pročítala jsem si program toho letošního a zaujal mně titul přednášky „Uvědomění – cesta ke svobodě (Karma, osud nebo probuzení)“.


Říkala jsem si: co mi ještě chtějí nového říci, co jsem ještě neslyšela nebo nečetla?

Zabývám se tak všedními činnostmi každodenního života a najednou při vaření oběda mi to došlo.

My tady neustále přežvýkáváme již mnohokrát přežvýkané. Vždyť je to zřejmé. Stále to opakujeme. Dokonce se kvůli pochopení této základní myšlenky neustále setkáváme a sbíráme zkušenosti a poznatky své i jiných.

A pak se to stane.

Najednou, při všední běžné každodenní činnosti se nám to všechno spojí a dá nám ten správný význam – smysl.

Smysl našeho života je poznat souvislosti a souvztažnosti všeho se vším – každého s každým.

Jakmile pochopíme a poznáme sami sebe, pochopíme celé Veškerenstvo.

Opět mi nezbývá, než citovat Bhagavat Gítu: Poznáš-li jednu moji část, poznáš mne celého. To říká Krišna Ardžunovi.

A co jsme?

V srdci každého z nás je Boží jiskra, která je totožná s Bohem. Je to ona část, která oživuje a dává smysl vozítku naší duše – lidskému tělu. A nejen to. Dává smysl všemu okolo nás. Umožňuje nám pochopit smysl 3D existence – Matrixu.

V tom okamžiku překonáme svou existenci v třídimenzionálním světě a jsme schopni uvědoměním si této skutečnosti, pochopit svou další existenci v dalších dimenzích.

Náš život, přátelé, je úžasná hra. Je mnoho ve hře našeho života. Pokud nestíháme chápat a uvědomovat si, neklesejme na mysli. Veškerenstvo nám neustále rozdává karty a je jen na nás, co s nimi uhrajeme.