Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 18. 06. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Jacob van Blom
Vlk, který kandiduje na pastýře ovcí, začíná častokrát svůj volební projev prostým: Mám vás rád?

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 3052x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2454x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2410x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 2235x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 2041x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Společnost a vztahy

* O projektu Venuše


Převzato (www.zeitgeistmovement.cz) - Společnost a vztahy - 03. 10. 2009 (7126 přečtení)

Projekt Venuše, který vede pan Jacque Fresco, předkládá rámec postupu a nástroje k vytvoření nové, humánní společnosti. Pan Fresco není vůdcem. Je pouze myslitelem, jenž je veden upřímným zájmem pomoci lidem.


Podpořte Projekt Venuše
 
Projekt Venuše je v procesu představení souboru hodnot a postupů, díky kterým můžeme dosáhnout společenské změny. Náš projekt poskytne nákresy a návrhy na prototyp komunity, jenž bude sloužit k otestování pravdivosti našich tvrzení. Budeme usilovat o dosažení žádoucího směru, který dopomůže lidem intelektuálně a emocionálně se přizpůsobit novému, technologickému věku. Cítíme, že cokoliv, co by nebralo v potaz celkovou představu o nové společnosti by bylo neefektivní a zbytečné. 
 
Jelikož jsme vzešli ze společnosti založené na peněžním systému, můžeme finanční prostředky pro vybudování této experimentální komunity získat několika různými způsoby. Prvním je vytvoření propracovaného filmu, ve kterém bychom představili výhody tohoto nového společenského zřízení lidem na celém světě. Další možností je postavení zábavního parku, v němž by návštěvníci mohli skutečně zažít některé z mnoha zážitků, které Projekt Venuše předkládá. Do dnešního dne byly vytvořeny knihy, videa, nákresy, modely, filmový scénář a výzkumné a vývojové centrum o rozloze přes 10 hektarů. 
 
Veškeré prostředky, které by tyto návrhy přinesly společně s příspěvky a výnosy z publikací, videí, seminářů, přednášek a grantů budou použity k zahájení výstavby prvního experimentálního města. 
 
Své návrhy poskytujeme široké veřejnosti a také všem vzdělávacím institucím. Vaši účast uvítáme. Pokud tyto návrhy podpoří dostatek lidí a připojí se k obhajobě našeho projektu, budeme moci vytvořit organizační jádro, abychom efektivněji prosadili cíle Projektu Venuše. 
 
Změna
 
Během Světové hospodářské krize v r.1929, kdy banky krachovaly a lidé byli propouštěni se stav věcí zdál beznadějný. Tyto okolnosti daly vzniknout novým organizacím, které měly vyřešit mnoho problémů – od Mankind United přes socialismus, komunismus až k technokracii a hnutí World Federalist. Tyto podmínky v lidech vzbudily hluboké sociální uvědomění a někdy se o nich mluví jako o biosociálních tlacích nebo o pochodu událostí. 
 
V současnosti lidé nejsou dostatečně informováni, aby navrhli náležitý a fungující společenský systém pomocí racionálních metod. Projekt Venuše nebudou zavádět současní političtí vůdci, kteří byli dosazeni tak, aby věci zachovali tak jak jsou, beze změn. Jen kvůli selhání existujících společenských institucí a politické nezpůsobilosti budou lidé hledat další možné alternativy společenských systémů. Jsou k tomu motivováni zejména kritickými podmínkami, které ohrožují jejich bezpečnost a existenci. 
 
Žádný stát na světě se dnes nechystá vzdát se své suverenity kvůli společenskému zřízení, které nikdy nebylo vyzkoušeno. Proto musí dojít ke společenskému zhroucení, které by podnítilo zájem o alternativní společenské systémy. V lidské historii k tomu došlo mnohokrát. 
 
Zhroucení
 
Projekt Venuše nemůže být spuštěn v globálním měřítku do té doby než světové ekonomické systémy selžou v uspokojování potřeb lidí. 
 
Kolaps peněžního systému může nastat díky automatizaci a nahrazení mnoha povolání technologiemi. Nejedná se jen o pracovníky výrobních linek, ale také o lékaře, inženýry, architekty a podobně. Jakmile dělníci a profesionálové přijdou o svou kupní sílu, průmysl, který na nich závisí nemůže fungovat. To bude konec peněžnímu systému. Nejde tak o to, jestli se průmyslníci vzdají svých podniků jako spíš o to, že lidé již nebudou mít takovou kupní sílu aby systém udrželi. 
 
K tomuto zhroucení už v globálním měřitku bez debat směřujeme. 
 
Zatímco tyto drastické podmínky pomohou vytvořit touhu po společenské změně, žádný jedinec ani žádná organizace nenavrhla jaké změny jsou nezbytné a jak jich dosáhnout. Nás současný systém nefunguje. Pokud si lidé neuvědomí či je někdo nepoučí o tom co je třeba udělat, budou se stále dokola opakovat ty samé chyby – války, hospodářský pokles, střídání prosperity a krize, hlad, chudoba a zbytečné lidské utrpení. 
 
Cíle Projektu Venuše nemohou být dosaženy, dokud lidé nebudou vědět o jeho návrzích a záměrech. 
 
Proto je naším hlavním úkolem vzdělávání přes média. Pokud se dost lidí dozví o tomto záměru, začneme s výstavbou prvního experimentálního města. Projekt Venuše má nákresy a návrhy na prototyp komunity. 
 
Experimentální město 
 
Projekt Venuše předkládá návrh pro výstavbu nového experimentálního města, které má dvojí účel:
 
Vyzkoušet funkčnost nákresů a návrhů Projektu Venuše a získat tak informace, které by lidem pomohly intelektuálně a emocionálně se přizpůsobit společenskému přechodu.
 
Založit trvalé plánovací centrum, které v budoucnosti využijeme pro krátko- a dlouhodobé plánování globálních projektů a které pomohou realizovat ekonomiku založenou na zdrojích a také v prevenci nedostatku, hladu, chudoby a jiných společenských problémů.
 
Toto nebude žádný troufalý soukromý podnik pro několik vyvolených, ale otevřené město přístupné široké veřejnosti. Navrhované kruhové uspořádání těchto nových měst není jen stylizovanou architektonickou koncepcí. Je to výsledek letitého výzkumu k poskytnutí prostředí, které nejlépe slouží potřebám obyvatel a přitom šetří zdroje. Bez rozsáhlých znalostí symbiotického vztahu mezi lidstvem a životním prostředím by bylo nadmíru obtížné přijít s uskutečnitelnými řešeními mnoha našich problémů. Projekt Venuše vzal tento a mnoho dalších faktorů v pečlivou úvahu. 
 
Rozhodnutí přechodně ustanovené vlády v tomto prostředí, by směřovalo k cílům, kterých je třeba dosáhnout pro vytvoření humánní a technicky udržitelné společnosti, která je ohleduplná k životnímu prostředí.
 
Jako každý jiný inovativní společenský projekt, začíná i tento s několika oddanými lidmi. Tito lidé věnují svůj čas aby informovali druhé o výhodách, které tento nový směr lidstvu přinese. Vítáme každého, kdo chce jakkoliv pomoci během počátečních fází nového experimentálního města. Také bude potřeba sestavit mezioborový tým systémových inženýrů, počítačových programátorů, architektů, urbanistů, sociologů, učitelů apod. 
 
Návrh Projektu Venuše nepovažuje ekologické podmínky za stálé a neměnné. Musíme být připraveni na přizpůsobení systému podmínkám, což je nepřetržitý proces. Tím se vyhneme zachraňování dočasných opatření, která by časem pozbyla užitečnosti.
 
Kruhové uspořádání by se mohlo stát prototypem pro řadu dalších nových měst po celém světě. Rychlost postupu budování bude záviset na dostupnosti finančních prostředků a počtu lidí, kteří tento směr podpoří, ztotožní se s ním nebo se na něm budou podílet.
 
Jelikož komunity takovýchto lidí stále vzkvétají a jsou stále více přijímány, mohly by se stát základem nové společnosti. Raději však procesem evoluce než aktem revoluce.
 
Projekt Venuše se nesnaží nabádat k rozvrácení existujícího systému volného podnikání. Věříme, že jeho konec přijde přirozeně jakožto součást společenské evoluce. Doporučujeme vám, abyste se lépe informovali o návrzích tohoto projektu v našich knihách a na našich videích. Zveme vás ke spolupráci ve snaze vytvořit novou civilizaci, ve které by každý mohl žít lepším životem. 
 
Na závěr 
 
Mnoho lidí se ptá, jak mohou co nejrychleji pomoci ke globálnímu sjednocení. Pokud se ztotožňujete s návrhy Projektu Venuše, můžete mu pomoci k realizaci tím, že se o nás více informujete v našich knihách a na našich DVD. Můžete tento nový směr prosazovat jakýmkoliv způsobem jste schopni. Pomůže i pokud budete o našem projektu mluvit s ostatními, shánět finanční prostředky, žádat o granty, přispívat k publicitě, propagovat přednášková turné nebo vytvářet propagační materiály. Velmi důležité je natočení filmu. Pokud tedy máte takové možnosti, kontaktujte nás. Musí se toho udělat mnoho a je zapotřebí velkého počtu lidí aby jsme tyto záměry představili veřejnosti. 
 
Naše poznatky a návrhy nákresů budou poskytnuty široké veřejnosti a všem vzdělávacím institucím. Pokud tyto návrhy přijme dostatečný počet lidí a ti se rozhodnou připojit se k nám v této nové obhajobě, pomohou vytvořit pevné jádro organizace, která pak bude o to víc schopna uskutečnit své cíle. 
 
Budoucnost je naší zodpovědností; pokud tuto zodpovědnost nebudeme schopni přijmout, budou za nás myslet ostatní.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Nevyužité příležitosti (06.05.2020)
Transformace společnosti prostřednictvím minisystémů sestávajících z transformačně naladěných lidí (30.05.2013)
Prezidentské volby 2013 - výpověď o stavu společnosti (19.02.2013)
V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi (01.11.2012)
Konopí provází člověka již od nepaměti (03.10.2012)
Po konopí ještě nikdo neoslepl (25.09.2012)
Co je příčinou problémů současné společnosti? (19.06.2012)
Hrubé národní štěstí a hrubý domácí produkt v OSN (22.03.2012)
Inspirace z Islandu (08.03.2012)
Světci, démoni a naše vyhlídky do roku 2012 (20.12.2011)
Mike Adams: Kolaps moderního světa v plném proudu (17.07.2011)
Nová naděje - občanský vzdor (08.07.2011)
Stávka - Tomio Okamura: Jak to vidím já (21.06.2011)
Daň z ubrané hodnoty (22.02.2011)
K aféře WikiLeaks (28.01.2011)
Lidem by neškodilo více pokory, skromnosti a střídmosti (15.01.2011)
Jak kazit práci reklamním manažerům? (30.10.2010)
Joytópia (23.10.2010)
Máte na to žaludek? (28.09.2010)
Špioni zase řádí (26.10.2008)
Jde jen o psy? (26.12.2007)
Odkaz Edvarda Beneše (17.12.2007)
Bieda bohatých (03.11.2007)
Čech je naštěstí skeptik (28.10.2007)
Co je Rainbow Family? (11.10.2007)
Súčasný šport - jedna veľká tragédia! (10.10.2007)
Zachráňme svet! (26.09.2007)
O svetovej migrácii a o radarovej základni v Čechách trochu inak (02.09.2007)
Negatívne dôsledky vysťahovalectva a dlhodobej práce v zahraničí. (25.07.2007)
NOVÉ ZÁKONY PRO ŽIVOT NA ZEMI (04.07.2007)
Vážne slová, určené majetným ľuďom. (05.06.2007)
Zverejnenie kritického listu ústrednej riaditeľke Slovenskej obchodnej inšpekcie. (01.06.2007)
Je náš boj s rakovinou naozaj úprimný? (22.05.2007)
Čo nám o nás prezradí riešenie takzvanej rómskej otázky? (08.05.2007)
Jean Ggiono - Muž který sázel stromy (23.04.2007)
Pravicovosť verzus ľavicovosť (07.03.2007)
Umenie – jeho veľkosť a jeho pád. (04.03.2007)
Frekvence člověka a v prostoru okolo něj (24.02.2007)
Mor ho! (21.02.2007)
Ne základnám! (04.02.2007)
O lidském spolupůsobení (09.01.2007)
Titanic roku 2012? (11.11.2006)
Zenový mistr Thich Nhat Hanh: Co bych řekl Usamovi bin Ládinovi (07.09.2006)
S Alicou až na kraj sveta (04.09.2006)
Antikomunismus? (29.08.2006)
Bitva o Vaši mysl aneb vymývání "Vašich" mozků - ukázka (24.08.2006)
Virtuální hospody (05.08.2006)
Úvod do typologie internetových potížistů (30.07.2006)
Co se ukazuje o demokracii? (08.06.2006)
Trojí generálka na noc dlouhých nožů? (24.05.2006)
Trapné čecháčkovství tvář v tvář americkému drábovi (23.05.2006)
Františku Bublane, odstupte! (02.05.2006)
Pane Dolejši, vydržte! (02.05.2006)
Bosenská pyramida Slunce - aktuální reportáž (22.04.2006)
Náboženská panoptika (07.04.2006)
Lež (01.04.2006)
Návrat k povídání (23.03.2006)
Ptačí chřipka (21.02.2006)
Kurvítka (18.02.2006)
Svoboda a ohledy v konfliktu? (11.02.2006)
Dobrá zpráva pro ženy (28.01.2006)
Stabilizovaná katastrofa (11.01.2006)
Rastaman, Babylon, dreadlocks, ganja (11.12.2005)
Mužská iniciace (08.12.2005)
Zachraňte Ježíška (30.11.2005)
Zaslouží si myslivec být člověkem? (25.06.2005)
Koho poženou do moře příště? (16.06.2005)
Den daňové svobody? (15.06.2005)
V Česku řádí dvacet tornád ročně (08.06.2005)
Ujwal Bhole - vystoupení a seminář (01.06.2005)
Co po nás zbude, když vypnou proud? (27.05.2005)
Co víte o komunikaci? (19.05.2005)
Padma Fest (07.04.2005)
Pomozte s otevřením PadmaFarmy (23.03.2005)
PadmaFarma (20.03.2005)
Zase budou v raketách posílat svobodu? (25.01.2005)
Veselí a slzy (02.01.2005)
Absence ducha (01.12.2004)
Stále nebezpeční intoši (24.10.2004)
Utajená vivisekce (22.10.2004)
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
09. 06. 2021:

Sociolog Jan Keller: "...Jistě, člověk může změnit názor v řadě věcí. Jestliže se během doby změní situace, pak jsou takové změny pochopitelné a logické. Ale islamizace byla v době, kdy panu Bartošovi nevadila, pro Evropu právě tak vražedná jako nyní. Naprosto nic se na její hrozbě nezměnilo, spíše se stala ještě aktuálnější. Jestliže šéf Pirátů v tak zásadní věci přesto svůj názor změnil, můžeme očekávat, že pokud se dostane k moci, změní ho bez jakýchkoliv výčitek svědomí znovu. Začít tvrdit o černé, že je bílá, je přece tak jednoduché...
...Pokud se Piráti k moci dostanou, budou muset hledat zdroje státního rozpočtu. Nevím, kde je hledat budou. Jsem si však jist, že prosadit daň z nemovitosti je snadnější, než zrušit daňové ráje, nebo snížit objem dividend, které velcí zahraniční investoři odvádějí z naší země. Nemohu vědět, zda se Piráti budou snažit daň z nemovitostí skutečně prosadit. Ale vím, že pokud chtějí mít po volbách takovou sílu, aby ji prosadit mohli, musejí před volbami tvrdit, že ji prosadit v žádném případě nechtějí...
"

Celý článek...


07. 06. 2021:

Jana Zwyrtek Hamplová: Přála bych si… aneb "2000 slov dnes" od obyčejné ženy
...Přeji si toho hodně. Ale měla jsem pocit, že doba na 2000 slov je zase tady. Tak jsem je zkusila po svém napsat. Protože je slýchám kolem sebe, jen se nevysílají.

Celý článek...


07. 06. 2021:

Petr Anderle: "V listopadu 1989 lidé sice dali najevo, co nechtějí, ale netušili, že si vzniklou svobodu nebudou umět uhlídat a rozvíjet. Zejména když otevřou pole působnosti komunistům s převlečenými kabáty a špatně vzdělaným politikům, vydávajícím se za obhájce zájmů národa z levé či z pravé strany. Výsledek? Nemáme ani autentickou levici, ani autentickou pravici. A jak bychom je obě potřebovali.
A tak se může stát, jak mnozí populisté tvrdí, že „jsme si v roce 1989 svobodu těžce vybojovali“. To by mě zajímalo, jak tito lidé, kteří podporovali nesmyslný vznik krajů, zákonů, při nichž může například senátora zvolit méně než deset procent oprávněných voličů, neuvěřitelný nárůst byrokracie a počtu státních zaměstnanců, desítky podivných privatizací (nejen podivných, ale často i podvodných), o tyto „svobody těžce bojovali“...
"

Celý článek...


24. 05. 2021:

Advokát Miroslav Kříženecký: "Já si myslím, že tento národ si zaslouží prezidenty typu Kocáb. Vždyť je to jedno. Jestli ten člověk bude usilovat o to, abychom se stali já nevím kolikátým státem Spojených států amerických... mně to je jedno. Mně už to je jedno! Mně je za týden 75 let. Ale pláču, protože tady mám vnuky. Mám tady mladé lidi, na kterých mi moc a moc záleží. A je to tragédie tohoto národa, že by vůbec někdo volil tohoto člověka, který z hlediska odchodu vojsk zkazil všechno, co se zkazit dalo. No tak proboha živého... Bylo krásné, jak ho oslavovali. Mně se to tak líbilo! Rusům se to ale líbilo také. Hrozně moc!
A víte, to, co se píše o tomto národu, že se po Bílé hoře dobrovolně připojil k Rakousku, v 39. roce se dobrovolně připojil k Hitlerovi, po 45. se dobrovolně připojil k Sovětskému svazu, no a v 90. roce se dobrovolně připojil ke Spojeným státům... Tak o co jde...
"

Celý článek...


19. 05. 2021:

Sociolog Jan Keller: "Ve skladech (ve Vrběticích pozn.red.) se po dlouhé roky skladovaly části protipěchotních min, které se Česká republika zavázala v Ottawské úmluvě z roku 1999 kompletně zlikvidovat během čtyř let, tedy do roku 2003. Příslušný soud prohlásil, že v areálu byla uložena pouze nepoužitelná těla protipěchotních min bez výbušné nálože a bez spouštěče. Na tento rozsudek se odvolal premiér Babiš při interpelaci ve Sněmovně 6. května. Takže pan premiér, sám úspěšný podnikatel, nám tvrdí, že je úplně normální, když si soukromá firma pronajme od státu rozsáhlé skladovací prostory a po dlouhé roky platí nájem za to, že v nich může opečovávat mimo jiné tuny naprosto nepoužitelného šrotu. Toto harampádí nemůže ani vyvézt, ani jakkoliv jinak uplatnit. Není to divné ani soudu, ani vládě a už vůbec ne opozici. Naštěstí můžeme ve volbách nedůvěryhodnou vládu odmítnout a zvolil si Piráty, kteří nám budou tvrdit totéž co Babiš s Hamáčkem...
Já si myslím, že by bylo řešení, pokud by všichni aktéři Velké vrbětické lži na sebe podali navzájem trestní oznámení a šli si to odsedět. To bych pak, na rozdíl od Pirátů, upřímně věřil, že žijeme v právním státě."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!