Spojení a celek

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 26. 09. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 25.9.2013


Lidé Země, čas se chýlí. Sami cítíte, že veškeré události nutně směřují ke změně. Není možné takovéto situace udržovat uměle. Sami se potácíte ve svých životních situacích. Spolu s problémy ve vašich životech je však zde také konflikt celosvětový. Často se zajímáte. Mnohdy však máte hlavně starosti sami se sebou. Nastává období podzimu, kdy se příroda pomalu začne ukládat ke spánku. Ne však běh světa, ne však události kolem vás. Zde to je spíše naopak. Nepokoje zesílí a i když na čas nastane uklidnění, přesto se za nějakou dobu vše projeví znovu v plné síle. A bude zapotřebí vás všech, abyste byli schopni odklonit a změnit běh událostí. V této chvíli však je potřeba, abyste byli bdělí a současně, abyste se zajímali o dění kolem vás. I v nejbližším okolí jistě vnímáte problematické záležitosti. Buďte nápomocni. Čím dříve se vše vyřeší, tím lépe. Tento svět je ovládán. Mnozí dosud nejsou schopni tyto manipulace prohlédnout. Ale přichází doba, kdy čím dál více lidí bude hledat odpovědi. Čím dál více lidí se bude snažit prohlédnout a nenechat se ničím ukolébat. Čím výše stoupáte, tím větší možnosti a příležitosti získáváte k tomu, abyste se osvobodili. Svoboda je vaše podstata, nikoli klec a iluze volnosti. Jste zde, abyste prohlédli. Abyste se naučili rozlišovat to, co je pro vás vhodné a to, co vám škodí. To, co je potřeba jednou provždy odstranit, změnit. Hledejte a poslouchejte sami sebe, učte se vidět věci skryté. A pokud to již umíte, pomáhejte toto také vidět ostatním. Čím více vás bude, tím svobodnější budete, neboť podobné přitahuje podobné. Odpočinek je pro vás důležitý, ale pouze proto, abyste se připravili na další události. Proto neusínejte na vavřínech. První výhra ještě neznamená vyhranou bitvu. Tento čas je pro vás zkouškou vaší odvahy a také tvůrčí síly duše, schopné proměnit svět kolem sebe. Svou sílu ucítíte ve svém srdci, uvnitř sebe. Rozvíjejte své klady, své tvůrčí síly a nakonec i vaše schopnosti. Díky tomu se naučíte, že ne všechno je dáno, že mnohé se jen tváří nedostupně, ale ve skutečnosti je snadné dostat se dovnitř, uspět a jednou provždy znát tajemství úspěchu. Buďte spojení v celek. Jednotlivci, propojení v jedno. Individuality, které tvoří mír a lásku. Tak vnímejte sami sebe. S pokorou a poznáním Jste tu, abyste se probudili.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz