Největší příležitost

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 13. 06. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 11.6.2015


Máte v sobě zlobu, lidé Země. Jste napnutí, jste v bolestech, neboť věříte, že svět spěje ke svému konci. Neznamená to, že Země zanikne. Pouze zanikne to, co bylo uměle drženo. To, co neladí s vibracemi planety. Častokrát se ptáte sami sebe, proč se váš svět dostal tam, kde je teď. A víte, že je to práce některých jedinců, kteří si myslí, že svět patří jim. Jste otevření mnohému, neboť tento čas vám poskytuje svobodu informací. Od počátku věků se však na Zemi rodí duše, které prožívají otroctví. Nechtějí být otroky, avšak neumí se osvobodit. V každé společnosti byli a jsou takoví. Častokrát však ve svých iluzích vidí svět, za který jsou vděční, místo toho, aby ho změnili. Byli jste nastaveni k určitému vnímání. V situacích, kde je vám předkládána pravda, se mnohdy bráníte, neboť nejste schopni jí rozlišit. Opouštíte staré pravdy jen velmi pomalu. Hledáte důkazy, nežli uvěříte. Máte v sobě rozpory, kde nalézt víru. Rádi byste věřili tomu, že budete zachráněni, že svět se stane rájem na Zemi. Otázkou však je, kdo se o to zasadí? Který z vás se odhodlá a postaví se proti všem? Proti bezpráví? Často mluvíte a máte v sobě klid, neboť věříte, že se vás to netýká. Nemůžeme vás potěšit mnoha laskavými slovy, neboť musíte být vyprovokováni, abyste konečně řekli ne všemu, co sem nepatří. Odkudpak pramení vaše síla? Z vaší bytosti. Není důležité, že máte strach, neboť strach můžete překonat. Mnozí hledáte naplnění v životě, toužíte pomáhat. Je zde tolik možností, které si můžete vybrat. Tolik potřebných. Máte ještě čas, abyste změnili svůj přístup k životu, ke světu, k lidem kolem sebe. Zachraňte se, nenechte své životy vláčet bahnem. Učte se pozorovat lidi kolem sebe. Uvidíte víc, nežli si připouštíte. Jste ponořeni sami v sobě a málo se zajímáte. Proces vzestupu pokračuje a bude i nadále. Odpoutejte se od nesmyslných a nedůležitých věcí. Musíte toho mnoho napravit. Nemůžete žít, aniž byste chápali, co vlastně je život. Jinak byste promarnili vše, co vám bylo dáno příchodem na toto místo, v tuto dobu, v tento čas. Jsou to okolnosti, jejichž význam sami nerozlišíte. Avšak my sdělujeme, že je to jedna z největších příležitostí, které se vám dostává. I v těchto slovech hledejte něco více, nežli jen slova. Milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz