Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 16. 05. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Paul Kingsnorth :
Obávat se, že po kolapsu současné civilizace se dostanou k moci psychopaté, je omyl. Ti nám už přece dávno vládnou!

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2969x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2366x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2304x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 2165x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 1972x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tantra

* Tantra a posvátnost života


Převzato (skydancing.mysteria.cz) - Tantra - 27. 05. 2005 (4817 přečtení)

Interview s Johnem Hawkenem, zakladatelem SkyDancing Tantra CZ. Tantru vyučuje přes 15 let, z toho 7 let v České republice.

Johne, co Tĕ přivedlo na tantrickou cestu?
Po dokončení univerzity jsem byl velmi vzdělaný intelektuál, který se naučil o životě přemýšlet, analyzovat ho, diskutovat o něm, dokonce si ho i racionálně vážit. Ale neměl jsem ponětí jak ho žít. Tohle jsem samozřejmě nevěděl až do momentu, kdy jsem se ocitnul na divadelní stáži u Jerzy Grotowského v jeho Divadelní laboratoři v Polsku. Najednou jsem byl obkklopen lidmi, kteří byli plní života, nevznášeli se někde v myšlenkách,ale byli pevnĕ ve svých tělech, která vibrovala energií. Prožívali naplno své pocity a především byli autentičtí ve svém způsobu bytí. Tímto myslím, že nebyli utvářeni názory nebo potřebami ostatních, ale jejich živost vycházela z jejich nitra, z jejich vnitřního pramene, z jejich integrity, z celistvosti bytí, kterou oni nazývali duchaplnost. Zážitku této živosti se nic nemohlo vyrovnat. Cítil jsem hlubokou propast mezi tím, jaký jsem byl a jaký jsem chtěl být. A tak začalo moje hledání.
A tohle hledání tĕ přivedlo k tantře? Co to bylo na tantře, co uspokojilo tvé hledání živosti a energie?
Za prvé tantra je duchovní cestou, která uctívá tělo, oslavuje jeho smysly a prožívání života skrze potěšení těla. Je to o tom žít tak intenzivně a naplno, jak si přejeme a osvobodit se od napětí, převzatých vzorců a zábran. Je to o tom říci ano naší živosti, posvátnosti našeho těla a naší radosti spojené s láskou a sexualitou.
Nezbytným základem k tomuto je umožnit volné plynutí a pulzaci energie skrze naše tělo.Tantrická cvičení, která vyučujeme ve SkyDancing tantře umožňují tohle osvobození a učí vnímat sám sebe jako plynutí, jako dymanickou záležitost spíše než statickou věc. Proto se v tantře definujeme v rámci našeho potenciálu a ne v rámci našich omezení. Prožíváme sami sebe jako konstantní splétání mnoha vláken a ne jako černo bílou dualitu. Přestáváme vytvářet sami sebe tím, že popřeme a odmítneme to, pro co se rozhodneme, že nejsme.
Za druhé, tantra zdůrazňuje hodnotu prožitku. Můžeme parafrázovat Descarta: Prožívám, tedy jsem. Tantra není náboženství, nežádá po vás, abyste v něco věřili. Tantra vás raději vyzývá, abyste si sami věci vyzkoušeli, prošli určitými zážitky, které pro vás mohou objevit věci, které vám byly doposud skryté: nesmírnou rozsáhlost vašeho energetického potenciálu, a obrovskkou šířku vašeho potenciálního vědomí. Máte schopnost prožívat požehnání a extázi jako přímý zážitek posvátna - boha /bohyně v sobě, ne jako nějakou abstrakci nebo autoritativní osobu, ale jako dimenzi prožívání sebe sama. Tím, že si klademe otázky a měníme naše zafixované pocity toxického studu, si můžeme začít vybírat,co cítíme pro nás jako energeticky správné, co má pro nás integritu. Zdravý stud, spontánní horko, které zalévá naše tělo, nás potom upozorní na momenty našeho nevědomého a nevhodného chování.
Takže v našem přirozeném, zdravém stavu nepotřebujeme pravidla a externí autoritu?
Tantra nás učí následovat vnitřní autoritu našeho srdce a našeho vlastního prožitku. Jak se učíme vnímat sami sebe, ostatní i okolní svět v rámci energie, přímo prožíváme propojení se všemi věcmi a cítíme respekt k rozličným realitám života. Už se dál nasnažíme uspokojit sobecké požadavky našeho ega, protože si uvĕdomujeme, že opravdové štěstí je možné pouze v láskyplném a chápajícím spojením s prožitkem druhých a s dobrem celku. Už dál nebojujeme se světem, abychom mu vnutili naši jedinou pravdu a podrobili si ostatní, aby přijali nás myšlenkový systém. Namísto bezmyšlenkovitého následování pravidel si začínáme vědomě vybírat.
Myslela jsem , že tantra je o sexu, třeba o tom jak mít lepší sex, jak prožívat naší sexualitu vědomě spíše než nevědomě. Teď to ale zní velmi filozoficky, až politicky.
Tantra je mapou lidského prožívání, které je vnímáno na základě setkávání dvou základních principů - ženského a mužského -energie a vědomí. Tohle je ve skutečnosti základem naší sexuality, ale také základem celého našeho života. Sexualita je pouze jednou z manifestací naší životní energie, další manifestací je láska. V tantrické mapě prožívání je sexualita, láska a duchovnost jedním a tím samým proudem životní energie, stejně jako červená, zelená a modrá jsou jedním proudem světelné energie.
Prostřednictvím čaker v našem energetickém těle se pak můžeme vědomě rozhodnout, kterou “branou” vstoupit do našeho prožívání a tím transformovat jakékoli destruktivní formy naší uzavřené energie do forem kreativních a životaplnějších. Pokud aplikujeme tuto schopnost i do našich vztahů, můžeme léčit svá sexuální zranění a léčit staré oddělení mezi srdcem a sexem.Tím pádem můžeme prožívat sex jako meditaci v rozšířeném vědomí posvátné sexuality. Vedlejším produktem tohoto je intenzivnější a trvalejší sexuální potěšení a více uspokojující a duchaplnější vztahy.
Takže tantra není o tom spát se spoustou partnerů?
Tantra nic nesoudí ani nic nepřikazuje. Můžete být na tantrické cestě s jedním stálým partnerem, s mnoha partnery, kteří vám přinášejí a zrcadlí mnoho aspektů boha či bohyně, nebo můžete jít cestou celibátu - vždy je to o posvátném sňatku energie a vědomí, Šakti a Šivy, uvnitř vás samotných. Tím, jak se učíte pobývat ve své živosti, začínáte objevovat tisíce způsobů jak vyjádřit svou sexualitu, ve vaší hravosti, tvořivosti, vaší intuitivnosti. Jste osvobozeni od nutkání skončit s někým v posteli, abyste se mohli cítit jako opravdový muž nebo opravdová žena.
Je to o rozšíření našich možností jak se vyjadřovat?
Je to o překonání duality. Dualita je nástrojem mysli, který jí slouží k tomu, aby mohla světu porozumět. Mysl není schopna svět bezprostředně prožívat. Neustále nám svět okolo nás interpretuje, dodává nám nikdy neutichající komentář k našemu prožívání. A tento hlas v naší hlavě nám zabraňuje v přímém bezprostředním prožívání našeho života. Žijeme obklopeni všemi těmi zázraky, a místo toho, abychom zůstávali stát v úžasu a dovolili naším smyslům uvidět a ocenit je, chováme se podobně jako kdybychom místo žití života sledovali televizní program o životě.
Tak proč nevypneme televizi a nevyjdeme z té temné místnosti ven do života?
Protože by nás to oslnilo. Už jsme si tak zvykli žít s nízkým stavem naší energie a s uzavřenými smysly, že ta intenzita energie by nám ve skutečnosti způsobila bolest a strach. Také jsme se naučili, že to, co jde v televizi - t.j. převzaté názory, které na nás naše mysl neustále chrlí - je opravdovĕjší, než nás vlastní prožitek. Takže jak procházíme tantrickým výcvikem, učíme naše tělo, aby se pomaličku otvíralo a zvykalo si obsáhnout v sobě více a více energie a aby se naše smysly začaly postupně otvírat a prožívat více intenzivněji.
A potom potřebujeme vytvořit moment, kdy televizi vypneme. Ale programy na televizi jsou návykové. Ten nejpopulárnější program se nazývá “co si pomyslí ostatní?”, kdy hodiny a hodiny debatujeme o tom, co si ostatní lidé pomyslí o tom, když uděláme tohle nebo když řekneme tamhleto. Neustále se motáme ve starých kritikách a odsouzeních a toužíme po uznání. Je to fakt nuda.
A co má tohle společného s dualitou?
Ta dualita je tím oddělením mezi prožitkem a tím prožívajícím. Činí to z nás diváky spíše naz účastníky našeho života.
Takže, pokud se otevřeme bezprostřednímu prožitku, můžeme tím překonat dualitu mezi životem a tím, kdo ten život žije?
Ano. A tato schopnost byla povýšena na duchovní úroveň a stala se výsadním právem kněžích, kteří se potom pyšní svou nadřazeností nad normálním lidem a uplatňují právo kontroly ve jménu svaté autority, kterou reprezentují. Zatímco ve skutečnosti tato duchovní dimenze života je přirozeným právem každého z nás, přístupným skrze otevřené a vědomé prozkoumávání naší sexuální energie. Tohle je také důvodem proč měla náboženství univerzální tendenci zakazovat prozkoumávání sexuální energie - jeho síla nalézt vnitřní autoritu by zpochybnila uzurpaci moci a autority.
Předpokládám také, že tantra se zajímá o překonání duality mezi mužem a ženou?
Přesně tak. Tantra je cestou osvobození se od omezení jako jsou např. role muže, ženy, děvky či bohyně, nebo jiných dualit, které omezují naše bytí jako např. starý/ mladý, neznámý/ familiérní, kontrola/ uvolnění. Ale tantra učí ještě základnější princip expanze, spočívající v rozšíření vědomí, až jsme v něm schopni obsáhnout oba opačné póly. Pokud toho dosáhneme, zažíváme v tom momentě obrovské uvolnění energie, což je báječný pocit.
Jaký je rozdíl mezi tantrickým a normálním sexem?
Normální sex je zaměřen na prožívání rozkoše z vybití energie. Všechno okolo, romantické večeře u svíček, očekávání, polibky, doteky jsou jako předehra. Těšíme se ze sexuální energie a zároveň směřujeme vše k momentu uvolnění sexuálního napětí z našich těl během 8-12 sekund, což je průměrná doba trvání obyčejného orgasmu. Tohle ukazuje jak hluboce ambivalentní je přístup k naší sexualitě.Toužíme po ní, strávíme spoutu času v touhách a očekáváních, ale naším největším potěšením je zbavit se jí.
Tantra nás učí uvolnit se do sexuální energie a jednoduše v ní být jako v přirozeném stavu příjemné živosti. Naším zvykem je však zatnout se do sexuální energie, vytvořit napětí ve svalech, zejména ve svalech pánevního dna. Tohle má krátkodobý efekt v tom, že to vytváří dojem intenzity. Cenu, kterou za tento pocit intenzity platíme, je ale dvojí: zaprvé, napnutý sval je sval připravený k akci, takže nás tohle napětí dostává ze sféry bytí do sféry dělání a výkonu; za druhé, zatímco vzrušení spolu s uvolněním vytváří stav rozkoše, vzrušení spolu s napětím vytváří energetický stav strachu.
(Převzato ze SkyDancing Tantra Cz
zkráceno, celý článek najdete zde)

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Dotek v partnerství (02.11.2012)
Cvičení na zvětšení, zpevnění a ozdravění prsou (16.12.2010)
Tajemství věčného mládí adeptů tantry –tři tajemství (3) (12.12.2010)
Tajemství věčného mládí adeptů tantry –tři tajemství (2) (10.12.2010)
Tajemství věčného mládí adeptů tantry –tři tajemství (1) (02.12.2010)
Tantra dnes (26.06.2008)
Tantra - cesta energie a vědomí (14.06.2008)
Úvodní večery tantry Brno - Havířov - Bratislava (03.11.2007)
Úvodní večer SkyDancing Tantry v Brně 31.1. (19.01.2007)
Víkendová ochutnávka Tantry 2.-4. února (18.01.2007)
Úvodní večer SkyDancing Tantry v Bratislavě 1.2. (17.01.2007)
Posvátné tělo - Vášnivý duch SkyDancing tantrický výcvik 2007/2008 (16.01.2007)
Jak pracovat se sexualitou (15.01.2007)
John Hawken na festivalu Miluj svůj život v Plzni (22.06.2006)
Víkendová ochutnávka Tantry 14.-16.7.2006 (04.06.2006)
Nový 5.ročník SkyDancing tantrického výcviku (23.05.2006)
Kdybych znovu žila se svým mužem… (04.04.2006)
Večer SkyDancing Tantry s Johnem Hawkenem (02.01.2006)
Materialistická propaganda a meč rozlišování nr. 2 - nepsaná bible materialismu (18.12.2005)
Opatrování našeho vnitřního světla (19.11.2005)
Chuť tantry (06.10.2005)
Tantra, meditace (26.08.2005)
Chuť Johna (08.08.2005)
Tantrické oslavy (11.07.2005)
SkyDancing Tantra - informace pro účastníky výcviku (28.05.2005)
Doplňující kurz k výcviku s Johnem Hawkenem (23.05.2005)
Kurzy Johna Hawkena v ČR v roce 2005 (01.05.2005)
Můj ženský pohled na tantru (04.01.2005)
Sexuální tao energie (07.11.2004)
Bohyně (23.09.2004)
Tantra v denním životě (03.07.2004)
Tantra pro ženy (02.06.2004)
Lidi vzrušuje sex a tváří se, že to dělají kvůli duchovnu (17.05.2004)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
07. 05. 2021:

Sociolog Petr Hampl: "Ať se snažíte, jak se snažíte, pořád žijete ve strachu. Agresivní dav sestávající z byrokratů a intelektuálů se může v příští minutě otočit proti vám. Dnes je to Hamáček, zítra to může být Fiala, Pekarová nebo Bartoš. Každý žije ve strachu. Nikdo si nemůže dovolit ukázat nedostatek horlivosti. Svým způsobem je to varování podobné tomu, jako když byl v 50. letech občas popraven nějaký příslušník politbyra. Všichni to vidí a nikdo si nemůže být jistý. Nekřičíš dost hlasitě? Neurážíš prezidenta vlastní země dost agresivně? V příští minutě můžeš být označen za zrádce ty..."

Celý článek...


06. 05. 2021:

Vidlák: "Existuje jen jedna jediná vyšetřovací verze. Že to odpálili ti agenti. Až na to, že existuje celá řada podverzí. Jestli měli komplice, jestli to ten komplic neudělal celé sám, jestli se druhým výbuchem nezametaly stopy, jestli se na tom nepodíleli majitelé Imexu... Chyběla ostraha, ba dokonce i ploty chyběly. BISce takový šlendrián celá léta vůbec nevadil. Tři lidé ten výbuch přežili, ale žádný Kroupa ani Kundra ani pravdomluvná ČT, nikdo s nimi neudělal žádný rozhovor. Jakoby neexistovali. Nebo by říkali věci, co se nehodí do krámu.
Když Hamáček říkal, že Vrbětice odpálili Rusové a my měli pochybnosti, tak jsme se od pravdolásky dozvěděli, že ministrovi vnitra/zahraničí se přece musí věřit. Když teď Hamáček říká, že v Moskvě handlovat nechtěl, tak jsme se od pravdolásky dozvěděli, že se mu nesmí věřit vůbec nic. Pro Babiše to platí stejně.
Informace o Vrběticích je přísně tajná, že se nesmí zveřejnit žádné podrobnosti z vyšetřování. Aby náhodou prostý lid něco nevykecal. Ale není dost tajná, aby z ní neunikaly zajímavé informace tu ke Kundrovi, tu ke Kroupovi. A nikoho to netrápí. Nikdo nekřičí, že tajné služby mají někde uvnitř krtka, který když může vynášet novinářům, možná vynáší i někam jinam...
"

Celý článek...


21. 04. 2021:

Na začátku byl požár: Ze zprávy HSZ o zásahu ve Vrběticích: "Po příjezdu jednotek HZS Zlínského kraje na místo události (sklad č. 16) provedla první jednotka HZS ZLK Slavičín průzkum ze severní strany hořícího objektu. Vzhledem k nepravidelným výbuchům nebylo možné provést průzkum i uvnitř objektu a bylo rozhodnuto o ústupu. Tato jednotka také pořídila zřejmě poslední fotografii tohoto skladu ještě před výbuchem."

Celý článek...


20. 04. 2021:

Vidlák: "Něco podobného jsem řekl v případě amerických voleb - Trump bezprecedentně zpochybnil volby a proto musí následovat další bezprecedentní krok, jinak bude odejít, odepsán a časem i umlčen. Teď to říkám i v případu Vrbětice - bezprecedentním způsobem byly rozvráceny vztahy s Ruskem. Bezprecedentním způsobem se posunulo zahraniční směřování naší země. Bezprecedentním způsobem o nás bylo rozhodnuto na dlouhá léta dopředu. Pokud nebude následovat stejně bezprecedentní zveřejnění důkazů, bude Babiš prostě a jednoduše nezvolen, pak odejít a pak možná i zničen. A stejně jako v případě Trumpa tomu bude hodně lidí tleskat. A rovnou říkám, že si vůbec nejsem jistý, jestli vůbec lze dodat dostatečně neprůstřelné důkazy, aby to veřejnost víceméně uspokojilo.
Podle mě žádné důkazy zveřejněny nebudou. Jen nám předhodí něco k věření. Jako v případě Skřípala.
"

Celý článek...


19. 04. 2021:

Senátor Jaroslav Doubrava: "Náhle obvinit nějaké agenty po 7 letech od výbuchu? Bylo využito prefabrikátu zpravodajských služeb. V politickém světě je normální, že zpravodajské služby připravují do zásoby různé prefabrikáty obvinění, aby byly ve vhodný okamžik využité k prosazení určitých zájmů. Monitorují se hovory zájmových osob, sledují tzv. zájmové osoby, cizí diplomaty, aby podle potřeby mohli být tito lidé obviněni z podvratné činnosti...
Vezměte si tu politickou tragédii, kdyby Rusko souhlasilo s velkorysými dodávkami Sputniku V, po kterém volá a chce většina našich občanů. To by Rusko bylo najednou andělem, ne klubkem teroristických zmijí. Proto připravený scénář byl spuštěn právě teď.
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!