Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 24. 06. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Honoré de Balzac:
Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 3066x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2475x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2421x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 2248x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 2056x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Astrologie

* Lze optimalizovat výchovu dítěte?


Mario Renotiére - Astrologie - 08. 06. 2008 (3973 přečtení)

Motto:
"Co se týká lidského poznání, neexistuje pravděpodobně jiný prostředek, který by nabízel více možností při poskytování pomoci člověku - při hledání vlastní důstojnosti, při nalézání hlubšího chápání zákonitostí vesmíru .."
(E.Bacher, Hlubinná astrologie)


Svou identitou a celistvostí se začínáme zabývat většinou v dospělém věku. Bývá to až v důsledku obtížných a stresujících situací. K nim patří i problémy s výchovou dětí. Přes značné množství dostupných informací je dosud značně rozšířen názor, že pro výchovu dětí v rodině není třeba mít nějaké zvláštní znalosti. Tak se většinou uplatňuje to, co si rodiče pamatují o výchově z dob svého dětství a rodiče tak přenášejí chyby svých rodičů na další generaci. Neuvědomují si však, že děti v převažující míře získávají podstatné informace - často na celý svůj život, právě od svých rodičů již od narození.

Teprve až nastanou větší problémy, hledá se někdo, kdo by s dítětem "něco udělal". To však bývá již poměrně pozdě a rodiče musí k jejich odstranění vynaložit nesmírné množství energie. Připomeňme si prastaré, velmi pravdivě rčení, že "mladý stromek se ohýbá snadněji". Rodiče by však tuto energii mohli vynaložit mnohem účelněji. Například k podchycení a dalšímu rozvoji jedinečných individuálních schopností dítěte a optimalizovat (v pravém smyslu tohoto slova) jeho další vývoj. A právě toto by mělo být jednou z nejzávažnějších zodpovědností rodičů.

V současnosti již máme k dispozici mnoho metod k podpoře pozitivního vývoje dítěte. Již dokonce víme, že rodiče v nejlepší víře a s největší láskou mohou nesprávnou výchovou dítě poškodit na celý život a zablokovat jeho nejvýraznější schopnosti. To s sebou nese smutnou skutečnost, že takovéto dítě se cítí celý život nešťastné. Ano, může se v dospělosti pokusit tyto bloky odstranit, najít samo sebe, ale to znamená neskonale mnoho obtížné práce na sobě a mnohdy tak velkou ztrátu času, že ke skutečnému rozvoji jeho talentu ani nemůže dojít.

A zde je velká šance pro skutečnou astrologii. Pokud ji využijeme tak, abychom porozuměli dítěti již od nejranějšího věku, máme obrovskou šanci je výchovou formovat tak, aby žilo v souladu se sebou samým i s prostředím, ve kterém žije.

Tak vznikl Projekt dítě. Pečlivý výklad horoskopu dítěte ve smyslu tohoto Projeku má za cíl poskytnout rodičům co nejširší znalosti o specifických rysech jeho povahy. Dovede získat hlubinný osobnostního profil dítěte v podstatě ihned po jeho narození. Rodiče se tak mohou připravit na zvládání výchovných problémů už v době, kdy se tyto problémy ještě nemohly ani projevit.

Jak v praxi vypadá uplatnění Projektu dítě? Po zadání příslušných hodnot se vypočte tzv. nativita (tj. horoskop narození) dítěte. Získané údaje se vyhodnotí (relativně náročným) postupem, který je pro tento Projekt specifický. Výklad horoskopu je však nezbytné provést v přímém kontaktu s rodiči dítěte. Pro velké množství informací, které vyhodnocení obsahuje, trvá přibližně dvě až 3 hodiny. Má charakter konzultace a volné diskuse. Je pochopitelné, že se probírají především informace, které jsou podstatné pro nejbližší vývojové období dítěte. Podle zkušenosti mnoho dotazů vyplyne rodičům právě v průběhu této konzultace.

Horoskop je zpracován do značné hloubky a je schopen rodiče uspokojit doslova bezezbytku. Výklad je vždy přizpůsoben tak, aby jej rodiče byli schopni v plné míře pochopit a kdykoli se mohli v jeho průběhu dotazovat na věci, pro které potřebují další vysvětlení. Je pro ně nezbytné, aby byli schopni se v záplavě informací dobře orientovat. Z tohoto důvodu jsou data zařazena do významových skupin tak, aby byla pokud možno co nejpřehlednější. Je pochopitelné, že se snažím poskytovat ke zjištěným problémům příslušné pedagogické či jiné postupy k jejich zvládání a pomáhám je rodičům dopracovat vzhledem k jejich konkrétním životním podmínkám. Bez tohoto přístupu by informace získané z horoskopu - a nakonec ani samotná astrologie, neměly příliš mnoho smyslu. Nakonec, jejím pravým a původním posláním je pomoc člověku na cestě životem.

Samozřejmostí je uchování získaných výsledků v digitální podobě, takže se k nim rodiče mohou kdykoli vracet podle aktuálních potřeb a věku dítěte. Projekt dítě využívá moderní databázové postupy. Znalostní databáze stejně tak, jako metody vyhodnocení (v podstatě expertní analýza) jsou neustále doplňovány. Celý Projekt je postaven v co největší míře flexibilně, což umožňuje rozšiřovat výklad již dříve vyhodnocených horoskopů o nejnovější poznatky. Rodičům tak může přinést tato analýza další, mnohdy dosti podstatné informace.

Při vyhodnocování horoskopu používám postupů hlubinné astrologie spolu s prvky karmické a transpersonální astrologie. Pedagogické postupy zaměřuji především na hledisko globální výchovy. Na mysli mám maximální zachování pozitivní individuality dítěte spolu se schopností ji co nejšířeji uplatnit. Tedy plně ve smyslu úsloví "Mysli globálně, jednej lokálně."

Platnost získaných dat si ověřuji nejen zpětnou vazbou od rodičů dítěte, ale v případě potřeby i srovnáním s intuitivně (mimosmyslově) získanými daty. Shoda dat získaných solidním vyhodnocením horoskopů je překvapivě velká a plně potvrzuje platnost a tedy i smysl astrologie.

Musím však upozornit na skutečnost, že způsob vyhodnocení horoskopu dítěte je zcela odlišný od způsobu vyhodnocení horoskopu dospělého člověka a oba postupy není možné vzájemně směšovat. Astrologie dítěte je totiž výrazně dynamického charakteru. Potřebné informace jsou spíše roztroušené v literatuře a často bez vztahových návazností. Např. o problematice úzkostí z hlediska astrologického pohledu se mi doposud nepodařilo nalézt souvislý článek. Je proto "pochopitelné", že tato relativní obtížnost vyhodnocení v astrologii (myšleno všeobecně), bývá nahrazována mechanistickým zjednodušováním. Je zjevné, že tento "postup" nemůže vést k příliš validním (platným) výsledkům.

Co se tedy mohou rodiče z horoskopu vyhodnoceného podle "Projektu dítě" o svém chlapci či holčičce dozvědět? Pokusme se to naznačit tímto stručným výčtem:

- Výklad znamení narození: problémové sklony, případné "poškození" slunce a z těchto skutečností vznikající problémy. - Vyhodnocení "množství" jednotlivých "živlů" včetně instruktivního grafu a z něj vyplývajících vlastností. Součástí je i informace o charakteru tzv. Stínu (Jung), jako velmi instruktivního pohledu na tu součást naší osobnosti, kterou "nechceme vidět". - Stanovení dominanty horoskopu s ohledem na případné postavení Saturna jako vládce 1. domu. - Tělesné potřeby dítěte v souvislosti s jeho harmonickým životním stylem. Vnitřní vztah k hygieně. - Typ citového vyjádření dítěte, jeho emoční potřeby, způsob projevu lásky. - Zdroj a typ jistoty dítěte. - Problematika a způsob vyjádření zlosti. - Intelekt, jeho typ, "síla" a vnější projev, intelektuální zájmy. - Schopnost komunikace. - Nadání a tvořivost, způsob jejich projevu, podpora okolím (rodiči). - Postoj dítěte k duchovnosti a transpersonálním jevům, citlivost na ně. - Jak dítě subjektivně vnímá matku a otce. - Problematika karmického zatížení a její zpracování. - Úzkost a strach, jejich zdroje a související psychosomatické zatížení organizmu. - Vhodné profesní zaměření jako obor, který umožňuje nejlepší uplatnění individuálních schopností člověka. - Indicie možné náchylnosti k funkčním poruchám psychiky. - Typ interakce s okolím ve smyslu partnerských vztahů. ....... a další.

Podobný typ výkladu je možné provést i pro dospělého jedince. Každý typ výkladu má pochopitelně své zásadní odlišnosti. Výklad pro dospělého člověka je ale možné určitým způsobem doplnit i o jistý typ informací "dětského" horoskopu, takže klient může získat pohled na své tzv. "vnitřní dítě" a pracovat s ním. Tento pohled je velmi užitečný i pro člověka pokročilejšího věku a mnohdy objevuje i ta zákoutí, kde je malým, zraněným dítětem a potřebuje uzdravit. Zvláště tento typ výkladu vřele doporučuji rodičům, neboť činí jejich pohled na výchovu dítěte celistvějším a smysluplnějším.

Na závěr ještě malá poznámka: Jak mohu plně potvrdit svými zkušenostmi z práce s mnoha horoskopy, žádný horoskop či znamení nejsou ani "dobré", ani "špatné". Každý z nás si s sebou životem neseme své specifické problémy. To, co je zde podstatné je, tyto problémy přijmout a snažit se s nimi co nejlépe pracovat. A i ten "nejzapeklitější" horoskop nám vždy ukazuje (v tomto smyslu) tu nejefektivnější cestu.

Mgr. Mario Renotiere

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
09. 06. 2021:

Sociolog Jan Keller: "...Jistě, člověk může změnit názor v řadě věcí. Jestliže se během doby změní situace, pak jsou takové změny pochopitelné a logické. Ale islamizace byla v době, kdy panu Bartošovi nevadila, pro Evropu právě tak vražedná jako nyní. Naprosto nic se na její hrozbě nezměnilo, spíše se stala ještě aktuálnější. Jestliže šéf Pirátů v tak zásadní věci přesto svůj názor změnil, můžeme očekávat, že pokud se dostane k moci, změní ho bez jakýchkoliv výčitek svědomí znovu. Začít tvrdit o černé, že je bílá, je přece tak jednoduché...
...Pokud se Piráti k moci dostanou, budou muset hledat zdroje státního rozpočtu. Nevím, kde je hledat budou. Jsem si však jist, že prosadit daň z nemovitosti je snadnější, než zrušit daňové ráje, nebo snížit objem dividend, které velcí zahraniční investoři odvádějí z naší země. Nemohu vědět, zda se Piráti budou snažit daň z nemovitostí skutečně prosadit. Ale vím, že pokud chtějí mít po volbách takovou sílu, aby ji prosadit mohli, musejí před volbami tvrdit, že ji prosadit v žádném případě nechtějí...
"

Celý článek...


07. 06. 2021:

Jana Zwyrtek Hamplová: Přála bych si… aneb "2000 slov dnes" od obyčejné ženy
...Přeji si toho hodně. Ale měla jsem pocit, že doba na 2000 slov je zase tady. Tak jsem je zkusila po svém napsat. Protože je slýchám kolem sebe, jen se nevysílají.

Celý článek...


07. 06. 2021:

Petr Anderle: "V listopadu 1989 lidé sice dali najevo, co nechtějí, ale netušili, že si vzniklou svobodu nebudou umět uhlídat a rozvíjet. Zejména když otevřou pole působnosti komunistům s převlečenými kabáty a špatně vzdělaným politikům, vydávajícím se za obhájce zájmů národa z levé či z pravé strany. Výsledek? Nemáme ani autentickou levici, ani autentickou pravici. A jak bychom je obě potřebovali.
A tak se může stát, jak mnozí populisté tvrdí, že „jsme si v roce 1989 svobodu těžce vybojovali“. To by mě zajímalo, jak tito lidé, kteří podporovali nesmyslný vznik krajů, zákonů, při nichž může například senátora zvolit méně než deset procent oprávněných voličů, neuvěřitelný nárůst byrokracie a počtu státních zaměstnanců, desítky podivných privatizací (nejen podivných, ale často i podvodných), o tyto „svobody těžce bojovali“...
"

Celý článek...


24. 05. 2021:

Advokát Miroslav Kříženecký: "Já si myslím, že tento národ si zaslouží prezidenty typu Kocáb. Vždyť je to jedno. Jestli ten člověk bude usilovat o to, abychom se stali já nevím kolikátým státem Spojených států amerických... mně to je jedno. Mně už to je jedno! Mně je za týden 75 let. Ale pláču, protože tady mám vnuky. Mám tady mladé lidi, na kterých mi moc a moc záleží. A je to tragédie tohoto národa, že by vůbec někdo volil tohoto člověka, který z hlediska odchodu vojsk zkazil všechno, co se zkazit dalo. No tak proboha živého... Bylo krásné, jak ho oslavovali. Mně se to tak líbilo! Rusům se to ale líbilo také. Hrozně moc!
A víte, to, co se píše o tomto národu, že se po Bílé hoře dobrovolně připojil k Rakousku, v 39. roce se dobrovolně připojil k Hitlerovi, po 45. se dobrovolně připojil k Sovětskému svazu, no a v 90. roce se dobrovolně připojil ke Spojeným státům... Tak o co jde...
"

Celý článek...


19. 05. 2021:

Sociolog Jan Keller: "Ve skladech (ve Vrběticích pozn.red.) se po dlouhé roky skladovaly části protipěchotních min, které se Česká republika zavázala v Ottawské úmluvě z roku 1999 kompletně zlikvidovat během čtyř let, tedy do roku 2003. Příslušný soud prohlásil, že v areálu byla uložena pouze nepoužitelná těla protipěchotních min bez výbušné nálože a bez spouštěče. Na tento rozsudek se odvolal premiér Babiš při interpelaci ve Sněmovně 6. května. Takže pan premiér, sám úspěšný podnikatel, nám tvrdí, že je úplně normální, když si soukromá firma pronajme od státu rozsáhlé skladovací prostory a po dlouhé roky platí nájem za to, že v nich může opečovávat mimo jiné tuny naprosto nepoužitelného šrotu. Toto harampádí nemůže ani vyvézt, ani jakkoliv jinak uplatnit. Není to divné ani soudu, ani vládě a už vůbec ne opozici. Naštěstí můžeme ve volbách nedůvěryhodnou vládu odmítnout a zvolil si Piráty, kteří nám budou tvrdit totéž co Babiš s Hamáčkem...
Já si myslím, že by bylo řešení, pokud by všichni aktéři Velké vrbětické lži na sebe podali navzájem trestní oznámení a šli si to odsedět. To bych pak, na rozdíl od Pirátů, upřímně věřil, že žijeme v právním státě."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!