Dá se obecně říci, jak přivést do svého života změnu?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 13. 07. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 12.7.2013 (dodatek ke vzkazu z 6.7.2013)


Lidé Země, stále žádáte odpovědi, ale vy je přeci znáte. Vaše mysl je zastřená a vy se jen těžko propracováváte k informacím, které jsou uvnitř vás samých. Mnohé jste vědomě zapomněli jen proto, abyste svůj cíl sami našli. A teď žádáte, abyste byli obeznámeni. Nemůžeme vám konkrétně sdělovat, co byste měli udělat, neboť toto byla vaše volba, abyste byli vedeni tak, abyste si sami vzpomněli. Přesto však vám může být napovězeno. Vždy každá duše, která se cítí na světě osamocena a pohlcena v kruhu nemožnosti cokoli učinit, musí sama nalézt svou cestu. Pro každého je však rada jiná, neboť jste silné individuality. Vaše pocity odrážejí váš vnitřní stav. Pokud sami v sobě cítíte, že bloudíte, stává se to i ve vašem životě. Pokud jsi člověče na místě, kdy nevíš, kudy kam, zbav se nejprve této myšlenky. Ta tě spíše oslabuje, nežli by ti dodávala sílu. Musíš svou pozornost zaměřovat na vše, čeho se ti dostává, ne na nedostatky. To je nejdůležitější, co bys měl udělat. Nezůstávej stále sám, uvězněný ve čtyřech zdech, ale vyjdi ven, do přírody. Uč se získávat energii Země. Nebuď sám se svými starostmi, ale mluv o nich. Uvolňuj stres. Stále vyhledávej činnost, nenech sebe sama zahálet. Pokud ti osud přinese nucený odpočinek, využij ho pro své dobro. Uč se, věnuj svůj volný čas potřebným. Uč se spoléhat sám na sebe a neustále si připomínej, že máš vše, co v dané chvíli potřebuješ. Pokud se ti něčeho nedostává, je to proto, že sis to tak vybral. Ať již tím, jak přemýšlíš anebo při vstupu do inkarnace. Věř však, že nic není trvalé. Pracuj na všem, co jsi do té doby neudělal. Vše jednou pomine a ani to, že chceš mermomocí ze dne na den změnit svůj současný stav, svůj život, ti nepomůže. Čím více budeš lpět, tím hůře. Vše má svůj řád a čas. To si pamatuj. Pokud se naučíš vše přijímat a zaměříš svou pozornost jinam, budeš ke změně daleko blíže. Pokud máš pocit, že svůj život v dané chvíli nemůžeš ovlivnit, nezoufej, neboť dříve nebo později řešení nalezneš. Nemůžeš zkrátit svou učební lekci. Je pouze na tobě, s jakými emocemi se budeš vypořádávat. Ale věz, že z našeho pohledu a z pohledu tvé duše je vše v pořádku. Mohl jsi zbloudit, potom žádej, ať jsi veden správným směrem. Více informací již není možné sdělit. Osudy duší jsou rozmanité a spletité a ty svým smýšlením každý okamžik rozhoduješ o svém životě. Spoustu se toho musíš naučit, tak se tomu nebraň, nechtěj z toho odejít. Promeškal bys příležitost. Čas se naplní a ty opět půjdeš dál, posílen o své zkušenosti. Ač vědomě po změně toužíš, tvé podvědomí se jí v tu chvíli brání. Nezbývá, nežli se učit naslouchat sám sobě. A i když máš pocit nečinnosti, děje se kolem tebe mnohé. Více se již neptej, spíše se vypořádej se vším, co ve svém životě zanedbáváš.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz