Svět se mění

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 18. 10. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 16.10.2015


Lidé Země. Jste nyní ve svých životech velice omezeni. Hledáte východisko, jak dál ze svých problémů. Hledáte řešení mimo sebe samé. Jste rozladěni z toho, co žijete. Mnozí čekají na lepší časy, další již toto vzdali. Čekání vás však oddaluje od vašich cílů. Temnota stále více rozbaluje svůj plášť a vy jste chyceni v denních dramatech, která z vás vysávají energii. Díky tomu nejste schopni myslet, naslouchat, rozeznat pravdu od lži. Přejímáte do sebe mnohé názory i přesto, že toto tak necítíte. Učte se naslouchat a vidět za věci kolem. Nepropadejte skepsi, ale snažte se cítit klid v sobě samých. Jste mocně podporováni. V tomto čase se rozpadají mnohé systémy. Svět se mění, hranice se posouvají. Ať chcete nebo ne, i svět má svou karmu, která musí být splacena. Je však vždy jen věcí každé bytosti, jak přijímá to, co jí do života přichází. Je potřeba být stále napojeni na zdroj, na lásku ve svých srdcích. Musíte zůstávat věrní sobě a nepřipouštět manipulace. Můžete být ohroženi, avšak nejste schopni tuto hrozbu odvrátit, pokud zůstanete lhostejní. Nebojte se toho, co neznáte. Je to jen jiné, není to nic, čeho byste se museli bát. Stále existuje plán duše a jen sama duše řídí vaši cestu. Nechtějte svým egem cokoli změnit, neboť nevidíte dále, nežli několik kroků před sebe. Jste lidské bytosti a přišli jste se učit. Vaše životy nejsou lehké. Avšak máte v sobě sílu tvoření. Nedopusťte, aby vás kdokoli chtěl omezovat a měnit. Máte před sebou problematické roky, přesto vše můžete zvládnout. Je však potřeba být silní a nevzdat se. Toto je to nejdůležitější. Nastává úsvit. I když pro mnohé možná může být zdrojem problémů, stojí to za to. Odpusťte a budete vedeni.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz