Víra

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 29. 01. 2016

Únor 2016 - Z časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel (od Zlaté dušičky)


Lidé Země, přichází důležitý zlom ve vašich životech. Nový rok přináší mnohé změny, které se týkají nejen vás, ale i vaší společnosti. Jste tím výrazně ovlivněni, neboť zde existuje spojení. Vy tvoříte společnost, vy tvoříte váš stát. Dějí se změny na mnoha úrovních. Stále více se projevuje váš nesouhlas s tím, co se děje kolem vás. Nejste slabí, vaše síla je nezměrná. Pamatujte si, že jste schopni dosáhnout jakékoli změny, pokud si budete stát za svým, pokud budete schopni a ochotni spolupracovat. Zasaďte se o to, abyste mohli stále být svobodní a svobodně se projevovat, svobodně tvořit. Odpovědi, které hledáte, k vám proudí ze všech směrů. Budete nuceni se stále více spoléhat pouze sami na sebe, na svou intuici. Jste vedeni, abyste se takto zaměřovali, je to důležité pro váš vlastní rozvoj. Jsou zde mnohé informace, které budou odtajněny. Budete velice překvapeni. Najednou budete moci porozumět mnoha věcem, se kterými jste si dosud nevěděli rady. Budete však nuceni obrátit se nejen dovnitř sebe samých, avšak stále více z vás se začne obracet k vyšší moci. Posílí se vaše víra. Víra ve spravedlnost, víra v sílu energie, ve vaší ochranu. Víra ve stvořitele. Také se zesílí vaše spojení. Stane se tak pod vlivem vnějších událostí, které budete prožívat. Budete postaveni před důležitá rozhodnutí. Budete se muset rozhodnout, zda si vyberete pravdu, která však nebude zadarmo anebo pohodlnou lež, díky které však vaše vědomí zůstane zablokováno. Je potřeba být připraveni na možné i nemožné. Mnohé události naberou spád. Také však se v mnohém projeví vaše předchozí činy, budete sklízet úspěchy a nebo budete nuceni opakovat stále stejné, avšak mnohem drsnější verze toho, co jste v minulosti nezvládli. Lidé Země, uvědomte si, že to, jaké budou vaše životy, závisí hlavně na tom, jak budete ochotni přijímat to, co přichází a jak na tyto situace budete nahlížet. Můžete si vybrat, zda vše přijmete s odporem, s nedůvěrou a nechutí anebo s nadhledem a vizí možnosti svého růstu. Lidé Země, dny míjejí a již nikdy se nebude opakovat nic z toho, co prožíváte. Tlaky na vás jsou veliké, ale vy nabíráte sílu každým dnem. Chraňte svou víru, chraňte své děti a chraňte sami sebe. Žádejte o možné i nemožné a děkujte za vše, co je součástí vašich životů. Posílí vás to. Milujeme vás a žehnáme vám. Jste silní, jste my.

A pamatujte…

Láska je síla, která otevírá srdce, otevírá portály. Nakonec se všichni v lásce spojí, ať jsou si přítelem nebo nepřítelem. Spadne závoj zapomnění a všechny duše pochopí, poznají sami sebe, poznají své partnery, uvidí minulost a budoucnost. Čas nerozlišuje, neboť je též iluzí. Role, které hrajete v této realitě, jsou režírovány vámi samými. Proto pouze vy je můžete měnit a zasahovat do nich. Most, který vede do světla, je odpojen proto, abyste si byli jisti sami sebou, až ho najdete.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.