Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 16. 05. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
David Duke (2009 - krátce předtím, než jsme mu v ČR znemožnili mluvit):
V právo na svobodu projevu věří skoro všichni. Ale pokud věříte v právo na svobodu projevu jen pro lidi a myšlenky, s nimiž souhlasíte, pak v toto lidské právo ve skutečnosti nevěříte.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2970x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2367x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2305x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 2167x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 1974x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Witchcraft

* Šamanka, kněžka, čarodějnice: Země je mým tělem


Valpurga (Bohyně) - Witchcraft - 05. 12. 2003 (11185 přečtení)

Red Moon, Miranda Gray se v článku věnují Ženám, čarodějkám, kněžkám Bohyně Matky. Se svolením Valpi převzato ze stránek Bohyně a doplněno o nabodeníčka.

Žena, která si uvědomí svůj (menstruační) cyklus a jeho energie také pozná neviditelnou úroveň života. Udržuje tak intuitivní pojítko mezi energiemi života, narození a smrti a vnímá božství v zemi a v sobě. Z tohoto vědomí žena komunikuje nejen s viditelnými a všedními, ale také s neviditelnými a duchovními aspekty svého života.

Skrze tyto měsíční změněné stavy vědomí šamanky a později kněžky přinášely své energie, vhledy a spojení s božstvím do fyzického světa a své komunity. Léčení, magie, věštění, inspirace a přežití, to vše pocházelo z jejich schopnosti pocítit oba světy, cestovat mezi nimi a přenést své zážitky z jednoho do druhého.

Nárůst vlády mužů ve společnosti a náboženství vedl k úpadku postavení šamanek a kněžek, až nakonec muži úplně převzali jejich úkol a role. Role kněžky byla tak dokonale potlačena, že aktivní pozice ženy v náboženské struktuře úplně vymizela. Méně organizovaná role "moudré ženy" nebo čarodějnice nadále pokračovala v utajení a stala se posledním pojítkem s pradávnými matriarchálními náboženstvími. Vesnická čarodějnice se vyznala v přírodních kouzlech, léčení, vztazích a dokázala pracovat se svým menstruačním cyklem, ročními obdobími a svým vnitřním, intuitivním já. Nabídla pomoc a vedení v přechodech života a smrti, zasvěcovala a transformovala skrze rituály přechodu a vedla extatické obřady, které přinášely propojení, plodnost a inspiraci jejím lidem.

Vesnická čarodějnice nabízela rovnováhu ženského vědomí a energii ve společnosti a náboženství ovládanými muži. Tyto ženské síly byly bohužel vnímané jako hrozba mužské struktuře a středověké hony na čarodějnice v podstatě vymazaly tradice čarodějnice či moudré ženy ze společnosti. Útokem na čarodějnice jejich pronásledovatelé uznávali moc těchto žen, ale praktické zničení úlohy čarodějnictví bylo spíše následkem společnosti, která později úplně popřela tyto ženské síly. Čarodějnice se stala předmětem výsměchu, zobrazovaná v dětských knížkách a v souvislosti s Halloween nebo "pálením čarodějnic" jako komická figura. Původní tresty chycených žen a pozdější indoktrinace strachu a hanby odvrátila ženy od vyjadřování schopnosti a potřeb, které by tradici obnovily. Přímé následky honu na čarodějnice můžeme cítit i dnes v nedostatku jakýchkoliv přijatých duchovních učení, archetypů nebo tradici ve společnosti, které by uznaly ženskou přirozenost a energie, či dokonce nabídly vedení v jejich využívání.

Výsledek popření jakéhokoliv aktivního zážitku jejich spirituality pro ženy je ten, že ony samy přijímají mužsky strukturované a ovládané náboženství, bez jakékoli potuchy o jejich vlastní vnitřní duchovnosti. Aby si žena tuto spiritualitu uvědomila, musí se postavit mimo mužské náboženství a většinu náboženské komunity - akt velmi složitý, pokud byla vychovaná v mužském náboženství bez konceptu čehokoli mimo něj; a nahánějící strach kvůli neexistenci tradice a vedení. Zdrcení spirituality orientované na ženu je poměrně nedávné v historii lidstva, ale podařilo se tak dokonale, že jsou nám zanechány pouze stopy v západním folklóru, archeologii, mýtech a legendách a v potřebě, kterou ženy nadále cítí.

Spolu se vzrůstem postavení žen ve 20.století se probudila také rostoucí potřeba vyjádřit ženskou spiritualitu v uznané formě. Pod nátlakem žen některé křesťanské církve přijaly ženy do duchovních postavení, ale zatímco toto uznává ženy jakožto duchovně uvědomělé, neguje to jejich femininitu. Pojem "duchovní", "farářka" atd, ve srovnání s pojmem "kněžka" dělá ze ženy "čestného člena" mužské struktury a ignoruje ženskou přirozenost a energie, které ona vtěluje. Žena nemůže jako "duchovní" uplatnit dary svého ženství, ale je to právě její femininita a sexualita, které ji pojí s vědomím božství, s rytmy přírody a vesmíru. Kněžství nabízí ženám uznanou duchovní roli, ale nic víc. Schopnost být duchovní bytostí je vrozená v přirozenosti a těle ženy.

Schopnosti kněžky - moudré ženy - šamanky - čarodějnice zprostředkovávat božské síly je vlastní všem ženám a vychází z jejich sebepoznání. Stát se kněžkou znamená pátrat uvnitř. Představa ženy držící pohár má jiný význam než když jej drží muž, ať už toto je uznané vědomě či nevědomě, a možná to je důvod, který působí mužský strach, že ženy "přeberou" jejich náboženství. Vzniká potřeba znovuoživit obě představy, které by měly být v rovnováze a slučitelné, každá z nich sama sebou. Mýtus mužství a mýtus ženství nejsou jedno a to samé, ale zároveň nejsou oddělené, jsou propletené ve složité rovnováze a harmonii.

V minulosti byla měsíční povaha žen uznávaná a demonstrovala spojení mezi ženou a vesmírem. Žena skrze své tělo intuitivně prožila propojení veškerého života, neexistenci rozdílu mezi božstvím a stvořením, a cyklus života, smrti a přerodu. Tato uvědomění nám v moderní společnosti chybí a je těžké je pochopit, pokud nejsou zažitá přímo skrze tělo pro ženu, a skrze ženu pro muže. V dnešní společnosti nemáme místo pro extatické tance, spiritualitu vyjádřenou skrze sexualitu a tělo i hlas věštkyně či orákula. Společnost je odříznuta od ženských sil, inspirace a empatie, které přináší růst a pochopení, odstranění strachu ze smrti a jednotu myslí, těla, stvoření a božství.

S příchodem žen do "mužského světa" ženský vzestup byl intelektuální, bez intuitivního pochopení a tvořivosti, které jsou základy jejich přirozenosti. Nemáme archetypy nebo tradice, které by vedly ženy v jejich potřebách a schopnostech v nových oblastech práce a zkušenosti. Je proto životně důležité, aby ženy napravily tento nedostatek a zažily růst a uznání společnosti ve všech aspektech své přirozenosti.

Vývoj pochopení každé jednotlivé ženy je důležitý a proto je významné i vedení přechodu od dětství po fáze ženské dospělosti. Moderní společnost přišla o většinu svých obřadů přechodu a proto je potřeba obnovit tyto rituály zasvěcení do puberty, roční a měsíční obřady a rituály transformace ve smrti a narození, má-li se společnost znovu naučit uvědomění menstruačního cyklu. Musíme napsat nové příběhy a mýty, zpívat nové písně, malovat více archetypů, chceme-li znovu ustanovit ženskou tradici. Akt tohoto probouzení znovu spojuje ženy s jejich plnou přirozeností a navrhuje uvědomění dalším generacím v naději, že už to nebude nikdy ztraceno. Nejdůležitější je ovšem skutečnost, že to vytváří prostor ve společnosti pro šamanku, moudrou ženu, orákulární kněžku, čarodějnici, léčitelku a ženu Ducha.

V mýtu "The Awakening", je Eva uznána jako bytost dvou světů, která má schopnost kráčet mezi nimi. Má červený závoj menstruace a nese v sobě síly a energie božského ženství. Tato zodpovědnost jde ruku v ruce s jejím probuzením se do plného vědomí své přirozenosti. Moderní ženě, která nechápe svůj cyklus, nezbývá než své problémy a chování pouze omlouvat menstruačním cyklem a dokonce i ty, které cyklu rozumí, nemohou za něj přijmout plnou zodpovědnost, protože společnost jim nedovoluje vyjádřit jejich plnou přirozenost.

(Red Moon, Miranda Gray)

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Bohyně a čarodějky (09.06.2006)
Ženy versus muži (14.03.2006)
Bohyně a čarodějky (15.02.2006)
Zemřela Monica Sjöö (06.11.2005)
Mystérium Kréty (15.07.2005)
Chvála ženy (08.07.2005)
Seminář pro ženy (11.05.2005)
Krchnička - aneb moc Tvé levé ruky (09.12.2004)
Třináctá komnata (27.11.2004)
Oslava ženy (24.11.2004)
Sebepožehnání (22.11.2004)
Vzývání božstva (08.11.2004)
Radost ze života (02.11.2004)
Ženy, přineste zprávy (01.11.2004)
Cesta k temné Bohyni (20.10.2004)
Monica Sjöö: Marx a matriarchát (06.10.2004)
Jeskyně (1.) (07.09.2004)
Vzpomínka na FESTIVAL BOHYNĚ (20.08.2004)
Řeč Bohyně - Bohyně na Krétě IV. (26.07.2004)
Zázračný strom - Bohyně na Krétě III. (23.07.2004)
Ochutnej sladkost života - Bohyně na Krétě II. (22.07.2004)
Nahoru do hloubi Země - Bohyně na Krétě I. (21.07.2004)
Mystérium krétské Bohyně - dovolená na Krétě pro ženy v září 2004 (20.07.2004)
Uzemnit se v Gaie (06.07.2004)
Oslava svátku Lammas (29.06.2004)
Moudrá krev (21.06.2004)
Američanka ve Věstonicích a jiné Venuše (18.06.2004)
Zpívají Tvoji píseň (12.06.2004)
Vzývání božstva (08.06.2004)
Fotografie z Festivalu Bohyně 2004 od Valpi (19.05.2004)
Fotografie z Festivalu Bohyně 2004 (14.05.2004)
Posvátná místa neolitické Bohyně v Evropě (30.04.2004)
Festival Bohyně - rej ženského principu (08.04.2004)
Program Festivalu Bohyně 2004 (07.04.2004)
Festival Bohyně 2004 (29.03.2004)
Tisíc tváří Ženy (24.03.2004)
Tančení se Starhawk (17.03.2004)
Daimon - hledání ženiny vášnivé duše (2.) (08.03.2004)
Daimon - hledání ženiny vášnivé duše (1.) (03.03.2004)
Rituál sebepřijetí (27.02.2004)
Meditace Ty jsi Bohyně (18.02.2004)
Rituální chuťovky (02.02.2004)
Meditace: Jak vidět, slyšet a cítit Zdroj (17.12.2003)
Rituál jako stavební jednotka nové kultury (15.12.2003)
Vyrobte si kopřivovou panenku (03.12.2003)
Sebezasvěcení kněžky Bast (01.12.2003)
Cornwall - země Bohyně (28.11.2003)
Strach mít sílu (27.11.2003)
Kdo nebo co je Bohyně? (25.11.2003)
Cesta Luny (25.11.2003)
Svatí synové (23.11.2003)
Ta s oběma prsy (21.11.2003)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
07. 05. 2021:

Sociolog Petr Hampl: "Ať se snažíte, jak se snažíte, pořád žijete ve strachu. Agresivní dav sestávající z byrokratů a intelektuálů se může v příští minutě otočit proti vám. Dnes je to Hamáček, zítra to může být Fiala, Pekarová nebo Bartoš. Každý žije ve strachu. Nikdo si nemůže dovolit ukázat nedostatek horlivosti. Svým způsobem je to varování podobné tomu, jako když byl v 50. letech občas popraven nějaký příslušník politbyra. Všichni to vidí a nikdo si nemůže být jistý. Nekřičíš dost hlasitě? Neurážíš prezidenta vlastní země dost agresivně? V příští minutě můžeš být označen za zrádce ty..."

Celý článek...


06. 05. 2021:

Vidlák: "Existuje jen jedna jediná vyšetřovací verze. Že to odpálili ti agenti. Až na to, že existuje celá řada podverzí. Jestli měli komplice, jestli to ten komplic neudělal celé sám, jestli se druhým výbuchem nezametaly stopy, jestli se na tom nepodíleli majitelé Imexu... Chyběla ostraha, ba dokonce i ploty chyběly. BISce takový šlendrián celá léta vůbec nevadil. Tři lidé ten výbuch přežili, ale žádný Kroupa ani Kundra ani pravdomluvná ČT, nikdo s nimi neudělal žádný rozhovor. Jakoby neexistovali. Nebo by říkali věci, co se nehodí do krámu.
Když Hamáček říkal, že Vrbětice odpálili Rusové a my měli pochybnosti, tak jsme se od pravdolásky dozvěděli, že ministrovi vnitra/zahraničí se přece musí věřit. Když teď Hamáček říká, že v Moskvě handlovat nechtěl, tak jsme se od pravdolásky dozvěděli, že se mu nesmí věřit vůbec nic. Pro Babiše to platí stejně.
Informace o Vrběticích je přísně tajná, že se nesmí zveřejnit žádné podrobnosti z vyšetřování. Aby náhodou prostý lid něco nevykecal. Ale není dost tajná, aby z ní neunikaly zajímavé informace tu ke Kundrovi, tu ke Kroupovi. A nikoho to netrápí. Nikdo nekřičí, že tajné služby mají někde uvnitř krtka, který když může vynášet novinářům, možná vynáší i někam jinam...
"

Celý článek...


21. 04. 2021:

Na začátku byl požár: Ze zprávy HSZ o zásahu ve Vrběticích: "Po příjezdu jednotek HZS Zlínského kraje na místo události (sklad č. 16) provedla první jednotka HZS ZLK Slavičín průzkum ze severní strany hořícího objektu. Vzhledem k nepravidelným výbuchům nebylo možné provést průzkum i uvnitř objektu a bylo rozhodnuto o ústupu. Tato jednotka také pořídila zřejmě poslední fotografii tohoto skladu ještě před výbuchem."

Celý článek...


20. 04. 2021:

Vidlák: "Něco podobného jsem řekl v případě amerických voleb - Trump bezprecedentně zpochybnil volby a proto musí následovat další bezprecedentní krok, jinak bude odejít, odepsán a časem i umlčen. Teď to říkám i v případu Vrbětice - bezprecedentním způsobem byly rozvráceny vztahy s Ruskem. Bezprecedentním způsobem se posunulo zahraniční směřování naší země. Bezprecedentním způsobem o nás bylo rozhodnuto na dlouhá léta dopředu. Pokud nebude následovat stejně bezprecedentní zveřejnění důkazů, bude Babiš prostě a jednoduše nezvolen, pak odejít a pak možná i zničen. A stejně jako v případě Trumpa tomu bude hodně lidí tleskat. A rovnou říkám, že si vůbec nejsem jistý, jestli vůbec lze dodat dostatečně neprůstřelné důkazy, aby to veřejnost víceméně uspokojilo.
Podle mě žádné důkazy zveřejněny nebudou. Jen nám předhodí něco k věření. Jako v případě Skřípala.
"

Celý článek...


19. 04. 2021:

Senátor Jaroslav Doubrava: "Náhle obvinit nějaké agenty po 7 letech od výbuchu? Bylo využito prefabrikátu zpravodajských služeb. V politickém světě je normální, že zpravodajské služby připravují do zásoby různé prefabrikáty obvinění, aby byly ve vhodný okamžik využité k prosazení určitých zájmů. Monitorují se hovory zájmových osob, sledují tzv. zájmové osoby, cizí diplomaty, aby podle potřeby mohli být tito lidé obviněni z podvratné činnosti...
Vezměte si tu politickou tragédii, kdyby Rusko souhlasilo s velkorysými dodávkami Sputniku V, po kterém volá a chce většina našich občanů. To by Rusko bylo najednou andělem, ne klubkem teroristických zmijí. Proto připravený scénář byl spuštěn právě teď.
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!