Něco končí a něco začíná

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 30. 11. 2015

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 30.11.2015


Odchází další rok, který mnohé poznamenal v jejich srdcích. Stále vzpomínáte na své ztráty, na odchod svých milovaných. Máte v sobě smutek, neboť cítíte, že svět je ochuzen o mnohé dobré bytosti. Vězte, že duše odešly do ráje a znovu se vrátí. Tak jako se to děje neustále. V tomto čase rekapitulujete. Děláte to vždy, když cítíte, že něco končí a něco nového přichází. Víte uvnitř sebe samých, že mnohé věci jste mohli udělat jinak, ale nemá cenu se tím trápit, neboť jste jednali tak, jak jste uměli. Tak, jak jste cítili ze své duše. V tomto čase však nelze znovu prožívat minulost. Jste tady a teď. Buďte připraveni na mnohé události v následujících dnech a měsících. Často se budete obracet k vyšší síle, aby vyslyšela vaše prosby. Čím častěji, tím lépe pro vás. Neboť vám bude pomoženo, lidé Země. Jste sami proti sobě, pokud si myslíte, že jste sami v tomto světě. Avšak opak je pravdou. Jsou zde mnohé bytosti, o kterých nemáte ani tušení. Ba odmítáte o nich i jen slyšet. To vše však bude brzy rozkryto a pravda se ukáže. Nyní však je potřeba zdůraznit, abyste věnovali čas sami sobě. I přesto, že prožíváte shon. Nejpřednější jste vy sami. A v čase odpočinku si začnete uvědomovat, že svět není pouze černý a bílý. Že to, co chcete změnit, musíte udělat sami. Přesto se znovu ponoříte do všedních dnů. Váš život musíte sami obohatit, neboť stresy vám škodí. Na prvním místě je láska. Víme, že toto slýcháte neustále. Avšak díky lásce rozkvétají vaše duše. Rok odchází, vy zůstáváte. Vy, bytosti plné lásky, na kterou jste mnozí zapomněli. Oč by byl váš svět krásnější, kdybyste toto chápali. Kdybyste probudili a rozvíjeli tento cit. Lásku bez osobního vlastnictví, bez chtění a lpění. Ještě však nejste na mnohé připraveni. Stejně tak jako na to, co vás čeká. Udržujte však své mysli v naději, že vaše budoucnost je plná radosti a smíchu. Toto by mělo být vaše předsevzetí. Oslava moudrosti, která s věkem roste. Oslava života. Pochopení životních hodnot. A též porozumění sobě samým a odhalení toho, co se skrývá uvnitř. Je toho mnoho, co potřebujete zpracovat a prožít. Přesto věříme, že den ode dne porostete a vaše duše spolu s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.