Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 11. 05. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Aischylos:
Nenazývej nikoho šťastným, dokud není mrtev.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2954x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2347x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2284x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 2147x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 1957x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Tajemná relikvie - Svatý grál


Převzato (www.rota.cz) - Duchovno - 20. 10. 2007 (12996 přečtení)

Grál mívá podobu oslnivého světla.
Umberto Eco (Foucaultovo kyvadlo)
 
Samo jméno grál pochází ze starofrancouzského graal, jehož původ je pravděpodobně v latinském cratalis, odvozeného od řeckého cratr, což znamená miska či měsidlo.


Etymologické kořeny

Jiné prameny uvádějí, že vzniklo zkomolením slov Sanguis Regalis (krev královská). Jeho podoba je však nejistá. Mluví se někdy o míse či broušeném poháru z jednoho kusu smaragdu (uváděn je také jaspis), jindy o broušeném smaragdu. Pohár měl být naplněn Kristovou krví a sloužit jako univerzální lék, Elixír života, či Kámen mudrců.

Alchymista Fulcanelli ve svém díle "Příbytky filosofů" uvádí: "Týž symbol měli i Egypťané. Seraphis mívá onen předmět na hlavě a na březích Nilu nese jméno Gardal. V Gardalu uchovávali kněží hmotný oheň, stejně jako kněžky v něm přechovávaly nebeský oheň Ptahův. Pro Isidiny zasvěcence byl Gardal hieroglyfem božského ohně. Neboť tento bůh - Oheň, bůh - Láska, se vtěluje věčně do každé bytosti a vše ve vesmíru má jeho životní jiskru."

Grál - kalich (květiny) představuje pasivní, ženský prvek. Také smaragd je nositelem pasivní energie, neboť odpovídá planetě Venuši - jitřence - jindy označované Fosforos či Lucifer. Aktivním prvkem je pak krev či semeno. V orientální literatuře nalezneme nespočet pověstí o zázračném kalichu anebo lotosu (kalich rostliny), do nichž padá kapka vody či krve, čímž získávají zázračnou a léčivou moc. Maurská legenda mluví o Svatém květu, jenž oplodněn semenem božím byl snesen andělem v podobě zlatého motýla (opylovače). Příběh ze 6. století mluví o magickém tyglíku, o který pečovalo dle legendy devět panen a jehož pomocí můžeme vidět vzdálená místa či minulost nebo budoucnost. Podle středověkých legend jedl Ježíš svou poslední večeři z této mísy a do ní také Josef z Arimatie zachytil krev z jeho ran či z rány po Longinově kopí. Na Velký Pátek sestupují andělé z nebes a s pozdviženým Svatým grálem čekají, až jiní andělé vloží do něj hostii přinesenou od Boha.

Tajemní Esejští

V literární historii se nám dochovaly zprávy o tomto židovském mnišství v dílech Filona Alexandrijského a Josefa Flavia. Filon Alexandrijský vysvětluje smysl tohoto označení z řeckého názvu hosioi "zbožní, svatí" což odpovídá hebrejskému ekvivalentu chasíd. Členy byli muži i ženy všech společenských vrstev v Izraeli, kteří žili společně v obcích "zasvěcených ideálu náboženského života, ticha, oběti a lásky". Oba autoři shodně uvádějí počet asi 4000 členů tohoto společenství. Po splnění noviciátu se Izraelité mohli začlenit do tohoto společenství po složení slibu "života podle Tóry, života v modlitbě, poslušnosti, chudobě a čistotě ve světle Hospodina a podřízení se jeho vůli." Samotný Héródés jim byl osobně nakloněn, Esejští byli vyjmuti z přísahy loajálnosti k jeho osobě. Byli také označováni jako cadikové čili svatí nebo spravedliví. Učili, že duch se musí zbavovat hmotných vlivů, praktikovali zvláštní cvičení, postili se a dodržovali askezi. Jejich řád měl čtyři zasvěcovací stupně: věrní, osvícení, zasvěcení a dokonalí. Podle gnostické nauky byl Ježíš vysokým zasvěcencem, ale podle narážek v textech můžeme soudit, že byl od dvanácti let členem bratří Esejských, kteří mu předali své znalosti.

Svatý grál byl údajně součástí pokladu, který nabídla královna ze Sáby králi Šalamounovi. V rámci dědictví byl pak v rukou Nikodéma, který byl učitelem zákona a současně i radním. Později přešel do rukou Josefa z Arimatie. Tento vcelku záhadný muž byl jedním ze zámožných členů židovské rady. Zůstával dlouho tajným přívržencem Ježíšovým a až teprve po Kristově smrti se veřejně přihlásil k jeho učení. Po snětí z kříže si na Pontiu Pilátovi vyžádal tělo Ježíšovo. To mu bylo darováno a on je spolu s Nikodémem pohřbil v novém hrobě ve své zahradě na Kalvárii, vzdáleném asi 40 metrů od místa ukřižování. Nikodém také obstaral vonné masti z myrhy a aloe.

HROB Průřez Ježíšova hrobu, jak vypadal původně.
A = předsíňka
D = vstup
C = v hrobě po pravé straně výklenek s kamenným ložem
B. Na tomto loži Kristus odpočíval

Katarští a křížová výprava

Označení Kataři, Karaité, Kacíři či Albigenští patří dalšímu zajímavému společenství věřících. Vzniklo v druhé polovině 8. století v Mezopotámii. Pro přehlednost je již nadále budu nazývat Katary. Katarské učení mluví o existenci dvou bohů. Čistého Ducha - Boha Lásky, který nebyl poskvrněn hmotou, a o jeho protipólu, který nazývali Rex Mundi - Král světa stvořeného ve hmotě, o němž věřili, že je schopen manifestovat svoji moc ve fyzickém světě. Dle jejich filosofie byl vesmír stvořen právě oním Králem světa.

Kataři odmítali přijmout kříž a ukřižování jako symbol, v důsledku čehož na ně roku 1209 zaútočila armáda o síle 30.000 tisíc rytířů. To vše se odehrálo v Pyrenejích, na území dnešní Francie. Albigenská křížová výprava trvala čtyřicet let, její účastníci nosili jako znak kříž, stejně jako křižáci v Palestině.

Tradice praví, že Kataři odnesli svůj pohádkový poklad - jehož součástí byl údajně i Svatý grál - do poslední bašty odporu pevnosti Montsegur. Když už byla situace neudržitelná, vyžádali si čtrnáctidenní příměří, aby se mohli poradit, než se vyjádří k podmínkám, za kterých budou ochotni se vzdát. V té době proběhl v pevnosti zřejmě velmi důležitý svátek - rituál -, po jehož realizaci byl z pevnosti odnesen poklad do bezpečí. Termínem se tento svátek shodoval i s Velikonocemi - svátkem ukřižování. Toto příměří vypršelo 15. března. Přes 200 Katarů bylo později vyvlečeno do ohrady z kůlů a hromadně upáleno.

Do této oblasti Pyrenejí se vydal i Richard Wagner před tím, než začal komponovat svou poslední operu - Parsifal. Ani Adolf Hitler tuto oblast neopominul. V letech 1940 - 1945 šly po stopách Wagnera německé jednotky, které zde prováděly mohutné vykopávky, především v oblasti městečka Rannes-le-Château.

Templářský řád

Dalším společenstvím, v jehož vlastnictví byl údajně Svatý grál, je řád rytířů - Templářů. Podle Guillauma de Tyle byl templářský řád založen roku 1118 Hugem z Paynsu (z hrabství Champagne) a Gottfriedem ze St. Omeru. Původním cílem řádu bylo chránit poutníky na cestě od břehu moře do Jeruzaléma, kam až jim dovolovala jejich "moc". Zakládajících členů bylo devět a po devět let nebyli přijímáni noví členové. Oficiálně byl templářský řád uznán roku 1128 církevním sněmem v Troyes, kde byla řehole schválena. Král Balduin dal řádu k dispozici část svého obydlí, na jehož místě stával chrám krále Šalamouna (Templum).

Hugo z Payns při své osobní cestě po Francii, Anglii a Španělsku získal pro "společnou věc" tři sta nových rytířů a souvěrců. Záhy však vznikla povinnost Templářů bojovat proti jinověrcům a udržet Svatou zemi v rukou křesťanů. Za svou věrnost získávali Templáři od papežů všelijaké výsady. Eugen III. udělil roku 1163 Templářům jako odznak rudý kříž na bílém plášti.

Jádro řádu tvořili rytíři šlechtického původu, druhou kastou byli bratři sloužící, kteří se dělili na zbrojnoše (armigeri) a bratry řemeslníky (famuli). Jejich šat byl hnědý či černý s červeným křížem. Třetí třídu tvořili kaplani, kteří obstarávali církevní věci řádu, jenž podléhal pouze papeži. Podařilo se zde spojit mnišství a rytířství - vliv duchovní i vojenský.

Růst moci a bohatství však zřejmě způsobil i pád řádu. Na počátku XIII. století byl řád papežem obviňován z kacířství. V důsledku nepříznivých událostí pro řád přesídlil velmistr řádu Gaudini na Kypr a později celý řád přesunul své pole působnosti do Francie. Definitivní konec Templářského řádu zpečetil Filip IV. Rytíři byli obviněni ze zapírání Krista a uctívání Bafometa - "zlaté vousaté hlavy". V noci z 12. na 13. října 1307 byli ve Francii zatčeni rytíři i velmistr řádu a roku 1308 potvrdilo říšské shromáždění jejich vinu. Mnoho rytířů bylo umučeno či doživotně uvězněno.

Do Čech přišli Templáři roku 1232, kdy se usadili na Moravě. Jejich největší vzmach na našem území byl za vlády Václava II. Je zajímavou shodou, že i Václava údajně podvedla jeho žena s dvořanem a on, stejně jako legendární Artuš, jim odpustil. V Praze vystavěli roku 1252 klášter svaté Anny na Starém Městě a rezidenci v Celetné ulici (naproti domu Černé Matky Boží), jíž dali jméno "Templ". Vzpomeňme na Blanické rytíře, které má vyvést sám sv. Václav.

IMAGEIMAGEIMAGE

Grál v legendách a mýtech

Na konci XII. století napsal Robert de Boron legendu o Svatém grálu "Roman du St. Graal", z níž se nám dochovala pouze první část. Vypráví o dobrodružství rytířů kulatého stolu krále Artuše. Podle Borona donesl grál do Anglie syn Josefa z Arimatie a po mnoha peripetiích jej nalezl rytíř Parsifal, který se stává jeho strážcem. Ve francouzské literatuře v téže době vniká nedokončená báseň od Chrestiena de Troyes "Le komte del graal". V rané velšské básni "The Spoils of Annin" (Poklad z Annen) vede král Artuš skupinu válečníků do říše mrtvých, aby zde ukradl Cauldron z Arawnu - kotel, který má moc oživit toho, kdo je do něj ponořen.

V německé literatuře nalezneme pověst o grálu u Wolframa von Eschenbach. Grál je zpodobněn broušeným, zázračným smaragdem, obdařeným od Boha milostmi, který byl stvořen na počátku světa. Nejprve ho chránili andělé, ale při bitvě Boha s Luciferem vypadl padlému andělovi z koruny; později jej střežil řád dokonalých rytířů - Templářů. Již ve starých mohamedánských legendách a Koránu se setkáváme s kamenem, sneseným anděly ze Sinaje, který byl postaven v chrámě namísto oltáře a na němž byla založena svátost oltářní. S těmito legendami zřejmě souvisí i ruská pověst o kameni jménem Alatyrj. Jméno kamene sice ukazuje na pravděpodobný východoturecký původ, o to záhadněji působí jeho spojení s křesťanskou legendou.

Ať byl Svatý grál pohár či smaragd - ať byl či nebyl - dodnes jitří naši fantazii. Relikvie, která má zázračnou moc, vyléčí každou nemoc a kterou již několik století nikdo neviděl.

strigona

Prameny:
BIBLICKÉ DĚJINY, Dr. Václav Kubíček, 1941
SVĚDKOVÉ ČASU, Leo Deuel, Odeon, 1975
DĚJINY JUDAISMU, André Chouraqui, Victoria Publishing, 1995
DĚJINY HEBREJSKÉHO NÁRODA, André Lemaire, ERM, 1994
TAJNÉ SPOLEČNOSTI OKULTNÍ, MYSTICKÉ A NÁBOŽENSKÉ, Karel Weinfurter TAJNÉ SPOLEČNOSTI V ČECHÁCH, Emanuel Lešehrad, PDN
PŘÍBYTKY FILOZOFŮ, Fulcanelli, Trigon, 1996
ENCYKLOPEDIE OKULTISMU, Dr. Jan Kefer
OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ
KELTSKÁ SPIRITUALITA A HLEDÁNÍ GRÁLU, John Matthews, Alternativa
SVATÁ KREV A SVATÝ GRÁL, Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Dobra 2003
STRUČNÝ ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA ČESKÉHO, Josef Holub - Stanislav Lyer, SPN, 1992

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Mozek na čipu? (31.12.2009)
Ako to bolo s dobou ľadovou (2.) (28.04.2008)
Ako to bolo s dobou ľadovou (1.) (26.04.2008)
Zpráva z orgonautické expedice (18.02.2008)
Kopí osudu. (21.10.2007)
Neuvěřitelný výzkum (15.09.2007)
Vnímání a prožívání času (17.08.2007)
Mohou za povodně Jupiter a Saturn? (06.06.2007)
Měsíc plný tajemství (2.) (11.04.2007)
Měsíc plný tajemství (1.) (09.04.2007)
Vznik a pohyby dat v prostoru (06.04.2007)
Netradiční teorie stavby egyptských pyramid (07.01.2007)
Hledání kořenů alchymie (30.10.2006)
Tabák (22.10.2006)
Muž, ktorý vynašiel 20. storočie - Nikola Tesla (12.08.2006)
Jiný pohled na Blízký východ (01.08.2006)
Je to, jak to je... (28.07.2006)
Co oči nevidí (2.) (17.07.2006)
Co oči nevidí (1.) (15.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (2.) (01.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (1.) (30.06.2006)
Novinky okolo Bosenských pyramid (09.06.2006)
Symbolika číslic (05.06.2006)
Návod k použití abecedy lidštiny (05.06.2006)
Abeceda lidštiny (05.06.2006)
Léčba rakoviny u myší bez ozařování a cytostatik (25.05.2006)
Šťáva z grapefruitu může uškodit (19.05.2006)
Kanabinoidy tlumí imunitní obranu (18.05.2006)
Wilhelm Reich a orgonová energie (17.05.2006)
Kmenové buňky mohou napravit zpřetrhané vazy (16.05.2006)
Kosmická energie versus aura (15.05.2006)
Znovuzrození alchymie VII. (09.05.2006)
Znovuzrození alchymie VI. (06.05.2006)
Znovuzrození alchymie V. (03.05.2006)
Znovuzrození alchymie IV. (01.05.2006)
Znovuzrození alchymie III. (28.04.2006)
Znovuzrození alchymie II. (26.04.2006)
Znovuzrození alchymie I. (24.04.2006)
Voynichův rukopis (21.03.2006)
Levitující ostrovy v Bermudském trojúhelníku? (15.03.2006)
Síla býčí, kopyšník a luštinka (12.03.2006)
Jazyky jak je neznáte, úvaha průměrného občana. (04.03.2006)
Evoluce: Hranice mezi vědou a metafyzikou (19.01.2006)
Kurupira - recenze knihy (30.12.2005)
Lidské šlápoty staré milion roků? (10.12.2005)
Kurupira – zlověstné tajemství (25.11.2005)
Kosmické cykly a katastrofy na Zemi (28.09.2005)
Piktogramy v obilí v roce 2005 (23.09.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (5.) (31.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (4.) (28.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (3.) (25.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (2.) (23.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (1.) (20.08.2005)
Vonné tyčinky (08.05.2005)
Vonné oleje (02.05.2005)
Zajímavosti o "řeči těla" (15.03.2005)
Zajímavosti o mozku a paměti (11.03.2005)
Zhoršení paměti po kouření marihuany (26.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.) (21.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (1.) (16.02.2005)
Minuta pro Bytost Země (03.02.2005)
Fotoaparát na auru? (27.12.2004)
Křišťálový poklad 2004 (07.12.2004)
Algoritmus na rozpoznávání spamu (30.11.2004)
Statistika k zamyšlení (17.11.2004)
Dušan Zbavitel byl poctěn Státní cenou (28.10.2004)
Dvě události (12.09.2004)
Jsme zodpovědní i za toto... (07.09.2004)
Hétera (01.08.2004)
Ohalo II (30.07.2004)
Změna energetického obalu Země (13.07.2004)
Michel de Nostre-Dame zvaný Nostradamus (20.06.2004)
Jak se liší lidská a šimpanzí dědičná informace? (14.06.2004)
Zemětřesení (11.06.2004)
Co dali světu Arabové (1.) (01.06.2004)
Archaeoraptor (29.05.2004)
Návrat k pohanským kultům (26.05.2004)
Propláchnout se Vodnářem (25.05.2004)
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu (24.04.2004)
Neznámá říše Churritů (22.04.2004)
Atlantis, stále pošmourno! (17.04.2004)
Francouzská výprava bude hledat Atlantidu (15.04.2004)
Nerezavějící sloup v Dillí (14.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (2.) (05.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (1.) (03.04.2004)
Archeologie a proroci (04.03.2004)
Hrozí Zemi přelidnění? (28.02.2004)
Štěpný reaktor v hlubinách Země? (30.01.2004)
Blíží se přepólování magnetického pole Země? (23.01.2004)
V tomto státě něco hodně smrdí (11.01.2004)
Žít s otevřenou myslí (26.12.2003)
Egyptská Kniha mrtvých (25.12.2003)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 1 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
07. 05. 2021:

Sociolog Petr Hampl: "Ať se snažíte, jak se snažíte, pořád žijete ve strachu. Agresivní dav sestávající z byrokratů a intelektuálů se může v příští minutě otočit proti vám. Dnes je to Hamáček, zítra to může být Fiala, Pekarová nebo Bartoš. Každý žije ve strachu. Nikdo si nemůže dovolit ukázat nedostatek horlivosti. Svým způsobem je to varování podobné tomu, jako když byl v 50. letech občas popraven nějaký příslušník politbyra. Všichni to vidí a nikdo si nemůže být jistý. Nekřičíš dost hlasitě? Neurážíš prezidenta vlastní země dost agresivně? V příští minutě můžeš být označen za zrádce ty..."

Celý článek...


06. 05. 2021:

Vidlák: "Existuje jen jedna jediná vyšetřovací verze. Že to odpálili ti agenti. Až na to, že existuje celá řada podverzí. Jestli měli komplice, jestli to ten komplic neudělal celé sám, jestli se druhým výbuchem nezametaly stopy, jestli se na tom nepodíleli majitelé Imexu... Chyběla ostraha, ba dokonce i ploty chyběly. BISce takový šlendrián celá léta vůbec nevadil. Tři lidé ten výbuch přežili, ale žádný Kroupa ani Kundra ani pravdomluvná ČT, nikdo s nimi neudělal žádný rozhovor. Jakoby neexistovali. Nebo by říkali věci, co se nehodí do krámu.
Když Hamáček říkal, že Vrbětice odpálili Rusové a my měli pochybnosti, tak jsme se od pravdolásky dozvěděli, že ministrovi vnitra/zahraničí se přece musí věřit. Když teď Hamáček říká, že v Moskvě handlovat nechtěl, tak jsme se od pravdolásky dozvěděli, že se mu nesmí věřit vůbec nic. Pro Babiše to platí stejně.
Informace o Vrběticích je přísně tajná, že se nesmí zveřejnit žádné podrobnosti z vyšetřování. Aby náhodou prostý lid něco nevykecal. Ale není dost tajná, aby z ní neunikaly zajímavé informace tu ke Kundrovi, tu ke Kroupovi. A nikoho to netrápí. Nikdo nekřičí, že tajné služby mají někde uvnitř krtka, který když může vynášet novinářům, možná vynáší i někam jinam...
"

Celý článek...


21. 04. 2021:

Na začátku byl požár: Ze zprávy HSZ o zásahu ve Vrběticích: "Po příjezdu jednotek HZS Zlínského kraje na místo události (sklad č. 16) provedla první jednotka HZS ZLK Slavičín průzkum ze severní strany hořícího objektu. Vzhledem k nepravidelným výbuchům nebylo možné provést průzkum i uvnitř objektu a bylo rozhodnuto o ústupu. Tato jednotka také pořídila zřejmě poslední fotografii tohoto skladu ještě před výbuchem."

Celý článek...


20. 04. 2021:

Vidlák: "Něco podobného jsem řekl v případě amerických voleb - Trump bezprecedentně zpochybnil volby a proto musí následovat další bezprecedentní krok, jinak bude odejít, odepsán a časem i umlčen. Teď to říkám i v případu Vrbětice - bezprecedentním způsobem byly rozvráceny vztahy s Ruskem. Bezprecedentním způsobem se posunulo zahraniční směřování naší země. Bezprecedentním způsobem o nás bylo rozhodnuto na dlouhá léta dopředu. Pokud nebude následovat stejně bezprecedentní zveřejnění důkazů, bude Babiš prostě a jednoduše nezvolen, pak odejít a pak možná i zničen. A stejně jako v případě Trumpa tomu bude hodně lidí tleskat. A rovnou říkám, že si vůbec nejsem jistý, jestli vůbec lze dodat dostatečně neprůstřelné důkazy, aby to veřejnost víceméně uspokojilo.
Podle mě žádné důkazy zveřejněny nebudou. Jen nám předhodí něco k věření. Jako v případě Skřípala.
"

Celý článek...


19. 04. 2021:

Senátor Jaroslav Doubrava: "Náhle obvinit nějaké agenty po 7 letech od výbuchu? Bylo využito prefabrikátu zpravodajských služeb. V politickém světě je normální, že zpravodajské služby připravují do zásoby různé prefabrikáty obvinění, aby byly ve vhodný okamžik využité k prosazení určitých zájmů. Monitorují se hovory zájmových osob, sledují tzv. zájmové osoby, cizí diplomaty, aby podle potřeby mohli být tito lidé obviněni z podvratné činnosti...
Vezměte si tu politickou tragédii, kdyby Rusko souhlasilo s velkorysými dodávkami Sputniku V, po kterém volá a chce většina našich občanů. To by Rusko bylo najednou andělem, ne klubkem teroristických zmijí. Proto připravený scénář byl spuštěn právě teď.
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!